Какво взаимно съгласие? Та кой казва, че работодателя е съгласен? Тогава не е ли по правилно да се запише ПРИЧИНИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО: По желание на работника, изразено в писмен вид.?

Щом съдружниците така са решили, не виждам проблем.
Колкото до аналитичността - не виждам нито нужда, нито смисъл. Но щом така сте си решили - не е забранено.
Добре де. Кажи тогава какво да пиша за основание в случая на подадено и отработено предизвестие от работника? Като 326/1 не е основание, то 325/1/1 още по-малко може да се ползва в този случай.
А неразпределената печалба как я отчитате? Аналитично по години?
Имате един дивидент от цялата неразпределена печалба. Платежните са според броя на преводите. Ако плащате наведнъж - едно платежно.
Възможно ли е да бъде частично - това не го разбрах. Кое да е частично? Да разпределите само част от натрупаната неразпределена печалба? Може. Да платите гласувания дивидент на части? Може.
Ако е основание как ще формулирате ПРИЧИНИТЕ в заповедта за освобождаване?
"...на основание ОТПРАВЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ" ли?

Да. Точно така.
Моите заповеди изглеждат така:
На основание чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда   считано от .........г.
ПРЕКРАТЯВАМ ТРУДОВИЯ ДОГОВОР
със  .........., ЕГН ......... на длъжност..........
Причини за прекратяване на трудовия договор: с писмено предизвестие, отправено до работодателя на .........г.


И до сега никой не е направил проблем.
Пък коментарни книжки отдавна не купувам. Може би в това ми е грешката....
Този текст :
Чл. 326. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя
съвсем не го разбирам като третиращ само срока на предизвестието. Според мен това си е ОСНОВАНИЕ за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя.
Сроковете за предизвестие са вписани в другите алинеи на 326.  По тази причина и допълнението "във връзка с чл. 362, ал.2" няма смисъл. За това не споря :)
Нали ТД е прекратен считано от 01.06. Защо намесвате датата 30.06? Каква е тази Д1 за м. 06? Какво ще пишете в нея? Поне на този етап Върху обезщетението по чл. 220 има ли осигуровки? Смята ли се за осиг.стаж?
Колкото до обезщетението по чл. 222/1 - когато платите ще подадете Д1 със съответния код, начало на осигуряване 01.06 и край на осигуряване 30.06
Не, не е!
Аз имам писмен отговор от МТСП по подобен случай. И те го отрекоха, и ИТ го отрече. Почти бяха на път да обявят документа за невалиден.

Май нещо не разбрах. И в питането и в отговорите. В края на краищата какво е поискал работникът - да напусне по взаимно съгласие, подал е предизвестие за напускане, което няма да отработи или има "обобщен" вариант - подал е молба за напускане по 325/1/1, и допълващ текст  "ако не бъде приета да се счита за предизвестие по 326/1"?
Ако е само молба за напускане по 325/1/1 и работодателят не е съгласен, то ТД не може да бъде прекратен. Работодателят не е задължен да се съгласи. Работникът е длъжен да продължи да ходи на работа или да си подаде предизвестие за напускане.
Ако е предизвестие, то работодателят е длъжен да приеме молбата. Ако работникът не иска да отработва предизвестието - плаща си обезщетение. В този случай не виждам защо в заповедта за прекратяване да не пише "на основание чл. 326/1" и дължимото обезщетение по чл. 220/1.

P.G.H.R., казвате, че имате практика по въпроса. Какво според Вас трябва да е основанието на заповедта? Трябва ли да е  вписано обезщетението за неспазено предизвестие? И защо "най-вероятно ще се окаже, че трябва да го освободите по взаимно съгласие"? Какво задължава работодателя да направи това, дори ако "човекът си е подал заявлението"?
Не  е ли в същия член?
Прекратявате договора по 326/1 и търсите обезщетение за неспазено предизвестие от страната, която не го е спазила. В случая - от работника. Чл.220, ако не бъркам.
Няма начин собственика на ЕООД да упражнява дейност във фирмата като назначен на трудов договор.
Може да упражнява каквато иска дейност в собственото си ЕООД /вкл. шофиране/ само в качеството си на СОЛ. С изплащане на възнаграждение за личен труд или без такова възнаграждение.
Самата корекция на Д1 с код 12 знам как да направя - с код К и верни данни
тези дни от 01. до 13. 10, какво ги правя - нищо. Или оправяте нещата с осигуровките по непрекратения ТД /лихви, глоби, предписания.../ или стоят без стаж.
Възможно ли е да подам Д1 с код 01 и последващата Д6 - възможно е. След предписание от НОИ, след плащане на глоба за закъснението и евентуалните лихви.
две Д1 с различен осигурителен код за месеца ли?  - възможно е. Впрочем - тата е трябвало да го направите още навремето.
И какво правя с трудовия договор, който не съм прекратила? - поискайте предписание от ИТ за прекратяване със стара дата. Не зная има ли глоби за това, но допускам. А можете да го прекратите сега, като оправите нещата със осигуряването по този договор. Виж по-горе.

