Защото продажбата е в дъщерното дружество, а не в първата фирма.
И няма начин да  иначе. Нали след апорта апартаментите са собственост на дъщерното дружество.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,24752.msg146758.html#msg146758
Тук вече имате същия отговор
Миналата година имаше едно указание на МФ по този въпрос. Намерете го, прочетете го и не приемайте толкова навътре всички двусмислици в законите.
Абе, не подавайте. Така и така до три-четири години напред няма да го обработят. Пък после ще е минало давност
Щом има грешка в кода /т.12/, първо заличаване, после нова редовна Д1. Всичко това в един файл.
Прекратяване на ТД в срока на изпитване по инициатива на работодателя (чл. 71) Ви върши идеална работа за борсата.
Трудов договор
Граждански договор, ако е възможен
Да стане съдружник
Да си регистрира фирма, че която да върши услуга на другата. По пазарни цени, защото ще са свързани лица
Може ли управител който не е съдружник/собственик  да се самоосигурява?
Не
Поне не в това дружество. На друго място, където е съдружник,  ЕТ, ЗП... няма проблем да си е СОЛ, но това по никакъв начин не засяга дружеството на което е управител ез да е собственик.
Същата сметка, по която се превеждат осигуровките. Дори можете да преведете цялата сума /осигуровки плюс лихви/ с едно платежно
 управителя си полага личен труд с ДУК
Не е редно личния труд да е с ДУ. ДУ е само за управлението. За всичко друго, което което върши във фирмата си /личен труд/ трябва да се осигурява допълнително.
Освен ако "личния труд"  не обхваща само управлението.
Само не знам има ли право на платен отпуск?
Ще има право на платен и неплатен отпуск, ако ДУ е по КТ. Ако ДУ е по ЗЗД ще има право на отпуск само ако това е вписано в  самия договор.
Не. Върху болничните не се дължи данък.
1. 2500-НПР=2500-625=1875
2. 1200+1875+пенсията=ХХХ
3. ХХХ - 3000= УУ
4. 1875-УУ=сумата, от която изчислявате ЗО

Между другото: сумата ХХХ трябва да си я посочи лицето при попълването на СИС. Вие нямате задължение да я проверявате.
Освен това има значение дали сумата по ГД се отнася за един или повече месеци.
Да няма някаква промяна в КСО, та говорите за сумарен доход по ТД и ГД? Може би съм пропуснала...
Последният ми спомен за ГД е, че се дължат осигуровки винаги, когато изпълнителят е осигурен и на ТД, независимо от полученото възнаграждение.
Ако разходите са в такъв размер,  че да могат да се отнесат като осигуряване на ЗБУТ - може. Ако офисната кухня е оборудвана и зареждана като малък ресторант, а шампоаните и балсамите подсигуряват 24 -часова непрекъсната работа на банята, бих се замислила за т.нар.лично ползване.
ДОО по желание на пенсионера. Добре е да има писмено изразяване на това желание/не пжмня дали има отметка в СИС/
Здравната осигуровка е 4,8% за Ваша сметка и 3,2% за сметка на лицето върху цялата сума минус НПР.
Данъкът е върху цялата сума минус НПР и минус личните осигуровки
Естествено че получателят. Нали той плаща.
Това "доставчика от негово име .." значи че доставчикът  получава парите в брой /за което трябва касов бон/ и после решава да си захрани сметката с някаква сума /случайно в същия размер/. Нищо повече.
КТ, чл. 327, ал.1, т.3, чл. 325, ал.1, т.1
КТ чл. 357
Съдебен иск заради тормоз на работното място
Изглежда идеално. Д.1 и д.6 ще са за м.март, нали? Д.55 за първо тримесечие.
Защо да са за март?
Договора е сключен м.02. Плащането е през м.03. Кога е завършена работата - не е ясно.
Според мен Д1 и Д6 трябва да са за февруари и март или само за февруари, в зависимост от това, от кога е приемо-предавателния протокол.
Не, не дава същата грешка. Приема Д6 с код 5 за м. 02.2019 с дата 31.03.2019 в т.18
Е, други грешки може да има - не съм проверила.