Не че разбирам от ДДС,  ама добре е да уточним:
се получава оборот надхвърлящ 50 000 лв. с последния превод за миналата година
Кога е този последен превод - юли, ноември, декември? През кой месец е надвишен оборота?
Обикновено към 10.03.
Дали тази година ще подранят, не се знае ;)
Продадохме ДМА веднага след закупуването му, на малка печалба.

И защо решихте, че това е ДМА? Та чак и амортизации начислявате :(

Щом е купено и веднага продадено, значи не притежава едно от основните качества на ДМА според СС 16 " очаква се да бъдат използвани през повече от един отчетен период".
Това си е стока.
За Вас не е ли все едно дали предизвестието ще изтече на 29.04, на 39.04 или на 01.05?

По въпроса - ден 1 на предизвестието е денят след деня на връчване
Пропуснали сте уведомлението до ДАНС по ЗМИП
Напишете го в свободен текст. Например:

Моля, изисквайте касов бон и го съхранявайте до напускане на обекта. Телефон за контакти: ТД на НАП гр.****** - ****.
Без "изисквайте". Задължение на продавача е да му издаде.
"Моля съхранявайте касовия бон за извършената от Вас покупка до напускане на търговския обект" или директен цитат "Клиентът е длъжен да съхранява касовия бон до напускане на обекта" Може да добавите "чл.,..., ал.,, " и размер на глобата
Правилно сте разбрала
Изтрито

Дублирах казаното от Пъпешчето

ПП Кодовете от ТРЗ- софтуера не съвпадат с кодовете в справка 73/6. С код 109 се подават "други НЕоблагаеми доходи"
Ако променяте осигурителен доход, не ми се вярва да няма отражение в Д6 (по-малко или повече осигуровки)
Значи мога да добавя и друг вид свободна професия към тази. - може
 За ръчноизработените изделия необходимо ли е нещо друго освен  да си ги включвам в дохода и да си плащам данъците? - нищо по-особено. Третирате си тези доходи както доходите от програмирането - внасяте си данък и осигуровки. Формирате една обща сума от двата източника
Можете да добавите друт вид дейност към свободната професия. В Регистър БУЛСТАТ,  където сте регистрирана, а на в Търговския регистър. Става за 15 минути и малка такса. Добре е да имате документ за квалификация или правоспособност, но май и без него минава.
Проблемът при Вас е, че за доходите от продажба на образователните материали /или каквото продавате/ подлежите на самоосигуряване. Във вашия случай с ОЗМ. От там нататък: значи имате дейност като СОЛ и не може да ползвате пълното майчинство.
Впрочем: този СОЛ, след като се осигурява за ОЗМ, не трябва ли да подава Д1 с код 12 и на двете места? Отделно с код 90 на второто
Нещо съм се объркала. Мислила съм за друга ситуация
Аз подавам Д1 с 12 в първото място, от което се плащат осигуровките и личен труд и Д1 с 90 на второто място с личния труд без СО.
Така е правилно
Първо провери имаш ли сметка със салдо 27 лв
После - цифра по цифра (амортизации, разчети, провизии...)
Тези полуразрушени сгради /които, предполагам, в НА фигурират като "сгради"/ не са ли актив? После -  или бракуване, ликвидация /разрушаване/, заприходяване на остатъчни материали, ако има и т.н.
Или ремонтиране /разходи за материали, за труд, за външни услуги/, увеличаване стойността на съществуващия актив и т.н.

ПП С тази оскъдна информация не мога да разбера какво правите и какво искате да постигнете.
а не трябва ли да са извън опр-то
Не трябва :)
Всичко това, което е набрано по сметката за придобиване на ДМА и е минало през група 60, трябва да има съответстваща /неутрализираща / сума в приходната част

Вижте СС № 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, т.18.1, Раздел Б: ПРИХОДИ, Статия 3: Разходи за придобиване на активи по стопански начин.
Извинете, прочела съм "разходна" вместо "приходна"
А защо с минус?
Разходите за придобиване на ДМА не трябва ли да са в приходната част?
1. Имате. Изминали са 3-те години. Освен това прекъсването на обезщетението /от 17.07.2020 насам/ е повече от 12 месеца и нямате право на остатъка от предишното обезщетение.
2. Всеки член, различен от взаимно съгласие /325, ал.1, т.1/, Ваше желание /чл. 326 /, с Ваше съгласие /чл. 331/ или поради Ваше виновно поведение /чл.330/. "Лошо" основание е и чл. 325, ал.1, т.2 и чл.71 по Ваша инициатива.  Чл.71 по инициатива на работодателя - може
Много въпроси :) И трябва много да се обяснява.
ООДто няма ли счетоводител когото да попитате?
трябва ли ми касов апарат за услугите, тъй като за магазина Еконт и Спиди предоставят такива?
Ако получавате плащания с наложен платеж без да е с пощенски паричен превод, да, ще Ви трябва касов апарат