Най-добре е да си намерите счетоводител. Още по-добре е щяло да бъде, ако сте свършили това навреме.
Колкото до правото на обезщетение - имате го и преди да са изтекли три години от последната борса.
Трите години, през които бихте могли да получавате само минималното обезщетение, се броят от датата на отпускане на последното обезщетение. Регламентирано е в Наредба за отпускане е изплащане на паричните обезщетения за безработица, чл.10, ал.2
Да допълня - болничните влизат в осигурителния стаж.
Когато в 24-месечния период има периоди без осигуряване, то за тях се взема МРЗ. Когато има периоди с болничен - взема се дохода, от който е изчислен болничния.

Та: спокойно вземайте болнични. Вашето здраве и здравето на детето са по-важни от 5-10 лева месечно повече или пи-малко.
Не е особено удачен примера с голяма верига магазини. Фирмата, която пише фактури за плодове и зеленчуци може да не си води склад и да е решила така да ги пише, това не прави незаконна фактурата. Нито е фалшива, нито се укрива нещо за да е незаконна.

Не съм съгласна. Щом от фактурата не е видно каква точно стока се купува, в какво количество и на каква цена, значи нещо не е както трябва.. Ако към фактурата има стокови разписки, касови бележки, протоколи, описи или друг документ, от който да е видно какви са точно тези плодове и зеленчуци - тогава може.
добре, тогава по кой чл.е най-редно да ги освободя - и двете страни да са ок
Както се разберат. Може по 325/1/1, може по 328, може 331, може нещо друго... Само по 325/1/3 е става. Не става и по 325/1/4 и някои други точки.
Като всички са ОК  -нека помислят и за евентуалните обезщетение, с които би се натоварил работодателя в определени случаи или с минималната борса на работника в други.
Ако работник е съкратен, считано от 04.05.15г. , периодът на обезщетението 04.05-31.05 ли е?
Съгласно изискването да не е повече от 1 месец.
Ако е започнал работа другаде на 01.06. - да. Ако не е започнал работа, периодът е 04.05-03.06. включително
За неспазено предизвестие от страна на работника, би трябвало работникът да дължи обезщетение на работодателя, а не обратно

От посочените дати не видях да има неспазено предизвестие. Има отсъствия на работника, но няма прекратяване на ТД преди изтичане на предизвестието.
Това са различни неща.
Договорът не е прекратен про подаване на предизвестието, а 30 дни по-късно. Какво обезщетение?
Ако работникът не е ходил на работа без ТД да е прекратен, тоза това си има друг ред - отпуски, самоотлъчка, дисциплинарно наказание /но не със задна дата!/.
Много съм мислила по въпроса за отношението на НОИ към обезщетението по 222/1. Като изключим популизма /защита правата на работника/ и фактическата цел /пълнене на бюджета на ДОО/, стигнах до следния извод:
В КСО е записано, че в периодите, когато има друго обезщетение, не се плаща обезщетение за безрсботица. Не мога да цитирам точния текст, защото в момента нямам КСО под ръка. Обезщетението по 222/1 може да бъде поискано и платено до три години след прекратяване на ТД, но когато и да стане това, то ще се отнася за първия месец на "безработност". Ако НОИ вече е платил и обезщетение за безработица за тозимесец, същото ще подлежи на връщане. Свързано е с проблеми както за НОИ, такаи за лицето /корекции, връщане на пари, лихви.../ Целта е именно "улесняване на живота" и даейостта на НОИ и някакъв вид застраховка.

Искам да напомня, че никой не може да се откаже от правата си. Всяка декларация от работника /писмена или устна/ за отказ от обезщетението по 222/1 няма юридическа стойност.
За СТМ имате отговор. Помислете си какво означава "работници на ГД", изпълняващи "административни дейности" с работно време и/или работно място (предполагам) и преценете дали липсата на ТД няма да Ви излезе скъпо.

ПП. Ако сте бюджетна организация - не четете горното. Ясно е че за Вас не важат законите за простосмъртни.