Нова трудова книжка се издава само на работник, който постъпва за първи път на работа и когато старата книжка е запълнена изцяло, а следват още записи.
Декларация се подава само в първия случай. Във втория се прави "по задължение"
Трети вариант няма.
Към 31.12 ние сме работодател. Служителката е била по майчинство 10 месеца 01-10 месец и отпуска 11 месец. На новата работа е от Декември.
За времето на майчинство трябва ли да има служебна бележка ?

Служебната бележка за облагаемия доход и удържания данък за периода от 01.01.2014 до напускането.  Доколкото разбирам освен майчинството е имало и платен отпуск или обезщетение. Значи има нещо платено и нещо удържано :)
Друг въпрос е, че Вие сигурно не сте плащали нищо през 2014 и ще изравнявате само дохода при другия работодател.

ПП Подкрепям мнението, че това са глупости, но са задължителни по закон ...
Нямам представа как точно и къде се регистрира упражняване на занаятчийска дейност. Предполагам, че е нещо като свободните професии, но ... За свободните професии знам, че ако имаш регистрирано ЕТ /независимо действащо или не/, не може да се регистрираш като св.професия. За занаятчия - не мога да кажа.
Колкото до осигуряването - и за занаятчия и за ЕТ - все едно и също.
Ако дейността е патентна -  и за занаятчия и за ЕТ е едно и също.
Ако дейността не е патентна, и разходите са под 25% от приходите - по-добре е занаятчия. При по-големи разходи - ЕТ.
По ДУК не се назначава, а се възлага :-)
Може, защо да не може. Стига този съдружник да управлява /само/ и да е вписан като управител в ТР
Вие нищо не правите. Няма декларация - няма плащане. Давност - три години.
А лицето рискува пак да го върнат от НОИ. Особено ако попадне на някоя праволинейна и не дотам компетентна служителка
Тъй като не разбрах Вие бившия или настоящия работодател сте, то: прави се годишно изравняване от този работодател, който е актуален към 31.12. Предходният трябва да издаде сл.бележка.
може да могат, а може и да не могат... ето малко повече подробности http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,13131.msg78251/topicseen.html#new


Само да допълня:
МОДа е абстрактно понятие. Той не е възнаграждение или доход. Никой никому не изплаща МОД и никой не получава МОД. МОД не се облага с данъци.
Управител - СОЛ?
Управител - ДУК?
Управител по ТД?

Ако е първото - Д6 за годината /т.нар. м.13/ за дължимите през годината осигуровки + годишното изравняване
Ако са второто и третото - защо нямате месечни Д6?
но при това положение, ще трябва осигуровките да ги платите до 25.01.

Защо "при това положение"? Има ли друг вариант?
:-)
Изискването за 6 месеца осигурителен стаж с осигуровки за болнични не се отнася за последния работодател, а общо. Ако имате 6 месеца осигурителен стаж по трудов договор - имате право на обезщетение за болничния. Гражданските договори не се броят.
А на болничен винаги имате право, когато сте болен и лекарят прецени, че се нуждаете.
Добре е да пуснете/връчите заповедта малко преди да изтече предизвестието, като правилно попълните датата "считано от.."
Ако сега не го прекратя, трябва да му се връчи ново предизвестие след изтичане на болничния,така го разбирам,

Не. Никакво ново предизвестие. С изтичане на отправеното вече предизвестие ТД се прекратява. Какво като е в болнични? Пускате си заповед, пращате я по  пощата и толкоз. Заповедта за прекратяване на ТД с изтичане на предизвестието има по-скоро уведомителен характер.
Не може да продължите договора след изтичане на предизвестието. Освен ако не отмените самото предизвестие /не зная каква е процедурата по отменянето/ и след това договорът си продължава като безсрочен. С всичките условности и защити.
Няма друг начин, освен да прекратите договора от 04.01 /или от 05.01 - както Ви идват дните/
За връчването на заповедта - можете да идете на гости или да я пратите по пощата или по куриер. След като сте знаели за продължителността на болничния, добре е било да направите това по-рано. Е, и сега не е късно.
Колкото до регистрацията на борсата - вижте в КСО дали не пише нещо за уважителни причини.

И един несъвсем законен съвет - сменете датата на предизвестието.
Тази заплата за последния месец ли е или за всичките 18 /24/ месеца назад?
Добре де, като нямате персонал, с какви лични данни оперирате? Имате ли картотека на някакви лични данни - ЕГН-та, паспортни данни, и т.н.?

В края на краищата по-лесно е да се регистрирате. Нито се плаща, нито отнема време /става по интернет/, нито пък ще Ви глобят за закъснението /ако въобще има закъснение/.
В такъв случай издавам бележката с две таблици:
1. Получен доход. Съгласно чл. 3, ал. 4 от ППЗСП сумите се посочват за месеца, през който са изплатени. Във Вашия случай - само нули
2. Осигурителен доход, върху който са правени осигурителни вноски по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО и попълвам помесечно осиг.доход.

Съгласно разпоредбите на ЗСПД и ППЗСПД се изискват само данните, посочени в т.1. Посоченото в т.2 го правя, защото ми е писнало да се разправям с разните служителки.
Най-чисто, според мен, е да се внесат по фирмената с-ка на ЕТ с ПН от името на клиента.
На втория ред в основанието за плащане попълнете "от фирма Х".
Не ми изглежда правилно да ги отчетете като получени в касата без да има издаден фискален бон  :smile1:

Всъщност най-чисто е да върнете парите по сметката на Вашия клиент като неправилно преведени и след това този клиент да си плати по касов път срещу фискално бонче. Няма значение, че има разлика в датите на фактурата и фискалния бон, както и че във фактурата пише "плащане с пл.нар." Нали сумата е под 15000 и не е част от по-голям договор.

ПП Остава да нямате касов апарат ...
Само дето, ще трябва да си причисля заплатата за Януари спрямо новия МОД.
Каквото и да значи "причисля" - не е задължително да си увеличавате заплатата. Важното е осигуровките да са на новия МОД :)
[quote author=bigdarkmad .
Като се замислих, имам още 2 дена да прекратя договорът считано от 01.01.2015, обаче 3 дни за уведомлението за новия (тоест днес вече е късно, ако прекатя договора в един ден и пусна нов в същия, най - ранната дата за нов договор може да е 03.01.2015).

[/quote]
Дори и да сключиш новия договор НА 03.01., то не може да започнеш работа по него преди да получиш справката за прието уведомление. Ако подадеш уведомление днес, то може да започнеш работа едва от утре. Ако стария ТД е прекратен "считано от 01.01.", то дните от пътви до пети включително ще са без стаж. Не че това прекъсване е фатално, но да си знаеш :-)
Стокът за подаване на уведомление за прекратяване на ТД е седемдневен. Не е задължително прекратяването да е на първо число. Спокойно можете да прекратите догдвора СЧИТАНО от 05.01. , от 07.01. или от която искате дата.
При прекратяване от 05.01. няма да има никакви осигуровки за януари. Нали няма работни дни