1. Чете НООСЛБГРЧМЛ
2. Подава Д1 само със здравно осигуряване
1.
При определяне на осиг.доход за здравно осигуряване трябва ли да се вземе предвид размера на пенсията
2.
 ако сумарно трудов договор и пенсия достига 3400, дължими ли са здравни осигуровки по ГД?
 не
На кое отговора е "не"?
Не, че не знам правилния отговор, но не разбрах Вие на кой въпрос отгаваряте

Въпрос: "Карл V брада ли е имал или мустаци?"
Отговор: "Да "
Не става ясно дали всъщност не е постъпила  на 01.04.2023 г. / или подписала документ, че е постъпила/ - и по тази причина счетоводството се дърпат да коригират декларацията, която са подали.
В питането има и други неясноти и/или премълчани неща. Говори се за 4-часов работен ден, работа по график... А може би случайно има СИРВ и от 17.04 (събота) до края на месеца си е отработила месечната норма...
Освен това, за да "мине" Д1 с 20 р.д. при възнаграждение за 10, заплатата трябва да е поне два пъти МОД (е, не е невъзможно)...
Да си коригирам техническата грешка:
Коректно е.
При брутна заплата за август 6024,34 и 23 р.д. то за един ден не ползван платен отпуск имате 261,928 лв. За 10 дни - колкото са Ви платили
Коректно е.
При брутна заплата за август 6024,34 и 23 р.д. то за един ден неплатен имате 261,928 лв. За 10 дни - колкото са Ви платили
Щом булстата е същия, значи предприятието е същото. Какво от това, че се е сменил собственика.
Ако е сменено и името на фирмата, можете /не е задължително/ да пуснете по едно ДС за смяната името на работодателя и да направите пореден запис в ТК с новото име. Без прекъсване, правоъгълен печат и т.н
физическо лице, на което се удържа окончателен данък по подадена декларация по чл.55 от предприятието платец на дохода
Едва ли удръжката е по Д55 :)
На какво основание плашате дохода?
Налага ли се  отделна декларация за съгласие?
Колегата преди мен  Ви е цитирал текста от СИС
За да получиш субсидии не се ли изисква първо да си регистриран ЗП?
Пък и 60 процента НПР са за регистрираните ЗП
Я си проучете клиента
Това не се ли отнася само за предприятията  които плащат дивидент на държавата?
Данък дивидент при плщане на ФЛ ие внася по сметката, по която превеждате данъка върху дохода на работниците

Данъци (приходи на централния бюджет): BG88BNBG96618000195001
Тези части би трябвало да ги оцените още при заприхождаването. Оценката - по осмотрение, по пазарна цена,... Е, няма да търсите независим оценител за два фара и четири гуми, я :)
При използването/влагането на частите ги изписвате по избрания от Вас метод (първа входяща - първа изходяща, средно претеглена цена и т.н)
Бракуване на автомобила (и връщане на номерата в КАТ!)
Ликвидация и приход на материали от ликвидацията
за плащания по чл. 3, незавършени към деня на влизането му в сила.
Аз разбирам, че се отнася за всяко плащане след 01.09,  Включително и за заплатата, за която питате
Предполагам, че в края на месеца /или в началото на следващия/ ще платите та всичките над 100 човека, които са работили през месеца
Благодаря за изчерпателният отговор, ако сумата е под 50 хил. лева не се декларира нали така?  Само на този въпрос сте пропуснали да ми отбележете огговор.

Благодаря отново и лек ден.
Да Ви отговоря и на това, колега:
Декларира се когато към 30.09.  общата сума на налични парични средства в касите, размерът на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица надхвърля 50 000 лв.,
Ако фирмата е предоставила заем на физическото лице / собственика на фирмата /, отново ли се декларират ?
И говорим само за месеците август, септември и октомври, т.е ако през тези 3 месеца има сума до 50 хил. лв трябва ли и да се декларира до 15 ноември?
Предоставения заем на собственика е вземане на фирмата, колега, и подлежи на деклариране.
Декларира се салдото към 30.09.2023, колега,  и няма значение какво е било на 28.09 или е станало на 02.10.
Да бяхте прочели тези 3-4 члена от законите и да чекнете това, за което ще подавате
Регистрация за търсене на работа - без проблем.
Регистрация за получаване на обезщетение - ако през последните 18 месеца преди прекратяване на трудовия договор имате поне 12 месеца с осигуровки за безработица (трудов договор). Ако имате тези 12 от 18 ще имате право на обезщетение 4 месеца по 18 лв за работен ден, а ако нямате 12 от 18 - нищо
Ако не сте взели докрай предходното обезщетение и сте работили по -малко от 12 месеца, сега ще имате право на остатъка от обезщетението

19.10.2022.... днес е 19.10.2023 - много гранична ситуация. И един ден може да е от значение
Не меслете колко и как - гледайте си здравето  и здравено на бъдещето бебче.
Ако болничните станат много - ще Ви пратят на ТЕЛК.
Желая Ви щастливо раждане