Въпроса ми беше.Изплатени дивиденти през м. Ноември в какъв срок трябва да се подаде дек.по чл.55 и да се внесе данъка.Отговора и беше
- г-жо два пъти ви повтарям за 4-то тримесечие  декларация не се подава
Щом толкова искаш - повярвай им. Решението си е твое.  :blink:
Ами договорът се прекратява с изтичане на срока. Независимо дали сте в болнични или не.
Затова се обърках Разговарях с НАП на тел.посочен за информация дамата ми отговори  че, за 4-то тримесечие декларация  не се подава. Посочват се в ГДД .
 :(
Или ти не си обяснила за какви доходи става въпрос, или тези от НАП нещо не са доразбрали :)
МИСЛЕХ СИ ВМЕСТО КАСОВ БОН ДА ПУСНА ПКО.

Недей! Все пак има изисквания за отчитане на продажбите в търговските обекти.

Пък и това с тока... При търговия с куриер не сте ли длъжни да издавате бончето предварително, когато предадете стоката на куриера. Точно в този момент ли спря тока?
Виж Наредба Н8 и по-точно указанието към Д1

28 - за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски (вкл. за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване - служители на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност);
Не мога да ви кажа как да постъпите с вече продадените /"раздадени"/ стоки, но не е зле при продажбите в брой да издавате касов бон.
За 20 лв /или 16.67?/ ДДС ли става въпрос?
И 10 /или 8,33/ лв данък?
Я ки коригирайте ДДС-то!
" Според мен ДЕС трябва да решат - дали ще са ДЕС или ще са счетоводители."

Ами решили са го - искат и двете ! :smile1:

То добре да са и двете, ама как хем ще съставят отчетите, хем ще одитират?
Продадена е стока на човек, който не е искал нито фактура, нито касов бон,
Човекът не е длъжен да иска касов бон - вие сте длъжни да му издадете такъв.
Според мен има и правилни записи, но по-голямата част не са верни по смисъл или по дата на съставяне.

Дали ще се ползва ДК или не зависи от други условия, а не от ползваната счетоводна сметка.
11, а за по-сигурно 12 дни
В рамките на 15-те
Подкрепям тези три точки, но с малки забележки.
1. Няма нужда от изпити. Нито входящи, нито периодични. Нали за това имаме дипломи и за съставителите на ГФО има изискване за стаж.
2. Добре е да има публичен регистър на съставителите на финансови отчети. Вписването в този регистър е един вид регулация на професията. Най-вероятно вписването в този регистър трябва да е свързано с някаква годишна такса - някакъв процент от годишните приходи на счетоводителя или минимум МРЗ. Правя аналогия с Централния професионален регистър на строителите. Регистрацията е по документи, доказване на техтически възможности и наличие на компетентен персонал. Всяка година се внася представя ГФО и се внася такса.
3. Нужно е всички съставители на ГФО да преминават през някакви 2,3,5 дневни курсове или семинари за опресняване и актуализиране на знанията. Такива курсове или семинари да се  финансират /изцяло или частично/ от годишните такси на вписаните в Регистъра. Добре е да се регламентира и някаква периодичност на курсовете - например веднъж на две години. Тъй като Регистъра на строителите ми е болна тема - те не организират такива неща, а изискват от вписаните фирми да представят документи за повишаване кварификацията ан работниците си.
4. Нужен е контрол върху правоимащите съставители на ГФО - от една страна да се проверява кой съставя и подписва отчетите /напр. под подписа на съставител да се посочва някакъв регистрационен номер/, а от друга страна - да се следи за нарушения от съставителите, като при две/три,../ нарушения да се отнемат правата за една, две... години.
5. Все пак трябва да се остави въздух за малките фирми и за тези като мен, дето сами съставят отчетите на собствените си фирми :) А аз работя в определена сфера, научила съм това, дето ми е нужно и далеч не ме интересуват всички проблеми на счетоводството и данъците.
Защо само счетоводните къщи да са с лиценз? Аз искам да работя сама. На ТД или на ГД. Защо да нямам това право.
Ще ходя и на изпит, ако трябва
А Вие от къде знаете за двете фирми? И двете ли обслужвате? Ако е така - бих се замислила дали да включа една фактура в счетоводството на различни фирми.
За дневните - ако дневните са под двойния размер на определените суми по закона за командировките  -едва ли има проблем. Ако сумарно дневните надвишават двойния размер, независимо че са получени от различни фирми, тъй като се остасят за един и същ период, би трябвало надвишението да се облата с ДДФЛ и доколкото помня - върху надвишението да се внасят осигуровки. Относно разхода на фирмата - ЗКПО не отраничава разходите за командировки, но санкционира при отчитане на разходи, които не могат да бъдат доказани документално.
Трите фактури да самолетни билети да си ги завре .... Или поне двете от тях. Нали плаща само веднъж!!!
Благодаря ви. Ще се оправя.
Добре, че това е преди нова година :))
Как да попълня Д1 с вид осигурен 01, като лицето през целия период е в неплтен, незачетен за стаж. Няма дни в осигуряване, няма осиг.доход, а само ЗОВ за неплатения + обезщетението
1. За 2013  1м. и 12 дни + 30 работни неплатен - за този период има право на платен отпуск
2. Няма да подам данък

1. Този 1 м. и 12 дни са именно 30-те работни дни, зачетени за стаж.
2. В Д1 не подавам данъка, но в Д6 се подава, нали?

Към Елена:
При вид осигурен 28, т. 31 не може да се попълни.
Работник ползва дъъълъг неплатен отпуск и сега напуска. За 2013 г има 1м. и 12 дни зачетени за трудов стаж. Това е целият януари и 8 работни дни през февруари.
 1. За колко дни неползван платен отпуск трябва да го обезщетя? (20:12)*1=1,67~2 дни или повече?
 2. През м.12 няма работни дни еи ще получи само това обезщетение. Като попълвам Д1 не би трябвало да включвам обезщетението в т. 31 Начислен облагаем доход. Трябва ли да попълвам т.29 Брутно трудово възнаграждение и т. 31А Начислен месечен данък? И как мога да ги попълня, като при вид осигурен 28 тези полета са неактивни?
 
После от къде идва неравнение между Д1 и Д6 :(
 
И още един въпрос - полага ли се обезщетение на работник, работил от 04.10 до 12.11 вкл? Смущава ме изискването за отработен пълен месец.
Задължително ли се издава окончателна ф-ра от която се приспада аванса
По същия начин можеш да отговориш на въпроса: "Задължително ли се издава фактура при всяка сделка?"
Колкото до това, дали ще се издаде окончателна хактура с приспадане на аванса или окончателна фактура за цялата сделка + КИ за аванса - въпрос на предпочитания.