Относно КТД - предполагам управителят не е на трудов договор, а ДУ е сключен на основание ЗЗД. Какво общо има тогава с КТД?
За обезщетението при пенсиониране - единственият начен да го платите е да бъде договорено в Договора за управление.
За временното прекратяване на ДУ при пенсионирани - не мога да дам съвет. Имаше някои лица, за които не беше нужно да прекратяват осигуряването в момента на пенсиониране, но не помня дали ДУ попадаше в тях. Проверете КСО.
Явно има 9 месеца през последните 15 с трудов договор и ако не е пенсионер и не е осигурена на друго основание, то при прекратяване на ТД с изтичане на срока  има парво на "пълна" борса.
За  5 до 10 г осигурителен стаж обезщетението е 8 месеца в размер на 60% от средния осиг.доход през последните 24 месеца.
Много отдавна няма Национален сметкоплан. Има някои препоръчителни. А такива обяснения за последно имаше някъде към 1998 - 1999 г.
Осмен ако не сте бюджет.
Обикновино страните се договарят и за реда на плащане.
На Ваше място бих издала фактура със съдържание "аванс по доставка", а при окончателното плащане - или КИ за аванса + фактура за 10бр. - .ед.цена - обща сума, или една фактура с текст 1. 10бр. * 50 лв - 500лв, 2. приспада се аванс - 250 лв, стойност 250, ДДС 50, Общо 300.
Зависи от условията на договора/доставката. Зависи и кога ще се плати останалото.
Най-вероятна ще трябва да издадете фъктура.
За да няма объркване - Вие сте изпълнител по сделката  и Вие получавате парите, нали?
А какъв е размера на нетните приходи през 2012? Под 300 000лв, между 300 000 и 3 000 000, над 3 милиона?
Отговорете си на този въпрос и прочетете чл.83 от ЗКПО. Ако трябва - прочетете и нататък.
Задължително е да се подаде.
Ако не се подаде, най-често не се случва нищо, макар че в Закона за статистиката има едни глобиии...
Само в статистиката Декларация за неактивно предприятие
Не съм го правила. Не знам дали излиза вх. номер с ел.подпис.
Но чух, че на хартия ставало.
- ГФО в ТР
- декларация за неактивност в НСИ
- декл. чл.92 обр.1010 в НАП
По отношение на назначаването на работници на трудов договор /пенсионери или непенсионери/ собствеността на дружеството няма никакво отношение.
Общинската собственост може да оказва влияние върху нормирани, лимитирани и т.н. разходи за заплати, щатни разписания, подбор на кадри и т.н., но не и върху осигуряването на работниците по ТД
За ДДФЛ - ако има телк над 50%  -да, ама за осигуровките..........????
Намери си работа или "работа" колкото може по-бързо. И на по-висока заплата.
По време на обезщетението за безработица не си осигурена за общо заболяване и майчинство. Не е добре първият болничен да те завари на борсата.
може ли в неговата фирма да стане на 1 или 2 часа
За можене - може. Щом е на ТД по КТ. Друг въпрос е, при евентуална проверка как ще  обосновете липсата на управление на фирмата през останалите 6-7 часа. Пък недай боже, да имате някой документ с отразен час на съставяне/подписване/пращане извън работното време на управителя...
И говорим за управител на фирма, т.е. този който сключва догооврите, подписва платежни и други документи, а не за управител на заведение, който управлява само подчинените си, нали?

А относно уведомлението по чл.62 - да си видяла някъде в него да се отразява работното време?
Чакай, чакай - нали си СОЛ - какъв работодател те гони? Ако си работил/а някъде на трудов договор, то за този период задължението за подаване на Д1 и за внасяне на осигуровките е задължение на фирмата-работодател. По твоето ЕГН не могат да се появят задължения, свързани с трудов договор.
Не съм чела "онова нещо" от сайта на НАП, но мисля, че щом в справката има задължение, значи то ВЕЧЕ е декларирано и не е нужно ПАК да се декларира. Плащате, чакате няколко дни и проверявате дали е изчистено.
Надявам се все пак ОКД5 да е била подадена. Иначе нямаше да сте СОЛ и нямаше да има задължения.
Та - плащате осигуровките, подавате Д1, плащате евентуални глоби ... и така
А внасяхте ли осигуровки като СОЛ, подавахте ли редовно Д1?
Ако смятате, че от Ваша страна всичко е наред - с платежните в НАП и изяснявате нещата. Ако има някакъв пропуск - грешта сметка, грешен ЕИК или ЕГН - там ще ви обяснят какво да направите.
Ако не сте внесли парите, но сте подавали Д1 - внасяте с лихвите.
Ако наистина не сте платили - плащате.
Ако сте платили - отивате с платежнитена в НАП, питате към кого да се обърнете за справка и молите да Ви оправят нещата.
Даже две Д1 - една за 11-31.01 и една за 01-11 /или 10-ти?/02.
За Д6 мога само да те объркам :(