Според мен отписвате тарата сграда и натрупаната амортизация и заприходявате две нови сгради с нови отчетни стойности. Бих предпочела стойностите на  двете нови сгради сумарно да са колкото балансовата стойност на старата, но не зная доколко е възможно.

Това мнение е неангажиращо
Болничният не Ви спасява от прекратяване на договора в изпитателния срок. За съжаление.
Изходът: работите докано можете и докато Ви държат. Ползвате болнични когато се налага /а и когато не се налага  това не трябваше да го казвам/. Ако прекратят договора - отивате на борсата или започвате нова работа. Ако трябва да се споразумеете с бъдещия работодател и това не трябваше да казвам. Важното е деня преди 45-дневния болничен да е отработен по ТД. Освен ако нямате друга възможност за осигуряване (собствена фирма, ЕТ , свободна професия...)
Не трябва да връщате. Нямат право да Ви ги искат или удържат.
Ако започнете нова работа до края на годината, ще имате право на по-малко отпуск в размер на "надползваните" дни при сегашния работодател
Като ги заизмислят едни длъжности... Изберете нещо близко като шифър /напр. 24226056/ и след тире  изпишете каквото искат допълнение.

21536014   Експерт, комуникации
24316002   Експерт, маркетинг
24246001   Експерт, обучение и квалификация
24226056   Експерт

Предполагам, че са съгласни да са втора квал.група.
Корекция на двете Д1 в един фаил и едновременно с това корекция на Д6 /предполагам, че и тк ще има намаление/. Проверете сроковете за корекция на Д6
1-да
2- да
3 - Д1 се подава през ЕИК на фирмата. Доколкото знам /не съм чела цялата нова наредба/, една декларация може да се подава и на хартиен  или на манитен носител на място в НАП. Може да се подава с КЕП на фирмата или с КЕП на упълномощено лице.
 
Да, трябва решение на ОС за прекратяване на ДУ. Предполагам, че решение може да вземе само единия съдружник, след като има над 50% от капитала. Не съм 100% сигурна.
Иначе - няма значение дали ще е решение или анекс; не се обявява в ТР /е, ако преди това е обявен по някакъв начин, може сега да обявите прекратяването/; спирате осигуряването чрез Д1.
Предполагам, че този съдружник е вписан като управител в учредителния акт - това е достатъчно. После, когато почне дейност, ще си рещи дали отново да е по ДУ или като СОЛ  нищо повече няма да вписва в ТР
Ако е само по документи, минава бързо
При мен мина за един следобед.
Хайде сега, за 2 лв бива ли да пиате :)
Включвайте
Счет.печалба се увеличава с амортизациите по САП и се намалява с амортизациите по ДАП
Според мен сделката е края на дейноста. Началото е от момена, в който сте обявили имота за продажба или сте започнали да го предлагате на клиенти, да ги водите на огледи и т.н.
В края на краищата никъде все още няма определение на начало на дейност. Вие си определяте кога имате дейност. Важното е при проверка да може да докажете, че в момента, когато не сте се осигурявали, не сте имали дейност.
Амортизации? Начислени по счетоводна амортизационен план? Или по ДАП? Ако са по САП, къде са тези по ДАП?


Останалото не прочетох....
Ако можете да коригирате уведомлението за сключване на договора (нямам представа дали въобще е възможно), след това да заличите подадените Д1 и да подадете нови с правилния вид осигурен, може би ще стигнете до истината
Каквото и друго да направите ще е грешно. Само ше прикриете една грешка с друга.
Предлагам следните възможни "грешки"
- оставяне нещата както са и оттук нататък Д1 с код за допълнителен договор
- прекратяване на този договор и сключване на нов с правилното основание
И едно логично решение: изритване на некоректни работник и завеждане на съдебно дело за нанесени вреди
Започвана ли е работа по другия /хронологично първи/ ТД или само е сключен?
Щом има ПИК, да провери и осиг.доход по месеци
 В една от предходните теми ме обвиниха, че само задавам въпроси за да покажа колко са тъпи питащите.
С риск да ме обвините в същото, ще попитам: До коя дата на 2017 сте били осигурявани на друго основание? Все пак годината е с 365 дни, от които над 200 работни
Здравните ми осигуровки са неплатени от 2017 не дава никаква информация.  Може да значи, че някога, преди 2017 сте останали здравнонеосигурен, подали сте Д7 когато е трябвало, внасяли сте си ЗО и в един момент сте спрели.

Не може да получите точен отговор на неправилно зададен въпрос.
Най-добре си направете справката в НАП
Програмата Ви е достатъчно интелигентна.
- Дохода и данъка се отчитат в месеца, ПРЕЗ който е платена сумата. По този начин се декларират и в справката по чл. 73 и в сл.бележки
- осигуровките са за месеца, през който е положен труда. Така се декларират в Д1, Д6-13 и в таблици 1 и 2 към ГДД
Декларация 7 се подава до 25-то число на месеца, през който е прекратено здравното осигуряване на друго основание, като за начална дата се посочва първия ден, през който сте здравнонеосигурен.
Пример: Прекратяване на трудов договор считано от 10.02. /първи неработен ден/ - Д7 се подава до 25.03. с начална дата, от която възниква задължението за внасяне на ЗО 10,02,

Имайте предвид, че всяко междинно осигуряване прекъсва действието на Д7. Т.е. - тя се подава след всяко прекъсване на осигуряване на друго основание /трудов договор, граждански договор с осигуровки и т.н./

В НАП извършват услугата "проверка на здравноосигурителния статус" и дават указания за попълване на декларацията. Освен това изчисляват точната дължима сума плюс лихвите и дават номера на банковата сметка, по която се превеждат
И аз не изравнявам стотинките, но се замислих по следния пример:
Ако дължимия данък е 19,99, а е удържан 20,01, не би ли трябвало да се върне 1 лев?
Логиката ми е следната: Ако това е единствения доход на лицето и подаде ГДД, то дължимия данък от 19,99 ще се закръгли на 19,00. Т.е. - удържан е 1 лев повече. Даже лев и стотинка отгоре :)
Здравейте имам следното питане. Еоод с управител-самоосигуравящ се.
Ако направим преобразуване от Еоод на ООД, управителят си остане същият, новият съдружник нужно ли е да се самоосигурява и той, като работи в друга фирма на ТД?
Зависи дали новият съдружник ще упражнява някаква дейност в дружеството. Ако "да" - трябва да се осигурява за тази си дейност според основанието, на което я върши.
От това, което цитирате, разбирам, че цялата справка е отхвърлена /цялата не е приета/