Периода за призчисление е всичко платено/получено и обложено с данък  от 01.01.2014 до 31.12.2014 год
Законът Ви задължава да правите изравняване.
1. Само това не е дейност. Начало на дейност - първи договор, първа фактура.... Абе не е строго дефинирано...
2. Най-евтино е СОЛ. Препоръчвам го. Внимавайте при регистрацията да не впишете някой ДУК.
3. Не. Само когато имате работници
4. Както искате - от парите, които ще изтеглите от набирателната сметка, заеми, лични средства с доказан произход....
5. Чрез договор за наем или покупко-продажба между физическото лице и фирмата.Обезателно по пазарни цени.
6. Не е задължително, но е повече от желателно
Не се подава. Наемодателят подава ГДД
Ако не ми вярваш - виж ЗДДФЛ, актуален за доходите, придобити през 2014. Там е истината. Пък кой какво казал, защо го е казал, как е казал.... - това е работа за жълтите хроники
Тогава проверка с ел.подпис или ПИК. Справка за плащанията и погасените с тях задължения.
Надявам се,че сте наясно, че с единните сметки внесените суми са покривали най-старите задължения по съответния параграф, а по-преди - всичко беше в една сметка .... Независимо от това, какви дати пише на платежното и дали въобще има дати.
Колкото до несъответствието на Д1 и Д6, то за 2014 такова не се допускаше от системата, а за предни години съм правила справки в сайта на НОИ с ел.подпис. не зная дали услугата още существува.
Можете да попитате и в офиса на НАП. При нас инспекторите правят подобни справки.
Искане за издаване на удостоверение за липса на задължения.
Искането е по образец. Бланки има във всеки офис на НАП. Може да се подаде и с ел.подпис, но получаването е лично.
Може да поиска да му издадат ПИК /на място в НАП по лична карта и с искане по образец/ и да си проверява по интернет. Когато издават ПИК обикновено правят и справката за задълженията. Ако не е нужно самото удостоверение като документ, то справката върши идеална работа за лична информация и освен това става веднага, а не за три или седем дни.
С отрицателната стойност на данъка при изравняване си намалявате общата стойност на данъка за внасяне през следващия месец/месеци до изчерпването. В  Д6 посочвате само това, което има да внасяте

ПП. Все пак скоро не съм чела нито ЗДДФЛ, нито наредба 8
Със сигурност вашата позната не е освободена по чл. 190 от КТ или е по взаимно съгласие.
Защо когато отговаряте не четете целия въпрос?
Лицето ВЕЧЕ има определено обезщетение, ПРЕКЪСВА борсата и започва работа по ТД за ПО-МАЛКО от девет месеца. След прекратяването на ТОЗИ ТД отново са регистрира в АЗ. Какво значение има начина на прекратяване? Във всички случаи ПРОДЪЛЖАВА с остатъка от ОПРЕДЕЛЕНОТО вече обезщетение.
Справка - КСО
Защо доходите са определещи дали ще съм свободна професия, ЕТ или ЕООД? - защото има разлики в начина на облагане на доходите. В зависимост от съотношението на приходи и разходи в едни случаи е по-добре свободна професия, в други - ЕООД, а може някога и ЕТто да е добър вариант. Освен това - не е зле да проверите с какъв контрагент желае /и може/ да работи основния Ви клиент.
Самоосигуряващ се свободна професия има ли право да издава фактура? - има
Към себе си ли трябва да я издавам тази фактура? - защо към себе си - към клиента, който плаща
Искам да подам за м. 12 2014, но не знам дали трябва да се актуализира програмния продукт (аз ползвам този на НАП), във връзка с промяната на спесификацията на входните файлове.

Тази промяна дали е за подаване след 1.1.2015 год. или за данни, отнасящи се за 2015 год.?

На сайта на НАП има актуализация на ПП за Д1 и Д6. На новия сайт :)
от НОИ по телефона ми казаха, че след 12 месеца имам право да ползвам

Глупости! Трябва да имате 6 месеца осигурителен стаж с осигуровки за ОЗМ /трудов договор, ДУК или СОЛ на "високия" процент/ за да имате право на " обикновен" болничен и 12 месеца за майчинство. Този стаж е ОБЩО! От първия Ви работен ден при първия работодател та кокато станат 6 или12 месеца. Може и разпокъсано. След като веднъж сте натрупали този стаж, после вече си го имате.
Задължително е в деня преди болничния да сте били осигурени за ОЗМ.
Имаш право, ако си болна и ако лекарят прецени.
 Иначе той не е работил, т.е. и осигуровките се намаляват. Според тях проблемът е някъде в дните, но къде?!

Това не е вярно!
Болничния можете да се го подадете в НОИ /не в НАП!/, но не променяйте Д1 и осигуровките!
Нова трудова книжка се издава само на работник, който постъпва за първи път на работа и когато старата книжка е запълнена изцяло, а следват още записи.
Декларация се подава само в първия случай. Във втория се прави "по задължение"
Трети вариант няма.
Към 31.12 ние сме работодател. Служителката е била по майчинство 10 месеца 01-10 месец и отпуска 11 месец. На новата работа е от Декември.
За времето на майчинство трябва ли да има служебна бележка ?

Служебната бележка за облагаемия доход и удържания данък за периода от 01.01.2014 до напускането.  Доколкото разбирам освен майчинството е имало и платен отпуск или обезщетение. Значи има нещо платено и нещо удържано :)
Друг въпрос е, че Вие сигурно не сте плащали нищо през 2014 и ще изравнявате само дохода при другия работодател.

ПП Подкрепям мнението, че това са глупости, но са задължителни по закон ...
Нямам представа как точно и къде се регистрира упражняване на занаятчийска дейност. Предполагам, че е нещо като свободните професии, но ... За свободните професии знам, че ако имаш регистрирано ЕТ /независимо действащо или не/, не може да се регистрираш като св.професия. За занаятчия - не мога да кажа.
Колкото до осигуряването - и за занаятчия и за ЕТ - все едно и също.
Ако дейността е патентна -  и за занаятчия и за ЕТ е едно и също.
Ако дейността не е патентна, и разходите са под 25% от приходите - по-добре е занаятчия. При по-големи разходи - ЕТ.
По ДУК не се назначава, а се възлага :-)
Може, защо да не може. Стига този съдружник да управлява /само/ и да е вписан като управител в ТР
Вие нищо не правите. Няма декларация - няма плащане. Давност - три години.
А лицето рискува пак да го върнат от НОИ. Особено ако попадне на някоя праволинейна и не дотам компетентна служителка
Тъй като не разбрах Вие бившия или настоящия работодател сте, то: прави се годишно изравняване от този работодател, който е актуален към 31.12. Предходният трябва да издаде сл.бележка.