Ето и резултат от калкулатора в сайта , който потвърждава моята теза . Заложила съм сума по ГД 700 ЛВ  и осигурителен доход при друг работодател 1000лв , чекнато е пенсионер и не желая на се осигурявам за ДОО и ДЗПО

С това, че при ТД + 700 ГД се дължат данък и ЗО + ДОО по желание, съм абсолютно съгласна.
Не съм съгласна с казаното, че ако има ТД се гледа сумата по ГД и ако е под МРЗ, то по ГД няма осигуровки. Може да провериш какво се дължи при ГД за 2 лв + ТД за 360 лв. Бас държа, че ще има ЗО, а вноските за пенсия пак ще са по желание.

Съвсем различно е, ако пенсионера не работи друтаде. Тогава се гледа дали сумата ГД-НПР е под или над МРЗ.
Според мен , ако работи на друго място и има ГД  се гледа сумата по ГД след приспадане на НПР дали ще е под или над МРЗ  т.е това , че работи на друго място се игнорира и ако сумата след НПР е 300лв няма осигуровки , а само данък . Ако сумата е над МРЗ 500лв има здравна осигуровка и данък , а за фонд ДОО и ДЗПО е по желание на лицето.

Това не е вярно! Ако работи на друго място изобщо не се гледа каква е сумата по ГД. И в този случай няма значение дали лицето е пенсионер или не. Щом работи другаде и има ГД, то по ГД се дължат осигуровки независимо от сумата. Предимството на пенсионера е, че когато за непенсионерите е задължително да се внасят осигуровки, той може да избира дали да прави вноски за пенсия или не. За здравните и за данъка няма право на такъв избор

Цитираният коментар на Красимира Атанасова няма връзка с мнението, изказано непосредствено преди това
И да работи на друго място лицето и сумата след приспадане на НПР се получи над МРЗ , да кажем 700 лв , осигуряването за фонд ДОО и ДЗПО пак е по-желание на лицето . Само здравната е задължителна в този случай . Проверете и на калкулатора в сайта :)
Към това може да се допълни само, ако работи на друго място размерът на сумата по ГД не е от значение. Дори при ГД за 2 лева задължително има ЗО и данък, а осигуряването за пенсия е по желание. И това желание трябва да се декларира писмено!

Така картинката "Пенсионер, който не е СОЛ, работи по ГД" ще е пълна :)
Наистина много се объркахте

Първи вариант: След приспадане на НПР получава 100 лева. Дължи задължително данък , и по желание осигуровки  за  фонд "Пенсии" .По желание и  здравни осигуровки - НЕ ПРАВИЛНО! Щом няма друг осигурителен доход за месеца /пенсията не се брои!/ и ГД-НПР е под МРЗ , то се удържа само ДДФЛ. НЕ се внасят нито ЗО, нито осигуровки за пенсия. Няма основание за такива вноски. Няма възможност за избор.

Втори вариант: След приспадане на НПР получава 400 лева. Дължи задължително данък и здравни осигуровки, и по желание осигуровки за фонд "Пенсии". - ПРАВИЛНО!
А има ли опция "осигурен на друго основание"?
Всичко може :-)
Данъкът върху дивидента се дължи според датата /тримесечието/ на вземането на решение, а плащането е когато има пари.
Въпреки че е възможно и законно, малко е нелогично да се взема решение за разпределяне на дивиденк когато няма свободни пари. Пък и не всяко теглене на пари от сметката е дивидент :-)

Съвсем възможни са и двата варианта - късно плащане и плащане+захранване на каса.
Пак съм аз :) А задължително ли е да му се плаща на СОЛ-а за положения личен труд? Може ли да сключим д-ра за полагане на личен труд безвъзмездно?
Не е задължително да се плаща личния труд. Работещият собственик може да получава само дивидент. А може и дивидент да няма. Стига да има от какво друго да се издържа.
Самоосигуряването е неизбежно щом упражнява дейност.
Безвъзмезден договор за личен труд е пълна безмислица. Или има договор /решение/ за плащане на личния труд, или няма нищо.
Съветвам Ви да "плащате" личен труд по около 110 - 130 лв месечно за да се "избият" осигуровките.
Не не е осигурено на максимума и няма сключен граждански договор.

