След като сте осигурена на сума над 2600.00 лв. за момента няма да се осигурявате през ЕООД-то.
Хубаво е да си потърсите счетоводител.

Това обаче не Ви освобождава от подаване на декларация за самоосигурявяне при започване на дейност. Ако решите да сте СОЛ, разбира се.
Има и ежемесечни декларации. Най-добре послушайте съвета на Марпан
Хайде успокой се де :-)
Виж формулата, по която се пресмята този данък. Това е пропорционална част от общия данък според съоношението между брутния доход и класа. И никой не те кара да го внасяш :-)
Само дето ако не попълниш правилно бележката, човекът няма да може да се възползва от връщането на данъка и може да те съди за пропуснати ползи поради издаване на документ с невярно съдържание.
Задължително попълвате всички точки в сл.бележка. Вкл. и нули, където е необходимо.
Отделянето на данъка върху "класа" е само за нуждите на процедурата за възстановявяне на данъка.
И защо да внасяте отново, нали сте си внесли целия дължим данък?
Не разбрах този СОЛ какъв доход има през 2013 г.
Колеги моля дайте бланка, ако имате  която СОЛ трябва да издаде за получения доход Благодаря предвартелно

Вземи една фактура и я препиши.
Отгоре може да сложиш какъвто искаш надпис: приемо-предавателен протокол, разписка, квитанция, ... а защо не и "фактура"
Не бъркайте трудов с осигурителен стаж!
Всеки отработен ден на 4 и повече часа се смята за един ден трудов стаж, така че ако хората са работили на 4 и 6 часа, не правите никакво приравняване. Всички отработени дни се броят за трудов стаж по същия начин, ако бяха работили и на 8 часа.
За "клас" се брои трудовия стаж. От там нататък - кои длъжности и кои периоди ще признаете за професионален опит, зависи от Вътрешните Ви правила.
Все пак трябва да се признае, че този проект е значително по-добър от предходния :)
Дано докато влезе в пленарна зала да стане още по-добър.
Мразя тези ГД по проекти. Мразя и ГД в бюджетните предприятия. Как може да има ГД с работно време, работно място и месечна заплата? И защо ИТ още търпи това?

От мен искат да имам ТД с техник, който за един ден ми оправя ел.инсталацията, защото имал работно място, а в някои институции служителките на гише са на ГД :(
1. Срокът на изпитване не прави договора срочен. ТД не се сключва на основание чл.70, а на чл. ХХ, във връзка с чл. 70. Вижте какъв е чл.ХХ във Вашия случай.
2. Вижте КТ чл. 67, 68, 69... за  реда на преминаване от безсрочен ТД в срочен и за възможността за сключване на последователни срочни договори.
Ако искате да сте принципни докрай - поискайте сторниране на фискалния бон или поне на 63-те стотинки.
Другия вариант да ги осчетоводите като други разходи и после да увеличите финансовия резултат с тях /не съм сигурна, че е нужно, но ...парен каша духа :)/
Третият вариант - затваряте си очите и не гледате касовия бон. Осчетоводявате си каквото пише на фактурата.
Приходна или разходна фактура?
Сторно на касовия бон?
работи в дружеството, извън управленските си функции
ето това е определящото за задължителното самоосигуряване. Наличието или липсата на нает персонал не е толкова важно.

ПП Защо не сключите ТД за длъжност Управител и в ДХ да набутате всичките му задължения в и извън управлението? Това е възможно, ако има и друг управител, който да представлява ООДто като работодател.
Тогава какви ЗО сте изравнявали? Доходи от наем? Други ГД?
Е, предполагам си знаете...
1. Щом през 2013 не е бил СОЛ, значи през 2015 се осигурява на 420.
2. Какъв е този ГД за 10000 през 2013, по който не е имало други осигуровки, а само ЗОВ чрез Д7? Както и да го смятам 10000/12=833 ...
Заем? Дарение?
Дано този родител има доказан произход на парите си.
За каква регистрация става въпрос?
Нали регистрацията в НАП става служебно след регистрация в АВ.
Иначе - това трябва да е ТД на НАП по седалище.