Ако е издал фактура 100 + 20ддс, анулира и издава фактура без ДДС на стойност 120 лв.
Анулира всички неправомерно издадени фактури!
Икономията от счетоводител често излиза през носа.
Какви проблеми Ви плашат? Не е започнал работа - анулирали сте договора. Дошъл е след месец - сключвате нов договор.
Достатъчно е да документират датата на започване на работа.
Проблемът и при фирмата получател хич не е малък. Нали те ще ползват данъчен кредит без основание.
Единственият изход е да се анулира издадената фактура и да се издаде нова без ДДС. И всяка следваща фактура трябва да е без ДДС. Поне до регистрацията.

ПП. НАП започва проверки точно на такива сделки между регистрирани и нерегистрирани лица.
При срочните ТД няма закрила по чл.ЗЗЗ. Договорът ще бъде прекратен с изтичане на срока, независимо дали по това време работите или сте в болничен.
До 30 дни след прекратяване на трудовия договор носите болничния на работодателя. Регистрирате се на борсата след изтичане на болничните. Имаше нещо за уважителните причини, но нямам КСО, за да го погледна.
Би трябвало да нямате проблем с обезщетението.
Все пак - гледайте да не боледувате дълго. Желая Ви го ог сърце.

ПП Все си мисля, че работодателят трябваше да изчака да изтече болничния и тогава да прекрати ТД. ...
Трябва да попълните т.27 и 28. В т. 27 пишете пропорционалната част на 210 лв, която се пада за работните дни с неплатен отпуск, незачетен за стаж. По груби сметки - 100,43 лв. В т. 28 - 8%
От указанията към УП3:

4. За осигурителен стаж се зачита времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, на неплатения отпуск до 30 работни дни в една календарна година и на платените отпуски по Кодекса на труда /КТ/ или по други закони; когато лицето е работило при непълно работно време тези отпуски се зачитат за осигурителен стаж пропорционално на пълната продължителност на работното време /чл. 38, ал. 3, т. 5 от НПОС/.
5. За осигурителен стаж се зачита и времето на отпуските за бременност, раждане и оси-новяване, както и за отглеждане на дете в размерите, определени в КТ - изцяло, независимо от продължителността на работното време /чл. 38, ал. 3, т. 6 от НПОС/.
Благодаря ви- ще помислим как да го направим. определено е по-добре от назначаване на постоянен договор за 2-3 дни...
Помислете и как ще прекратите този постоянен ТД след изтичането на 2-3 дни, ако работникът не е съгласен по ч. 325, ал.1, т.1?
Би трябвало. Вижте чл. 333 от КТ и за кои случаи се отнася..
А имате ли достатъчно време за изчакате разрешението на ИТ, да отправите предизвестие и да изчакате предизвестието да изтече?
Другият вариант е чл. 331.
Има и още варианти, но са неприложими при неработеща фирма.
Това защо почти никой не го използва това?

Аз си го ползвам най-редовно. Особено ако имам възможност да дефинирам "определената работа"
Оправи се. Не зная как. Явно приблемът е бил някъде по линията и сега зацепи :)
Хубав ден!
Искам да ви питам, ако заместващият  остане например 2-3 дни след завръщане на титуляра да работи, за да предаде част от работата, вариантът какъв ще  бъде -да се преназначи  на друга длъжност за това кратко време?
Срочен ТД за определена работа?
Няма я като подадена
Подавам СД по ДДС. Декларацията е формирана. Направена е проверка за коректност - коректна е. При подаване излиза текст:

Проблем при подготвянето на данните:
CryptAcquireKey: 0x80090014

Моля за акъл - какво значи и как се отстранява.
Извинявам се. Не разбрах какво точно имахте предвид под "титуляр"   ::)
Естествено, че в заповедта се посочва името на работника и името на фирмата. Както във всяка друга заповед за прекратяване на ТД. Задължително са подписите на управителя и на работника.
Основанието и датата на прекратяване в заповедта и в трудовата книжка трябва да са еднакви.
Изтеглете си програмата на НАП. Отворете дневниците с нея и изтрийте ненужните редове. Формиране нова декларация.

ПП. Не разбрах подадена ли е декларацията в НАП или не. Имайте предвид, че всяка подадена СД до 14-то число заличава предходната.
Трябва. Пише се като всяка друга заповед. Онование- чл. 325, ал.1, т.4,5 или като е "при завръщането на титуляра". Посочват се дата на заповедта, дата "считано от..." и дата на връчване
Нямате ли някаква връзка с този човек? Обадете му се, разберете се.
Е, може и по пощата. И не само при дисциплинарно уволнение.

ПП  Питам се, защо не сте изготвили документите и не сте връчили заповедтта преди 30.07 докато работникът все още е бил на работа? Но това си е Ваша работа...
Не е така.
Обезщетението за безработица е 60% от средния осигурителен доход през последните 24 месеца преди прекратяването на трудовия договор, но не по-малко от 7,20 за работен ден /около 150 лв месечно/
Това е така, когато ТД не е прекратен по взаимно съгласие или по желание на работника и когато от отпускането на предходно обезщетение са минали повече от 3 години.