Чл. 42, ал.2 от ЗДДФЛ
Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Какво точно се разбира под : "внесени чрез дружеството"? 1. Че СОЛът се самоосигурява като съдружник в това дружество и Д1 се подава от това дружеството  или 2. Осигурителните вноски са преведени от сметката на дружеството.
Питам по повод следната ситуация: СОЛ-съдружник в ООД е подал ОКД, че се самоосигурява чрез ЕИК на ООДто. ООДто подава ежемесечно Д1 за този СОЛ, а СОЛът си плаща осигуровките сам чрез виртуалния ПОС терминал на НАП и личната си дебитна карта. Когато се плаща възнаграждение за личния труд на този СОЛ има ли основание да се приспаднат осигуровките преди облагането с данък?
И по-конкретно - търся си основание да направя приспадане 
Ако Вие сте физическо лице, а наемателят е фирма,  то правилно са Ви удържали авансов данък.
Това вид данък ли е и кой трябва да го плати - да, данък върху доходите от отдаване под наем на недвижимо имущество. Дължи се от наемодателя. Когато наемателят е фирма, той е задължен да "помогне" на наемодателя, като удържи данъка при плащането на наема и да го внесе в бюджета вместо наемодателя. И това трябва да прави при всяко плащане през всеки месец от януари до септември. През четвъртото тримесечие наемателя може да удържа данъка само ако наемодателят пожелае това.
В края на годината наемодателят подава годишна данъчна декларация, изчислява целия данък, който дължи върху доходите си за годината, приспада това, което е удържано и внесено от наемателя и довнася остатъка, ако има такъв
Да. Явно е нещо с компонентата за подписване. Като натиснах бутона горе и се стартира онова с голямото "S", ми даде Java Run и тръгна
От вчера се опитвам да подам едно уведомление за прекратен ТД. Като вляза в системата и натисна "прикачи и подпиши" не ме допуска да избирам файл. Надписът "прикачи и подпиши" избледнява и дотам. От НАП са написали "Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна в  периода от 05 до 10 януари". Днес сме 06.01. Положението пак е същото. Опитах и с подаване на Д1 - и там е така.
При Вас как е? Може би грешката да е само в моя телевизор :(
Все пак обаче не мога да разбера попадайки на няколко публикации, в които сте дали съвет на питащи като мен им предлагате счетоводител. Ако Вие сте такъв направо си предложете услугите щом искате. Звучите малко заядливо и не на място с тия намеци за счетоводител.
Много ди е прав колегата. Дал Ви е много точен отговор. И за счетоводителя,  и в първото изречение.
А Вие какво бихте отговорили на въпроса: "Имам кола, Голф, 2008, дизел. Междувременно карам един фиат. Трябва ли да сменя маслото на голфа?"

ПП И няма нищо лошо, ако някой си предлага услугите. От публикаците му във форума може да придобиете някаква информация за качествата му и да не избирате "на сляпо". Аз също не пропускам да се саморекламирам :)
Всичко зависи от конкретнана ситуация. Вие предоставихте много малко данни и за това Ви отговорих "по принцип". Всеки от запитаните колеги сигурно Ви е отговорил според това, което конкретно сте го попитали.
Вчера се скарах на Николай, че праща хората да си търсят счетоводител, но сега и аз казвам същото: Намерете си счетоводител или поне си направете една сериозна консултация.
Аз много лесно бих Ви отговорила: Да, само здравно до максималния праг; Да, има данък, щом се плаща личен труд; Да, може да има други осигуровки, но те са по желание. Ще ми повярвате ли? Особено ако имам само информацията, която сте споделили в 15:53.
Ще има, естествено. Вижте чл.42, ал.3 от КСО.
Ако искате да направите услуга и имате възможност, изчакайте да оздравее и да си "довърши" работата.
може би се бави заради годишното приключване на НАП
 :good:
ТД по чл.68  ал.1  т.2 няма краен срок като дата, а срокът е до завършване на определената работа. Във Вашия случай имате два варианта:
- изчаквате лицето да оздравее, да си довърши определената работа и тогава прекратявате ТД
- ако работата се върши от повече работници и вече е свършена, може да прекратите ТД на основание чл.325,  ал.1, т.4 (ако не бъркам). В случая болничния не е ограничение.
По другия въпрос: би могло да промените основанието на ТД с ДС, но по-правилното е прекратявяне на стария ТД (по чл.325/1/4,  325/1/1 или друго) и сключване на нов ТД. В такъв случай стария ТД и осигуряванито по него се прекратява сега, а работата и осигуряването по новия ТД започва след изтичане на болничния.
Здравейте!
Да няма да има проблем с обезщетението за безработица след като сумата по ГД е под МРЗ за страната след приспадане на НПР от което следва че няма задължение за осигуряване за ф.Безработица. Миналата година имах такъв случай.

Предполагам, че искахте да напишете:  Да, няма да има проблем с обезщетението за безработица … 
Запетайките са важно нещо :)
Ами консултациите към ФЛ няма ли да са с някакъв договор, пък било той устен? Нали се разбират за темата на консултацията, за срока, за парите.... ГД се сключва не само между фирма и ФЛ, но може да е между две ФЛ.
Наличието на ГД не винаги означава, че ще си загуби борсата. Сама сте цитирали отговора на НОИ. Прочетохте ли го? Особено втората му част.
Той няма да е назначен на граждански договор към фирмата.
То по ГД не се назначава :) "Назначаването" по ГД може да струва между 1500 и 15000 лв :)

А като няма никакъв договор, как и кой следи какви суми получава баща Ви  и за какво?
Явно все пак има някакъв договор. Най-добре е първо да си изясните фактите, а после да питате.
Въпросите са ми :възможно ли е да определи заплата само за труда който полага и тази заплата да не е за МОД на ръководна длъжност а за МОД на специалист.
Ами възможно е. Само че, доколкото знам, по договор за управление се извършва управленска дейност и трудът, който се полага, включва само управлението. Тогава няма как МОД да не е за управител. Пише го и в КСО. Предполагам, че в чл.6.
Работата, която върши като специалист,  не може да се върши по ДУ.

Колегата Николай е дал много точен отговор. Послушайте съвета му!
А счетоводителят Ви какво казва по въпроса?
няма да има дейност от 01.01.21г. Освен един гражд.договор
Този ГД не е ли свързан с дейност? Е, Вие сте наясно с подробностите и си знаете.

Ще подадем ОДК5 за прекъсване на дейност. Това ще доведе ли до проверки и ревизии?
Само по себе си подаването на ОКД5  не води до проверки и ревизии.
 От указанията за попълване на Д6:
Код 6 се попълва и за:
- дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9 ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО;
Две Д1 и две Д6 за осигуровките.  Кодовете са според Наредба Н13 и указанията към декларациите.
За данъка - една Д6. Данъкът по обезщетението може да се включи в общата сума на данъка върху всички останали плащания в месеца на всички работници.
Данните са недостатъчни.
По груби първосигнални сметки с известна доза гадаене: за първите 3 работни дни, които се плащат от работодателя - по около 35-36 лв на ден, като от тях ще се удържат осигуровки. За останалите дни, които са плащат от НОИ - по около 34 лв за работен ден.
За съжаление трудно бихте могли да го освободите без да имате контакт с него.
Единствената възможност е, ако ТД е със срок на изпитване и този срок не е изтекъл.
Остава Ви само да го водите самоотлъчка до второ пришествие. Като му прекъснат здравноосигурителните права, сам ще Ви потърси.