Колеги в програмата на НАП за Декл 6 , за осигуровките при дата 31 03 2019 ми излиза съобщение , че при вид плащане 5 , допустимите дати за плащане са 25 число на месеца , следващ месеца в поле 9 и т. н , При вас има ли същия проблем , като версия ми е от 11 02 2019...........най вероятно отново грешка в програмата на НАП?
Да, има проблем. Има и отделна тема по въпроса.
За сега: или поправят ръчно в текстовия файл или чакате нова версия
Може.
Може и да трябва
По посочените данни: 1  година 11 месеца и 26 дни
Договорът с втория работодател няма нищо общо с този работодател и със стажа по този договор
На първо време го водите самоотлъчка. Друг начин няма. Както казаха колегите, щом няна писмено волеизявление от негова страна (молба, предизвестие, съгласие с Ваше предложение по чл. 325/1/1 или 331), не можете да прекрати те договора едностранно. Освен ако не е в срок а изпитване.
Докато е в самоотлъчка не внасяте никакви осигуровки, вкл. и здравни.
След това минават на "полузаконни"  мерки: обаждате му се и му обяснявате за последствията (прекъсване на здравното осигуряване, опции за дисциплинарно уволнение, съдебно искане за обезщетяване на работодателя, предаване наЧСИ проблеми с бъдещи работодатели, спиране на някои социални помощи и т. н. Не е важно дали е вярно, важното е да е убедително:). Същите неща с особена "загриженост"  и "доброжелателност"  започвате да мрънкате пред колегите му. Особено пред тези, дето са му приятели. Повярвайте ми - действа.
когато възнагражденията са неначислени
А когато са начислени и платени?
Датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени - това също го пише в сайта на НАП и в наредата
809   Доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ

А прочетохте ли какво включва чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ?
Някой дали пусна декл.6 с новите изисквания за код 5 да се пише 25.03.2019г?
Къде, освен в програмата на НАП, са посочени тези изисквания?
Проверете как точно е записано в закона. Доколкото помня е "в един от следващите 12 данъчни периода"
Идеята е бюджета да се пълни ритмично. Вярно, може първите тримесечия да е 0 и да се плати през декември, но и това е по-добре, отколкото всичко в края на март.
За субективния фактор няма да коментирам, но щом има фирми с НПП под 300000, които по желание правят авансови вноски, значи повече им харесва 4*500, отколкото 2000 наведнъж
Д1 редовна, Д6 редовна с увеличението.
Вероятността за глоба е под 20%.
Е, ще има лихви, но те са бял кахър :)
Подавате с КЕП и се надявате да не Ви хванат :) Друг изход няма
Помислих си, съкращение, после 1 месец обезщетение, и отидохме в април, а и кой знае кога се е регистрирал...  :smile1:
Аз пък за това не помислих  :hmmm:
Значи всичко зависи от коя дата е отпуснато предходното обезщетение.  :yes3:
2. На 4 м. на минимума, защото нямате 3 г. от предишната си борса.
Е, от март 2016 до 10.04.2019 щи има три години :)
Обезщетението се изчислява минимум от минималната работна заплата,  т.е. поне 560:22 за всеки ден неползван отпуск.
Върху сумато се начислява и удържа 10% данък
Явно всичко опира до това,  дали прилагането на този член е основателно, законосъобразно и допустимо.  Всичко зависи от това, как е записано местоработата в ТД и каква е конкретната промяна. 
Първо работодателят може за отхвърли като неоснователна молбата Ви за напускане.
Второ - от НОИ може да направят проверка дали е имало основание за прекратяване на ТД по този член или нещата са нагласени за "пълна борса".
Накарахте ме и аз да проверя.
Да, дава грешка без каквато и да е логика.
Явно ще чакаме 11-3
На код.5 се попълва винаги 25-то число, независимо дали е работен ден. И миналата година беше така на програмата заложено.
Не е вярно. Попълва се последния ден от месеца, през който заплатите са начислени и/или платени. Работя с програмата на НАП и ог 1-2 години насам попълвам като max0701 и не съм имала проблем. Включително и при Д6 за м.01.2019.
Нито осигуровките, нито данъка на СОЛа са разход за фирмата. Или поне не трябва да се отчитат като такива. След като не са отчетени като разход, знаи не влияят на финансовия резултат.
Начисленият разход за личния труд е 550 лв. Ако не сте платили до края на годината 520.29 или 379.10 (според това, как си оправяте разчетите с осигуровките), увеличавате финансовия резултат с 550 лв.