Най-общо: приспадате 455 лв /колкото е по справката/ и внасяте данък върху останалото
С едно съм съгласна: "В много  от случаите администрирането /и проверката/ е многократно по-скъпо от размера на внесения данък".
Аз пък съм възмутена от изявлението: "Да, трябва да се промени редът за отчитане на въпросния данък, като се променят и други данъчни закони, но данъчните закони се променят в края на годината" /цитат според смисъла/.
Добре де, Те казват, че не всичко е ясно, ама няма да го променят сега, а някой друг път. До тогава..."Забелязва се увеличение на продажбите на фирмени автомобили и имоти"
И "Сега ЩЕ поискаме разрешение и съвет от ЕС...". Защо не го поискахТЕ преди да гласувате примените? Или решихте да гласувате, за да влезе в сила от 01.01., пък после ще му мислиТЕ и ще указваТЕ какво точно сте приели...
С едно съм съгласна: "В много  от
Ами така е най-лесно. Да продаде автомобила на жена си. Или на дъщеря си. Или на който го ползва. Продажбата да е по пазарни цени и с ДДС. За жилището над склада - оформете договор за наем по пазарни цени или го продайте. Другият вариант е да връщате ДДС на порции според указанието на НАП и да облагате с данък дохода от предоставеното лично ползване на ФЛ.
Няма да питам защо въобще сте ползвали ДК за активи, които са предназначени за лично ползване от съдружниците. Няма за питам и дали /и защо?/ сте отчели подпбни плащания за разход. Това си е Ваша работа и Вие си знаете.
За м. януари или за м.февруари?
Ако трите дни болничен са работни, то по груби сметки ще получите 830,85 ако е за м.01, или  832,71 ако болничният е през м.02. Това е бруто. Отделно има удръжки като всеки месец.

ПП не съм обърнала внимание, че получавате 870 чисто, но и при 1110 лв бруто излизат подобни цифри за "чистото"
Нали е "работно" облекло и ще се ползва само за работа? Няма да ходят с нето по дискотеки, я :)

