Доходът от лихви осигурителен доход ли е според Вас? Ако мислите, че е "да", дали е доход, придобит от дейността му като самоосигуряващо се лице?
Не, на място в НАП заедно с Д1, за да има равенство.
За данъка? Айде де :)
Д1 на място, Д6 щом е в увеличение може по електронен път
За мен "безвъзмезден ДУК" е пълна глупост. Не зная защо при регистрация на фирми адвокатите много държат да впишат и ДУ. Допълнителен хонорар ли вземат за това, що ли... :(
Не разбирам какъв е смисъла на тази "безвъзмездност" /освен че попадат в чл.16 на ЗКПО/, след като в КСО е записано: "Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, ..." /чл.6, ал.3/. Ако приемем, че месечното възнаграждение по "безвъзмезден ДУК" е 0,00 лв, което е по-малко от "минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии" /чл.6, ал.2, т.3/, то въпреки нулевото възнаграждение би трябвало да се дължат осигуровки върху МОД за управители. Това, че сега много фирми заобикалят безнаказано тази точка, не означава, че няма да се появи някой проверяващ-буквояд и няма да Ви вгорчи живота.

По въпроса: Щом "освен управленска , ще извършват и текущата дейност в дружеството" най-евтиния вариант е самоосигуряване на минималния осигурителен праг за СОЛ /710 лв от 01.04.2022/.
Най-добре е да поговорите със счетоводител на живо, да ви опише какво се изисква за даден вид фирма, документацията, изискванията, разходите и т.н., но ми се струва, че крайният финансов резултат ще е в минус за вас.
То по какъвто и законен начин да продава сувенирите си /занаятчия, свободна професия, като ФЛ, нерегистрирано като ЕТ.../ все ще е на минус или малко над нулата. На плюс ще е само ако го кара на черно като до сега "не съм плащала нищо".
Не зная колко души сте тези, дето работите на 2 работи, но няма начин ако работите на две работи да получавате болнични само от едната :)
Вземате два болнични листа  и ги носите на всеки от работодателите.
Да допълня питането на ЕлиГ:
Т.Трифонов, цитирате текста: Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки...
Бихте ли пояснили простичко за незнаещите какво означава "извършва по занятие"?
"Понеже няма личен булстат, трябва да си извади и да действа като свободна професия"

Да питам и аз :-) Когато съм СОЛ-съдружник, като каква свободна професия трябва да се регистрирам?
В зависимост от това, какви услуги вършиш :)

ПП Това "Понеже няма личен булстат, трябва да си извади и да действа като свободна професия" не е вярно. Или поне никъде няма такова изискване или задължение. ФЛ-СОЛ издава документ с изискуемите реквизити според ЗСч. Никъде не е казано, че този документ трябва да се нарича фактура - може за е протокол, разписка, сметка ... или просто "документ". Никъде не казано, че фактура може да се издава само по ЕИК или БУЛСТАТ - може и по ЕГН

Единственият проблем  може би е с чл.96, ал.10 от ЗДДС, ако дружеството е регистрирано по ЗДДС.
За облекчението - приложения 10 и 22в или 22г.
Сумата се възстановява по банков път.
Или се приспада от други данъчни и осигурителни задължения.
Избрания начин /връщане или приспадане/ се посочва в ГДД.
в Д6 за м.1 посочвам само осигуровките за м.1 , данък за м.12 не се посочва т.е не се подава колона, 
в Д6 за м.2 посочвам само осигуровките за м.2 , данък за м.1 не се посочва т.е не се подава колона, 
в Д6 за м.3 ще се посочат осигуровките за м.3 , а данък за м.2 ще е доплатената разлика628,17
Подайте още сега по електронен път. Системата ще го приеме. Вероятността за санкция е малка.
Не рискувайте да ходите на място.
Не виждам причина ФЛ-собственик да не може да върши услуга като ФЛ по ГД, вместо чрез ЕООДто си. Освен ако няма изрична забрана в учредителния акт.
Друг въпрос е, че при получаване на парите по ГД това ФЛ-СОЛ би трябвало да издаде документ с реквизитите на фактура /чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ/.
2. Институциите би трябвало да са "информирани" по служебен път.

Е, банките едва ли ще са информирани служебно :)
А защо без Д1, ако не се осигурява за ОЗМ, а с Д1, ако е избрал да се осигурява за ОЗМ?
Наредба Н-13, чл.4, ал.8 и ал.9
Е, щом е без ОЗМ, тогава и без Д1 :)
А за какви осигурителни лрискове е избрал да се осигурява като СОЛ- с ОЗМ или без?
Какво значи "предизвестие, считано от 28.02.2022 г."?
Гледате на коя дата е прието предизвестието от страната, към която е предявено. Тази дата трябва да е неоспоримо документирана. Следващия ден броите за "едно" и т.н.по календаря броите до 30 (или колкото дена е срока на предизвестието) и датата,  която е "тридедет и едно" е датата, която трябва да впишете в заповедта като "считано от". Датата на съставяне на заповедта може да е всяка една от датите от дата "едно" до дата "тридесет" (при 30-дневно предизвестие), а датата на връчване може да е от датата на съставяне до... второ пришествие.
Възможни комбинации:
- връчване на предизвестието на 28.02., съставяне на заповедта на 01.03, връчване на заповедта на 01.03., дата "считано от 31.03"
- връчване на предизвестието на 28.02., съставяне на заповедта на 25.03, връчване на заповедта на 04.04, дата "считано от 31.03"
- всякаква друга комбинация
Не трябва. През периода 01-09 не е бил СОЛ
Когато  не се осигурява с право на болничен  / високият процент / и има издаден болничен . Болничният се представя в НОИ , / няма да има плащане по него / . Осигуровките  за месеца в пълен размер ли се плащат ?
В пълен размер.
А болничния се връща за анулиране като неправомерно издаден
А дали ще има право на майчинство, ако началото на болничния попадне извън тези 1-2-3 работни дни в месеца?