Какво "неплатено майчинство"?
Абе мързи ме да пиша:)
Неплатен отпуск за гледане на дете до 2 год
ишна възраст (или каквато е там точната формулировка)

ПП И тази до 8 год - също. ;)
Ще имате право. Срокът е според осиг.стаж от 2002 г. насам (чл.54в от КСО, ако не бъркам). Размера - 60% от средния осиг.доход 24 месеца назад. За периода на болнични и платеното майчинство  се взема дохода, от който са изчислени. За периода на неплатеното майчинство се взема мин.работна заплата .
За защитата Марпан Ви е казала.
Не се пише нищо за това обезщетение, защото не се знае дали ще се дължи. Като мине месеца, от НОИ ще му напомнят да си го потърси.
би трябвало новите работодатели да ме назначат по чл.68,ал.1, т.1  и след приключване на работата да ме освободят по чл.325, ал.1, т.3.
Щом е за определена работа и след като не е ясен срока на завършване, по-добре е да Ви назначат по чл. 68, ал.1, т.2 и да прекатят договора по чл. 325, ал.1 ,т.4 със завършване на работата. 
Пак ще е "пълна" борса.
От 2017 със сигурност няма осиг.книжки не само за ДУ, но и за СОЛ.
Нищо (в смисъл осиг.книжка, трудова книжка, УП...) не издавате. Трябва само сл.бележка за дохода и удържания данък .
Здравейте! Работещ на трудов договор в същата фирма съдружник -ООД след пенсиониране и оставане на трудов договор на какво осигуряване подлежи? Благодаря!
Щом като е на трудов договор - на осигуряване като при трудов договор. За този тип осигуряване няма значение дали е пенсионер или не.
Здравейте, работя в голяма компания от 3 години и половина и планирам да напускам. Въпросът ми е ще получавам ли пълният размер на обезщетението, ако помоля работодателя ми да ме съкрати(по членът който се изисква)? Какви биха били обективните причини да не иска да ме съкрати?
Само в тази тема съм го написала поне пет пъти:
- ако напуснете по собствено желание или взаимно съгласие - само минимална борса (4 месеца по около 200 лева)
- ако договорът е прекратен на основание, различно от посочените в чел. 54б, ал. 3 от КСО - според дохода и стажа. Тъй като основанията са много, не мога да ги изброя изчерпателно. Потърсете по-напред  в темата - поне най-популярните са писани, писани..
- за да Ви "съкратят", първо трябва да има определени обективни предпоставки и често се дължат обезщетения и осигуровки върху тях. Напоследък зачестиха проверките на работодатели, направили "услуга" на работници за по-висока борса.
Ако през последните 18 месеца има 12 с осигуровки за безработица (вкл. неплатен отпуск, зачетен за осиг.стаж и отпуск по майчинство при трудов договор), ще има право. 8-9 месеца не да достатъчни.
Смята се от дагага на отпускането  - август 2019
Приходите и разходите, дебита и кредита по сметка 501"каса" и сметка 503"банкова сметка" нямат почти нищо общо.
Ще се опитам да Ви обясня най-елементарно, макар че това р работа на Вашия счетоводител и на мен нито ми е задължение, нито ми се плаща за това:
Получили сте 100 лева от клиент в банковата сметка. Платили сте на доставчик 10 лв от сметката. Изтеглили сте 80 лв. Платили сте на друг доставчик 20 лв в брой. Накрая в банката (салдо по 503) имате 100-10-80=10 лв, а в касата (салдо по 501) имате 80-20=60 лв. При проверка 10-те лева се доказват с банково извлечение, а 60-те - с броене.
Ако забелязахте, никъде не споменавам приход или разход, а говоря за плащания. Между приход и получена сума има разлика. Както и между разход и плащане.
Докато парите са си в банката, те са ... банкова наличност, а не касова :)

Казвате, че приходите Ви са по банков път. А разходите? Теглите ли пари от сметката? На какво основание? Къде отиват тези пари?...
Имате неясноти по принципни неща и идеята да икономисвате от счетоводно обслужване, не е добра.

Иначе: да, касовата наличност се установява с броене на банкнотите и монетите. Обикновено не се носят на проверяващия - той идва на място.
А какъв осиг.доход е посочен в Д1?  Системата не си измисля данни.
От април 2015 до сега са минали три години, така че  "прескачате" минималното обезщетение по тази причина.
При определянето на срока на обезщетение се взема целия осигурителен стаж с осигуровки за безработица след 31.12.2001 г.
За да не сте на минимално обезщетение  НЕ трябва да напускате по Ваше желание, по взаимно съгласие или ппради винпвно поведение.
Да. Отива на лекар, преглеждат го, решават, че е здрав и прекратяват болничния.
Аз бих поискала декларация, че е СОЛ.