Чл.73а кога го въведоха, кога ще го махат.....
Е, не съм казала, че не проверяват, но щом има доказателства, че е еднократна продажба на лично имущество, няма проблем. Аз си продадох стария фотоапарат за два бона по Еконт и не се наложи да плащам нито данък, нито осигуровки. Съседът пък продава някакви парцалкии по 20-30 лева един-два пъти месечно и за целта му се налага да внася по около 150 лв осигуровки. Понеже излиза на червено, поне данък не внася.
А за разписката : нещо от сорта "На тая дата Иван плати на Стоян 5 лева за нещото, описано в горния протокол"  или "Стоян получи от Иван сумата..."

И пак Ви казвам: рзговарйте със счетоводителя си. Той е по-наясно с конкретните факти и би Ви дал по-добър съвет. Пък и има някаква отговорност.
Щом толкова Ви притиснава борсата, вземете двата екземпляра на ТД и ги подменени с нови и срок до нужната дата. Ако можете, разбира се :)
Не е желателно да де удължава срока с ДС, защото може да попаднете в някоя от последните алинеи на чл.68
Щом става въпрос само за 4 дни и не попадате в чл.69, от мен имате "да".
Ако си купиш /еднократно/ телевизор като ФЛ и след време го продадеш като ФЛ, тона не е търговска дейност,  а продажба на лично имущество.  Няма осигуровки,  а в повечето случаи няма и данък.
Търговска дейност е, ако купиш няколко телевизора и ги продадеш, после повториш, потретиш... Тогава има санъци и осигуровки.  Може са се наложи и регистрация по ДДС. Все пак трябва да има равнопоставеност между играчите на пазара, нали.
Това с фактурата, издадена от ФЛ, не го разбрах добре. Няма да питам защо това ФЛ има празо да издава фактури, защото не се сещам някой да му забранява да издава каквото си иска. По-важно е къде и как ще отчита издадените документи. Не виждам никакъв смисъл в такава фактура, нито като данъчен, нито като счетоводен документ. За Вас един приемо-предавателен протокол, съдържащ нужните реквизити на първичен счетоводен документ,  комбиниран с разписка за плащането, би Ви свършил идеална работа като разходооправдателен документ.
Съветвам Ви да комуникирате по-често със счетоводителя си и да не се опитвате да откривате топлата вода.
Истина е, че ако едно ФЛ има доходи от търговска дейност без да е регистрирано като търговец, освен 15% данък дължи и осигуровки. Промяната в КСО е в сила от 01.01.2019 г. И осигуровките, и данъка са си негово задължение и с нищо не Ви касаят Вас като платец на дохода. Освен задължението Ви по чл.73 от ЗДДФЛ.
ФЛ не е длъжно да Ви издава фактура. Сделката и плащането могат да се удостоверят с приемо-предавателен протокол (примерно).
В случая по-важен е въпроса дали конкретната продажба е търговска дейност или продажба (инцидентна, еднократна, случайна...) на лично имущество. 

ПП  Ааа, Вие сте питате като ФЛ-продавач, а не като представител на фирмата-купувач. Е, щом продажбите Ви са търговска дейност, следва и НАП да Ви третира като търговец, независимо че сте икономисали някой друг лев от регистрацията си като ЕТ или ЕООД. До миналата година върху тези си доходи трябваше да внасяте само здравно, ако сте бил безработен. От тази година дължите всички осигуровки като ЕТ или собственик на ЕООД. 
Според мен упражняването на търговска дейност като ЕООД ще Ви излезе по-икономично.
Успех!
1. С оглед на актуалния текст на КСО, не съм много съгласна, че при прекратяване на безсрочен ТД болничния ще продължава да се плаща от НОИ. Доколкото чета, плащането е при срочен тд или при трудова злополука. Но щом са Ви казали....
2. Дължи здравни за своя сметка, щом вече не е осигурен на друго основание. Изплащането на болничен след прекратяване на ТД не го прази здравноосигурен.
3. За отлагането: вижте какво точно е записано в КСО, чл.54в, 54г или там някъде . Потърсете нещо в смисъл, че изплащането на обезщетение за безработица се спира за периозите на изплащане на друго обезщетение.  Там е посочена и процедура.
4. Наистина 4 месеца по около 200 лв са си пари, но ако се регистрира сега, през следващите 3 години когато има право на обезщетение, пак ще е минималното. Ако през тези 3 години работи по ТД и  напусне при по-добру условия, може са съжалява
И що взето минималния размер на осигуровките при съдружник/собственик на фирма и лице, работещо като свободна професия са едни и същи. Данъкът е 10% - в единия случай (Най-общо)  върху разликата между приходи и разходи, а в другия - върху 75% от приходите.
Дали може да упражнявате някаква стопанска дейност, не мога да отговоря. Предполагам, че не е от значение дали ще е чрез фирма или свободна професия
По втория въпрос:
Принципно би трябвало да се регистрира в АЗ. Ще бъде определено обезщетение, но ще бъде отложено плащането за периода след болничния. Погледнете КСО.
На практика наистина е по-добре да не си гърми патроните да не се заробва за още тригодини
Във Вътрешните Ви правила трябва да е записано кои професии ще считате за "сходни".
83412003 Тракторист
8342200* Машинист, *** багер

