А по този ГД за превода няма ли осигуровки? През същия период ли имате ТД?

Иначе сметките са елементарти 60 лв минус  24 лв (= 40% от 60) равно на 36 лв  От тези 36 лв се приспадат личните осигуровки, ако има такива /Не съм наясно с тези преводачески договори  -имат ли авторски права, нямат ли, .../ Ако няма осигуровки - данъка е 10% от 36 = 3,60 лв 
Не виждам нищо незаконно.
Изискването поне половината отпуск да се ползва наведнъж е спазено.
Работодателят има право да откаже ползването на отпуск през определен период поради производствена необходимост /случая с 29-31.12/
На 02.01.2014 може да се ползва отпуск за 2014. Заповедта за този отпуск се подава по-рано, т.е. - още през 2013
Ами тогава оправете нещата според изиксванията на чл. 27
Вижте чл. 27 от ЗДДФЛ. Спазили ли сте изискванията? А можете ли да отделите по обективен и неоспорим начин каква част от тока, водата и т.н са ползвани за дейността на ЕТ и каква част за нуждите на домакинството?
Първо влизате в Въвеждане, Дневник продажби. Избирате период 201312 и Запомни, След това Дневник покупки /последователността е без значение :)/ и там същото. След това правите запиc на диск
Годшният осигурителен доход се дели на 12 и по този начин е равен за всеки месец
Ако това от ноември 2012 до май 2013  на 4 часов трудов договор е единствения ти стаж с осигуровки за ОЗМ  -няма да имаш право
1. 119 не е само за работното време.
2. Ако искате ДС  -то винаги е по взаимно съгласие

Може да увеличите заплатата със заповед по чл.118, а може ДС по 119

Моля
Може и да не се осигурява  - ако си назначи управител :)
Най-вероятно  - не. За да се правят удръжки - трябва запорно съобщение от ЧСИ. Освен това - по ГД не е заплата, а възнаграждение. Ако не сте бюджетно предприятие, разбира се :) Щото там ГД, равносилни на прикрити трудови,  са много разпространени...
Осиг.доход за месеца не може да е над 2200, но никъде не се посочва този доход за колко дни е придобит. Ако наистина имате такъв доходсумарно от всички източници, в последната графа пишете 2200. В предните - каквото се е получило
Първосигнално бих отговорила пропорционално на дните, но ...
В края на краищата всичко ще си дойде на мястото с годишното изравняване на осигурителния доход
Въпрос на организация на документооборота :)
Аз имам работници, назначанани и уволнявани по 5-6 пъти, че и повече. За различни пероди, на различни основания и длъжности. Предпочитам всички данни да са на едно място.
3 дни по 1 час. Минимум. Повече - ако пише в договора
Моля
Има възможност за "закупуване" на стаж, но е малко скъпичко. По добре поработете още 5-6 месеца
Скрит текст :
Значи в случая пиша от /примерно/ 20.11.2013 до 01.01.2014 г. Тогава е освободено лицето. Сигурни ли сте? Защото на мен ми казват, че се пише последния календарен ден. Пример: Лицето е освободено на 01.01.2014 г. В печата пиша От 20.11.2013 до 31.12.2013 г.

Сигурното е "В печата пиша От 20.11.2013 до 01.01.2014"
Няма проблем с НАП. Изпробано е :) Тъй като първо подавате уведомление за ТД, а после за прекратяване на стария, то за няколко дни това лице ще има два регистрирани ТД, но това не е проблем - просто са спазени изискванията на чл.62.
Не е нужно номо медицинско, защото няма прекъсване повече от 6 /ако не бъркам/ месеца, освен ако не се сменя длъжността и за новата длъжност има нови изисквания. Не се прави ново досие - за всеки работник се води само едно досие, независимо колко пъти е назначаван или уволняван.
За програмата - не знам :)
И трябва ли да има прекъсване или може и без прекъсване, т. е освободен на 15.02.2014, новия договор първи работен ден 15.02.2014. В декларация1 какви ще са промените? /нали е в средата на месеца/
 

Дали ще има прекъсване или не, зависи кога ще подадете уведомлението по чл.62 за новия ТД. Ако заповедта за прекратяване на стария ТД е от 12.02, считано от 15.02, новият ТД е сключен на 12.02 и уведомлението е подадено преди 15.02 - може да няма прекъсване.
Ако няма промяна в длъжността /квалификационната група/ или работното време - подавате една Д1. Ако има прекъсване напр. на 15, 16 и 17-ти, то попълвате полетата дата на начало на осигуряване в две позиции 0 и 18 и дата на край осигуряване 14, съответно в т.16 непълен месец и т.н.
 
А защо не изберете друга дата за прекратяване -постъпване на работа? Все пак 15.02. е събота
Осигурителният стаж на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО за времето до 1 януари 2003г. се зачита и изчислява, както следва:
1. За един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са отработили най-малко половината от законоустановеното за тях работно време за деня и са получили възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължи-телност на работното време /чл. 38, ал. 2, т. 1 от НПОС/;
...
3. Осигурителният стаж на лицата, които са получили възнаграждение, по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време се изчислява, като изплатената сума се раздели на среднодневната минимална работна заплата за страната /чл. 38, ал. 2, т. 3 от НПОС/;


Тъй като сте работили на 4 часа /половината от законоустановеното за тях работно време/ би трябвало осигурителния стаж да е равен на трудовия. Освен ако заплатата Ви е била под 1/2 МРЗ.
Най-добре поискайте УП3 от бившия си работодател.
Обедната почивка не влиза в работното време, така че в случая е без значение.
Относно 15-минутките - съобразете се с препоръкте на СТМ за физиологичните режими на работа, или както там се казваше. Тези почивки трябва да са като почивките на другите работници и влизат в работното време.