За правото на обезщетение за болнични е нужно да има 6 м. осиг. стаж с осигуровки за ОЗМ. За правото на платено майчинство са нужни 12 м. осиг стаж с ОЗМ. И в двата случая стажът се смята ОБЩО, не е задължително месеците да са послетователни или при един работодател. Изисква се в деня преди болничния или майчинството да е осигурена за ОЗМ.
Можете сам/а да си направите сметките.
В съда отдавна не се прсви регистрация. Фирмата се регистрира в ТР и от там подават данни към НАП по служебен път. От там нататък всичко зависи от дейността или липсата на такава.
Ако има нужда в НАП се подава декларация за СОЛ и се регистрира касив апарат.
СТМ - ако има работници на ТД.
Другуи институции - според дейността
Сигурно има някаква разлика. Особено при държавните служби. Еднаквите кодове подсказват, че разликата не е значителна :-)

Все пак при такова съчетание на длъжности бих назначила човека на длъжност счетоводител, а останалото - в ДХ. Не се знае дали по-нататък няма да си търси стаж именно като счетпводител.
1. Договорите по чл. 114 отдавна не са за до 40 часа месечно.
2. ДС се подписва при промяна в условията в договора, а не при промяна в процента на осигуровките, въведени със закон.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,13131.msg79117/topicseen.html#new


Още на 02.01.2015 Катя е цитирала В Наръчника за данъците върху доходите на физическите лица за 2014 година, публикуван на страницата на НАП:
Данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата, НЕ МОЖЕ да се ползва в случаите, когато през данъчната година, освен доходи от трудови правоотношения, лицето е придобило необлагаеми доходи (пенсии, стипендии, печалби от хазартни игри, доходи от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, и др.).

Според мен това е официално мнение на НАП и още не е променено.
Eдва ли ще може. Тя има друг доход, освен дохода по ТД.
Работник е бил в неплатен отпуск от 01.12.2013 до 30.11.2014 и е отработил м.12.
Правя изравняване за дохода, придобит през 2014 г. Лицето има облагаем доход 0,00, лични ЗОВ 11*16.80=187,80, внесен данък през 2014 - 0,00 лв.  Няма как да приспадна ЗОВ при годишното изравняване на данъка. Мога ли да ги приспадна от облагаемия доход за м.12 и да намаля данъка върху декемврийската заплата, при положение, че заплатата се плаща през м.01.2015?
Могат ли да я уволнят? - може и да могат. Зависи на какъв договор е.
сложили на нейно място човек - може да е по заместване, не се знае
Как ще стане с болничния, като от там ще й издадат само документи на руски език - мисля, че езика е най-малкия проблем. Не ми се вярва този болничен да бъде изплатен от НОИ.
Колкото до направените разходи за лечение - нещо се говореше, че ще се възстановяват разходи за лечение в ЕС,  но не съм чела закона. Пък и Молдова не е в ЕС...
Каква е тази първа категория с праг 1100 лв.?

Първа квалификационна група - ръководители :-)
Предполагам ....
За без възнаграждение не зная, но със заплата 500 може. Е, осигуровките ще трябва да са върху 1100, като отчетете работното време по договора. Този изп.директор ще е на ТД, нали и това ще е втори ТД? Или бъркам основанията
.
Да де. Нали е плащано и през м.10 и през м.12. Дали са аванси или плащане на изработено - не зная. За това написах "ако"
Може. Единствените ограничения може да са от изискванията по ТД или на фирмата, която ще Ви прави управител.
Ако ще сте управител по ДУК, няма ограничения за работно време. Ако ще управлявате по ТД , трябва да имате предвид, че това ще е втори ТД и работното време по двата не трябва да е повече от 12 часа
Че трябва да подадете четири Д1 и четири Д6, няма спор. Единственото, което може да се обедини е данъка в Д55, но Вие плащате четвъртото тримесечие, така че не подавате такава декларация.
Сега за сроковете. Ако правилно съм разбрала, м.11 плащате изработеното през м.09 и м.10, а през м.12 - изработеното през м.11 и 12. Ако е така, то декларациите за м.09 и м.10 е трябвало да подадете до 25.11.2014, а декларациите за м.11 и м.12 се подават до 25.01.2015
Следва.
Декларациите по ГД се подават в СРОКОВЕ според датата на плащане, и със СЪДЪРЖАНИЕ според месеците на полагане на труда.

Да Ви питам, ако имахте ГД със срок от 01.03. до 30.06 и плащане на 20.11, за кой месец щяхте да подадете Д1?

ПП Няма да копирам отговора и в другата тема.
Какво не ти харесаха отговорите тук?

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,11743.msg79125/topicseen.html#new

Първо уточнете какъв е дохода по месеци. Лицата работят ли другаде? Има ли осигуровки по тези ГД?
После - Д1 и Д6 за всички месеци, през които е работено и се дължат осигуровки.
Не ми се рови в ТЗ, но мисля, че е 134. Ама като знаете какво Ви предстои, защо не внесохте повече капитал още в началото?...
Я по-добре не ги осчетоводявайте тези разходи. Оставете си ги за сметка на учредителя/учредителите.
Тепърва ще имате разходи, които няма да може да се пренебрегнат.
Вижте нещо със заемче. Вижте и при кои условия е приложим чл. 134
Може и да не трябва да се подават.
След като е подадено за октомври, сигурно трябва да се подадат :)

Принципно - ако въобще се подават - подават се за трите месеца, ако не трябва да се подават - не се подава и за октомври.
Освен ако статуса на изпълнителя през октомври е с нещо по-различен от статуса през септември и декември.
В смисъл по някое време на годината е минал тази граница, но не е променена вноската като СОЛ. - какво значи "минал границата ПРЕЗ годината"?

Минималния размер на осиг. доход се определя година за година спрямо дохода на лицето като самоосигуряващо се втората година назад. И не се променя през годината.
Единствената граница, която не трябва да се прескача, е максимума.

 
ЗБДОО 2015
Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.:
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
По-скоро не ми беше ясно точно какво се пита. След отговора на МарПан  разбрах и питането и отговора.