Не може. Първо прекратете стария ТД поради завършване на работата или по взаимно съгласие и сключете нов за неопределено време. И подайте две уведомления па чл.62
Ако искате да няма прекъсване на тр.стаж /мкар че това е без значение/ ползвайте схемата: Нов ТД от дата 01уведомление за това на дата 02, първи работен ден по новия ТД на дата 03. Заповед за прекратяване на стария ТД от дата 01 считано от 03, уведомление за това на дата 04 - 10.  Не се притеснявайте, че на дата от 02 до 04 ще иима едновременно два действащи ТД  - в случая няма проблем. Всичко ще си дойде на мястото и с подаването на Д1 за съответния период.
Следва да се начислява. И да се палаща
КТ /и наредбите към КТ/не прави разлика между пенсионер и непенсионер. Щом са по ТД имат еднакви права. В т.ч. - правото на допълнително възнаграждение за трудов стаж и проф.опит
много зависи тези 450 лв за какъв период се отнасят. Ако са за 1 месец - трябва да прекратите временно борсата при започване на работа по ГД и да възобновине в 7 дневен срок след приключването. Ако е за два или повече месеца-  няма проблем да си вземате обезщетението от борсата.
В първия случай ще Ви удържат осигуровки - здравни и за пенсия. Осигуровките се резпределят между вазложител и изпълнител почте както при трудов договор.
Във втория случай - 450 лв за дво или повече месеци /под МРЗ за всеки месец/ ще Ви се удържи само данък върху дохода /10%/. Дохода по този ГД не се зачита за осигурителен доход , а времето не се зачита за осиг.стаж. В първия случай имате осиг.стаж зя пенсия.
Независимо от всичко октанало  -ГД не се зачита за стаж и доход за болнични, майчинство и безработица

И едно уточнение - обикновено ГД в държавните институции противоречат на всякакви правила. Най-често са си чисти "прикрити трудови дотовори" с работно време и рабтно място. В този случай и по-добре да прикратите борсата /поне временно/
По-добре прекратете срочния ТД и подпишете нов. И подайте две уведомления по чл.62
Срочния ТД за определена работа може да бъде прекратен след завършване на работата или по взаимно съгласие. Не може да се предоговорира в безсрочен, както и да се сменя длъжността.
А защо месеца е непълен, като е /само/ в болнични?
Нали болничните се зачитат за осиг.стаж
1. Каква е разликата между понятията "анекс" и "допълнително споразумение"
2. Този документ за стаж какво променя? Не може ли добавката за прослужено време да се увеличи със заповед на шефа?
1. Какво общо има тук чл. 45? Вижте чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ
2. Не съм имала ГД с артисти, но според мен В договора  е посочено "Артист-изпълнител" не е достатъчно. В самият предмет на договора би трябвало да се съдържа /като краен резултат/ "изпълнение на артист-изпълнителя"   точна формулировка  -танц с спектакъл, песен на концерт...
1. Това Няма фактури, няма касови бончета и т.н. малко ме смущава. Все пак този артист трябва да издаде някакъв документ за получената сума /с реквизитите на фактура/
2. Ако предметът на ГД е формулиран така, че да попадате в чл.29, ал.1, т. 2 б от ЗДДФЛ, то приспадате 40%. Ако не - 25%
По Вашата логика може осигуровките да са само за деня на приемане на работата
Ще трябва да се смени датата?
А дали е възможно? Все пак по договора има две страни
На 350 лв? За няколко месеца? Безмислено
Болничният ще се увеличи с 5-6 лева на месец, но за тези месеци ще внесеш повече в бюджета
Ако не предвиждащ раждане в близката 1 година може и да има някаква минимална полза от това "искам осигуровки на 350лв. за една година напред". Ако раждането наближава - важно е какво е било две години назад. А то не може да се промени
Осигурителния доход е за целия период на ГД. Така се подават и Д1
А кога се внасят осигуровките е друга тема
Що не вземат да приемат една дата за Ден на града за всички градове?
del
Не е задължително тези 24 м. да са отработени. Както дойде ;)
Когато през част от тези месеци няма доход, се взема МРЗ за страната.
Сметките се правят с подаване на  първия болничен
Гражданският договор за това е "граждански", защото може да се сключва с всички видове граждани ...:smile1:
А със селяни не може ли;)))
Щом имате 12 месеца /изобщо/ с осигуровки за майчинство и към момента на издаване на болничния сте осигурена за този риск - имате право на обезщетение.
Колко по-висок е дохода - толко по-високо ще е обезщетението, но ако правите хватката за 1-2 месеца - няма смисъл.
Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица-внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане
За месеците без доход през тези 24 месеца се взема МРЗ
Иска ми се да си прав, но има някакви указания, в които сумарният дивидент се тълкува като една сделка :(
Ако имаш необорим довод - ще се радвам да го чуя и да се възползвам
Стига търси вратички
Няма да стане с два РКО - сделката е една и всеки ден по 1 лев да плащаш в брой, пак си в нарушение!!!
Е, има една възможност, но за решенията за разпределяне на деведенти от сега нататък. Ако вече е взето решение за 15000 или повече от 15000 дивидент - само по сметка.