От мното години при раздаването на работно облекло и/или ЛПС , отдолу на протокола слагам следните забележки:
1.   Безплатното работно облекло се отпуска на работниците и служителите, работещи по трудови правоотношения, съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. и утвърден списък на ЛПС от  .......г.
2.   Работното облекло се ползва само през време на работа.
3.   Личните предпазни средства се ползват задължително по време на работа
Нищо не правите. Не подавате Д6 с данъка, а остатъка приспадате от данъка за м.02 и т.н до изчерпването на "отстъпката"
Аз го разбирам така: съставяме по стария закон, публикуваме по новия. Т.е.  микро предприятията публикуват само съкратен баланс.
Скоро на един семинар беше обяснено, че съставянето е по стария закон, документите, които се публикуват - пак по стария закон, само сроковете за публикуване са по новия закон.
Запазвам правото си да изразя несъгласие с казаното, но мисля да го спазя. Все пак - по-добре да публикувам един два отчета повече, оjколкото по-малко :) Пък и таксата е една и съща, независимо от обема на ГФО.
За СОЛа - подайте заличаваща Д1. После проверете какво се е заличило. Ако са заличени и двете - подайте отново.
За заплатите - сериозно ли ви изписва "Датата на изплащане / начисляване не може да е в бъдещето"? Днес пуснах такава Д6 и мина без проблем.
да имам предвид за здравни осигуровки- че си ги внасям сама и ДА С работодателят сме се разбрали да съм в неплатен за неопределено време ...
Имате два варианта:
 - да излезете в болнични преди 30-ия работен ден на  годината /да кажем до преди 10 - 12,02/. Тези тридесет работни дни от всяка календарна година се зачитат за трудов и осигурителен стаж и ще имате право на обезщетение
- да се разберете с работодателя денят преди болничния да Ви го "води" отработен. Със всичките осигуровки и данъци /едва ли ще са повече от десетина лева/. Така ще имате право на обезщетение.
Има и един трети вариант - напускате тази работа и си търсите по-добра. Важното е денят преди болничния да е отработен.
Забравих да спомена, че от последната ми работа имам 3г трудов стаж и оттам получих майчинство за първото ми дете, но сега при липса на такъв полага ли ми някаква помощ?
Щом вече имате едно платено майчинство, няма начин да нямате осигурителен стаж и за второто. Не се бъркайте с тези 24 месеца, които са база за изчисляване на обезщетението. Ако не сте работила по това време, ще се вземе МРЗ.
Важното е за имате 12 месеца осигурителен стаж с ОЗМ /изобщо в живота си/и денят преди болничния да сте била осигурена за ОЗМ.
Ако подавате с ПИК може да не засекат закъснението. Така или иначе трябва да подадете Д1, и ако отидете на място глобата е сигурна. С ПИК врроятността за глоба е много по-малка. Почти нулева.
Колкото до вид осигурен - вижте какво пише на код 13. Код 28 оптеделено не е за Вас.
На края един приятелски съвет - отделете някой лев за професионална консултация /още по-добре за текущо обслужване/, защото вероятността да направите още грешки и да пропуснете и други срокове е голяма.
Е, има и други варианти за прекратяване на ТД с малко по-благоприятно обезщетение. :-)  За целта работодателят трябва да е сговорчив и да отработите някой-друг ден.
Колкото до преназначаването на МРЗ - никаква промяна на ТД, освен увеличение на заплатата, не може да стане без Ваше съгласие.
Май нещо се заблуждавате.
Един от съдружниците на фирма ( не е управител) придобива право на пенсия и няма да упражнява дейност( само ще получава дивидент).
Тук виждам спиране на дейността на СОЛа изобщо, а не само заради пенсионирането и не заради преминаването от осигуровки за пенсия към "само здравно". Щом спира дейност, задължително подава ОКД5. 
Щом спира осигуряването - подава ОКД5
Какво се учудвате? Въвеждането на полуобмислени промени в законите вече е традиция. И не само при този парламент /доколкото се отличава от предходните ;)/
Да си спомним онова връщане на данъка при МРЗ, промените в ДЗПО...

Предполагам, че всички сме съгласни, че трябва да има данък уйкенд, но трябва и ясна, конкретна и законово регламентирана процедура. Няма място за субективни интерпретации и фирмени методики. Аз съм за:
- стойностен праг. Няма нужда да се разправяме със стотинки. А "евтините" стоки и услуги или да се третират като служебни или като лични
- фиксирана квота за признаване на ДК за стоките, услугите и свързаните с тях разходи, погато има "смесено" ползване. Може да е диференцирано по групи активи.
- промяна в останалите закони, уточняваща как се отчита и облага частта за лично ползване. Смятам, че един данък при източника е достатъчен /може и над 10%, ако искат и някакво осигуряване/
Според мен 210. Отпуска е според БТВ от месеца, който...., но не по-малко от пропорционалната част на МРЗ. Значи трябва да платите 194.56, но не по-малко от 210. Значи точно 210
Само да допълня, че физическото лице ще е с ДУК и ще се осигурява по този ДУК, няма да се самоосигурява.
ДУ и осигуряването по ДУ са САМО за управленската дейност. Какво става с дейността "съставяне и подписване на ГФО"? На основата на какъв договор? С какви осигуровки? И какъв стаж без осигуровки?

ПП Ако беше СОЛ, щях да се замисля за професионалния стаж, но при ДУ...
Щом фирмата има дейност, управителят задължително се осигурява.
Ако няма сключен /вписан/ договор за управление и управителят е собственик на капитала, може да се осигурява като СОЛ.
Когато СОЛ е пенсионер, задължително се осигурява здравно и може да избира дали да се осигурява за пенсия или за пенсия + ОЗМ.
Минималният осигурителен доход на СОЛ зависи от дохода му през 2014 г.
Във вашия случай има: 1. Управител=собственик, 2. Няма ДУ /надявам се :)/, 3. Пенсионер, 4. не е имал дейност като СОЛ през 2014 г.
 Значи може да се осигурява само здравно като СОЛ върху 420 лв ..