Е, и? Щом работи по ТД, всички осигуровки са задължителни. Дори когато работникът е осигурен на друго основание. Изключение: ако работникът ползва неплатен отпуск по свое желание и е здравноосигурен на друго основание, за периода на неплатения не се удържат ЗО.

С уточнението, че здравните осигуровки се плащат от държавата само когато лицето с ТЕЛК е пенсионер. А не всеки с ТЕЛК е пенсионер.
Шест месеца са от 07.01.2019 до 06.07.2019. 07.07.2019 е първия ден от седмия месец.
Това е при положение, че 07.01.2919 е първия работен ден в живота Ви. Ако сте работили на трудов договор и преди това, въобще няма за какво да се притеснявате. Шестте месеца се броят сумарно и след като веднъж са достигнати, вече си ги имате
Да. Редно е.
ТЕЛКа не освобождава от осигуровките по трудов договор
Няма значение какъв е фонда и дали е НОИ или частен.  Парите се разпределят по фондове от НАП. Рабонодателят въобще не се интересува на кой работник къде се внася ДЗПО - всичко се осчетоводява на куп, на куп се посочва в Д6 и на куп се внася.
Пишеше го някъде в наредбата, в която пишеше и за смяна на фондовете
Кое е правилно не зная. Аз ползвам 493 аналитично за всеки собственик. Тази 107 нещо я недолюбвам.
Ако ти е счупен крака или си с проблемна бременост, какво пречи да си цъкаш на лаптопа?
Така си мисля. Изчакай и други мнения
От НОИ нямат основание да не изплащат майчинството по ТД.
По време на майчинството може да си работи като СОЛ и да се осигурява като СОЛ без ОЗМ
Сега прочетох и че има разлика в осигуровките. когато човекът е пенсионер. В случая е така - пенсионер е, но и работи на трудов договор. В този случай какви ще са осигуровките, ако регистрира фирма ?
Ако собственика е пенсионер и реши да върши всичко като самоосигуряващо се лице, има право да избере да не се осигурява за пенсия, а само здравно - авансово всеки месец по 8% от 560лв, а в края на годината прави изравняване на осигурителния доход и осигуровките на база доходите му сато самоосигуряващо се лице.
А има ли вариант собственикът да се води, че не упражнява дейност ?
Има. Ако си назначи управител и работници, които да вършат всичката работа, а той само да получава двиденти. Само че и управителя, и работниците подлежат на осигуряване.
Ако тази фирма работи и собственика/управителя упражнява някаква дейност (вкл. управленска), задължително трябва да се осигурява. Минимумът при самоосигуряване е 560. Вноската е около 155 или 175 лв месечно. Втората дава право на болничен и майчинство. Ако има договор за управление - върху повече.
Проверих: взема се дохода от последните 24 месеца ПРЕДИ месеца, в който излизате в майчинство. Така че дохода от дните през м.06 няма да окажат абсолютно никакво влияние.
За първата година се взема дохода ОТ който е изчислено майчинството, а не това, което сте получавали.  Т.е. ако сте получавали 630 лв, ще се вземе 700. (600 лв са изчислени като 90% от 700).
Дохода, ОТ който е изчислен болничния.
Единия ден отпуск (дори да е неплатен) ще се отрази на майчинството с около 1/500 от разликата във възнаграждението за този ден спрвмо предходните.
В момента нямам достъп до КСО, но си мисля, че че се вземаха 24 месеца преди месеца на настъпване на неработоспособността, т. е. до 31.05, а не до 20.06. Можете да прочетете някъде в чл. 41 -  49
Обезщетението за безработица е 60% от средния доход от последните 24 месеца. Когато в тези месеци влизат болнични и майчинство - за доход се взема  дохода,
от който са изчислени тези болнични. За отпуска за гледане на дете до 2 години - като доход се взема минималната работна заплата за периода (560 през 2019, 510 през 2018, а не 380).
Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ
Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ
Сметка  за изплатени суми
Служебна бележка
Всяка от тях - когато ѝ дойде времето.
За неправомерно пуснатия трудов договор. Реално работата, която е извършил не е била за трудов договор, тъй като 2 дни по 2 часа, не е 5 дни в седмицата по 8 часа, както е обявено в НАП и другото , което е няма регламентирано работно време. Това си е чист ГД.
Какво е това ограничение 5 дни по 8 часа?
Има ли работно място и работно време? Тогава какъв ТД? Знаете ли колко би струвало на работодателя, ако при проверка хванат охрана без договор или дори с ГД?
Освен това: какво значи "пуснал е ТД за 1 месец"? Направихте ли проверка с ПИК колко отработени дни има по този ТД , какъв е осигурителния и облагаемия доход? Ако трябва да си търси още пари от втория работодател.
А това: от НОИ са се били свързали с него и настоял, моят близък да напише молба, че желае  длъжността му да бъде сменена звучи меко казано нелепо.
прочетох какво се крие зад отговорът Ви, мого благодаря! Реших да го пусна просто до завършване на определена работа в полза на работодателя, прекратяване с едномесечно предизвестие
Какво е това "до завършване на определена работа в полза на работодателя"? Или е "до завършване на определената работа" или "до завършване на определена работа със срок на изпитване в полза на работодателя".
И при срочен ТД, какъвто е договора по чл. 68, ал.1, т.2, срокът на предизвестието не може да е един месец.