От следващия месец
Погледнете пак наредбата
Според мен от 20.09. Почивните дни нямат нищо общо.
1. Разгледайте какви кокументи имате. Има ли някакъв договор, по силата на който майка Ви е работила като продавач? Имате ли платежни за внесените осигуровки? Подавани ли са декларации обр.1 след 1997 г? Би трябвало да имате втория екземпляр на придружителното писмо.
2. Липсва осигурителната книжка на майка ми за целия трудов стаж - осигурителна книжка на работещите по трудов договор се издава/попълва само за работещите в ЕТ за периода до 2000 г. /ако не бъркам последната година/ За времето, когато е работела във фирми, които не са ЕТ, трябва да има трудова книжка и може да си изисква УП2 и евентуално УП3.
3. /4/  Заверката на осигурителната книжка на собственика няма никакво значение в случая
4./5/6.  Не помня до кога самоосигуряващите се осигуряваха на две МРЗ, но да работещите по трудов договор това не е било валидно. Имаше един период /до 1999 г, ако не бъркам/ когато съпрузите на ЕТ можеха да бъдат осигурявани, ако помагат в дейността на ЕТ, но не помня какъв беше реда за това. Добре е, че имате платежни, но по-добре щеше да бъде, ако са подавани декларации 1 и имате поне придружителни писма

Най-добре съберете каквото имате и идете в НОИ за проверка. И си намерете счетоводител. След като се запознае с всички документи и направи проверки в тогавашните текстове на наредбата, той ще може да Ви даде конкретен съвет.
Наличието на един работен ден няма да повлияе върху размера на обезщетението за болничен, което евентуално ще получите. Независимо от възнаграждението за този ден или от новия Ви осигурителен праг. Е, освен ако надницата Ви е 1000 или повече...
Не съм сигурна дали болничният ще бъде изплатен, ако нямате поне един работен ден преди това. Мисля, че ще бъде, но не ми се търси в КСО и наредбата.
Дали болничният прекратява майчинството, също не мога да кажа.
В случая единствения начин за прекратяване на договора по инициатива на работодателя и без съгласието на работника е по чл.71, ал.1, но Вашият шеф явно не е съгласен. Едва ли можете да се позовете на чл. 330 и за прекратите ТД без предизвестие. Не зная друго основание, на което управителят може издаде заповед за прекратяване на ТД, без самият той да дължи обезщетение.
За да получите обезщетение имате два варианта:
- за обезщетение по чл.220, ал. 1 -  чакате работника да се върне и за си подаде молба за прекратяване на договора по чл.326, ал.1, да си отработи предизвестието или за плати обезщетение. Докато се върне, ще трябва да го водите самоослъчка. Това може да продължи с години...
- за обезщетение по чл.221, ал.2 -след третия ден неявяване на работа започвате процедура по налагане на дисциплинарно уволнение. Четете внимателно КТ и спазвате всички подробности - искане на писмени обяснения, изслушване на работника и т.н. Вижте чл. 190 и следващите от КТ. До деня на уволнението водите работника в самоотлъчка.
Имайте предвид, че дисциплинарното уволнение е едно от най-често оборваните от съда.

Един личен съвет: Възползвайте се от чл. 71, ал.1 и не се лакомете за двете заплати от неспазеното предизвестие. Не си струва нито разправията, нито несигурните последствия.
Предполагам, че питате за отпуска, който се полага за двете години майчинство, а не за 2 години отпуск.
Може. Стига майката да подаде молба.
Колкото до прекратяването на договора по взаимно съгласие - може да стане винаги, когато страните са съгласни. Няма значение дали е в майчинство или слез това.
Може и 31.08. да напишете. Все  същото е.

ПП Съгласна съм, че правилното е 28.08., но и другото става.
А пътните осигурителен доход ли са?
Може и така, но и неплатеният също трябва да бъде разтешен от работодателя. Разберете най-после - това, че ще ползвате отпуска през м. 08, не означава, че Ви се полагат 5 дни!!! Ако договорът Ви е безсрочен или със срок след 31.12.2014 Ви се полагат още 11 дни отпуск! А дали работодателят ще разреши да ги ползвате или не е друг въпрос. Той има право и да откаже.
Тези графици правят ли се още? Аз ги правя на края на годината, за да са точни.
Абе правят се . И то в края на годината. Ама предходната ;)

 ПП Аз правя графика в срок, прикрепям към него отделен лист с подписи "запознат съм с графика за 20** година" и после периодично вкарвам графика в ред ;)
Може да ползва 11 дни платен. Стига това да е включено в графика на отпуските и/или работодателят да разреши.
Да има три работни дни. А това че преди е бил на борсата 11 месеца.

Няма проблем, освен в размера на обезщетението, тъй като по-голявата чакт от базовия период ще е дърху МРЗ.
Ако не е работил по първата длъжност - защо?
Много зависи това назначен от 10.06 като помощник кухня, от същата дата е сключено и допълнително споразумение за готвач как точно е протекло на практика. По-точно - има ли работен ден като помощник кухня или направо е започнал като готвач?
Вариант 1: На 10.6. постъпва на работа съгласно длъжността по ТД. В същия ден подписва ДС за длъжност готвач. Вие ретистрирате това ДС и от 11.06 човекът започва работа като готвач. Тогава наистина са нужни два записа в ТК.
Вариант 2: На 10.06. сутринта е подписан ТД за длъжност готвач. Регистриран е. Някъде по обяд на същия ден решавате, че лицето е достатъчно способно и подписвате ДС за готвач. Регистрирате ДС в края на работния ден. Работникът постъпва на работа на 11.06 или по-късно и започва направо като готвач. Тогава в ТК би трябвало да е само един запис  - този за длъжността готвач.
Обезщетението ще се определи от средния осигурителен доход 18 месеца преди болничния . При Вас ще има месеци с 250 лв, месеци с 1000 лв и/или други според осигурителния доход.  Сумира се и се изчислява средното. За месеците, през които нямате доход се взема минималната работна заплата за периода. Обезщетението не може да е под минималната заплата /за 2014 - 340 лв/

Виж КСО, чл. 49

Скрит текст :

В сайта има калкулатор за изчисляване на майчинството.
Това е прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Това, че събитието е станало по време на неплатеуния отпуск с случая няма никакво значение. Единственото, което работодателят Ви дължи при прекратяването на договора е обезщетение за неползваните дни от платения отпуск, ако имате такива.
Е, трябва да Ви плати и заплата за отработените дни, ако вече не е платена.
Тъй като сте в неплатен по Ваше желание, то за този период дължите на работодателя здравни осигуровки по 16,80 на месец. При непълен месец в неплатен  - част от тази сума, пропорционално на работните дни. Разбира се, ако не са удържани предварително.
Данък от заплатите за м.8, но винаги до сега съм декларирала Д1 и Д6 на последния ден от месеца, заедно с изплащането на заплатите.
И чак сега ти върнаха Д6 с код 8? В наредбата ясно е записано:
чл. 3, ал.3 т.4
а) за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ - в срок от 1-о до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ
Данъкът, удържан от заплатите ПРЕЗ м.07 или данъкът , удържан от заплатите ПРЕЗ м.08?
Защото в първия случай датата трябва да е 31.07, а във втория - Д6 се подава след 01.09.