нали и аз това казах, че сумата, която трябва да получат е 160 лв. Отделен въпрос е вече дали фирмата ще се съгласи да се оправят документите.
Да, трябва само че тези 160 са си само 160 (или 160+0 ДДС, ако фирмата беше регната по ДДС), а не 128+32 ДДС, както сте написали по-горе. Дори ДДСто да беше 25%.
Пускате си фактура с....... 128 + 32 ДДС, като вписвате с обратно начисление на ДДС по чл.163А, ал.2 от ЗДДС /малка поправка си правя/
Това изобщо не е вярно!  Дори фирмата да беше регистрирана по ДДС.
Издавате фактура за за 160 лв и касов бон за същата сума (ако не е платено по банков път) и трябва да получите 160 лв.
Силно се съмнявам, че купувачът на скрап ще се съгласи да Ви доплаща, да заличава документ и т. н. само защото някой не е обяснил какво продава. Фактът, че не е искано копие от документ за собственост и че автомобила е описан, ме кара да се съмнявам, че сделката въобще не е отчетена. Но това е друг въпрос. :)
Ние като фирма трябва ли да му издадем ф-ра за предадения а-л и получената сума? - да. И не е трябвало да удържат данък

Трябвало е да обясните на фирмата за скрап, че автомобила е фирмен.
 
 Може ли Управител на ЕООД да се самоназначи на трудов договор? - Не , не може.
 Защо не може? - Справки ВКС, ВАС, НОИ.
 

Доколкото разбрах от питането, не става въпрос собственика на ЕООДто да се само а значи на ТД като управител, а да си управлява като СОЛ и да си подпише ТД да някаква длъжност, необходима за програмата (напр. рецепционист в къщата за гости)
Не виждам защо когато собственика е управител е задължително да е на ДУ? Съвсем законно може да си управлява и като СОЛ.
С т.2 съм съгласна (поне за програмата)
ТК се попълва само за основния/основните ТД. За допълнителния не се прави запис.
Какво означава "застъпване на длъжности"? Работил е на две длъжности едновременно? По вътрешно съвместителство или по втори ТД?
Иначе: за всяка смяна на длъжност - нов ред; за всяка промяна на работното време - нов ред, като в графата за осн.заплата пишеет и работното време; при промяна на основната заплата, когато не е свързано с друго осонвание - нов ред.
Ако в търговския регистър собственикът е вписан като управител - не може.
И аз не разбрах: след като е вписан като управител не може да е СОЛ ;не може да е стругар на ТД; не може едновременно да е СОЛ и стругар на ТД? А може ли да е управител по ДУ, да работи по ТД като стругар от 8 до 12ч. през рабатните дни и да продава произведената продукция от 16 до 22 ч всеки божи ден, като за тази си дейност се самоосигурява?
Да не питам дали междувременно може да извърши някоя автомонтьорска услуга на ГД /да кажем в събота сутрин или в понеделник преди работата по ТД/.
Според мен - да. Само трябва да спазите процедурата  - отпидване в 7-дневен срок, рабона под 12 месеца, регистрация в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок.
 сега вече разбирам какъв е смисълът за съществуването на Бюрото по труда - не е да предлага работа на безработните хора, а да изтисква и последните дихания на, и без това, умиращият ни дребен бизнес.
:good:
За съжаление е точно така.
Такъв 7-дневен срок за сключване на договор няма. Освен ако не е вписан в някакви вътрешни правила .
Докато не изтече единия месец, бившите Ви работници нямат основание да си търсят обезщетението по чл.222, ал.1. Като изтече месеца, тогава да си подадат исканено. Тогава вече ще е ясно работили ли са, не са ли, кога са почнали работа, на каква заплата и т.н.
Поискайте копие от трудовата книжка, декларация, че не са работили от...до... с добавка  "известно ми е, че да неверни данни нося отговорност по чл. ... /313, ако не бъркам/ ат Наказателния кодекс ". За по-сигурно може да поискате и бележка от бюрото по труда, че от...до... са били безработни. Чак тогава плащате обезщетението.  Може да е за пълен месец, може да е за част от месеца- според случая.  Нямяте право да откажете.
Твърдението "работят на черно" има значение само ако този факт е установен от ИТ или друга инстанция.
Това, че "има търсене на такъв вид работници, но не ги насочват другаде" меко казано не е Ваша работа. Така са преценили, така са решили. За Ваше лично удовлетворение може да зададете писмен въпрос, но не гарантирам, че ще има полза.
Могат да на значат друг когато имат нужда. Ако и другият ще е за определен вид работа - когато се появи работата. Може на следващия ден.
При длъжността също няма ограничение.
Съвсем нормално е дори да си има човек на длъжност арматурист (например)  на постоянен ТД, който да си работи. Вас Ви наемат за определена работа "армировка на плоча на кота 3.00", свършвате, прекратяват договора и отивате на борсата. На следващия ден наемат един арматурист за определена работа "армировка на колони втори етаж" и един на безсрочен ТД.
Може, стига да има кой да то назначи.
Не мога да разбера целта на мероприятието.  Защо просто не си плаща "личен труд "?
Не е вярно. Срочният договор за извършване на определена работа върши идеална работа за "пълната" борса
По първия въпрос: да, длъжен е. Обезщетението за неползван отпуск се дължи независимо от начина на прекратяване на договора.
По втория въпрос : щом имате повече от 12 месеца работа по ТД от последните 18, имате право на обезщетение. Дали обезщетението ще е минимално или според дохода и стажа, зависи от начина на прекратяване на ТД. Минимално ще е, че ако прекратяването е по взаимно съгласие или по Ваше желание. Или ако през последните 3 години сте били на борсата. Според стажа и дохода ще е при прекратяване на срочен договор (с изтичане на срока, завършване на работата...), с предизвестие от работодателя и др.
При начина, по който е формулиран Вашия ТД, не мога да гадая по какъв начин ще бъде прекратен. Особено ако е сключен на основание на чл. 68, ал. 1, т. 1. Ако основанието е чл. 68, ал. 1, т. 2, нещата са по-прости (прекратяване по чл. 325, ал. 1, т. 3 и "пълна"  борса)
Касовият бон е за плащането. Може една фактура с няколко бона и няколко фактури с един бон. Дали е удобно - това е друг въпрос
А с какво е документирано, че парите са върнати онзи ден, в а не днес?
Или фактурата е била без касов бон /няма документирано плащане/?
Д1 за лицето/лицата с ГД и редовна Д6 със сумите, които са в повече от вече декларираните /само с размера на добавката/