За периода 30.11.2018 -01.01.2019 - 0 г, 05 дни, 4 часа издаваш УП3 за осигурителен стаж и не вписваш в трудовата книжка
Какво не вписва в ТК? Само това, че ОС=ТС или целия период?
В ТК се записва:
- първи ред - от 30.11.2018 до 01.01.2019, като в грфата за заплатата пишете "2 часа" , основание  за прекратяване вероятно чл. 119
- втори ред - от  01.01.2019 до 08.02.2019, основание за прекратяване
- в "правоъгълния печат - от  30.11.2018 до 08.02.2019 ТС 1 месец и 12 дни
- не слагате надпис ОС=ТС

А цялата сума от 560 ли се признава за разход или сумата без осигуровките?
За разход се признава възнаграждението /дали е 560, повече или по-малко - няма значение/. Приспадането на осигуровките е само с цел определяне на данъка и нищо повече.
Дали собственик на ЕООД може да му се заплаща личен труд в дружеството.
Може. Взема си решение, определя си възнаграждение, плаща си
Аз пък си харесвам варианта: Възнаграждение за личен труд 175 лв /грубо/ - осигуровки грубо 175 лв (с ОЗМ) и ДОД 0,00 лв
:)
Ако имота е собственост на двете ФЛ, договора е с двете ФЛ. Издавате по една  СИС на двамата, независимо, че единия е СОЛ. При доход от наем на наемодателя ФЛ се издава СИС, дори когато това ФЛ е СОЛ.
По сложен е въпроса, ако ЕТ-то е регистрирано по ДДС.
Кои дейности могат да са на патент е определено в ЗМДТ. Изчерпателно. Без "и други".
Дали пенсионерът може да упражнява дейност като ФЛ, зависи от дейноста, зависи дали е заноятчия, дали е свободна професия...
Ако не всички дни в базовия месец са отработени, то и БТВ е по-ниско, нали? Ако разделите на всички работни дни в месеца,  ще получите нереално ниска сума
Дели се на отработените дни.
От всичко това си мисля, че СОЛ може да си определи месечен размер на осигурителния доход за 2019 върху минимума тоест 560 лева и при разминаване накрая на годината изравнява с годишната декларация по чл. 50 и това е.
Правилно ли разсъждавам?

Да, така е. Може да внася авансово отиг.вноски върху минимум 560 лв. Съобразно доходите си може да избере и по-висока сума, но не е задължително.
А изравняването се прави независимо дали има "разминаване" или не.
Нали водещо при осигуряването ЕТ-то,
Не е вярно. Може да избира къде да се самоосигурява.
От изравняването на осигуровките и 15% данък върху печалбата на ЕТ, няма спасение.
Не зная каква е дейността на ЕТто, но на Ваше място /и при наличие на ЕООД/ бих я мимимизирала и/или прекратила.
Може да се самоосигурява през ЕООДто и да си работи като ЕТ. Защо Ви е прокурист? А в това " прокурист на ДУК" не виждам никакъв смисъл
Не вижам полета за:
- място на сделката
- съставител
- получател
- МОЛ
Благодаря.
За патентния данък къде трябва да отида и да попитам могат ли да ме включт, дали има вариации по точките? И дали мога сама да попълня молбата, какво искат от мен, знаете ли?  За пенсионер нали няма да искат осигуровки?
За другото не зная,  но осигуровки най-вероятно ще дължите. Минимум здравни по 44,80 на месец /за тази година/.
1. Патентният данък не означава,  че не се дължат осигуровки.
2. Патентен данък не е приложим за всички дейности, а само за изброените в Закона за местните данъци и такси и само ако дейността се упражнява от физическо лице, занаятчия или ЕТ
3. Размерът на патентния данък е различен за различните патентни дейности и за различните общини. Може да проверите дали сумата за Вашата дейност е приемлива.
4. Патентния данък се предплаща /на тримесечия, ако не бъркам/ и по никакъв начин не се отчита какви разходи правите или колко малки са приходите Ви.
5. За онлайн магазините не мага да коментирам,  но там нещата доста се затегнаха.

Намерете познат счетоводител.  Обяснете точно какво искате да правите, какви приходи очаквате, какви разходи правите . Той ще Ви обясни колко може да Ви струват различните варианти

ПП Номерацията на отговорите ми няма общо с номерацията на Вашите въпроси.
Първият вариант на таблицата е верен. Не се притеснявайте от отрицателното число. Така винаги се получава в случаите, когато внасяте осигуровки по задължение без да имате доход (при Вас такъв доход може да е от наем, от граждански договори под МРЗ....) и е нещо съвсем нормално
Всичко е така.

Вие защо подавате ГДД?  Ако имате облагаеми доходи, сигурни ли сте, че не се посочват в таблица 2?
Според мен след приспадане на НПР попълвате:

Закон за семейните помощи за деца
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
"Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица …

Аз бих подчертала "брутни"

Признавам, има много несвръзки между ЗСПД и ЗДДФЛ, които пораждат спорни ситуации /напр. дивиденти, доход на СОЛ, който не получава възнаграждение за личния труд/
Би трябвало брутната.
Нищо не Ви пречи да издадете сл.бележка във вид на таблица:
Месец    Брутен доход   НПР    Нетен доход
Благодаря за отговора.
това не би ли увеличило получаваната сума от болнични и след това от майчинство?

Не. Няма да имате отработени дни с такъв доход.
Мерси - и ще го регистирам в НАП с дата 01.02.2019 г
Защо? Нали вече е регистриран? Освен това би трябвало да е регистриран като допълнителен ТД /основание на договора 10/, а не като срочен ТД за определен срок /основание 02/ или за определена работа /основание 03, където въобще няма фиксиран срок/