Резервите не е задължително да са налични  в реални пари в касата или сметката
Колеги в програмата на НАП за Декл 6 , за осигуровките при дата 31 03 2019 ми излиза съобщение , че при вид плащане 5 , допустимите дати за плащане са 25 число на месеца , следващ месеца в поле 9 и т. н , При вас има ли същия проблем , като версия ми е от 11 02 2019...........най вероятно отново грешка в програмата на НАП?
Да, има проблем. Има и отделна тема по въпроса.
За сега: или поправят ръчно в текстовия файл или чакате нова версия
Може.
Може и да трябва
По посочените данни: 1  година 11 месеца и 26 дни
Договорът с втория работодател няма нищо общо с този работодател и със стажа по този договор
На първо време го водите самоотлъчка. Друг начин няма. Както казаха колегите, щом няна писмено волеизявление от негова страна (молба, предизвестие, съгласие с Ваше предложение по чл. 325/1/1 или 331), не можете да прекрати те договора едностранно. Освен ако не е в срок а изпитване.
Докато е в самоотлъчка не внасяте никакви осигуровки, вкл. и здравни.
След това минават на "полузаконни"  мерки: обаждате му се и му обяснявате за последствията (прекъсване на здравното осигуряване, опции за дисциплинарно уволнение, съдебно искане за обезщетяване на работодателя, предаване наЧСИ проблеми с бъдещи работодатели, спиране на някои социални помощи и т. н. Не е важно дали е вярно, важното е да е убедително:). Същите неща с особена "загриженост"  и "доброжелателност"  започвате да мрънкате пред колегите му. Особено пред тези, дето са му приятели. Повярвайте ми - действа.
когато възнагражденията са неначислени
А когато са начислени и платени?
Датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени - това също го пише в сайта на НАП и в наредата
809   Доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ

А прочетохте ли какво включва чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ?
Някой дали пусна декл.6 с новите изисквания за код 5 да се пише 25.03.2019г?
Къде, освен в програмата на НАП, са посочени тези изисквания?
Проверете как точно е записано в закона. Доколкото помня е "в един от следващите 12 данъчни периода"
Идеята е бюджета да се пълни ритмично. Вярно, може първите тримесечия да е 0 и да се плати през декември, но и това е по-добре, отколкото всичко в края на март.
За субективния фактор няма да коментирам, но щом има фирми с НПП под 300000, които по желание правят авансови вноски, значи повече им харесва 4*500, отколкото 2000 наведнъж
Д1 редовна, Д6 редовна с увеличението.
Вероятността за глоба е под 20%.
Е, ще има лихви, но те са бял кахър :)
Подавате с КЕП и се надявате да не Ви хванат :) Друг изход няма
Помислих си, съкращение, после 1 месец обезщетение, и отидохме в април, а и кой знае кога се е регистрирал...  :smile1:
Аз пък за това не помислих  :hmmm:
Значи всичко зависи от коя дата е отпуснато предходното обезщетение.  :yes3:
2. На 4 м. на минимума, защото нямате 3 г. от предишната си борса.
Е, от март 2016 до 10.04.2019 щи има три години :)
Обезщетението се изчислява минимум от минималната работна заплата,  т.е. поне 560:22 за всеки ден неползван отпуск.
Върху сумато се начислява и удържа 10% данък
Явно всичко опира до това,  дали прилагането на този член е основателно, законосъобразно и допустимо.  Всичко зависи от това, как е записано местоработата в ТД и каква е конкретната промяна. 
Първо работодателят може за отхвърли като неоснователна молбата Ви за напускане.
Второ - от НОИ може да направят проверка дали е имало основание за прекратяване на ТД по този член или нещата са нагласени за "пълна борса".
Накарахте ме и аз да проверя.
Да, дава грешка без каквато и да е логика.
Явно ще чакаме 11-3
На код.5 се попълва винаги 25-то число, независимо дали е работен ден. И миналата година беше така на програмата заложено.
Не е вярно. Попълва се последния ден от месеца, през който заплатите са начислени и/или платени. Работя с програмата на НАП и ог 1-2 години насам попълвам като max0701 и не съм имала проблем. Включително и при Д6 за м.01.2019.