И двете  попадат в  834 Оператори на подвижни съоръжения
но са в различни групи:
8341 Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство
8342 Оператори на земекопни съоръжения и сродни на тях
Според мен има разлика в задълженията и също не бих признала професионалния опит.
Правилно. Не само че имате право, но сте длъжни да я освободите с изтичане на предизвестието. Освен ако това предизвестие не бъде оттеглено по регламентирания в КТ начин.
1. И един ден е достатъчен, но е съмнително и 100% ще направят проверка. Не казвам, че ще откажат. Наистина е добре да е към месец. Членът е 71. Ако е да месец по-добре срочен ТД и прекратяване по чр.325, ал.1, т.3.
2. От датата на отпускането на предходното обезщетение, каквато е даписана в решението на НОИ.  В случая 2015 г.

Всичко това поне аз съм го писала над 10 пъти
Отваряте досиито на работника и календара. Гледате: започнал работа на дата 1, радотил, ползвал платен отпуск, непланен със стаж и т.н. до дата 2, когато е първия ден от неплатения, незачетен за стаж. След това - дата 3 (първия ден на работа след дата 2 или първия ден от новата година при дълъг неплатен) , дата 4 (при следващия първи ден от неплатения без стаж) и т.н. до последната дата 5 (първи неработен ден след прекратяване на ТД)
Определяте стажа от дата 1 до дата 2, от дата 3 до дата 4 и т.н.
Сумирате стажа по периодите. При работа на 4 часа трудовия стаж е същия, като при 8.
В трудовата книжка: в "правоъгълния" печат - зачетен ТС от дата 1 до дата 5 - колкото получавате при сумирането. Не поставяте записа, че ТС е равен на ОС. На последните страници на ТК, където се посочва времето без стаж, посочвате периодите от дата 2 до дата 3, от дата 4 до дата... , колкото такива периоди има. Само като периоди от-до. Без семиране.
Щом Вие искате, трудно ще е с пълното обезщетение.  За целта трябва работодателя да прояви инициатива. Ако той има желание, би трябвало да знае как.
Многократно съм посочвала членове и условия. Потърсите предходни отговори
Казаха Ви: щом извършвате УСЛУГА в ЕС, трябва ПРЕДВАРИТЕЛНО да сте регистрирани по ДДС (чл. 97 , ако не бъркам). Няма значение дали ще извършвате услугата като фирма или ФЛ. В единия случай се регистрира фирмата,  а в другия - ФЛ.
Регистрацията трябва да е направена 7 дни ПРЕДИ извършването на услугата.
По чл.68, ал.1, т.2 е ТД за определена работа. Няма фиксиран срок. Когато свърши работата, тогава прекратявате договора.
Ако някъде сте посочили срок, проблема си е Ваш
Вижте какво съм отговорила под номер 447 и 450 (стр.23 от тази тема)
Не се регистрирайте сега.
Срочен ТД се прекратява (обикновено) по чл.325, ал.1, т.3, 4 или 5. Когато е в срока на изпитване - чл.71.
Надявам се, че последните три години не сте получавали обезщетение за безработица.
Каква декларация? За регистрация на СОЛ, за месечните осигуровки или за годишните?
Всичките ги има на страницата на НАП.