Само кАдето избере, но не и върху 300 лв.:-)
На другото нясто само подава съответните декларации.

Е, може и на двете места - на едното като СОЛ, на другото по ДУ....
При промяна на работната заплата и при промяна на работното време не се подава уведомление по чл. 62. Просто попълвате Д1 с истинските стойности.
Становището е пуснато в началото на 2014 г., което не означава че важи само за м. декември 2013 г.

Естествено, че цялото становище не важи само за м.12.2013, но първия пример е т.нар. "заварена ситуация" и важи само за м.12.2013. Ако има нещо, което не съм видяла, моля посочете какво.

Ако искате, опитайте да впишете сумата на данъка в Д6 с код 5 за м.12.2014 и после коментирайте резултата.
180 /250
Това са минимумите. Заплатата може да бъде  и по-висока :)
Не трябва ли данъка за м. декември да е с код 5, защото заплатите са изплатени в месеца, за който се отнасят, а ноемврийския данък да е с код 8? Вижте и становището.

Къде по-точно в становището има такова указание?
Нещо подобно има само в първия пример, но това важи само за възнагражденията, платени до 31.12.2013 г.
Основната заплата трябва да е договорирана в трудовия договор. Не може да е под минималната /сега 360 лв/ Горната граница е неограничена. Над основната заплата се добавя и процента за трудов стаж и проф.опит /ако има такъв/, както и други добавки според Вътрешните правила за организация на работната заплата.
Осигуровките са върху брутната заплата /основна+добавки/, но не по-малко от минималния осиг.праг за длъжността.
Възможни са следните варианти: 1. Заплата 500 и МОД 500, сума за плащане 391,95 ; 2.  Заплата 360 и МОД 500, сума за получаване 262,95; 3. Заплатата 600 и МОД 500 -  тогава осигуровките се внасят върху 600, а сумата за получаване е 470,34
Данъкът се начислява върху реалната  /брутна/ заплата, намалена с личните осиг.вноски.
Вижте каква основна заплата е вписана в договора и какви надбавки се полагат.
Нали болничния е от декември? Значи - по старите правила.
А отбелязахте ли, че не подавате Д6?
Щом има съобщение, че не са приети, значи не са. Какво друго може да е станало?
Аз не бих правила ДС.
Специална проверка - едва ли.
Не зная дали във Вашия случай се изисква уведомяване по чл. 77 от ДОПК.
Скрит текст :
01.08.2014
Какво значение има датата на плащане?
Докато сте в отпуск или болнични изпитателният срок не тече. Ако сега си вземете 2 месеца болничен, то като се върнете на работа пак ще Ви остава един месец от изпитателния срок. В рамките на този срок могат да Ви уволнят без всякакъв проблем. Дири и докато сте в болнични.
Съвет: помъчете се да изработите и оставащата част от срока за изпитване и едва след това си вземайте болнични, отпуски и т.н.
Ако има, трябва да е вписано в самия договор. Това е индивидуален договор.
Прочетете си договора. Какво пише в него за разтрогване или прекратяване?
Щом е само с данък, не подавате Д1 и Д6.
Щом плащате сега, не удържате данък и не подавате Д55. Лицето си внася данъка с ГДД.
Много моля за малко помощ. Осигуровки за месец, Май, Юни, Юли внесени през Декември. При подаване на протокола по електронен път, кой период се вписва? Май-Юли, или Декември-Декември?
Предварително благодаря!
Декларациите за осигуровки отдавна е трябвало да са подадени!
Подават се за съответния месец и чакате глобите.
Търсиш се правата първо доброволно, после чрез Инспекцията на труда или съда. Първите едва ли ще ти помогнат, но вторите - почти сигурно.
Значи грубо (6*1639+2*1245+16*455):24*60%
Нямам калкулатор да сметна

ПП И нали знаете, че това зависи от начина на прекратяване на ТД