Всичко може. Стига да е договорено

За уточнение - отговорете на следните въпроси:
- ТД за управител по КТ или ДУ по ЗЗД?
- какво пише в договора да процента прослужено време?
Подаването на Д1 и Д6 е в срокове, определени в Наредба Н8 и не зависи от датата на плащане на заплатите или датата па превеждане на осигуровките.
Поне от 1-2 години насам
 :no:
Щом не са приети - редовни декларации
Обърнете внимание, че човекът е СОЛ като ФЛ. По ЕГН. Може да има и 5 действащи фирми, СОЛът е един.
При започване на дейност на ЕООД имате два варианта:

- подава ОКД5 за начало на дейност в ЕООДто без да се осигурява през това ЕООД.
- спира осигуряването през ЕТ и декларира самоосигуряване през ЕООД, като за ЕТ подава декларация, че има дейност.
Тъй като нямам под ръка самия формуляр, не мога да кажа точно какво се отбелязва. Отговорът ми е "по смисъл".

Добре е в две работещи фирми да има поне един счетоводител. И този счетоводител да е чел КСО и НООСОЛ...
Срочният се прекратява, независимо че сте в болнични.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да уведомите работодателя по втория договор, че вече не работите на друго място и този втори ТД ще трябва да стане основен.
В НОИ и бюрото по труда нямате работа, защото си имате действащ трудов договор.
Следващият болничен - само един брой. Само за единствения работодател.
При тази заплата май болничните са по-изгодни
Доколкото съм наясно, трябва да демонтирате фискалната памет със съответната процедура. Демонтажът се извършва от сервизна фирма. После бракувате апарата и правите с него каквото си искате.
Това, което искате да направите е меко казано смешно.
Остава да кажете, че фирмата е регистрирана по ДДС....
Честно казано до момента не съм подавала още чл. 92, но ако това беше ситуация, щеше да се разбере по форумите отдавна.
Е, аз пък подадох ГДД по чл.92 без прикачен файл за ГФО. Само чекнах съответното поле и ми изледе номера на вече подадения ГФО в НСИ. Всичко това с КЕП.
Не. Достатъчно е преди това да сте предали ГФО в НСИ и да посочите входящия номер.
За сметка на собственика.
Пък след ГДД и печалбата ще трябва да прехвърлите в сметката на собственика
"до ден днешен" - това не е нужно. Иначе - става.
Ето ти още един вариант:
ЗАЯВЛЕНИЕ - Д Е К Л А Р А Ц И Я
от   
/трите имена на бившия служител/
с  ЕГН и л.к. № изд. на  г. от МВР
ДЕКЛАРИРАМ
че за периода от 01.04.2014 до 30.04.2014 г., съм бил без работа и не съм получавал трудово възнаграждение.. Моля да ми бъде изплатено полагащото се обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ.
Представям следните документи:
1. Трудова книжка  -за справка
2. ....
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност.
Дата, подпис
Оооох... то темата е била много дълга... и Вие бяхте внесли осигуровките без да плащате обезщетение....

Е, тогава май наистина ще е по-добре да го "пишете платено". Гледайте да се снабдите с останалите документи /заявление, декларация, копие от ТК.../ и съобразете датата на "плащане" с подаването на Д1. Ако "тогава" не сте включили данъка в Д6, не е много добре. Ако сте го включили - пишете "платено" и си свиркайте :)
Подчертали сте го:
обезщетението се изплаща при поискане от служителя
Когато дойде да си поиска обезщетението, тогава го плащате. Не се начислява предварително.
Как смятате да го "пишете платено", след като не е? Първо - не знаете бившия Ви работник дали не е почнал работа з рамките на едномесечния /не 30-дневен!/ срок. Второ - нямате искане и декларация от работника, както и копие от трудовата му книжка, че не е започнал другаде. Трето - изплащането на обезщетение по чл. 222, ал.1 е свързано с внасяне на осигуровки и подаване на Д1 и Д6.
Здравейте,
 За останалите 7 дни НОИ ми преведе 7-8 лв. обезщетение общо.

Не зная дали отчитате факта, че се плащат само работните дни. Три работни дни от работодател и останалите работни дни от НОИ.
Тези 10 дни болнични работни дни ли са или календарни? Периодът на болничния само м.февруари ли обхваща, или има дни и от март?

Колкото за "внесените" осигуровки - това е определящо при СОЛ. За  ДУК  е достатъчно да са декларирани.
Какво общо има възрастта - 26г. Вчера се записах и ме питаха до 26г. ли съм, но тъй като съм точно толкова не ме питаха повече.

Ако говориш за записване като студент,  възрастта 26 г. има значение. За студентите редовно обучение, ненавършили 26 г., университетът вназя здравни осигуровки. Навършилите 26 години, ако не са осигурени на друго основание,  правят това за своя сметка.

За помощта за майките мисля че няма ограничение във възрастта.
Изплащането на трите лева капитал на стария собственик се отразява само чрез промяна на аналитичността към 101. От 3,00 лв на Иван става 1,50 лв на Стоян + 1,50 лв на Драган.
За допълнителните вноски записванията са така. Е, почти. Трябва да отчетеш, че вече има 3 лв. капитал и се довнасят 997 лв. или 2*498,50.
И да не забравите на впишете промяната на капитала в ТР.
Що да не може. Стига този човек да има физическата възможност да свърши определен обем работи в определен срок :)
И да се /само/осигурява за труда си
Най-добре попитайте управителят защо иска тези средства като физическо лице да минават през фирмата му.

Не виждам основание за питане. По добре обяснете на управителя да не прави глупости.
Тъй като имота е на физическото лице, а не собственост на фирмата, то, както и всичко построено/ремонтирано/ ще остане собственост на ФЛ, то единственото адекватно тълкуване на ситуацията е описаното от create. От една страна имаме фирма-строител, която върши услуга /СМР/, купува и влага материали, издава фактура и формира оборот, облагаем по ДДС и по ЗКПО. От друга страна имаме ФЛ-собственик на имота, който получава услугата и плаща за изпълнението.
Обърнете внимание, че сделката е между свързани лица и трябва да бъде осъществена по пазарни цени, а не по себестойност или на загуба.
Всичко останало е данъчноуязвима фантазия с цел икономия на ДДС.
Да, всъщност заплатата е променена от първо число.
Е, де :) От първо число :) Заплатата е за всички работни дни в месеца, нали? А първият работен ден е 05.01. Какъв е проблема? Каква според Вас е заплатата от 01.01 до 04.01 включително, ако се смята на база ОРЗ преди ДС или на база ОРЗ по новото ДС? Нали е все 0,00.