Последният ден на предизвестието да съвпада с края на майчинството.

По-горе е писала :)
Аз пък прочетох това:
Имам да ползвам 60 дни отпуска и ще искам да си я пусна цялата. През това време ще си търся нова работа.  А ако не ми разреши отпуск, ще си подам предизвестието за напускане
и тъй като отпуска ще се ползва след майчинството, предположих, че молбата за отпуск, а следователно и евентуалното предизвестие, ще се подаде малко преди датата на започване на работа.
Въпрос на организация.
Аз бях длъжна да предупредя :)
А ако не ми разреши отпуск, ще си подам предизвестието за напускане. 

Това, че подадаве предизвестие, не означава автоматично напускане.Ще трябва да си отработите свички дни от срока на предизвестието, които са извън майчинството.
По време на предизвестието е възможно да ползвате отпуск, но пак със съгласието на работодателя.
Аз наредбата я знам, те затова са еднодневни, но за попълването на декл.1 и 6 исках съвет от вас, а не цитиране на членове и алинеи.
А за т.18   ако пиша  31.05.2016г няма ли да имам някакви проблеми, нещо като закъснение за подаването?
Ами дадох ти съвет. Щом заработеното е платено през май и данъкът е удържан през май, подавате Д6 с код 8 от 01.06. до 25.06 и дата в т.18 31.05.2016.
Не виждам защо еднодневните ТД да се различават от другите относно Д6.
И забравете тези размисли:  в тази фирма има и безсрочни договори, чийто данък  в колона 8 ще фигурира данъка за април Мислете по следния начин: Заплатата за април /а защо не и заплатата за м.март или февруари 2013/ се плаща през м.май и данъкът върху това ПЛАЩАНЕ се декларира през следващия месец, т.е. м. юни.
Ходих до НАП да питам според тях как да попълня декл.6. Та според тях за едноднодневните договори за хората работили през месец май ще подам само колонка 5 с осигуровките за май, а колонка 8 с данъка за май ще подам до 25 юли., т.е както на постоянните договори. Но забравих да питам в т.18 на колонка 5 30.06.2016 ли да е или 31.05.2016.
Това не е вярно. Еднодневните договори са платени веднага, нали? Т.е. - през м.май?
Щяхте да си спестите ходенето до НАП, ако бяхте прочели наредбата.  Там много точно и ясно е описано кога се подава Д6 с данъка.
В т.18 се вписва последния ден на месеца, през който е платено. И това го пише в наредбата.
Данъкът се декларира според месеца на плащане, защото тогава възниква като задължение. Ако по еднондевните ТД плащате през м.5, декларирате данъка от 01. до 25.06.
Няма срок за подаване на молбата. Такъв може да е определен във Вътрешните правила на фирмата.
Работодтелят няма задължение да разреши отпуска, ако реши, че точно в този период сте му нужна..
В съобщението има едни синички "тук". Натиснете ги.
Сметката е една за цялата страна и е същата, както миналата година.
Виж тук на стр.3
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,3025.40.html
Кодекс на труда
Задължение на работодателя за издаване на документи
Чл. 128а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) По писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането.

В служебната бележка се вписват доходите, ПЛАТЕНИ до последния месец преди издаването, следователно работодателят вече има нужната информация. Не трябва нищо да смята или да изчаква.
Не
Толкова твърдо "не"?
И защо счетоводител в счетоводната кантора не може  да бъде съставил на отчетите на клиентите? Никъде не се посочва образованието и стажа на този счетоводител :hmmm:
Това е точно така .Въпросът ми е освен протокола за въвеждане в експлоатация трябва ли да се състави и акт за придобиване на ДМА
Въпрос на документооборот.
Ако не сте бюджетно или друго предприятие с по-специфични правила, защо Ви е акт за придобиване на ДМА? Нали си имате фактура за покупката?
От мен - нищо. През м. юли няма отработени 10 дни /или половин месец - не помня как беше записано в наредбата/
А може и да бъркам...
Дали може мониторът да съществува самостоятелно без компютърната конфигурация ?
Защо да не може? Може да се ползва с друга комптърна конфигурация, може да се подмени по-рано... Дали ще го отчетете като отделен ДМА /ако е над прага на същественост/, ще го отчетете като разход /ако е под прага/  или ще го включите в общ актив "компютър с монитор" е въпрос на вкус и сметки.
Дали фактурата е платена или не платена, няма значение. От значение е факта, че сте издали две фактури с един и същи номер и едната не е  отразена в дневника Ви за продажби.
Трябва да анулирате едната фактура заради техническата грешка, да издадете протокол за анулирането и нова фактура.
Ако настина имате две сделки и контрагент А има реална фактура.
По принцип се консултирах и с одиторска фирма,казаха ми че фактурите са пуснати в два различни дни и се предполага ,че са две отделни сделки,.....
Отделен е въпроса ,че те пак могат да се заядат ,че  сделката е една и съща,
Това че са две фактури ИЗОБЩО не означава, че сделките са две. Явно правите разлика между сделка и плащане. Ако имате с клиента някакъв договор за определено количество стоки с обща цена 10001 лв, и всеки ден пускате фактури за по 5 лева в брой, ще сте в нарушение. Има една сделка над 10 хил. , независимо от  многото плащания
Ако клиентът влезе в магазина Ви в 8 часа и си купи телевизор за 5000 лв, след това около обед се върне и си купи хладилник за 4000, а привечер се сети, че му трябва печка от 3000 и плати всяка покупка в брой, всичко си е наред. Има три отделни сделки в един ден.
Да - подават се
?!? - какъв е въпроса?
Всичко зависи от договора между двете фирми /писмен или устен/. Ако преводът е аванс, ще трябва да издадете фактура за цялата сума. Ако плащането е за конкретна доставка, ще върнете парите. Сигурно има и други комбинации според договора.
 Това с фактура+кредитно нещо не го схванах. Мирише ми на "спасяване" на ДДС...
Дохода от наем не е осигурителен доход и не внасяте осигуровки върху него.
Само безработните /самоосигуряващи се по смисъла на ЗЗО/ внасят здравни осигуровки върху наема при годишното изравняване на осигуровките.
Този калкулатор ми дава същите суми, каквито дава и този за нормалния трудов договор - не знам защо така. Нали трябва да отпаднат процентите за нетрудоспособност.
Защо да отпадат? Нали вече и по чл. 114 се внасят осигуровки за всичко?
Или аз бъркам?