Колегата пита за осигуровките и Д1
От това "данъка трябва ли да включа в Д1", не разбирам дастава въпрос за осигуровки :-)
Данъкът се декларира според месеца на плащането! Няма значение за кой месец се отнася това плащане.
Отдавна не съм имала ГД, но не помня данъка да се включва в Д1.
А кога се плща този ГД?
Как това да го опиша в една Д 1?

По-горе съм посочила как!
Би трябвало коригиращата Д1 да е една с двата периода
За дата начало на осигуряване 0 08 0 0 0
За дата край на осигуряване 02 0 0 0 0
Това, ако преди 01 е работил про Вас и след 30-ти продължава.
Ако тази продажба е инцидентна /не сте продавали друг апартамент и нямате други доходи, които да изискват регистрация по ДДС/, няма да начислявате/внасяте ДДС.
7468
Хайде да зададете въпроса отново, като използвате повече препинателни знаци, по-малко съкращения и от време на време членувайте.
Колко трудови договора има в крайна сметка?
И тези кодове за къде са?
Това сигутно е трета тема за два дни :(
Д6 с код 5 - м.12, платени 19.12, подаване от 19.12 до 25.01.2015
Д6 с код 8 - м.12, платени 31.12.2014, подаване от 01.01.2015 до 25.01.2015
От 01.12 до 25.12.2014 можете да подадете Д6 с код 8 за данъка върху заплатите, платени през м.11. За Д6 с код 5 за запларите за м.11 предполагам знаете...
Подаването на декларация в НАП за спиране на самоосигуряването е задължително, ако наистина ще се спира, а няма да продължава успоредно с ДУКа.
Вписването на ДУ в ТР не е задължително, макар че незнайно защо НОИ изисква такова вписване при плащане наболнични или майчинство
Само едно ще ти кажа: прави са от НАП - получили са някакви пари, но от къде могат да знаят за какво, след като няма декларирано задължение
KT
Чл. 271. (1) Работникът или служителят не е длъжен да връща сумите за трудово възнаграждение и обезщетения по трудовото правоотношение, които е получил добросъвестно.
(2) Виновните длъжностни лица, които са наредили или допуснали неоснователното изплащане на сумите по предходната алинея, носят имуществена отговорност
Заплатата ще я изплатя  в края на декември. Дали мога да преведа до края на месеца осигуровките и да пусна
Д1 и Д6 декември щото по ел.път ги пускам едновременно. Дано да съм ясна.

Не отговорих ли съвсем ясно?
Осигуровките можете да преведете когато искате. И преди да платите заплатите, и след това, та чак до 25.01.2015. Данъка - също. Когато ги декларирате, ще се "вържат".
За декларациите - казах.
Д1 и Д6 с код 5 - ДО 25.01.2015. Може и на следващия ден след плащането на заплатите
Д6 с код 8 - от 01.01. до 25.01.2015
Плащанията - когато имате пари :), но не по-късно 25.01.2015
Може нещо сега, нещо после...
Ако нямате 12 месеца осигурителен стаж /или 24 на 4 часа/, нямате право на майчинство
Ако имате този стаж - болничният за бременност и раждане е 90% от средния доход през последните 18 месеца.

Всъщност това съм написала и няколко реда по-горе, ама кой да чете...
Само да добавя, че плащането ще е след 15 работни дни. Може би наистина няма да е през 2914 година.

Това поне е сигурно :))
Възможно е. Ако всичко е наред.
Ако не е наред - може и по-късно.

Болничния за ноември се предава в НОИ до 15.12., а плащането е около 15 дни по-късно., така че отиваме в новата година.
а Вие колко приложения 15 подавате?
Защо да си противоречат? Буква г дава по-строги условия, така, че да не се прекалява с букви а и б.
Според мен буква в увисва, защото 30 уволнени за 30 дни винаги е над 20 за 90 дни.

Като чета текста, ако на м.01 уволните 9 човека, м.02 - още 9 и м.03 - един, то избягвате едновременно т. а, б, в и г. Следващото тримесечие пас така и общо 4*19=76 работника
Не съм сигурна как точно се тълкува текста "Когато в периодите по букви “а”-“в” работодателят е уволнил най-малко 5 работници и служители, всяко последващо прекратяване на трудово правоотношение, извършено по преценка на работодателя на други основания и по причини, несвързани с конкретния работник или служител, се взема предвид при определяне броя на уволненията по букви “а”-“в”"
По-скоро санкциите за неподадени декларации имат давностен срок - вижте какъв е той и след него си подайте въпросните декларации и справки.

Подкрепям този съвет, но от опит да Ви кажа: ако подадете Д55 една или две години след срока за подаване, то върху задължението, което декларирате, автоматично се начисляват лихви за периода от датата на изискуемост до датата на деклариране. Независимо, че е внесено в срок.