Значи протокол с решение на съвета за изменение на възнаграждението и анекс към договора. А това че е под МОД- а по НКПД няма значение, така ли?

Няма значение.
Има възможност. Намалете заплатата на 20 лв. Ще има само 2 лв. данък.

За да не кажете, че се бъзикам - няма ограничение за размера на възнаграждението. Има ограничение в осиг.доход. Но Вие не внасяте осигуровки...
Интересното е, че в книгата "Трудови отношения" с 7-8 автора го пише обратното : основание чл.70 във връзка с чл.67 или други

Значи някой нещо не е догледал :)
" Чл. 67 и други" е основанието на договора, а "връзката с чл. 70" е допълващо условие.
:)
Ако като ЗП се осигурявате и за ОЗМ /"високия" процент/, то трябва да Ви издадат два болнични листа. Един за работодателя то ТД, другият за ЗП.
За застрахователното агентство, не трябва ли да е регистриран като свободна професия? Следователно  - да е регистриран като СОЛ и да се осигурява върху 420 лв? Ако е така - попълва справките за осиг. доход.
Колкото до ГД, не съм наясно дали ЗП са равнопоставени на другите СОЛове. Според мен са СОЛ, но може и да греша.Ако съм права, то данъка и осигуровките са неправилно удържани и трябва да се направи корекция.
Всичко зависи и в какви периоди лицето е ЗП, кога е по ГД, кога застрахователен агент...
1. При ДУ/К/ въобще не се договаря работно време. Човекът може да си има и 5 ДУ/К/а и всичките да са по 7 дни и по 24 часа. Как ще ги съвместява, си е негова работа. Осигурителния стаж е колкото при един ТД на 8 часа. Изисква се осигурителния доход по всеки от ДУ/К/ да е равен или над МОД за управители.
Как системата приема Д1 за ДУ на 4 часа, не мога да коментирам. Нямам ДУ и не зная дали въобще се попълват часове.
2. Ако има ДУ за управлението и упражнява и друга дейност във фирмата си, наистина трябва да е и СОЛ.  Съвсем възможно е като СОЛ да извършва И управленски функции. Ако собственика-управител управлява само като СОЛ и получава възнаграждение за личен труд, но личния труд не би трябвало /без да съм сигурна/ да включва управление. Управлението му е безвъзмездно. Само за сметка на дивидента.

Ограничението за работното време касае само трудовите договори. Съвсем възможна е комбинацията: основен ТД на 8 часа, втори ТД на 4 часа, СОЛ в една или няколко фирми, няколко ДУ/К/а, и няколко ГД.
данъчно задължено лице  - фирмата
по избор лицето може да остане регистрирано.
Понякога дори е невъзможно да се дерегистрира при падане на оборота. Например при регистрация по желание преди изтичане на определен период.
Първо - махнете приложените документи. Съдържат твърде много лични данни.
Второ - предизвестието е връчено на 28.02.2015. Поне под такава дата сте се подписала. При тази дата на връчване 30-те дни предизвестие би трябвало да се броят от 01.03 до 30.03 включително и на 31.03. да не сте на работа.
Това, което Ви е връчено на 05.03. е заповедта за прекратяване на трудовия договор. Дали е връчена на 5-ти или на 6-ти, няма никакво значение. Хората са се постарали да я връчат рано. Аз бих ви я дала след 25.03.
Това с четирите заплати обезщетение не го разбрах. При прекратяване на ТД по чл.328,ал.1, т.2, имате право на:
- обезщетение за неползван отпуск по чл. 224. Такова е вписано в заповедта.
- обезщетение за оставане без работа до един месец след прекратяване на договора. Такова евентуално ще бъде изплатено след 01.05., ако не сте си намерила работа до тогава или сте постъпила на по-ниско платена работа. След 01.05. трябва да отидете при бившия си работодател, да подадете едно заявление, че искате да Ви бъде изплатено обезщетение по чл. 222, ал.1, декларирате, че не сте почнала работа и удостоверявате това с трудовата си книжка.
- евентуално би могло да Ви платят обезщетение за неспазено предизвестие, но по така представените документи е видно, че работодателят желае да си отработите предизвестието.
Други обезщетения няма. Предполагам, че няма да се пенсионирате веднага след уволнението.
тогава заповедта за освобождаване ще бъде 28.03. - пак събота, това проблем ли е?

А защо не пуснете заповед от 27.03/ или по-ранен работен ден/ за прекратяване на ТД считано от 28.03. Тогава няма да има никакъв проблем
:)
Не. Само трудовата книжка и заповедта за прекратяване на ТД, където ясно се вижда основанието.
Щом сте го връчили на 28.02. /събота/, то броите 30 дни от 01.03. и 30.03. е последен работен ден.
Стига в събота лицето да е било на работа, за да сте връчили предизвестието законно.
Е, може да не се нарича фактура. Може да е "разписка", "сметка", "документ за получена сума", но трябва да съдържа изискуемите от ЗСч реквизити - т.е. реквизитите на фактура.
Нищо не пречи и "фактура" да бъде. Аз лично предпочитам този вариант.
Първо - каква е фирмата - ЕТ или ООД /ЕООД/?
Второ - като "просто разсъждавате", не се ли сещате нещо за ликвидационни дялове? Данък върху ликвидационни дялова?
Трето - продажбата на имота е някакво решение, но не бива да забравяте, че във фирмата ще има приход от продажба на актив и този приход е облагаем по ЗКПО. Пък и нотариалните такси + местния данък по прехвърлянето на имот са около 3-5% от продажната цена на имота или от данъчната оценка, ако продавате на по-ниска цена.
Това, за обявяването на имота на търг, когато няма кредитори, е невярно.
Второ удължаване на срока ми се струва нередно. То и за първото не съм сигурна, че е правилно... Обърнете внимание на чл. 68, ал.4 и ал. 5, както и чл. 69, ал.1

Вижте и коментарите в тази тема:
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,13927.msg82928.html#msg82928
Лицето притежава 50% от капитала, но не е управител. Като управител е вписан другия съдружник.
Има значение какво точно ще работи този съдружник. Ако ще бъде само шофьор на ТД, то няма смисъл да се самоосигурява. Ако освен шофирането върши и други неща във фирмата /продава стоки, води счетоводството и т.н./, които не влизат в задълженията му по този или по друг ТД, ще трябва и да се самоосигурява.
Уведомлението за НАП е най малкия Ви проблем. Първо трябва да решите какво ще правите с настоящия договор. Алтернативите са само две - прекратяване с изтичане на срокаили ппревтъщане в безсрочен ТД. Хубаво вижте кога КТ допуска два последователни срочни договора с едно лице и ако отговатяте на условията, прекратете стария и сключете нов срочен договор.
Уведомленията са според действията Ви.
Благодаря, да - така е. И , ако възнаграждението е под МОД осигуровките се дължат на МОД . Или минимум на МОД ? Търся някакви доводи, "забраняващи" по-високи осигуровки от МОД.

Не мога да разбера напъните Ви да търсите под вола теле :(
Освен това, след като сте готови да платите осигуровки върху по-голяма сума /1500 лв./, защо просто не вдигнете заплатата на ДУКа?
Между другото, няма изискване Дуковете за са на минимум МРЗ, така че можете да му намалите заплатата и на 20 лв., пък да го осигурявате на 1150... или на 2600 ако желаете. Не гарантирам, че ще бъде признат осигурителния доход над 1150 лв., но не ми се спори.

Извинявам се за резкия тон, но не можах да се сдържа :(