Казах Ви и в другия форум - потърсете всички документи по сделката- предварителни договори, плащания и т.н. Ако не знаете кога и какво е станало, няма начин да го осчетоводите. И никой по форумите не може да Ви помогне.
Ще спомена само, че при продажбата сте били длъжни да издадете фактура за цялата стойност на сделката по НА + дължимите такси + ДДС върху всичко това. Пък плащането е само паричен поток...
Не зная как "избрахте" осигурителни вноски за сметна на работодателя? Ако работодателят не е успял да си вземе парите от работника, това си е негов проблем. Вземането си стои. Може да поиска доброволно плащане от работника. Може да го съди. Ако мисли, че си заслужава за 1-2 лв. По-добре да "оправи" нещата "по документи" и да си гледа работата. Един ПКО ще свърши работа.
Доходът, върху който се дължат ЗОВ е 1/2 от минималния осигурителен доход за СОЛ, пропорционално на работните дни в месеца. Понеже виждам, че не сте наясно със ЗЗО, ще дам пример: При месец с 21 работни дни и 2 дни неплатен, в т. 27 се попълва 20 лв /420:2:21*2/. В т. 28 - 8%. И няма отделно за сметка на осигурен или за сметка на осигурител. Пpочетете ЗЗО, а не само указанията към Д1!
С 01.
Особеното е, че трябва да отразите дните като дни без осигуровки, зачетени за стаж /в подточките на т.16/. Попълвате и т. 27 и 28 за ЗОВ за тези два дни. ЗОВ са за сметка на лицето и ги удържате от заплатата.
Капиталът е 5040лв, толкова беше минималния когато го учредявахме. Беше позволено да се внесат по малко и сме внесли 3600. Това вързва ли ни до тази сума?
"Връзва" Ви до 5040 лв. + всички налични активи.
А разликата от 3600 до 5040 отдавна трябваше да е внесена в дружеството. Отсрочката на тогавашния закон отдавна е изтекла.
ЗКПО, чл.65, ал. 13
Заявяват желанието си в свободен текст. Не съм разглеждала СИС за 2015 - може да има някоя отметка.
За Д1 - ако е работил няколко пъти по един или няколко дни с паузи, то подавате една декларация с коректно попълнени полета за начало и край на осигуряването. Напр. -в т.14 - 01, 08, 18, 25, в т. 15 - 03, 08, 21, 29. Е, не съм гледала дали са почивни или не :-)
За Д6 с данъка - подавате от 01-ви до 25-ти на месеца, следващ плащането. След като плащате веднага, логично е да се подава заедно с Д6 за осигуровките

Има указание на НАП за декларациите при еднодневните ТД. Тези в НАП Казанлък би трябвало да са запознати...
Проблемът ще е само в Д1 и Д6 за осигуровките.
Д6 за данъка се подава според датата на плащане на заплатата и удържане на данъка. Това може да е станало вчера или да стане  на по-късна дата
На давността не можете да се позовете. Доколкото помня, за подобни вземания давността е 5 години и се прекъсва с поканата за доброволно изпълнение.
Едва ли ще има полза и от закриването - ще Ви направят ревизия и пак ще си вземат дължимото. За обявяването в несъстоятелност - нищо не мога да кажа.
След като се предлага и прекратяване на ТД с предизвестие, редно е да се посочи дали предизвестието ще бъде отработено или не. Някак си не е логично да има предизвестие и веднага са се иска оформяне на трудовата книжка. Няма ли да е по-добре, ако текста е:
С прекратяването на договора, моля, да оформите трудовата ми книжка и необходимите документи...
Или: Моля, да оформите трудовата ми книжка и необходимите документи, предвидени в законодателството и да ми ги предадете в последния работен ден.
Следва да си платите осигуровките + лихвите.
Закъснението на вноските може да доведе до проблеми с болничните,  ако се осигурявате и за ОЗМ /на високия процент/.
Колеги за по голяма точност отидох до НАП и ми отговориха ,че щом заплатите са за м.09 няма значение. Нищо да не правя.Погледнах и за задължения в страницата на НАП - не дължа нищо.

Не казах ли същото?
Отговор 3 | Вчера в 17:39
Код корекция с нулеви стойности и дата 30.09.2015 г. в първата колона. А във втората сумите на осигуровките и дата 15.10.2015 г.   :smile1:

Това сигурно ли е?
Пък и какво значение има тази дата? Още повече, че на 30.09. може да са начислени.
Какво очакваш? Наистина втората фирма не е уведомена по официалния ред, но... Предполагам че си сигурна, че е по-добре да се яви. В най-добрия случай да ползва това "доброволно" явяване и мързела на служителите на ИТ като коз при проверката или като "смекчаващо вината обстоятелство".

Още по-лошо щеще да бъда, ато въпросната касиерка не беше уведомила втората фирма :(
Не мисля, че могат.
Пенсията се плаща от НОИ, а задължението за ЗОВ е към НАП. За да се правят удръжки от пенсията трябва да има сериозно основание - влязло в сила постановление, наложен запор...
А защо не си оставите аванса актуален /без никакво КИ/ за следващите поръчки? Щом се очаква да има такива...

 Или нещо не излиза ДДС-то?  :wink1:
след като не е по ТД не ми е ясно какво да запиша.
Благодаря предварително.

Ами не пишете нищо
Тогава защо фактурата да е без ДДС?
А извършването на реклама освободена доставка ли е?
Нали на въпросния 03.08. сте била в болнични? Какво постъпване тогава?
Колкото до договора, който е със срик на изпитване - там има много ако: дали наистинае срочен, дали срокът на изпитване е изтекал.... Дори да е прекратен по законен начин докато сте в болнични /възможно е/, то до 30 дни след прекратяването също трябва да представите болничен. Още повече, че болничните са започнали преди прекратяването.
Изчакайте счетоводителят да се информира.
Да не би да се е объркало момчето ? В определени ситуации има изисквания вече регистрирано лице - земеделски производител , ако е назначено на ТД да работи на 4 часов работен ден . Не съм много навътре със ЗП, но да не би да е имал това пред вид, а не, че ще се самоосигурява на 4, а ще работи на 8 ?
Има програми за ЗП, например "Млад фермер", при които изрично се изисква субсидирания земеделски производител да не работи на ТД или ако работи на ТД да е до 4 часа дневно. Това обаче няма общо с осигуряването на ЗП.