Болничен от Януари 2016 г до Ноември 2016г. включително? Това са над 180 дни! Не е ли минал на ТЕЛК?
Колкото до отпуска - нали за този период са внесени осигуровки за всички осиг.рискове? Защо тогава да не може да излезе в болничен непосредствено след отпуска?
Нека и колегите да кажат.

Мен ме смущава дългият непрекъснат болничен...
има платена такса за публикуване на отчет в ТР и съотвено фактура за публикуване на отчета.

Имате фактура за публикуване на отчета в ТР? Или сте публикували и на друго място?
Ако е фактурата е от ТР - бихте ли казали какъв е реда за издаването ѝ.
 Счита се за прието

Добре е тези неща да се уточняват между страните.
Все пак работникът трябва да ходи на работа от датата на молбата до датата на прекратяване на ТД, нали ;)
В служебната бележка по ал.1 се включва сумарния доход по ТД, ПЛАТЕН през 2016, по който е удържан данък.
В служебната бележка по ал.4 се включва сумарния доход по ГД, друга стопанска дейност и т.н /вижте ЗДДФЛ и самата бележка/,  ПЛАТЕН през 2016 по който е удържан данък
Вижте т.4 на ал.2 и не му издавайте друга сл.бележка.
Освен това Вие не сте "работодателят по чл. 49, ал. 1", за да издавате сл.бележка по чл. 45, ал.1
Здравейте!
При подаване на Д6 - годишна на собственика с ПИК, веднага ли излиза в подадени, че е приета декларацията?
Не ми излиза, след въведен ПИК и не знам какво се случва отново.
След подаването излиза текст, че е подаден докумет с ПИК. Това не значи, че декларацията е приета или отхвърлена. Трябва да влезете в "подадени" Д1 и Д6 и да видите какво става. Обикновено надписът "очаква обработка" стои от 15 минути до 5-6, че и 10 часа. След това отваряте резултатът от обработката и виждане дали е приета или не.
Аз имам проблем при подаване на Д1 и Д6 с ПИК на ФЛ през Експлорера. Обикновено не реагира след натискане на бутова "подписване и подаване". В този случай ползвам Мозила.
Влезте в досието си, проверете дали е отразено, че сте подали Д6. Ако "да" - изчакайте обработката, ако е "не" - пробвайте през друг браузър.

ПП Да подчертая - за подаване на Д6- 13 с ПИК, ПИКът трябва да е на ФЛ, а самата Д6 са е от осигурител ФЛ.
ЕООД е регистрирано по ДДС ,В договора пише ,ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗАПЛАЩА СУМАТА 1500 ЛВ БЕЗ ДДС.
Върху  уговорената сума възложителя заплаща и ДДС.
За извършената услуга ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издава фактура .

Тогава какво се чудите? То си е написано толкова ясно.
За да не задавам повече въпроси:
Ако сделката е облагаема по ЗДДС с 20% данък, издавате фактура за 1500 + 300=1800.
Ако сделката е облагаема по ЗДДС с друга данъчна ставка, издавате фактура за 1500 + начисления ДДС.
Ако сделката е необлагаема по ЗДДС, издавате фактура за 1500 и посочвате основанието за неначисляване на данък.

ПП Добре е все пак да сключите договор със счетоводител. Както виждам, не са Ви ясни принципни неща и възможността да сбъркате е голяма.
Има право само на мимнимума, защото не са минали три години от отпускане на последното обезщетение. Не зная какво пише във форумите, но това, което казвам, го пише  в КСО.
Програмите рядко си измислят данни. Вижте какво задавате като дата на прекратяване на ТД.
 Не трябва да е така. Т.15 и т.15.1 се попълват в Д1 за март
1. Какво означава "ДДС е за сметка на възложителя"? На практика ДДС-то винаги е за сметка на получателя на услугата /клиент, възложител.../
2. Вашето ЕООД регистрирано ли е по ЗДДС?
3. Какво е записано в договора 1500 лв с включен ДДС или 1500 лв без ДДС. Това са неща, които се уточняват при договарянето.
Здравейте,

При прекратяване на ДУК следва ли да со подава уведомление някакво към НАП, според Вас?

Благодаря


Ако при сключването на ДУК сте подали някакво уведомление към НАП, сега сигурно трябва да подадете същото.
Не мога да проверя кодовете в момента, но при заличаване се подават същоте данни както в първото уведомление, с код  "заличаване". Ако не бъркам "3"
доиде за два часа и си замина
Не питам дали е идвал, а дали е започнал работа. Като знам, че работа може да се започне едва след връчване на справката от НАП за прието уведомление, при договор от 01.03. не ми се вярва да сте подали уведомлението преди началото на работния ден.
Дори нещо да не съм разбрала /договорът да е сключен по-рано и уведомлението да е подадено преди 01.03/, щом работникът не е постъпил на работа - заличавате уведомлението. Ако 01.03. е работен ден за лицето /знам ли на колко часа трябва да работи/, можете да прекратите ТД считано от утре. Прекратяването може да е по взаимно съгласие, ако такова наистина има и работникът подпише заповедта Може да е по чл. 71, ако имате срок на изпитване. Може... има толкова основания в КТ. За съжаление, не можете да прекратите ТД едностранно без съгласието или уведомяването на работника.
А работникът постъпил ли е на работа? Съдейки по датите - най-вероятно не е . Заличете уведомлението.
А защо въобще подавате Д1? Данъка го ключвате в Д55.
Не е необходимо да попълвате дата в т.15. Нали няма прекъсване в осигуряването.
лошо  :blush:
нямам ги реално,
плащано е на доставчици с РКО, по фактури, но не са извеждани парите от касовия апарат, а само в касовата книга, но не тази на ка, а тази на касиера.
И ако ми кажете какво да направя, ще съм много благодарен!
 ::)

На първо време да разграничите касата на КА от касата на касиера. След това - въвеждайте в КА данните за изважданите и добавяните в чекмеджето пари. Не мога да Ви обясня алгориъма, защото нямам КА.
в дневния имам сума оборот 120, ддс 20 и нето 100
****
фп сума оборот 1200
фп сума нето 1000
фп сума ддс 200

т.е. 1200 ли са налични в касата ми :(

Ако Ви плащат в брой, ако не сте имали други пари в касата и ако не опрощавате ДДС-то - да
;)