да така е ...грешката емоя имах предвид 325
Е, щом е така :)
При чл. 325, ал.1, т. 4 може да се ползва борса според стажа и дохода. Естетсвено, ако лицето въобще има право на обезщетение и ако последните три години не е получавал такова.
Не. Няма какво да впишете в нея.
Подава се само Д55 за данъка и справка по чл.73. Когато им дойде времето, разбира се :-)
Титулярът може да напусне и без да се явява на работа. Стига да е по негово желание. Защо е нужно да се актуализира заплатата? При напускане по желание на работника дължите обезщетение само за неползвания отпуск. То се изчислява според дохода от последния месец с отработени 10 дни, но не по-малко от пропорционалната част на МРЗ.
Колкото до превръщането на ТД на заместника в безсрочен - мисля че имаше отделен член в КТ. За съжаление в момента не мога да проверя.
Отговорите на всичките Ви въпроси се съдържат в ЗДДФЛ, както и в указанията към Д55 и ГДД.
Вижте промените в Наредба Н8. От тази година не се подава Д1 за СОЛ, който е осигурен другаде на максимума.
Правилно мислиш  :wink1:
Из указанията към Д1:
1. Код корекция:....
– попълва се буква „З“, когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т. 1, 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията.
Да, ако декември е с 20 работни дни. А не е ли с 21?
Ако са регистрирани по ЗДДС и ако са ползвали данъчен кредит при придобиването - да.
Благодаря пасат.
Да разбирам ли, че и по ЗМДТ не се дължи данък?
Не го разбирай така :)
ЗМДТ и ЗДДФЛ са различни закони. При продажбата на имот се дължи местен. Обикновено се плаща от купувача, но не пречи страните да се разберат за друг начин /50:50 или да се плаща от продавача/. Продавачът не подава декларация по ЗМДТ във връзка с продажбата или след нея,
Добре де, нали е ВЗЕТО решение за разпределяне на дивидент. Защо ще се правят нови протоколи? И как мислите в бъщеще да разпределяте дивидент на човек, който не е съдружник?
Начислете си дивидента в пълен размер, както е по решението. Начислете данъка. Подайте Д55 и платете данъка. Целия. След напускането на съдружника прехвърлете неплатения остатък от 426 /аналитично неговата партида/ в някоя разчетна сметка или сметка за задължения, аналитично 'задължение към ФЛ Иван'.
Само да попитам - само единия судружник ли ще получава дивидент?
Ако оставаща амортизация 112500лв означава това, което си мисля, то:
отписване на натрупаната амортизация   241/20* - 37500
отписване на остатъчната стойност   709/20* - 112500
приход от продажбата    411/709 - 145000

Отделно - ако има ДДС   
Отделно за плащането
Служебната бележка е за детски надбавки. Лицето е управител , но не е собственик на фирмата.
Управител, различен от собственика и ДУ без възнаграждение?!? Хубава работа :)
А ако няма да изпълнява никаква трудова дейност ( само ще продължи да е съдружник и ще получава дивиденти ), пак ли трябва да се внасят здравни вноски ?
( По мое разбиране на закона - не трябва ).
Не трябва :)
Може да продължи да е съдружник без да е СОЛ само ако не упражнява никаква дейност във фирмата.
Обурнете внимание, че за отпускането на пенсия не е задължително нито прекратяването на ТД, нито спирането на самоосигуряването.
Защо да закривате сметки221 и 101? Нали не се оттегля участието в дъщерната фирма? Закривате/намалявате само сметка 304 или където се отчита апартамента и отразявате прихода от продажбата.
Едно пояснение с пример: регистрира се дружество с парична вноска от 5 лева. 101/501. След това  с парите собственика си купува химикалка за 5 лева. Ще закрие ли сметка 101?
Плащането на данъка върху дивидентите и ликвидационните дялове е до края на месеца, следващ тримесечието на вземането на решение или на ликвидацията. Няма значение кога е платено, дали е платено и кога ще си удържите данъка от лицето.
Смущава ме, че говорите за ликвидационен дял при действащо дружество. Може би става въпрос за продажба на дяловете на напускащия съдружник?