Трябва да има и нещо в закона за нотариусите - там сделките в брой са до 10000 лв
Възможно е да се самоосигурява. Осиг.доход е според КСО. Минимумът за нови СОЛове е 420.
ДОД отдавна няма, но предполагам питате за ДДФЛ - може да се удържа, ако му се плаща за личен труд. А за това е нужен някакъв договор. Тъй като този договор е по ЗЗД, а не по КТ /не е трудов/, то може да се нарече  "граждански".
Изискването на КСО е:
Чл. 54а. Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: ...
2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;

Щом има годините и стажа за пенсия - няма право на обезщетение за безработица. И да отиде да се регистрира, ще го пратят в пенсионното.
Защо? И ти ли обмисляш тази стъпка заради детските?:)
Не бе :) Мойте вече са големи :) Ама да си направя сметка какво съм изгубила :)
А каква е цената на развода - минимума държавни и съдебни таксии подобни?
формулирането е текущо осчетоводяване на документи, създване на документи, представяне на нужна информация пред разни органи и годишно представяне на отчетите.
Така написан предметът на договора не е нищо друго, освен прикрит трудов дотовор. За последствията вижте КТ, чл.414. При ГД предметът на договора трябва да е формулиран като краен продукт и с краен срок. Напр. Съставяне на ГФО в срок до 25.03.2014 г.
А това не е въпрос на счетоводител - не го разбрах....
Исках да кажа, че един счетоводител не може и не бива да задава такъв въпрос! Това са елементарни неща. Пропуснах възможността да не сте счетоводителя, а възложителя по гражданския договор. delphine е обяснила.
Така че ако сте счетоводител - първо почетете още малко или повече и тогава си търсете клиенти, а ако сте търтовецът - оставете нещата в ръцете на счетоводителя си.
А сега де - подава ли се или не? Ако се подава - с какъв код на вид осигурен?

ПП Далеч съм от мисълта, че не може да има Д1 с нулеви стойности. Например при пенсионер, работещ то ТД /вид осигурен 01/ и ползващ цял месец неплатен отпуск, зачетен за стаж. За ГД нищо не мога да кажа.
Може с ГД, стига да формулирате точно крайния продуктот дейността си. Може за всеки месец, може на тримесечие, може... както се разберете.
Физическото лице няма други доходи - това има значение, но не е съществено.
Какви осигуровки и данъци се дължат? - това не е въпрос на счетоводител!
ЗДДФЛ, чл.50 и чл.55 - там си пише. Да не ги копирам тук
основанието, съдържанието, сроковете на подаване, кой ги подава...
Съгл. чл. 134 от ТЗ, ако дружеството е ООД, може и да няма лихва на направените допълнителни парични всноски от съдружник.
Да, но вижте какви са изискванията за тези вноски и какви са зъзможностите за ползване.
Въпросът е за заем. И то между свързани лица. За да не попаднете в регулаторния режим на чл.16 от ЗКПО, по-добре определете някаква лихва. Поне малко на ОЛП.
1.1. както де договорите
1.2. Свързани лица са и е добре да е пазарна. Погледни лихвите по кредити в някоя банка.
2.1. С РКО или с банково извлечение. Според сумата.
2.2. Преди се вписваше в справката по чл.73, ама сега не зная - дали пак е по 73 или по 55. Не ми се чете.
2.3. не, но пак вижте ЗДДФЛ
3.1. до миналата година беше само с ГДД. За тази - погледнете пак ЗДДФЛ.
Би трябвало да се пише доходът, върху който се начисляват осигуровките  -300
Като ФЛ или като ЮЛ задавате въпроса?
Ако е като ЮЛ - разликата ще се отрази на облагаемата печалба, ако е като ФЛ - има значение след колко време го продавате.  И в двата случаж се взема реалната цена на придобиване и реалната продажна цена.
Относно местния данък, който се дължи при покупко-продажба на имота, то отй се изчислява върху по-голямото от продажната цена и данъчната оценка.
Може по време на платения да пусне молба като продължение с неплатен отпуск
Отиваш на място в някоята застрахователна компания и питаш.
Изискват да си регистриран като свободна професия, за да не се занимават с данъци и осигуровки. Не зная дали става със СОЛ като ЕТ.
Достатъчно е да подадете декларация за начало на самоосигуряване на ЕТ-то. Подава се в НАП по лична карта в 7 дневен срок от започване на работа.
Е, и трябва да работите :)
Следва договор със СТМ. Ама за този един месец по-добре палете свещ да не Ви хванат
Е, и ЕТ-тта имат каса, защо да нямат касиер?  За касов апарат не е  задължително :)