За да получави обезщетениуе от НОИ за болничния трябва:
- да има 6 м. осигурителен стаж с ОЗМ
- денят преди болничния да е осигурен за ОЗМ

Вашият човек бил осигурен преди болничния /работил е на 26.02., 27 и 28,02 са почивни дни/. Ако има минималния стаж с ОЗМ, има право на обезщеетние.

По време на болничния осигуровките са както следва:
- за първите 3 работни дни - пълни осигуровки върху 70% от заплатата, но не по-малко от МОД .
- за дните с обезщетение от НОИ - 4,8% от 420 лв, пропорционално на работните дни.

За да получава болничен трябва ли да има поне един отработен ден в месеца - няма такова изискване. Може и цял месец да е в болничен и да няма отработен ден. Може болничният да е след платен отпуск или да прекъсва платения отпуск. И т.н.
Благодаря за отговора,но имах в предвид дали изобщо вече трябва да се иска нова осигурителна книжка.Предполагам,че НЕ,щом няма да я заверяват в последствие.
Да питам още нещо-Има ли промяна в адреса на КЗЛД?Преди беше до Маймекс,но пак ли е там?Пуснах в гугъла ,гледам друг адрес някакъв.А предишния им офис ,закрит ли е?
За КЗЛД - да, на нов адрес е. Накъде в Дружба.
Преди няколко седмици ходих до НОИ и попитах. Жената ми извади закона и ми прочете, че книжките се заверяват до 31.12.2015г.
Да ползвам темата:
Имам СОЛ, възобновил дейност от 01.08.2015. Преди това е работил до 2000 г и стажът е заверен. Сега трябва да заверявам стажа от 01.08. до 31.12.2015 г. Така ли?
Има ли някакво значение, че книжката е стар образец? В същност не зная каква е разликата между нови и стари ОК.
Доколкото знам, след 01.07.2015 не се издават ОК, но ми казаха, че ако СОЛът вече има ОК, то тя се попълва до 31.12.2015. В,рно, казаха ми инспекторите от НОИ, заверяващи стажа, но само казаха. Не видях някъде да пише.
А какво е положението при проверка по ЕГН? Да не би по някаква случайност вноските да са си отишли по предназначение?
Ако има проблем - направете проверка на място в НАП.

Като си изясните къде са отишли парите,  "царският" път е: внасяте отново ЗОВ по ЕГН, а надвнесеното но ЕИК ползвате за други нужди.
Става дума за неплатен отпуск със стаж за един месец/т.е от 01.07.2016 до 31.07.2016,но лицето е осигурено на 450.00лв. Въпроса ми е върху 420.00 или 450.00да са здравните, работодателя или осигуреното лице ги заплаща и само за самоосигуряващите ли важи че се дължат здравни върху 210.00 или и за работника е половината от дохода?
Прочетете отново чл. 40 от ЗЗО. Там си пише, че при неплатен отпуск по желание на работника ЗОв са за негова сметка и са в размер на 8% от половината на осиг.доход за СОЛ. Така че за пълен месец неплатен отпуск ЗОВ са 8% от 210 лв или 16,80 лв. Незавсимо от заплатата през работните дни. Независимо от МОД
Здравейте....и аз да попитам....имаме служител който е в неплатен от 01.09.2015 г. до 31.08.2016 г.....като трудов стаж му се зачита 30 работни дни след 01.09.2015 г. а после и 30 работни дни през 2016г. също се зачитат за трудов стаж....така ли е....лицето не си е внасяло здравни осигуровки през това време защото е в чужбина....
За признати трудов и оигурителен стаж е така.
Невнесените ЗОВ можете да си търсите от следващата заплата или по съдебен път.  Добре е било при издаванетона запозедта за отзидълъг неплатен отпуск да се уточни как и кога работникът ще си внася ЗОв.
Предполагам, че Вие като работодател подавате Д1 за това лице и внасяте ЗОВ, независимо, че лицето не сие предплатило. Някои колеги твърдят, че работодателят не е задължен за внася ЗОВ при неплатен когато лицето не е дало парите за вноската. Аз лично не съм съгласна - законът казва "дължат се до 25-тина следващия месец и се внасят чрез работодателя. За това си внасям ЗОВ на лицата в неплатен и поле си търся парите.
Не зная Hrili на какво основание дава този отговор. Във въпроса не стана ясно дали лицето е в неплатен отпуск /каквото е заглавието на темата/ или работи. Не са ясни  и други "подробности".
Госпожо Костадинова, моля да обясните какво искате да питате.
По-скоро за неплатения отпуск не би трябвало да се внася ЗОВ, защото лицето е осигурено на друго основание. Поне така е при "обикновените" неплатени отпуски. При майките може да има разлика.
По скоро питам кой месец се взима за база за изчислението, пропуснах да кажа,че осигуровките за неплатения отпуск са за сметка на осигурения.
Взема се посления месец, през който са отработени поне 10 р.д.
Аз бих подчертала този текст:
В случая приложение намира чл. 3, ал. 1, т. 1 от закона. В тази връзка, ако размерът на изплатения дивидент въз основа на решение на общото събрание на съдружниците е равен на или надхвърля 15 000 лв., то за същия възниква задължение да се извърши чрез превод или внасяне по платежна сметка

