Първо - проверете дали е сменен поредния номер на ик.дейност - т.12.3. После проверете какви работни дни сте вписали в т. 16
1. Можете да се регистрирате като свободна професия. Трябва да декларирате започване на дейност като СОЛ и да се осигулявате и за майчинство. Процедурата - регистрация в БУЛСТАТ, декларация за начало на самоосигуряването в НАП, ежемесечно си внасяте осигуровките и подавате Д1. Добре е докато излезете в майчинство да декралирате някакъв доход от свободната професия. И 20 лв на месец е доход :)
2. Да, ТД трябва да продължи докато ползвате отпуска по майчинство и за отглеждане на дете. Докато излезете в полнични се внасят всички осигуровки, а след това само здравно. За месеците, през които хем сте в болнични, хем нямате право на обезщетение поради липса на стаж  -не мога да кажа какво се внася.
След като изтече майчинството, ТД може да бъде прекратен по начин, устроиващ и Вас и работодателя или една от страните  -както се разберете. Най-лесното, но неизгодно за Вас е напудкане по взаимно съгласие.
Би трябвало да имате поне един работен ден преди болничния. Не е нужно да чакате плащането на осигуровките.
Може да не издава, но когато клиентът пожелае - задължително се издава фактура. Издаването на фактура не Ви освобождава от задължението за издаване на касов бон. Освен ако плащането не е по банка, естествено.
По Ваше желание можете да издавате и други документи за извършените услуги - договори, протоколи, количествени сметки и т.н., които да служат и като гаранция за добро изпълнение.
Щом няма доход, различен от заплата по ТД  - не подава ГДД.
Ако за този период са внасяни осигуровки като СОЛ и трябва да се заверява осигурителен стаж, може да се наложи дълго да обясняваш на инспекторите от НОИ защо има осигуровки, а няма доход... В края на краищата осиг. стаж ще бъде заверен на 420 лв :)
КСО
Чл. 68.  Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.
(2) От 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете
Първата колона - добре. Въпросът е за втората. Ако впишете сумата на данъка, удържан от заплатите или частите от тях, платени през м.01, то датата трябва да е 31.01.2014. Ако искате да впишете данъка, удържан при плащането на януарските заплати на 10.02., то датата на Д6 с код 8 за м. 02.2014 и  дата 28,02 ще трябва да подадете от 01.03. до 25.03.
Въпросът ми е кой е по-добрия вариант за излизане в болничен - това зависи от здравословното Ви състояние и решението на лекаря.

ако изляза на 18ти март, колко осигуровки трябва да се внесат - за целия месец на колкото се осигурявам или пропорционално на изработените дни - пропорционално на отработените дни. За дните в болничен има здравни осигуровки от работодателя.

как това ще се вземе впредвид при изчисляването на обезщетението за болничен и майчински? - тези обезщетения се изчисляват според базата, върху която е изчислен болничния и няма да има разлика /поне така мисля/
Не е вярно.
Послушай Airini и виж чл. 65 (2) от ЗДДФЛ.
Зависи за кой период.
Сроковете са посочени в ЗДДФЛ
По принцип производството на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води с код 11.07 е на ред 24
Не зная дали това, че сте кооперация, не Ви праща на ред 81 - за всички членове на ЦКС, независимо от вида дейност. :hmmm:
Ами почвайте да плащате по 95,94. Какъв Ви е проблема?

До 31.12.2013  -каквото сте декларирали в Д6, това Ви е излизало като задължение. Ако е имало несъответствие между Д1 и Д6, то някога, евентуално и ако се сетят, ще Ви извикат да дадете обяснения и да направите корекции
Ако се регистрирате като самоосигуряващо се лице няма да имате право на обезщетение за безработица, защото ще бъдете осигурена по чл.4 от КСО.
Освен това - при самоосигуряването не се внасят осигуровки за безработица.
Хубаво си помислете върху въпроса на Марпан.
Предполагам в петте лева се включва и таксата по превода :)
По-добре сега да връщат, отколкото след няколко години да се сетят, че има разминаване и да се почне едно ходене по мъките и документите...

Не че с тези 1-2 стотинки ще се решат глобалните въпроси на осигуряването, ама...
В закръгляването
Хващате Д6, нанасяте правилната сума и пускате отново.
Ами отметнете, че не се подава Д6
Трудов стаж - не, осигурителен  - сигурно.
Не трябва месечна Д6. Пак си е веднъж годишно.