Айде сега :) Никой не е казал, че касата на дружеството задължително трябва да се намира в магазина или офиса на дружеството. Още повече, ако "офиса" е апартамента на собственика
:)
Цитат
не можах да намеря информация подава ли се някаква декларация или уведомление ,когато започваш да се осигуряваш на Договор за Управление и Контрол. 
Единствено Д1.

Цитат
 първо трябва да прекратя в НАП осигуряването като СОЛ
 
Така е, ако наистина вече няма основание за осигуряване като СОЛ - няма да извършва никаква друга дейност в дружеството освен управленската по ДУК.

Цитат
поради покачване на оборота желае да започне да се осигурява като ДУК 
Правите го само защото имате свободни пари или защото  искате да си намалите печалбата? Или искате да увеличите осигурителния доход на управителя? И в двата случая може да се намери и друго решение.
Изплащането на личен труд след като се приспаднат личните осигуровки на сол ли общо за годината трябва да бъдат 9999
Не съм наясно по въпроса, но не се ли гледа брутното възнаграждение?
Ако смятате, че написаното от Вас е вярно, моля да се аргументирате и да посочите указание, становище или друг документ на компетентен орган.
Щом питате за "единия" управител, значи има и друг управител.  Няма проблем управител А (от позицията на представляващ работодателя) да сключи ТД с другия управител (от позицията на работник/служител) за длъжността "управител" или друга.
тоест ако правилно Ви разбирам - 933.17.8%

ако може един съвет - заслужава ли си да се закупува тоя стаж - ще може ли да се избият тея пари - или да си карат колкото им е СЕГАШНАТА. пенсия
Купуването на стаж има смисъл само когато недостига при пенсиониране
Не съм се ровила и не съм сигурна, но не мисля че такава "покупка" влияе върху размера на пенсията
Предполагам че питате не за СОЛ- управител (не зная дали има такова понятие), а за самоосигуряващ се собственик/съдружник.
Въобще не бих осчетоводявала. Нито ще ги начислявам, нито ще отразявам плащане.
Ако има плащане на личния труд няма да приспадам тези осигуровки преди облагане с данък
ИМАМ ФАКТУРА ЗА ПРОДАЖБАТА
ФЛ е издало фактура за продадените от него отпадъци? С какво по-точно се занимава това ФЛ? Има ли някакви регистрации (СОЛ, ДДС, ....)?
Вместо да викате, обяснете по-подробно конкретната ситуация
До вчера не беше актуализиран ПП на НАП за Д1 и Д6, който включва и справките по чл.73.
Не ми се вярва и днес да го пуснат. Нали още са в профилактика
Според мене не би трябвало да има никакъв проблем да се ползва облекчение за две деца и чрез работодател и чрез ГДД.
Подкрепям. Още повече че в Прил.10 може да се отбележи, че при работодателя е ползвана част от облекчението
 Как би следвало да се осигурява новия управител от дружеството, в което е назначен като такъв?
Ще се осигурява според начина по който е "назначен" за управител - ДУК, ТД, съдружник (ако е станал такъв)... като се спазва изискването общия осигурителен доход да не надвишава максимума

Напомням, че независимо от начина по който е "назначен", ако ще е управител на дружеството, то името му трябва да е вписано в ТР като управител
Цитат
Тъй като услугата за подаване на д1 и д6 е комбинирана, 
Е, чак да е комбинирана... не е комбинирана.  При някои осигурени лица има обвързване на данните от Д1 и Д6 и се изисква едновременно подаване. В други случаи не се изисква
Цитат
излиза че пак трябва да се подават отделно и при подаването на всяка от тях да се маркира, че няма основание за подаване на другата 
Не излиза "пак", а си е така
Цитат
  в програмата за попълване има известна неяснота в терминологията осигурител и задължено лице.
Няма нищо неясно.  Термините са си от КСО. Това, че понякога осигурител и задължено лице са едно и също лице, не е основание да се правят обобщения
Цитат
Излиза, че трябва да изберем осигурител ЕГН, което се разминава малко с очакванията ми за СОЛ на свободна професия, за да имаме правилно попълнена Д6 декларация. 
Просто не сте схванали същността на годишната Д6 (Д6 да м.13). Тя винаги се подава от самоосигуляващото се лице  по ЕГН (осигурител - ЕГН). Не бъркайте с месечните Д6, които се подават от осигурителя.
Ако разходите Ви са под 500 лв - да. Ако са над 500 - ГОД.
За амортизацията - ама дейност-има амортизация. При консервация на ДМА - вижте ЗКПО,  член петдесет и някой дъ шестдесет и някой. Има значение дали е първите 12 месеца или след това
Като се има предвид, че системата на НАП няма да работи до 05.01.2024, то бързането е безпредметно.

https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/vajno-godoshno-prikluchvane
Справката обхваща всичко ПЛАТЕНО от 01.01.23 до 31.12.23. Ако за този период сте платили заплатите за м.10.21 , м.3.22 и м.12.23 - включвате всичките тях
Приравнен в смисъл да няма НПР
Тогава вижте има ли промяна в чл. 29 от ЗДДФЛ
Какво значи "приравнен към ТД"?
Разликата между ГД и ТД беше в:
- основанието за сключване (КТ или ЗЗД)
- осигуряването (ал.1, т.1 или ал.3, т.5 и 6 на чл.4 от КСО)
- данъчното облагане (ЗДДФЛ,  чл.24 или 29)
- деклариране на осигуровките и данъка (Д1, Д6, Д55, справки по чл. 73...)

Проверете в текстовете на законите, актуални към 01.01.2024 има ли промени или не.
Авансови плащания?
За осигуровките - вижте сроковете за внасяне (не са пряко обвързани с плащането на заплатата)

Предполагам, че има и професионалист, който се занимава с ТРЗ във фирмата ....
Става с програмата на НАП. И преди съм подавала, и сега проверих.
Като влизеш с код 90 в т.12 клетките за осиг.стаж и осиг.доход са сиви. Активни са само т.14, 15 и тези за облагаемия доход и данъка
А ако е с възнаграждение за личен труд - да ?
Да, за възнаграждението за личния труд подава Д1 с код 90 и данни само за облагаемия доход  и данъка. Плюс Д6 за данъка
За първи път ли работите с ГД?
Намерете бланка "Сметка за изплатени суми"  (за предпочитане от сайта на НАП). Разгледайте я внимателно.
В kik-info има калкулатор за ГД и приложение за попълване на СИС.
Този ГД не се подава никъде. Подават се Д1, Д6, декларация по чл.55. Ако в тях има данни, разбира се. Справката по чл.73 е догодина