Не съм много наясно с корекциите, но не трябва ли коригиращата Д6 да е с намалените /истинските/ стойности на ДОО и ДЗПО и стойността на ЗОВ, както е декларирана. В редовната Д6 само ЗОВ и само с увеличението.
приетата е в следните данни 12,2019,31/01/2020,0,5,189.39,,41.85,43.47,89.36,,,,
след корекцията в д1 верните данни следва да са 5,145.31,,31.05,43.47,94.48
Може ли малко разшифровка?

И върху какъв доход изчислявате ЗО в двата случая
..... и ново назначение от понеделник ..... уникално

Не съм открила топлата вода :)

Даже за да почне работа в понеделник, новия ТД се регистрира още в петък. А пък за прекратяването, което е "считано от събота", уведомлението се подава … в понеделник :)
Във въпроса сте написали "Д1" :)

При попълването на справка 73/6 има няколко "добави". Едното е за ново/следващо лице. Второто е за да влезе в таблицата. Когато в таблицата имате всички нужни редове, тогава записвате файла в оня неразбираемия формат.
Не е възможно без напускане.
Е, ако прекратят ТД за един ден /дори този ден да е събота или неделя/, може да платят обезщетение по чл. 224 ;)
Моля за помощ.В Д1 при запис на файл има " запис на всички".А тук няма нищо.Как обединявате всички редове за запис или ред по ред.Много ми е притеснено.
Първо избирате "запис за период". От таблицата избирате периода и тогава виждате всички записи за този период с квадратчета пред тях. След това "избор на всички" и "запис"
Говорих с НОИ и там ми отговориха, че може само здравно да се удържи и плоския данък

След като изпълнителят не е осигурен на друго основание през месеца и сумата по ГД-НПР е под МРЗ, то нямате основание да удържате каквито и да било осигуровки!  Вкл. и здравни.
Лицето само и за своя сметка си внася /продължава да си внася/ ЗО по чл. 40, ал.5 независимо от ГД и Вие, като възложител, нямате никакво отношение към това.
Погледнете отново чл. 40 на ЗЗО

Още малко ще Ви поискат да внасяте ОЗМ и ПКБ по ГД :(
Щом не е осигурено другаде - само данък. Няма значение какво иска лицето.
Ако е изкал осигуровки, да е договорил по-голяма сума
И какво му е "тънкото" относно самоосигуряването?
"Тънкото" е за друго и по друг закон.
Никъде не е написано, че съдружник с под 5% не може да упражнява личен труд, нито че не може да е СОЛ в дружество, в което е собственик на 1% от капитала.
Две фирми без нито един счетоводител?

А по въпроса Ви - може.  Може по всяко време. Срокът 31.01. е за други промени
Естествено че ще има :)
Според мен отписвате тарата сграда и натрупаната амортизация и заприходявате две нови сгради с нови отчетни стойности. Бих предпочела стойностите на  двете нови сгради сумарно да са колкото балансовата стойност на старата, но не зная доколко е възможно.

Това мнение е неангажиращо
Болничният не Ви спасява от прекратяване на договора в изпитателния срок. За съжаление.
Изходът: работите докано можете и докато Ви държат. Ползвате болнични когато се налага /а и когато не се налага  това не трябваше да го казвам/. Ако прекратят договора - отивате на борсата или започвате нова работа. Ако трябва да се споразумеете с бъдещия работодател и това не трябваше да казвам. Важното е деня преди 45-дневния болничен да е отработен по ТД. Освен ако нямате друга възможност за осигуряване (собствена фирма, ЕТ , свободна професия...)
Не трябва да връщате. Нямат право да Ви ги искат или удържат.
Ако започнете нова работа до края на годината, ще имате право на по-малко отпуск в размер на "надползваните" дни при сегашния работодател
Като ги заизмислят едни длъжности... Изберете нещо близко като шифър /напр. 24226056/ и след тире  изпишете каквото искат допълнение.

21536014   Експерт, комуникации
24316002   Експерт, маркетинг
24246001   Експерт, обучение и квалификация
24226056   Експерт

Предполагам, че са съгласни да са втора квал.група.
Корекция на двете Д1 в един фаил и едновременно с това корекция на Д6 /предполагам, че и тк ще има намаление/. Проверете сроковете за корекция на Д6
1-да
2- да
3 - Д1 се подава през ЕИК на фирмата. Доколкото знам /не съм чела цялата нова наредба/, една декларация може да се подава и на хартиен  или на манитен носител на място в НАП. Може да се подава с КЕП на фирмата или с КЕП на упълномощено лице.
 
Да, трябва решение на ОС за прекратяване на ДУ. Предполагам, че решение може да вземе само единия съдружник, след като има над 50% от капитала. Не съм 100% сигурна.
Иначе - няма значение дали ще е решение или анекс; не се обявява в ТР /е, ако преди това е обявен по някакъв начин, може сега да обявите прекратяването/; спирате осигуряването чрез Д1.
Предполагам, че този съдружник е вписан като управител в учредителния акт - това е достатъчно. После, когато почне дейност, ще си рещи дали отново да е по ДУ или като СОЛ  нищо повече няма да вписва в ТР
Ако е само по документи, минава бързо
При мен мина за един следобед.
Хайде сега, за 2 лв бива ли да пиате :)
Включвайте