Според мен не. Основание: сключвате нов ТД с това лице на същата длъжност.
Ако сте пропуснали измененията на Наредба Н8, погледнете това:

http://nap.bg/document?id=18001

Вижте т.3, т.6, т.7
Лично аз съм резервирана към последния пример в т.7
Няма пропорционалност.
На 02,01. не работил петте часа по ТД - 1 ден
На 03.01. не работил петте часа по ТД -  втори ден и т.н
Каквото да Ви препоръчали.
Другия вариант - не работите, не получавате обезщетение, внасяте ди сама здравните  осигуровки.
Вижте и това
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2018/Zapoved_20181220_NSI-NAP.pdf
По-конкретно Група 1, А, т.1
Има го на страницата ва НСИ  http://www.nsi.bg/bg/content/16821/basic-page/годишна-отчетност-за-дейността-на-предприятията-2018
спред НСИ всички ЗП са задължени да подават.

Къде видяхте това изискване за "всички ЗП", след като в инструкциите на НСИ изрично е записано: Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.29, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2018 г., а също и от физическите лица по чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2019 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2019 година
Значи тези, дето са с НПР, не са длъжни да подават отчет в НСИ
Погледнете чл. 13 от ЗДДФЛ. Попадате ли в някоя точка за необлагаем доход?
За 2018 не дължи, но ако продължи да продава без регистрация и през 2019 г, да си помисли дали не попада в разширения текст на т. 2 от ал.3 на чл. 4 от КСО, защото по силата на чл. 40, ал.1, т.2 от ЗЗО ще трябва да внася ЗОВ по 44,80 месечно.
Разбира се, ако тези продажби са документирани :)
След като сте регистриран като свободна професия и вписан в регистър БУЛСТАТ, то с ПИК се виждат две данъчнозадължени лица: ФЛ с ЕГН и ЮЛ с БУЛСТАТ обикновено съвпадащ с ЕГН. Това е така, защото има декларации се подават като св.професи,я а други като ФЛ. Явно в системата за достъп с ПИК понятието "ЮЛ" е дооста обобщено и включва свободни професии, земеделски производители и т.н. :)
Това, че сте спрели самоосигуряването, не означава че сте прекратили регистрацията си в регистър БУЛСТАТ
Добре. А колко е трудовия стаж при основен на 4 часа и два допълнителни на по 2 часа?
един ден

И при един ТД на 8 часа + втори на 4, трудовия стаж също е 1 ден
 един отработен ден да му е един ден трудов стаж - това за какво Ви трябва?
ако имаме един основен ТД на 4 часа - има 1 ден трудов стаж. Ако е само за трудовия стаж - повече не му трябва.
ако имаме един основен ТД на 4 часа и два допълнителни за по 2 часа, това прави ли един ден трудов стаж - Прави един ден осигурителен стаж
Може би пък някъде да е на граждански в някоя от фирмите... - може и да може, може и да не може. Зависи от работата
Не следва.
Посочва само осигуровките, които дължи като СОЛ по смисъла на КСО и НООСОЛ...
Като СОЛ по смисъла на ЗЗО си прави отделно изравняване, че но не подава Д6-13.
И на първо време махнете тази неразделна печалба на ЕТ.
После помислете как да върнете и личните средства.

Другите неща или не ги разбрах, или не мога да отговоря.
За Януари си удържате колкото трябва. В Д1 посочвате колко сте начислили и удържа ли. Данъкът за възстановяване в пълния му размер добавяте към чистата сума за получаване. Като отделно перо.
Възстановения данък не се отразява в Д1, а само в Д6. Сумата на данъка в Д6 е общия размер на данъка, който бихте дължали ако нямаше облекчение, минус облекчението.
Не се изисква равняване на Д1 и Д6 относно ДДФЛ
2) И това което остава за довъзстановяване не е до 240 лв. а до 222.44 лв., нали? (защото годишният му облагаем доход при нас е за ДОД 222,44 лв.)
Не, не е така. Приспадате от целия данък, удържан през годината /при Вас и при предходните работодатели/

1) Т,е. в 01/2019 мога да му възстановя до 111.83 лв., нали? - можете да възстановите цялата сума, независимо от конкретния данък на това лице за м.01. 
Възстановения данък приспадате от дължимия данък за всички служители през м.01 и рез следващите месеци до изчерпване.
bobo , Благодаря! Ще бъде прекратена по чл.71 ал.1 от КТ по инициатива на Работодателя. Дали ще има проблем с Агенцията по заетоста и НОИ за ообещетение за безработица?
Законов проблем няма, но вероятността за проверка е голяма. Напоследък зачестиха проверките на случаите "чл.70-чл.71 след няколко дни -борса". Ако всичко е оформено добре /ТД, присъствени форми, ведоомсти, заповеди и т.н./, проблемът ще е само забавяне на плащането.
Не, сол е и с решение на Едноличния собственик полага личен труд
Щом не е на трудов договор /по КТ/, тогава няма задължения по КТ и свързаните с този кодекс наредби.
Ако иска да взема по-високо възнаграждение - взема си решение за увеличаване с какъвто иска процент.

Д6 за данъка е според месеца на плащане.  Ако е в един месец - 1една Д6, ако е в два месеца - по една за всеки месец, ако не е платено - когато платите