Попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските, т.е. месеца на възникване на задължението /когато са платени заплатите/. Във Вашия случай - м.08.2014
В една колона, една сума
Плащате всички тези заплати през м.08.2014, значи задължението за удържане на данъка възниква през м.08, а задължението за внасяне - до 25.09.2014. В т.18 на Д6 вписвате 31.08.2014. Вижте промените в наредбата и указанията на НАП. 
В т.16 попълвате цялата сума на данъка върху всички платени заплати.

Ето извадка от наредбата:
Скрит текст :


А това е за т.9
Скрит текст :
Щом е над 50% май не се удържа и данък. Разгледайте СИСа и вижте ЗДДФЛ.
Не е болка за умиране. Важното е като платите плащането да е документирано по съответния ред:)
С лиск да бъда цензурирана, ще кажа следното:
Новатор, много често задавате въпроси свързани с трудови договори и осигуряване, уж за близки и познати. Ако мислите сериозно да за се занимавате с тази дейност ще трябва да четете повече. Не става само с въпроси по форумите.
Може да сте новатор, но няма да измислите нито нов КТ, нито нов КСО. Е, вярно е, че и КТ и КСО /особено КСО/ много често се променят, но основните принципи си остават.
Четете!
За предпочитане /от теоритична гледна точка/ е управителят да  е по договор за управление.
Възможно е /и по някота по-икономично от практическа гледна точка/ управителят да е на трудов договор.
"Майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, има право на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година, независимо от доходите на семейството", т.е. и доходите не се гледат, както и може да е станала студентка редовно обучение СЛЕД като се е родило детето.
В последното не съм убедена че е възможно
Да, така е.
Според дейността, която упражнява в дружеството са възможни следните комбинации:
- само ДУ, ако само управлява. Може да се приложи както за собственика, така и за трето лице.
- ТД за управител, ако само управлява. Може да се приложи само за трето лице /нает управител/
- СОЛ за цялата му дейност във фирмата /и управление и друга дейност/. Може да се приложи само за собственика.
- ДУ + СОЛ, ако освен управлението върши и нещо друго. Може да се приложи само за собственика и то ако много държи да има и ДУ.
- без осигуряване - докато фирмата няма дейност.
Проблемът не е Ваш. Вие нищо няма да връщате.
Ако трябва да се връща, разбира се.
Eдинственото което мога да отговоря със сигурност е,че има основания трудовия договор да бъде прекратен и по време на майчинството без да има заклила /по желание на работника, по взаимно съгласие, по чл. 331, ... евентуално по чл. 71 или при срочен ТД/
Проблем е. Щом са начислени осигуровки, то трябва да има и декларация 1 за периода. Веднага се прави засечка и се спира обезщетението за безработица. Даже може да се наложи да връщате последните плащания.
Ако все още не е подадена декларация 1, по-добре да вкарат нещата в законовия ред, а внесените /евентуално/ осигуровки да се ползват при следващи вноски. Ако е подадена Д1- за я заличат.
При длъжността технически ръководител /помощник техн. р-л/ има работно място!
Въобще избягвайте ГД в строителството. Ползвайте срочен ТД за определена работа
За организация на работната заплата. Не помня точното име
От следващия месец
Погледнете пак наредбата
Според мен от 20.09. Почивните дни нямат нищо общо.
1. Разгледайте какви кокументи имате. Има ли някакъв договор, по силата на който майка Ви е работила като продавач? Имате ли платежни за внесените осигуровки? Подавани ли са декларации обр.1 след 1997 г? Би трябвало да имате втория екземпляр на придружителното писмо.
2. Липсва осигурителната книжка на майка ми за целия трудов стаж - осигурителна книжка на работещите по трудов договор се издава/попълва само за работещите в ЕТ за периода до 2000 г. /ако не бъркам последната година/ За времето, когато е работела във фирми, които не са ЕТ, трябва да има трудова книжка и може да си изисква УП2 и евентуално УП3.
3. /4/  Заверката на осигурителната книжка на собственика няма никакво значение в случая
4./5/6.  Не помня до кога самоосигуряващите се осигуряваха на две МРЗ, но да работещите по трудов договор това не е било валидно. Имаше един период /до 1999 г, ако не бъркам/ когато съпрузите на ЕТ можеха да бъдат осигурявани, ако помагат в дейността на ЕТ, но не помня какъв беше реда за това. Добре е, че имате платежни, но по-добре щеше да бъде, ако са подавани декларации 1 и имате поне придружителни писма

Най-добре съберете каквото имате и идете в НОИ за проверка. И си намерете счетоводител. След като се запознае с всички документи и направи проверки в тогавашните текстове на наредбата, той ще може да Ви даде конкретен съвет.
Наличието на един работен ден няма да повлияе върху размера на обезщетението за болничен, което евентуално ще получите. Независимо от възнаграждението за този ден или от новия Ви осигурителен праг. Е, освен ако надницата Ви е 1000 или повече...
Не съм сигурна дали болничният ще бъде изплатен, ако нямате поне един работен ден преди това. Мисля, че ще бъде, но не ми се търси в КСО и наредбата.
Дали болничният прекратява майчинството, също не мога да кажа.
В случая единствения начин за прекратяване на договора по инициатива на работодателя и без съгласието на работника е по чл.71, ал.1, но Вашият шеф явно не е съгласен. Едва ли можете да се позовете на чл. 330 и за прекратите ТД без предизвестие. Не зная друго основание, на което управителят може издаде заповед за прекратяване на ТД, без самият той да дължи обезщетение.
За да получите обезщетение имате два варианта:
- за обезщетение по чл.220, ал. 1 -  чакате работника да се върне и за си подаде молба за прекратяване на договора по чл.326, ал.1, да си отработи предизвестието или за плати обезщетение. Докато се върне, ще трябва да го водите самоослъчка. Това може да продължи с години...
- за обезщетение по чл.221, ал.2 -след третия ден неявяване на работа започвате процедура по налагане на дисциплинарно уволнение. Четете внимателно КТ и спазвате всички подробности - искане на писмени обяснения, изслушване на работника и т.н. Вижте чл. 190 и следващите от КТ. До деня на уволнението водите работника в самоотлъчка.
Имайте предвид, че дисциплинарното уволнение е едно от най-често оборваните от съда.

Един личен съвет: Възползвайте се от чл. 71, ал.1 и не се лакомете за двете заплати от неспазеното предизвестие. Не си струва нито разправията, нито несигурните последствия.
Предполагам, че питате за отпуска, който се полага за двете години майчинство, а не за 2 години отпуск.
Може. Стига майката да подаде молба.
Колкото до прекратяването на договора по взаимно съгласие - може да стане винаги, когато страните са съгласни. Няма значение дали е в майчинство или слез това.