не

Наредбата е Н-18
Наредба Н-8 може и да Ви засяга :)
Ако мислите да започвате нова работа, по-добре не се регистрирате в Агенцията по заетостта. Още повече ако става въпрос за няколко дни. После на новата работа - каквото сабя покаже. Ако Ви уволнят, тогава ще се регистрирате на борсата. Ако, дай боже, как нещата потръгнат, ще си работите.
Няколко дни прекъсване на трудовия стаж не е е проблем за бъдещо обезщетение.
Регистрирането на борсата е право,  но не е задължение
Т.е. и да излезне дружество на печалба, няма да има лихви за забава?
Благодаря много за съдействието!
Не исках да кажа точно това :no2:
Ще се опитам да го кажа с пpимеpи:
1. 2018 имате НПП 305 хил. и загуба от 5 хил. Длъжни сте да декларирате авансови вноски. Размерът на тези вноски е според очакваната печалба за 2019 и може да се коригира на тримесечие. Ако реалната Ви печалба за 2019 е по-голяма от очакваната /има формула в ЗКПО/, дължите лихви.
2. 2018 имате НПП 295 хил. и печалба от 15 хил. Не сте длъжни да декларирате и внасяте авансови вноски. Ако през 2019 имате НПП 320 хил и печалба 30 хил., начислявате си и си внасяте данъка в пълния му размер без да дължите лихви за липса на авансони вноски. През 2020 г вече ще трябва да правите ав.вноски.
3. 2018 имате НПП 295 хил. Не сте длъжни да декларирате и внасяте авансови вноски, но правите това по желание /ЗКПО дава такава възможност/. Ако реалната Ви печалба за 2019 е по-голяма от очакваната и дължимия данък е по-висок от авансовите вноски с определен процент /има формула в ЗКПО/, дължите лихви.
За задължителните авансови вноски за 2019 е от значение нетния приход от продажби през 2018, а не през 2019. Дали сте на печалба или загуба, също не е от значение.
Текстът на  ал. 2, чл.42 от ЗДДФЛ е:
Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Доколкото виждам, говори се за начислен, а не за платен доход, така че от "личния труд" за всеки месец приспадате месечните осигуровки и накрая на годината няма да има надвнесен данък.
Не съм убедена доколко правилно тълкувам закона
а относно това, което сте писали, да видя как ще се изчислява данъка при няколко заплати наведнъж, имате предвид, че ако се платят 3 заплати наведнъж, от брутото за 3 заплати ще се приспаднат само осигуровки за 1 месец, в който е плащането и така данъка ще е по голям или се бъркам?
Да, имам съмнения за нещо такова, но не съм проверявала в ЗДДФЛ
Все още може да пуснете корекция на Д1.
Д6 - според месеца на плащане. Ако е платено наведнъж - една Д1.
Може да се начислява помесечно и да се плаща наведнъж. Вижте как ще се изчислява данъка при плащане ва няколко "заплати" наведнъж.
Това, че е работил, не означава че трябва задължително да се начислява "личен труд". Може да не е искал да си плаща.
Е, там да се оправя според условията на застраховката :)
След като денят преди настъпване на нетрудоспособността не е бил осигурен за ОЗМ, няма право на болничен. Не е трябвало въобще да взема болничен, но след като вече е факт - подайте го в НОИ без право на обезщетение. Д1 си попълвате както всеки друг месец. Осиг.вноски също са като всеки друг месец.
Имам идея доставчика да ми издаде фактура за цялата стойност, а аз да му изплащам всеки месец по 5 000 в продължение на една година.
това какво Ви спасява от ДДС-то?
Имате възможност да ползвате данъчния кредит в следващите 12 данъчни периода. Възползвайте се. Ако се разберете с продавача, нека Ви издаде не една, а няколко фактури. Така ще можете да ползвате ДК на части когато Ви е удобно
Аз бих му издала на два реда - от 07 до 14 и от 15 до 21 и да не си блъскам главата с подробности :)

Погледнете последните /актуални/ указания към УП3 от страницата на НОИ. Там беше записано как се посочва осиг.стаж. Доколкото помня - в работни дни, но не съм съвсем сигурна.
Здравейте,
Лице започва работа на 07.01.2019 г. и напуска на 21.01.2019 г. при 8- часово работно време. На 14.01.2019 и 15.01.2019 г. не се явява на работа. В УП 3 се вписват 12 дни (=14 календарни дни - 2 дни самоотлъчка) или 8 дни (=10 работни дни - 2 дни самоотлъчка)?
Благодаря Ви предварително за отговора!

А защо искате да издавате УП3? В трудовата книжка пишете трудов стаж 12 дни, забележка "осигурителния стаж е равен на трудовия" и на последните страници посочвате дните незачетени за стаж (от...до..., без общ брой дни)
Може еднократно Д1.
По принцип се внасят всеки месец,  но никой няма да Ви откаже да внесете сумата накуп
Ако сключване ТД, лицето почва работата, свършва я и прекратявате този ТД, след няколко дни - нов ТД, нова определена работа, ново прекратяване...  Всичко си е ОК.
КСО
Чл. 54а.  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Ако не попадате в подчертания текст на т.3, няма проблем
Не, няма да направят проблем, ако имате отработени общо 12 месеца от последните 18.
Командировките във връзка с изпълнението на задълженията му по ДУ ли са /дейности, свързани с управлението/? Или с друга дейност, която върши в това ООД /лекарска дейност/?

Няма да питам защо му хакнахте този ДУ, нито дали получава възнаграждение за дейността по лекуването на пациенти...