И това с какво променя нещата?
Всичко е възможно. Още повече, че е ООД.
Могат да си продължат с ТД, като отделно от това се осигуряват по ДУ или като СОЛ за управлението. Поне този, който ще управлява по документи. Може ДУ за управлението + СОЛ за работата. Може само СОЛ, на който да се плаща за "личния" труд /заради командировъчните, не заради самите пътувания/
Само да подчертая, че когато по ГД има /ще има/ осигуровки, то уведомяването на НОИ за спиране на обезщетението за безработица е в 7-дневен срок от ЗАПОЧВАНЕТО на работа по този договор /т.е. от подписването на ГД/, а не от плащането. Все пак сумата и срока на ГД трябва да са ясни още при сключването.
Може да поиска да ползва отпуск, може да бъде тазрешен, може да ползва болнични, ако е болен, но това не удължава предизвестието и не Ви праща в чл. 333. Отпускът се разрешава най-много до края на предизвестието, а ако има болничен - ТД се прекратява при изтичането на предизвестието, независимо от болничния.
Единственото място, където е регламентирано е КТ - "ТД се прекратява с изтичане на срока на предизвестие". И няма нищо спорно, усукано или завъртяно.
Не виждам и защо да има разлика между изчисляването, декларирането и отчитането на двата болнични, след като между тях има работни дни. И по двата има три дни от работодател.
Колкото до МОДа - осигуровките са върху БРЗ, но не по-малко от МОД. При РЗ=МОД и по-ниската БРЗ при болничните, осигуровките са на МОД за отработените дни + трите дни от работодателя.
Лицето има други доходи от трудово правоотношение в други фирми.

Това няма значение за декларациите по ГД. Освен ако по трудов/и договор/и не е осигурен на максимума.
Пускаш заличаваща. Проверяваш дали е заличена само едната или и двете и действаш според случая.
Работодателят ще дължи една заплата при  уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност. Чл. 222, ал. 1 от КТ. Само дето прекратяване на договора по някои от тези основания може да стане само с разрешение от Инспекцията по труда.
За да получавате "пълна борса" може да се ползват и други основания, за които не се изисква разрешение от ИТ, но няма и обезщетение от работодателя за оставане без работа до 1 месец.  На "пълна борса" ще имате право на всяко друго основание за прекратяване на ТД, освен при прекратяване  по Ваше желание или с Ваше съгласие, или поради виновното Ви поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт. Чл. 54б, ал.3 от КСО/. Могат да се ползват чл. 331, някои комбинации с чл. 70, чл. 68, ал. 1, т. 1 или 2, а може би и още нещо. Всичко зависи от отношенията Ви с работодателя и склонността му за компромиси.
Само не ми е ясно защо ще я уволнявате поради закриване на щата и ще се увътряте с разни обезщетения. Назначете я на срочен ТД за определен срок или за определена работа. Или нещо във връзка с чл.70. Хем сестра Ви ще е доволна, хем общата Ви фирма ще има по-малко разходи.
Пък ако го правите само заради борсата - направете го са няколко дни, за да не вмъквате в 24-месечния период повече време с по-ниска заплата.
Ако напуснете по собствено желание или по взаимно съгласие, то обезщетението ще е 4 месеца по 7,20 за работен ден. Около 145 - 165 лв. месечно. Дали ще ползвате отпуск или не, в случая е без значение.

ПП Нещо не разбрах от това: работодателите ми изчислиха колко платен отпуск ми се полага за периода до 31.12.14 и ми го изплатиха. Реално ползвахте ли отпуска или просто ей така Ви го изплатиха без да има прекратяване на трудовия договор?
По-изготно ще е той да се самоосигурява от това да наема управител на ТД.

Още повече, че ако само за управлението назначите човек на ТД, то ще трябва да назначите и някой, който да върши другата работа. Т. е. -ще трябва да има и "управляван":-) Освен това ще трябва да впишете новия управител в ТР /такса/, трудовите договори са свързани със СТМ /такса/.... От друга страна - управителят ще може еднолилно да се разпорежда с парите, сметките и активите на Вашата лична фирма, с бизнеса Ви и би трябвало да му имате изключително доверие.
Можете да сключите ДУ, но тогава не може на 1 или 2 часа.... плюс всичко казано по-горе.
Наистина самоосигуряването е най-изгодно за малка фирма. Особено когато собственика върши всичко.
Всичко може. Зависи дали фирмата работи, кой работи в нея, кой управлява и кой е вписан като уптавител в ТР.

Наличието на ТД в друга фирма е без голямо значение
Зависи от желанието на лицето. Може да пожелае да му удържите данъка.
За по-сигурно - вижте актуалния текст на ЗДДФЛ