Доколкото си спомням изискването на чл. 222, ал.3 е за стаж при СЪЩИЯ работодател.
Ако работодател е Министерство на здравеопазването - става. Ако има КТД -според него.
Сигурно в този случай актюерската оценка се служи за това... Явно въпроса е по-конкретен от зададения в 11:40
Защото аз се зещам за актюерски доклади в застрахователните дружества, в пенсионно-осигурителните дружества... И там актюерският доглад е наистина актюерски - с оценка ва възможностите за настъпване на определени събития.
Ти сега ще ни изпитваш ли?
По-добре напиши целия тест в една тема. Ако някои е свършил с ТР и осигуровките може и да ти обърне внимание.

Между другото - отвори учебниците, стандартите...
добре де, ама как ще го "извадиш" от имуществото на ЗП?

Защо да е невъзможно активът който е бил собственост на ФЛ и е предоставен на ЕТ/ЗП/ по реда на чл. 27 от ЗДДФЛ след това да бъде "върнат" на ФЛ? Вижте чл. 27, ал.5 от ЗДДФЛ.
Според мен си е напълно възможно актива първо да се върне на ФЛ, а след това да се продаде от името на ФЛ.
Вече изключен от имуществото на ЕТ или ЗП, физическото лице може да се разпорежда със собственото си имущество, като го продава без да издава данъчни фактури и т.н.

Не съм убедена, че ФЛ може да продава активи без ДДС. Нали регистрацията на ЗП, както и на ЕТ по ДДС е регистрация и на ФЛ.

Друг въпрос е, ако изровите от ЗДДС основание за неначисляване на ДДС при продажба на стоки закупени преди регистрация по ЗДДС и/или такива, за които не е ползван данъчен кредит. Май имаше нещо такова...
Когато подадете ГФО и излезе входящия номер, се показва бутон "Плати по електронен път". Може би е това. Не съм го ползвала.
Погледнете чл. 27, ал. 5 и ал.7 от ЗДДФЛ
Скрит текст :

Сам/а казвате, че активът ще се продава. Значи изключването е чрез договор за продажба. Еветнуално и фактура.

Обърнете внимание и на ЗДДС относно начисляването на данък при продажба на неамортизирано ДМА.
1. Зависи какъв вид е срочния договор - за определен срок, за определена работа или по заместване.
2. Само срочен ТД за определено време /по чл.68, ал.1, т.1/ може да се превърне в безсрочен. Това може да стане ако работникът продължи да работи 5 и повече работни дни след изтчане на срока бед писмено възражение от работодателя и асо длъжността е свободна.
3. Независимо какъв е договора, прекратяването става със заповед и трудовата книжка трябва да бъде оформена.
4. За регистрация на безработен е нужна И заповедта, И оформената трудова книжка, както и УПЗ, ако е работил на непълно работно време.
Е, за срочните ТД  нямаше ли облекчение? Т.е.  -да не се включват в графика?
Ако във вашето предприятие му се полагат 20 дни годишно, и напусне ва 30.06, без да е ползвал отпуск, то трябва да му платите обезщетение за 10 дни.
Ако е ползвал 6 дни отпуск от полагащата се за 2014 г, то при напускане обезщетявате останалите 4 дни.
Ако е ползвал 10 дни - не дължите обезщетение.
Ако е ползвал повече от 10 дни /в случая 11/ - не дължите обезщетение. Трабва да издадете служебна бележка, в която да опишете полагащия се за периода 01.01. - 30.06. отпуск и ползвания отпуск преди 30.06.. Така, ако започне работа до края на годината, при следващия работодател ще ползва един ден по-малко от полагащия се платен годишен отпуск.
Ако не постъпи на работа до края на годината, то няма да има повече трудов стаж от тези 6 месеца при Вас и няма да има право на повече отпуск. Така че няма какво да "гори".
С случая настоящия работодател ще пие една студена вода за този един ден повече отпуск, който е отпуснал и платил на работника. Работодателят няма право да иска от работника отработване на този ден или връщане на сумата.
Значи е ползвал 11 дни? При 20 полагаем за годината?

Какво ще го обезщетявате тогава?
А тези "9 дни за 2014" как са определени? Ползвал ли е някаква отпуска? От 01.01. зо 30.06. ли е работил /ще работи/?
На този въпрос могат да Ви отговорят само 240-те души от Народното събрание.
Не нърсете логика в законите, които изискват от всеки човек който няма доходи всеки месец да внася по 16,80 в бюджета.
1. Взема сумата 13000 лв от натрупаната неразпределена печалба. Предполагам, че не водите аналитично коя част от печалбата от коя година е.
2. В ТР се публикува протокола за приемане на ГФО. Щом рещението за разпределяне не е взето с този протокол - не публикувате нищо. Догодина, като публикувате ГДФ за 2014, ще си проличи разпределянето на дивидента.
3. Данъка се внася на тримесечие според месеца на зземане на решение. Вижте точния срок в ЗДДФЛ
4. Да
5. Да, ако в касата има пари :)
6. Няма осигуровки, няма Д1 и Д6
деня на възникване на осигуряването е първия работен ден /03-то число/
Би трябвало, но аз не бих го направила.
Корекцията с нищо не променя същността на нещата.
Всички варианти са възможни и ефектът ще е еднакъв.
Аз бих попълнила 1 - 18. Само заради принципа да бъде обхванат целия период, пък програмата да си съобразява почилни и работни дни ;)
Много работи минават, за дребни неща връщат... Въпрос на късмет.
Колкото до счетоводната политика  -никога не се е прилагала към ГФО. Прилага се Приложение. Съдържанието на приложението е според СС1 и не мисля, че предприятията, прилагащи облекчена форма са освободени от това приложение. Вижте какво точно трябва да съдържа ГФО според ЗСч и СС1, както и кои отчети могат да не прилагат малките предприятия.
Пуснете си допълнително споразумение  :good:

Не е задължително. Чл. 69 е достатъчно красноречив. Не е нужно да подавате нищо в НАП. Трябва само да внимавате какво ще попълвате в уведомлението за прекратяване на ТД, когато му дойде времето.
ДС е само за Ваше успокоение и  най-вече за успокоение на работника. Не съм убедена, че с уведомление за регистриране на ДС може да се промени основанието на ТД. Нищо не пречи да пробвате.
Прекратяването на срочния и сключване на безсрочен ТД не е невъзможно, но е абсолютно ненужно.
 Понеже ще ражда през септември за да може да получава маичинство трябва да я преназнача

Точно така - трябва да я преназначите. Прекратявате първия ТД с изтичане на срока и след като се върне от болничния  - подписвате безсрочен. До септември има време и явно сета не е 45-дневния преди раждане. Нека си остави някой друг работен ден между продължителните болнични