Осигуровките се внасят само на едно основание.

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
чл.2, ал.3
Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето.

Едва ли от НОИ ще приемат управител на 3 бр ЕООД като СОЛ с осигуряване през едното на 460лв - ще приеме и още как :)
В едната декларация посочваш ЕИК на фирмата, чрез която ще се осигурява, датата на започване на дейност, избраните рискове за остгуряване.
В другата посочваш ЕИК на втората фирма и дата на започване на дейност. Само това. Не отбелязваш нищо за рисковете.
За другото не зная, но щом плащаш патентен данък, не плащаш корпоративен. Или едното, или другото.
Патентен данък плащат само ФЛ и ЕТ, които не са регистрирани по ДДС.

Не разбирам от туризъм, но туристическа такса и патентен данък не са ли различни и независими неща?
При граждански договор няма осигуровки за фонд Общо заболяване и майчинство. База - 0.
Доколкото разбирам въпроса е не как ще повлияе ГД върху болничния, а как болнчния ще повлияе върху осигуряването по ГД?
Ако осиг.доход на питащата е бил 2600 лв и по време на болничния /приемам цял месец болничен/ получава например 2080 лв, върху каква сума трябва да се внесат осигуровки по ГД, ако дохода след приспадане на НПР е 500 лв?
Здравейте!Имам болничен от 29.05.2017 г.до 02.07.2017 г.Обясните ми колко ще ми плати работодателя за 3 дни и колко ще ми плати НОИ за останалото време.Предварително Ви благодаря.
За да Ви бъде пратено някакво обезщетение, трябва да имате поне 6 месеца /общо/ с осигуровки за общо заболяване и майчинство.
Работодателят ще плати за 29.05., 30.05. и 31.05. по 70% от надницата, като от тази сума ще удържи и осигуровки. НОИ ще прати за останалите работни дни от болничния на база осигурителния Ви доход 18 месеца назад. За повече инфоpмация - чл. 41 от КСО
ЗдрАВЕЙ!
Ако не ви осигурена на друго основание (друг трудов договор, фирма и т.н.) и не си студентка (предполагам, че не си пенсионер :)), ще имате право на обезщетение за безработица. Заради взаИмното съгласие, обезщетението ще е само 4 месеца по 7,20 на работен ден (около 145 - 160 лв месечно).
Документи:
- от работодателя - заповед за прекратяване на трудовия договор и оформена трудова книжка;
- от Вас - лична карта, дипломи и други документи за образование и квалификация, номер на банкова сметка. Попълвате и разни заявления и декларации, които ще Ви дадат на място.
Срокът за регистрация в Агенцията по заетостта е 7 работни дни след прекратяване на трудовия договор.
Имате право на отпуск за ноември и декември 2016 (през октомври нямате отработени 10 дни) и за цялата 2017
(20:12)*2+20=23 работни дни
Работодателят има право да разреши ползването на всичките дни или на част от тях
Ами подавате всичко, както и когато сте имли дейност. Само дето цифриге ще са различни :)
За ТР не важи "няма дейност"
Фирма без дейност 2016 год. трябва ли да публикува нещо , или да подава някаква декларация в търговския регистър.
Ако фирмата не е ЕТ - трябва.
Правилното би трябвало да бъде:
- авансово внасяне по 16,80
- при подаване на ГДД се попълва Т2 , изравнява се дохода и се довнася ЗО
- авансовите вноски и сумата за довнасяне се приспадат от данъчната основа преди определяне на данъка
- надвнесения данък, ако има такъв, подлежи на възстановяване. Обикновено през четвъртото тримесечие фирмата наемател не прави авансови вноски за данъка

Ако няма подадена Д7, направените вноски е нямало да се обвържат със задължение и щяхте да сте здранонеосигуре
При проверка с ПИК в справкака за задълженията се вижда какво е основанието на всяко плащане. Основанието за здравните вноски е Д7 и пише датата на подаването ѝ.
собственик на еоод иска да назначи дъщря си на работа   /тя е студентка/ 
дирмата е търговия на дребно с кой код да я назнача - управител на магазн

14203003 Управител, търговия на дребно
14203004 Управител, магазин
14203005 Управител, супермаркет
14203006 Управител, универсален магазин
52213002 Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)

Ако прекъсването е 5 месеца и през тези месеци не сте бил/а регистриран/а на борсата, значи имате ОБЩО 9 месеца с осигуряване за безработица през последните 15 календарни и отговаряте на това условие за отпускане на обезщетение.
Не попълвай т. 27 и 28, а т. 21 и 22.1
Предполагам, че подаваш с код 12, а не с 28
Да, за всяка година се признават по 30 р.д. за трудов и осигурителен стаж. Обикновено това са първите работни дни от годината.
Не зная точто по какъв повод питате, но би трябвало точно да определите дните със стаж, защото:
- при попълване на трудовата книжка трябва да посочите периодите, които не се зачитат за стаж
- при попълване на УП2 за периодите преди 31.12.2010 с неплатен със стаж се признава осигурителен доход пропорционално на МРЗ
- при подаване на Д1 периодите със саж и без стаж се подават с различни кодове /различно през годините/
Никъде не съм видяла изискване да се води подобен дневник.
Ако Ви е по-удобно, водете си. Включете такава информация, която смятате за нужна
"В периода между датата на решението на Общото събрание и датата на вписване на решението за прекратяване правомощията на управителя в търговския регистър, лицето не следва да полага труд." - от писмото

Да, така го разбирам и аз - старият управител не следва да подписва вече нищо.

И какво излиза? Между датата на решението и датата на вписването старият собственик (управител) няма право да управлява, защото вече е продал фирмата, а новият собственик (управител) още не е вписан и също не може да управлява.  :hmmm:
Е, ако човекът е бързал да се регистрира на борсата за тези две седмици, наистина е по-добре с две Д1
Не е въпросът до попълване на т.14 и т.15. При такова прекратяване начинът на попълване е следният: в т.14 първото поле празно, във второто 25, в т. 15 09 в първото поле.
След като договорите са различни, по-логично е да има две Д1, но ако длъжността, работното време и т.н  са еднакви, не е проблем да пуснете само една Д1
Не.
Не е чак толкова категорично Не :)
Не, но ако основният работодател е направил годишно изравняване на доходите
В нито един НА не съм видяла да е написан такъв текст.
Въпрос на практика на конкретния нотариус.
Има и така и иначе.
Ако няма конкретен текст, явно разпределението на таксите е според ЗМДТ.