Второ удължаване на срока ми се струва нередно. То и за първото не съм сигурна, че е правилно... Обърнете внимание на чл. 68, ал.4 и ал. 5, както и чл. 69, ал.1

Вижте и коментарите в тази тема:
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,13927.msg82928.html#msg82928
Лицето притежава 50% от капитала, но не е управител. Като управител е вписан другия съдружник.
Има значение какво точно ще работи този съдружник. Ако ще бъде само шофьор на ТД, то няма смисъл да се самоосигурява. Ако освен шофирането върши и други неща във фирмата /продава стоки, води счетоводството и т.н./, които не влизат в задълженията му по този или по друг ТД, ще трябва и да се самоосигурява.
Уведомлението за НАП е най малкия Ви проблем. Първо трябва да решите какво ще правите с настоящия договор. Алтернативите са само две - прекратяване с изтичане на срокаили ппревтъщане в безсрочен ТД. Хубаво вижте кога КТ допуска два последователни срочни договора с едно лице и ако отговатяте на условията, прекратете стария и сключете нов срочен договор.
Уведомленията са според действията Ви.
Благодаря, да - така е. И , ако възнаграждението е под МОД осигуровките се дължат на МОД . Или минимум на МОД ? Търся някакви доводи, "забраняващи" по-високи осигуровки от МОД.

Не мога да разбера напъните Ви да търсите под вола теле :(
Освен това, след като сте готови да платите осигуровки върху по-голяма сума /1500 лв./, защо просто не вдигнете заплатата на ДУКа?
Между другото, няма изискване Дуковете за са на минимум МРЗ, така че можете да му намалите заплатата и на 20 лв., пък да го осигурявате на 1150... или на 2600 ако желаете. Не гарантирам, че ще бъде признат осигурителния доход над 1150 лв., но не ми се спори.

Извинявам се за резкия тон, но не можах да се сдържа :(
Да така е  Д1 с код 23 веднъж годишно подава и се регистрира като СОЛ

А какво му пречи да си сключи един ДУК? Или ако адвокатите са вписали ДУКа в ТР при регистрацията?  И да се отчита по този ДУК, ако само управлява? Че и заплата може да си взема по ДУКа...

Исках да подчертая, че задължението за осигуряване и покрай осигуряването не се изчерпва само с осигурителните вноски.
Пък който както ще да го разбира и прилага.
Щом сте осигурени на максималния осигурителен доход по трудов договор, няма как да се осигурявате за още дори и да искате  :smile1:

Това, че няма реално да внася осигуровки, не означава че не трябва да се регистрира като СОЛ или да има ДУК. Или и двете... Както и не го освобождава от задължението за подаване на декларация обр.1 по определения ред.
И от мен 3 дни за два месеца стаж.
(20:12)*2=3,3
За забавено внасяне има само лихва. Глобата е за неподадени в срок Д1 и Д6.
При невнесени осигуровки в големи размери /ако не бъркам - над 3000 лв./ подлежите на наказателна отговорност /глоба и затвор/ по чл. 255б в Наказателния кодекс.
Бих Ви посъветвала да си сключите договор със счетоводител още при започване на дейността или малко преди това.

Д1 и Д6 не са единствените декларации, които се съставят и подават ежемесечно. Ще имате работник на ТД, следователно ще има ведомост за заплати, осигуряване, уведомления за ТД, ...
Не че е невъзможно да се справите сама, но е важно да знаете как да го направите. Само с въпроси по форумите е трудно.
Общо взето това са нещата и такъв е редът. Само по т.7 - не ти трябва договор със СТМ докато нямаш работник.
Относно т.10 - ти ли ще си водиш счетоводството? Кой ще съставя годишния отчет?
Доколкото знам данъкът е според датата /годината/ на плащане на възнаграждението, а не според периода, през който е положен труда.
В декл.1 - 27.02.2015 а в уведомлението дата на прекратяване 04.03.2015г .
Това е нещо съвсем нормално и законно. Просто в Д1, в заповедта  и в уведомлението сроковете се посочват различен начин
Друго не знам, но Д1 и Д6 се подават до 25-то число на следващия месец, а Д6 за данъка - от първо до 25- то число на месеца, следващ месеца на плащането.
Ще ползвате оставящата ми борса
Естествено, ако сте спазили реда за отписване при започване на работата по ТД и след прекратяването се регистрирате в 7-дневен срок.
Г-н Димитров,от много важно значение за мен е адвокатите ежегодно да декларират в публичен регистър имтотното си и финансово състояние.
От много важно значение е тази професия да се упражнява от хора, които са почтени и си плащат данъците.
Това предложение е пълна глупост. По тази логика всяка една професия трабва да се упражнява от честни и почтенни хора и трябва да направим публично доступна информацията за имотното състояние на лекари, учители, счетоводители... и къде остава защитата на личните данни?
Адвокатите не ядат от моите данъци, а вземат пари, предоставени им доброволно от доволни клиенти срещу извършена конкретна услуга.
Адвокатите си написали закон и се опитват да си го прокарат. Ама разширавал им правата и ограничавал правата на други професии... Да. След като гилдиата е единна и организирана и има силно лоби - защо да на са възползва? А ние само са джавкаме и спорим кой да води бащината дружина.
Искрено се надявам в Парламента да има И разумни хора и да не позволят приемането на повечето дискриминационни текстове на закона. Не зная в случая кой е по-заинтересован - счетоводителите, заради съветите по данъчните закони и осигуряването, или всички юридически съветници и финансови консултанти неадвокати, заради цялостната им дейност.
Да не говорим за инжинерите и архитектите, които няма да могат да дават съвети по птилагане на ЗУТ, по наредбите за оразмеряване на строителните конструкции, няма да могат да съставят актове и протоколи по време на строителството без намесата на /компетентен/ адвокат.
Дерегистрирате се по ДДС, ако имате възможност за това или когато имате такава възможност. След това си плащате патент.
Помолете обслужващия Ви счетоводител да Ви обясни условията и процедурата по дерегистрация, както и финансовата страна на въпроса.
Здравейте, имам работник на втори трудов договор,  който до сега беше вид осигурен - 11 , сега е  - 04 . Трябва ли да се подава декларация или това не е промяна в обстоятелствата и само уведомление.
Благодаря
Това е промяна в осигуряването и не е свързана нито с промяна на работното място, нито с промяна на условията на труд, нито с промяната на друго обстоятелство, подлежащо на деклариране.
Уведомление.
НПР най-вероятно са 25%
Здравни осигуровки ще има, ако сумата по договора, намалена с НПР е над МРЗ или ако този пенсионер е осигурен на друго основание през месеците, през които работи по този ГД.
Процентът инвалидност има значение само за данъка.
Стандартно на 20 работни дни

Наредба за работното време, почивките и отпуските
Чл. 23. (2) Работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.

KT
Чл. 355. (1) Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.
(2) За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.
Не съм чула някой да е глобен за забавена регистрация по този закон.