Да подаде СД за м.02. и да си плати ДДС-то.
Ако може да докаже, че се е регистрирал като ЗП без да има дейност - може да изчака.
Процентът ТЗПБ се задава в данните на осигурителя, не става автоматично. Променете си го.
Съжалявам, че сте приели включването ми като ирония. Опитала съм се да Ви обясня какво можете или имате право да направите. От позицията на  опита си исках да помогна на един млад човек да слезе от облаците. Кредитополучатели гарант на такъв - няма съществено значение - все е трябвало да се мисли предварително. Във втория случай дори повече.
Това, че имате проблем ЧСИ или агента по събиране на вземанията, е друг проблем и работодателят Ви няма вина. Той е получил писмо, според което ако не удържа определена сума от заплатата Ви, става съдлъжник.
Казвате, че се съдите от години. Напомням, че тълкувателното решение на съда за несеквестируемия минимум е от лятото на 2015 г. Преди това при доходи по ТД се удържаше и под МРЗ.
Юлия, за да имаш точен отговор:
1. Този ЗП физическо лице ли е или фирма?
2. Ако е фирма - каква (ЕТ, ООД...)?
3. Какво означава З-то в ЗДДФЗ?
Ако сте изготвили ГФО, още имате време за корекция. Ако не сте, какво Ви притеснява?
Учудих се, че съм била против СИРВ, защото не е невъзможно. Видях, че съм писала  Има непълно работно време и график за работа. Ако работи само по това време - ОК. Значи не съм отрекла СИРВ изобщо. На базата на опита си в строителството съм изразила съмнение в коректността при изготвянето и спазването на графика. Ако при Вас е възможно - няма никакъв проблем.
Другите  варианти:
- трудови договори за определена работа всеки път, когато трябва. Може и за един ден, само че не опростен  като в земеделието, а с уведомления, инструктажите на и т.н.
- безсрочен ТД, като по някаква случайност работникът САМ, по СВОЯ ВОЛЯ и ПИСМЕНО пожелава да ползва отпуск (неплатен ;)) точно в дните, когато не Ви трябва.
- да разширите обхвата на ДХ на този работник, като му възложите няколко вида работа за уплътняване на времето
- да разширите ДХ на другите работници, като им разпределяте тази временна работа и не наемате друг човек.
- ако въпросния работник е много ценен и незаменим - убедете го да си регистрира една фирма (ЕООД, ЕТ ...) или свободна професия, да се регистрира като СОЛ и сключете договор по ЗЗД.
Ако преди майчинството сте започнала работа на трудов договор, ще вземате минимум минималната работна заплата.
Ако не сте започнала работа, нямате право на майчинство, а евентуално (според семейния доход)  на социална помощ. Колко е точно, не мога да проверя в момента, но е значително по-малка.
Можете да съдите работодателя си, че Ви е удържал повече.
Можете да съдите себе си, че когато сте вземали кредит, не сте мислили как ще го погасявате.
Можете да съдите банката, че си иска парите обратно.
А можете и да благодарите на работодателя си, че по някакъв начин се е погрижил да се намалят задълженията Ви.

И си помислете дали работодателят Ви си няма други грижи, та да е трябвало да му насамарят и отговорността за събиране на дългове.
Пускате едно кредитно известие със същите данни като във оригинала на фактурата и
 и дневника се описва със минус
Защо кредитно? Нали ще се анулира?
В ЗДДС е описано как се анулира фактура от минал период - с протокол.
Здравейте !
Миналата седмица близка която е СОЛ е искала да заяви за 2018 сумата върху която ще се осигурява (700 лв),.....

Извинявайте, но не разбрах къде (с какъв документ) е искала да заяви сумата, върху която ще се самоосигурява?
И какъв СОЛ е Вашата близка СОЛ по КСО или СОЛ по ЗЗО?
   Тя идеята е налице - трудово правоотношение сам със себе си ще е класика.
Защо сам със себе си? Нали управителят и собственикът в "У" за различни лица?
В подобен случай ТД не е чак такава екзотика 😉
За времето, през което съе на борсата, ще се смята минималната работна заплата (за 2018 г. - 510лв).  Същаъа ще се взема и за периодите без осигуряване. За периодите с трудов договор се взема реалния осигурителен доход.
Майчинствпто се изчисляеа от средния осигурителен доход 24 месеца назад. Не може да е над нетния доход или под МРЗ.
Смятайте какво Ви е изгодно, какво можете да си позволите и какво да не правите.
Лека бременност!

ПП Ако напуснете работа по сеое желание, можете да получавате обезщетение за безработицата само 4 месеца по 9 лева на работен ден (около 190 лв месечно)
Ако нямаш дейност, нямаш основание за самоосигуряване и може да не ти признаят вноските. За това по-добре издай една фактура през четвъртото тримесечие на познат с който не сте свързани лица (приятел, балдъзата на шурея...) и декларирай някакъв доход. Може да направите фиктивен граждански договор към фирма на познат с плащане през четвъртото тримесечие. Така ще си направите услуга.
Ако имаш доход - подаваш годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. В нея декларираш всички останали доходи (по трудов договор, от наем...)
Независимо от доходите и ГДД, като СОЛ трябва да подадеш годишна декларация обр.6 с размера на дължимите през годината осигурителни вноски.
Това за отчета за дейността не е за свободните професии.
Ако болничния е приет и трябва да промените нещо - корекция.
Ако е отхвърлен /изобщо не е приет/ - представяне.
1. При ГД няма работодател, а възложител!!!
2. Принципът е, че за суми по ГД, платени през четвъртото тримесечие не се удържа данък. Такъв МЖОЕ да бъде удържан при писмено желание на изпълнителя. Желанието за удръжка се посочва от изпълнителя в сметката за изплатени суми при самото плащане.
Обърнете внимание - става въпрос за плащане през четвъртото тримесечие, без значение през кое тримесечие е положен труда.
3. Данъкът не отпада. Той се дължи от изпълнителя с подаването на годишната данъчна декларация.
Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, .... за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната

При 4-часов работен ден два месеца с осигуровки са един месец осигурителен стаж, но Вие имате 2 години работа, значи ще имате нужния минимум от 12 месеца осиг.стаж.
При 4-часов работен ден сигурно вземате и по-ниска заплата. Добрата новина е, че майчинството не може да е под минималната заплата.
Тъй като осигуровките са за сметка на лицето, цялата сума от 510 ли трябва да му се изплаща?
Не, не цялата сума :) Поне данъка трябва да удържите.
Тъй като осигуровките би трябвало да се внасят чрез дружеството, за да могат да се приспадат от облагаемия доход преди данъка, то в един добър момент съдружникът трябва да възстанови тези суми. Не е задължително това да става всеки месец и не е задължително да е за сметка на възнаграждението за личния труд, но е удобно.
Обезщетението за непллзван отпуск не е осигурителен доход. Върху него се дължат осигуровки. Само данък.
Хубаво е да отразите промяната в ТД със запис в ТК. Да, добре е в полето под осн.заплата да запишете 4 часа.
За стажа - като му дойде времето :)