Какъв съвет искате? Вземайте парите и си търсете нова работа. А ако имате 12 месеца с ТД през последните 18 и около 180-190 лв месечно Ви задоволяват - можете да се запишете на борсата.
Да оспорвате? Не сте ли съгласна на 4 заплати обезщетение?
За борсата: след като скоро (преди по-малко от 3 години) сте била на борсата, то сега ако имате право на обезщетение за безработица, то ще е минималното - 4 месеца по 9 лв на ден. Независимо от начина на прекратяване на трудовия договор.
За да илате право на обезщетение, трябва да имате 12 месеца с осигуровки за безработица през последните 18.
КСО, чл.54б, ал.3, колега.
Не отбелязах, че съдружникът, който се осигурява на трудов договор в друга фирма, е на максимума.

E, тогава и на него нулеви Д1 :)
Зависи дали фиpмата има дейност, кой pаботи, кой упpавлява....

Ако и двамата упpажняват някаква дейност във фиpмата, тpябва да се осигуряват. Този, дето е осигуpен на максимума не внася допълнителни суми, но подава деклаpация ОКД5 за начало на дейност. Може да не подава тази деклаpациял ако само упpавлява по силата на ДУ.  Дpугият се самоосигурява и/или се осигуpява по ДУ, ТД ... /споpед случая/

Както виждате, има много ако. Най-точен отговоp ще Ви даде Вашия счетоводител.
Здравейте, предстои ми да подпиша граждански договор и да работя от вкъщи за досегашния ми работодател. Той каза, че е ок осигуровките ми да бъдат плащани от фирмата и да не се налага аз да ходя всеки Април да го правя сам. Възможно ли е изобщо това да се случи или трябва да ми светне червена лампа за някаква неправда?
Ако но гражданския договор има осигуровки, възложителят ги внася в бюджета и подава нужните декларации. Част от осигуровките са за негова сметка, част - за Ваша /удържат се при плащането по договора/.
При всяко плащане по договора през първите три тримесечия възложителят удържа данък и го внася в бюджета. През четвъртото тримесечие удържа данъка само ако Вие писмено сте пожелали това.
Независимо, че възложителят удържа и внася данъка /дори когато е удържал и през четвъртото тримесечие/, Вие сте длъжен да подадете годишна данъчна декларация за придобития доход и евентуално да доплатите данък /ако има за доплащане/.

Има граждански договори, по които не се дължат осигуровки /например - ако не работите другаде и сумата по ГД е под минималната заплата/. В този случай Вие сте длъжен сам да си внасяте здравни осигуровки като лице, неосигурено на друго основание. Възложителят не може да направи това вместо Вас.

Дано ме разбрахте.
Да.
Също и дохода от наем, от продажба на имоти и т.н,
Декларират се всички облагаеми доходи
не е ясно как се подава такава с обратно съдържание - т.е. че лицето прекратява да внася само вноски.
Такава не се подава. Първата Д1, подадена ЗА това лице прекратява действието на Д7.
Пример: от 01.01. не е осигурено на друго основание, от 05.02. започва работа по ТД /платена борса, ГД с осигуровки.../, на 01.03. отново е без здравно осигуряване.
До 25.02. трябва да подаде Д7 и да си внесе осигуровките за м. 01.  До 25,03, работодателят /НОИ, възложителят.... / подава Д1 за това лице. Системата реагира и изчиства задълженията на лицето за здравно осигуряване след 05.02. То /лицето/ е длъжно /теоретично/ да си внесе ЗО за периода 01.02. -04.02. След 01.03. действието на подадената преди това Д7 не продължава, а трябва да се подаде нова в срок до 25.04. Когато лицето си внася ЗО на базата на Д7 не е длъжно /пък и няма възможност!/ да подава Д1.
Надявам се да Ви изясних действието на Д7. Въобще не е ангажиращо :)
Като колега, какъвто се представяте в предходни теми, би трябвало да знаете тези неща.
Може по един протокол на ден,но под 1000.00лв. като от всеки протокол се вади данъка .И се изписва от касата.
Като изключим техническата грешка /1000 вместо 10000/, Вие твърдите че ако се гласува разпределяне на 10500 лв. и се приспадне 525 лв данък, то сумата9975 може да се плати по касов път?
Не съм съгласна.
Може всеки ден по едно решение, но не за 10000, а за 9999,99 или по-малко.

ПП Не съм наясно дали може и по две решения на ден :blush:
здравейте , регистриран зем.стопанин , който се осигурява за всички осигурителни доходи през 2017 ДОО беше 17,3% , а през 2018 г. какъв е процента?

+1%
https://www.kik-info.com/spravochnik/osigurovki-i-danaci-za-2018.php
Последния случай в таблицата и Вашия подслучай.
Писмено запитване е добро решение.
Опитайте. Не боли. И вреда няма да има. Само евентуална полза. Поне ще знаете защо и ако има проблема, ще може да се отстрани.
В случай, че дейността е: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, като управител по ДУ трябва да се осигурявате минимум върху 1299 лв. Освен това, за всичко друго, което вършите във фирмата извън управлението, ще трябва да се самоосигурявате миниму върху 510 лв. Т.е. - общо върху 1809 лв.
И защо Ви е ДУ? Само защото звучи гордо?
А, ако е назначена в бюджетно предприятие?
ЗП не може да бъде назначен на 8 часа в бюджетно предприятие ако:
- правилника на предприятието, КТД или нещо друго забранява назначаването на ЗП изобщо или на ЗП на пълен работен ден
- ако поради участие в някаква програма ЗП не може да работи на ТД на пълен работен ден
- ако ЗП има сключен друг /основен/ ТД на повече от 4 часов работен ден
Работниците и служителите могат на общо събрание да избират свои представители, които да представляват техните общи интереси по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя им или пред държавните органи. Представителите се избират с мнозинство повече от две трети от членовете на общото събрание.

Според мен - не. Първо  - управителя-собственик не е работник или служител. Второ - няма как да защитава интересите на работниците пред самия себе си.
Чл. 54м от КСО
Скрит текст :