ДУК е за управлението. Дейността на техническия ръководител е различна от управление. Следователно няма как да напъхате задълженията на техн.р-л в ДУК. За дейността като технически ръководител ще му трябва друг договор (трудов, граждански....). Не зная как управителя (особено ако е единствен) може да сключи ТД сам със себе си. От друга страна не бих се изкушавала с ГД при наличие на работно място и работно време.
Второ: "безвъзмезден ДУ", особено с лице, което не е собственик, е много съмнителен и уязвим. Очевидно търсите икономии, но може да Ви излязат солено.
Трето: в КСО е записано, че ДУКовете се осигуряват върху възнаграждението, което получават, но не по-малко от МОД. Т.е. - упражняват дейност => се осигурават. Никъде не питат колко им се плаща. И тъй като нула е по-молко от МОД, значи.... (направете си сама извода)

Защо не направихте този пенсионер съдружник с 1 лв капитал и да го оставите да управлява, да е технически ръководител,  да е снабдител, склададжия, кординатор по ЗБУТ и какво друго се сетите само срещу едни здравни осигуровки като СОЛ? Много по-издържано и достатъчно евтино е
Според мен лицето попада в т.2 на алинея 6 - до сега е бил ДУК, сега (след пенсиониране) започва дейност като СОЛ.
Освен ако вече е бил регистриан като СОЛ преди пенсиониране.
Интересно защо смятате, че СОЛ не може без възнаграждение в собственото си дружество?
"Не"-то явно е за подаване на ОКД5. Е, вероятно де :)
Аз мисля, че ОКД5 все пак трябва да се подаде с маркиране на "започвам дейност като съдружник/собственик" без отметтки в частта за осигуряване.
При прекратяване на ТД ро чл.71, ал.1 работникът няма право на обезщетение по чл.222, ал.1 (едната заплата, за която питате).
Отворете КТ и прочетете чл.222, ал.1

ПП Колкото до договарянето на срока за изпитване: не стига, че според КТ може да е в полза на която и да е от страните, но напоследък все по-често срещам ТД със срок на изпитване договорен в полза на работника. Е, вярно че при търсени кадри..

ПП2  Не съм се интересувала от нововъведенията в образованието. Скоро разбрах, че някои професионални гимназии (техникуми) плащат нещо като стипендии по 50 - 60 лв на месец на всеки ученик, който запише и учи дадена специалност. Освен това им осигуряват  работа (с възнаграждение) успоредно с обучението. И всичко това за ученици с успех от изпитите след седми клас под "среден".
Абе настава диктатура на пролетариата  :noexpression:
Стаж за какво?
Осигурителен стаж - от Персоналния регистър /РОЛ/ чрез подадените Д1.
Трудов стаж - няма, защото не е то КТ
Професионален опит /ако е за същата длъжност/ - периода на самоосигуряване с вноски за ОЗМ
 Ако заемът е до 10000 лв - да
Нито едното, нито другото, а миналата работна заплата за периода ( 710 за м.04÷12.2022 и 780 за 2023г). Вижте чл.41, ал.2, т.4 от КСО
Отворете наредбата (Н-13) и проченете  Д1 за ГД се позава до 25-то число на месеца, следващ месеца на плащане и се подава Д1 поотделно за всички месеци, които обхваща ГД. Д6 - по същия начин.
Разбира се Д1 и Д6 се подават само за тези месеци от ГД, за които су дължат осигуровки
Ами да вземат трудовия договор на човека, вместо да изискват глупости.
Кои са те, че да казват какво да пише в заповедта работодателя?
Не знаете какво пише в ТД. Срокът за изпитване може да е в полза на двете страни, нали.
След като има възможност чл.71 да е по инициатива и на работника и на работодателя,  логично е в заповедта да е указано кой е инициатора. Още повече, че при двата варианта обезщетението е коренно различно, защо мислите, че от НОИ няма да се вглеждат в детайлите
Изискват в заповедта да пише "в срока за изпитване по инициатива на работодателя"
За първите три работни дни на лицето се плаща на ден по (780*70%)/брой работни дни в месеца.
Осигуровките са върху дохода за отработените дни + обезщетението за трите р.д, но не по-малко от МОД за отработените дни+3. Осигуровките върху обезщетението не се смятат отделно.
За работните дни след третия - ЗО върху 710. Поне до края на юли.
Този бонус с постоянен характер ли е?
Ако "да" - влиза в базата
Не става,  но може да опитате със заявление до НАП
Чл. 71 наистина е добър, но прилагането му една седмица след смяната на длъжността най-вероятно ще предизвика проверка от страна на НОИ. Вярно, проверката не е страшна когато нещата са изпипани, но е разправия за работодателя и забавяне на обезщетението за безработица. От НОИ отдавна знаят всичките "номера" за "благоприятно" прекратяване на ТД и са много чувствителни 
За "безпроблемен" чл. 71 трябва поне месец, месец и нещо
Не става ли
Дт 4532 - 2000
КТ 4531 - (-3000)
КТ 4539 - 5000
?
Тоест разлика между напускане по взаимно съгласие и освобождаване на служител, поради съкращаване на щатна бройка за работодателя няма,
Има разлика за работодателя и то не малка. При напускане по взаимно съгласие Ви дължи само обезщетение за неползван отпуск (ако има такъв). При съкращаване на щата Ви дължи обезщетение за 1 месец оставане без работа (една заплата плюс осигуровки)
Не може. Щом има един ТД, при Вас не може пак да е основен.
Друг въпрос е, че ако имате декларация, че ва основния ТД е в отпуск, може да го назначите на 8 часа. Основание: чл. 111 във връзка с... ( чл.67, ал.1, т.1 или каквото искате)
Отпускът не се ли изчисляваше на базата на последния предходен с поне десет отработени дни?

Така е. И изискването е за "поне десет отработени дни", а не за 10 дни трудов или осигурителен стаж.
Пример: Лице работи на 8 часа до м.05 вкл. През м.06 минава на 2 часа, като е отработил всичките 22 работни дни. През м. 07 излиза в отпуск, като ще ползва 5 дни от 2022 и  10 за 2023. Платения отпуск се изчислява от заплатата за м.06. И толкоз. Ако е искал по-добро заплащане, да е  ползвал отпуск през м.06 или преди това.
Нали фирмата Ви няма дейност? Ремонтът на помещението не е ли дейност?