Дали можете или не можете, зависи от решението на собственика. Не е забранено.
Колкото до плащането в брой - личния труд не се ли тълкува както заплатата по ТД ? В смисъл, че не се ограничава от закона за плащанията в брой?
И тогава не влизаха в осиг.доход. Върху тях няма(ше) осигуровки и данък. Плащаха се от работодателя по ведомост, но работодателят си ги вземаше от НОИ.
Добавките за деца не се включват в УП2. Те не са осиг.доход.
Удръжки по запор се правят всеки месец поотделно в зависимост от основанието и нетния доход.
Ако за м.01. няма основание или дохода е под МРЗ, нямате право да удържате. Освен по писмена молба на работника /но тогава не е запор/
Същото, каквото съставяше и подаваше ЕТ без дейност за 2016 г.
Ако скоро не сте ползвали програмата за болничните - обновете я. Последната версия е 2.1 от 23.06.2017
 Не,  нямате право. По гражданските договори няма осигуровки за безработица. (Осигуровките по ГД са по-малки от осигуровките по ТД)
И за да не питате пак - и на болнични нямате право, защото по ГД няма и осигуровки за общо заболяване и майчинство. Има осигуровки само за пенсия. И здравни.
като сумата на съдружник във всеки протокол не надвишава 10000 лв
Не е добре. Трябва сумата по решението (общо за двамата, преди приспадане на данъка) да е под 10000

След като инвентаризацията ще е фиктивня, защо и плащането на дивидента не е фиктивно? В пълния му размер. Да се подпишат, че са си взели парите и толкоз.
Благодаря!
След като ТД е прекратен (считано от) преди 31.12.2017, отпускането на обезщетение за безработица няма ли да е по старите правила?
Колкото до Д1 - като подавате за 2017 би трябвало да е по правилата на 2017.
Щом някога е имало необходимите  6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство, сега трябва да има поне един ден  ОЗМ преди болничния. Значи: 01.01. - неработен, 02.01.2018 - работен /в осигуряване за ОЗМ/, на 03.01.2018 може да е в болничен.
Все пак ОКД от 03.01. и болничен от същата дата.... не е незаконно, но си е прозрачно...
лице което е освободено по чл. 325 ал1 т.1 и след това бъде назначено в друга фирма, ... на срочен договор и придобиваше право на пълна борса, сега трябва да е работило най- малко два месеца?

И аз се интересувам от тази промяна.
На тези въпроси би могъл да отговори и счетоводителят Ви.
Вижте указанията за попълване на таблици 1 и 2 към ГДД в случая на доходи, които се отнасят за минали години.
ЗДДФЛ, чл. 10, ал.3 Когато паричните доходи са във валута, те се преизчисляват в български левове по курса на Българската народна банка към датата на придобиването им.

Доходът се смята за придобит на датата на плащането.

ЗДДФЛ, чл. 11
Скрит текст :

ЗДДФЛ , чл. 12, ал. 1.  Облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон
Правите всички записи и ги запомняте. Накрая натискате бутона за създаване на файл за НАП. Обединява всички неизпратени. Показва Ви придружителното писмо с броя записи. След това показва всичките уведомления. В съответната папка имате един запис, който трябва да подадете в НАП. Ако го отворите, ще видите, че се състои от няколко реда.
Отделните записи може да са от един тип (нови ТД, ДС или прекратяване), но може и да са от различен тип.
Ако имате предвид един файл с няколко записа - да, възможно е.
Не е проблем
Абе.... .не е много сигурно. Зависи кой кога и как проверява.
Колегите се опитаха да Ви кажат, че плащането и фактуриранети са различни неща. Фактурата отразява сделката (продажба, доставка, услуга). Плащането.... ако го има е добре, аго го няма - чакате, съдите се, отписвате ...
Фактурирате това, което е прието с приемо-предавателния протокол (т.нар акт 19). Основание за анулиране или КИ има само ако нещо предварително е уговорено и фактурирано, но не е изпълнено.
Точно за да няма бъркотия с "основен" и "допълнителен" бъдещият работодател трябва да е наясно, че ВЕЧЕ има заповед, според която работникът ще е свободен след определена дата.
Ако аз съм в позицията на новия работодател, бих поискала да видя черно на бяло, че стария ТД е прекратен или ще бъде прекратен преди първия работен ден при мен.