Не съм адвокат и не давам съвети срещу заплащане, а мисля за собствения си интерес. За това държа сметка дали ще ме глобят или не.
И така - всяко решение е една "сделка". Следователно ще прилагам ограничението за общата сума на решението.

От това, което си подчертала, съвсем не следва, че че решението на ОС на търговско дружество за разпределение на дивидент, съдържа толкова сделки, колкото съдружници има в дружеетвото, а следва, че всяко отделно решение е отделна сделка.

ПП Подчертаното не било в твоя отговор, а в Указание на МФ (№ УК-3 от 04. 04. 2011 г.), посочено в отговора на адвоката. Въобще не разбрах как четейки едно нещо прави изводи за друго.
С други думи пак повтарям - от значение е плащането на всеки съдружник поотделно. То не трябва да надхвърля 10 000 лв.- бруто.

По пътя на логиката и аз съм съгласна с теб, но поради двусмислието в тълкуванията, не мисля да го прилагам на практика.
Ето го и указанието. Вижте пример № 6
Може ли по-конкретно да посочите какво твърдите, че от цитирането на закона, не стана ясно.

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.

Решението за разпредеяне на дивидент е едно с една обща сума. Независимо на колко души и на колко пъти се плаща.
Има и указание на НАП за прилагане на закона, където са упоменати и дивидентите.
Вижте какво точно пише в закона. Ако пише плащания до 10000 лв може да са в брой, значи сте в нарушение. Ако пише че над 10000 лв трябва да са оп сметка - не сте в нарушение.
Изобщо - гледа се сумата от решението, а не от реалното плащане.
Ако имахте двама съдружника и разпределяте 2*6000=12000, задлжително трябва да е по метка. Нищо че всеки получава под 10000 лв.
Задавате много въпроси, които изискват дълги отговори и много цитати от законите.
Осигуровките са върху възнаграждението, но не по-малко от 420 лв. Заплатата за пълен месец при 8-часов работен ден също не трябва да е под 420 лв.
Осигуровките за за пенсия, за общо заболяване и майчинство, за безработица, за трудова злополука, за здравно осигуряване и евентуално за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Процентите са посочени в КСО и ЗЗО.
Трудовите договори нямат задължителна бланка, но има задължително съдържание, посочено в КТ.
Декларациите - Д1 и Д6, уведомление за регистриране на ТД /при сключването и при прекратяването/.
Водите ведомост за заплати. Водите досие на работника.
Нужен Ви е договор със служба по трудова медицина. Нужни са инструктажи със съответното документирате.
Най-добре е да сключите договор със счетоводител.
Ако мъжът Ви не работи другаде, помислете дали е нужно да го назначавате на ТД или е по-добре да го осигурявате по реда на чл.4, ал.9 от КСО
 
Скрит текст :
Може да издаде фактура. Може без касова бележка.
Ако искате цитирайте в полето или отзад точката от Наредба Н18
От командировачните ??

Аха. Питах един ЧСИ, запориал всички вземания на работника от нас във връзка с ТД, и той така ми отговори. При това - писмено.
Прочетете си запорното съобщение. Обикновено пише "върху работната заплата и всички доходи, свързани с трудовия договор". Или нещо подобно.
Ако не е записано само "върху работната заплата.", удържате и от обезщетенията, и от премиите, и от командировъчните, и от всичко, което плащате.
Не е :) Сертификатът е подновен около нова година.
Вече се оправих. Как тръгна и аз не знам. Пробвах тъпо и упорито, докато захапа :)
Хубав ден на теб и на всички във форума
:flowers:
От един час се опитвам да подам справката по ДДС, но безуспешно. Отварям странизата на НАП, влизам в слугите за нашата фирма, формирам декларацията и до тук. Въобще нямам бутони "Проверка на декларацията" и "Подписване и подаване".
Работя с ИЕ. На този компютър, с този софтуер и този подпис работя почти от една година и всичко е било нормлно. Нямам zoom на екрана.
Опитах и с Мозила  -два ми неуспешна торизация на подписа.
Някой знае ли на какво може да се дължи пролема и как се отстранява?