Като сте ЕООД  пак ще сте СОЛ.  Най-вероятно.

За да получите правилен отговор,  първо трябва да зададете правилен въпрос. Защо трябваше да гадая какво питате и да Ви давам варианти, които може би не се отнасят за Вас?
Е, дано се ориентирахте.
И дано денят Ви да е хубав!
Това, че работят с фирми, не значи че не работят със СОЛ. Във всяка филма обикновено има поне един СОЛ. Е, не задължително, но много често.
Не зная как можете да решавате кой е в час и кой не е по въпроси, от които не разбирате.  Все едно аз да Ви кажа че не сте в час със статиката само защото сте ми казали, че една колона не може да е с малко сечение (издържащо натиска) тъй като била прекалено стройна. Пък аз нищо не разбирам от изкълкване и загуба на устойчивост.
 Искам допълнително да се регистрирам като СОЛ, но да плащам само задължителните вноски за фонд "пенсия".
Регистрацията като СОЛ е задължителна щом упражняват дейност като свободна професия или като ЕТ, ЕООД.
Задължително да е не само за пенсия (вкл. ДЗПО) , но и здравно. По желание е само осигуряването за болнични и майчинство. Осигуряването като свободна професия е и като собственик на ЕООД е едно и също. Съществената разлика е при годишното изравняване. В единия случай е върху всички доходи, че намалени с 25%, а в другия - само върху дохода, който сте получили като СОЛ.
emil4400 доста грозно сте извадил думите ми от контекста и ги преиначавате. Ако няма да помогнете, защо правите излишни коментари по темата. Обяснете защо тогава!
Точно за това: "ме съветват, че не било добре да съм регистрирана като физическо лице" Недостатъците при регистрация на ФЛ по ДДС (поне по чл. 100) е, че ако продадете личния си автомобил или имот, ако от давате жилището си под наем и т. н. върху всичко начислявате ДДС.
В зависимост от съотношението между приходи и разходи за дейността понякога е изгодна свободна професия, понякога ЕООД. При по-големи доходи също е по-добре ЕООД с оглед на годишното изравняване на осигуровките.
Та когато Ви обясняват кое е добре или не добре, искайте обяснение с аргументи и цифри
Е, и? Щом работи по ТД, всички осигуровки са задължителни. Дори когато работникът е осигурен на друго основание. Изключение: ако работникът ползва неплатен отпуск по свое желание и е здравноосигурен на друго основание, за периода на неплатения не се удържат ЗО.

С уточнението, че здравните осигуровки се плащат от държавата само когато лицето с ТЕЛК е пенсионер. А не всеки с ТЕЛК е пенсионер.
Шест месеца са от 07.01.2019 до 06.07.2019. 07.07.2019 е първия ден от седмия месец.
Това е при положение, че 07.01.2919 е първия работен ден в живота Ви. Ако сте работили на трудов договор и преди това, въобще няма за какво да се притеснявате. Шестте месеца се броят сумарно и след като веднъж са достигнати, вече си ги имате
Да. Редно е.
ТЕЛКа не освобождава от осигуровките по трудов договор
Няма значение какъв е фонда и дали е НОИ или частен.  Парите се разпределят по фондове от НАП. Рабонодателят въобще не се интересува на кой работник къде се внася ДЗПО - всичко се осчетоводява на куп, на куп се посочва в Д6 и на куп се внася.
Пишеше го някъде в наредбата, в която пишеше и за смяна на фондовете
Кое е правилно не зная. Аз ползвам 493 аналитично за всеки собственик. Тази 107 нещо я недолюбвам.
Ако ти е счупен крака или си с проблемна бременост, какво пречи да си цъкаш на лаптопа?
Така си мисля. Изчакай и други мнения
От НОИ нямат основание да не изплащат майчинството по ТД.
По време на майчинството може да си работи като СОЛ и да се осигурява като СОЛ без ОЗМ
Сега прочетох и че има разлика в осигуровките. когато човекът е пенсионер. В случая е така - пенсионер е, но и работи на трудов договор. В този случай какви ще са осигуровките, ако регистрира фирма ?
Ако собственика е пенсионер и реши да върши всичко като самоосигуряващо се лице, има право да избере да не се осигурява за пенсия, а само здравно - авансово всеки месец по 8% от 560лв, а в края на годината прави изравняване на осигурителния доход и осигуровките на база доходите му сато самоосигуряващо се лице.
А има ли вариант собственикът да се води, че не упражнява дейност ?
Има. Ако си назначи управител и работници, които да вършат всичката работа, а той само да получава двиденти. Само че и управителя, и работниците подлежат на осигуряване.
Ако тази фирма работи и собственика/управителя упражнява някаква дейност (вкл. управленска), задължително трябва да се осигурява. Минимумът при самоосигуряване е 560. Вноската е около 155 или 175 лв месечно. Втората дава право на болничен и майчинство. Ако има договор за управление - върху повече.
Проверих: взема се дохода от последните 24 месеца ПРЕДИ месеца, в който излизате в майчинство. Така че дохода от дните през м.06 няма да окажат абсолютно никакво влияние.
За първата година се взема дохода ОТ който е изчислено майчинството, а не това, което сте получавали.  Т.е. ако сте получавали 630 лв, ще се вземе 700. (600 лв са изчислени като 90% от 700).
Дохода, ОТ който е изчислен болничния.
Единия ден отпуск (дори да е неплатен) ще се отрази на майчинството с около 1/500 от разликата във възнаграждението за този ден спрвмо предходните.
В момента нямам достъп до КСО, но си мисля, че че се вземаха 24 месеца преди месеца на настъпване на неработоспособността, т. е. до 31.05, а не до 20.06. Можете да прочетете някъде в чл. 41 -  49
Обезщетението за безработица е 60% от средния доход от последните 24 месеца. Когато в тези месеци влизат болнични и майчинство - за доход се взема  дохода,
от който са изчислени тези болнични. За отпуска за гледане на дете до 2 години - като доход се взема минималната работна заплата за периода (560 през 2019, 510 през 2018, а не 380).