В ТК се попълва само за основния ТД. За допълнителния може да се издаде УП, но не е задължително.
А защо ще се заличава Д1? Нали тя се отнася за периода, през който е положен труда? И срокът за подаване е ДО..., а не ОТ-ДО
Да се върне болничния на лекаря и да се анулира.
Всичко друго е само "замазване на положението"
Единствено, че трябва да декларира във ВУЗа, че е здравноосигуригурен на друго основание
Това данъчно облекчение не зависи от данъчните задължения. Поне така си мисля.
Освен това задълженията са Ви за 2019, а не за 2018.
ТрябваШЕ да се плати до 30.04.
Не се изчаква обработката на ГДД.
Платете в първия удобен момент и проверете/проверявайте дали няма да има някакви лихви.
Благодаря!  :smile1: За втората година съм сигурна, че може да работиш дори по трудов договор при друг работодател. За първата се колебаех.
Въпросът Ви беше за самоосигуряване, а не за трудов договор.  Пр ТД няма начин да се осигурявате само за пенсия .
И понеже питате за самоосигуряване в "хипотетична" фирма Б, държа да напомня, че може да се самоосигурявате само във фирма, в която сте собственик или съдружник.
Щом имате 12 месеца, имате право на обезщетение. Поне по тази точка :)
Ал. 4 на чл. 68 регламентира ограниченията за повторно сключване на ТД по чл. 68 ал. 1, т. 1. Прочетете много внимателно ал. 4 и 5 от чл. 68.
Аз отдавна не ползвам ТД по чл. 68/1/1 именно заради трудностите при промяна на срока и повтаряемостта на договорите. Предпочитам чл. 68/1/2 или нещо във връзка с чл. 70.
Със сигурност има възможност за продължаване на срока с няколко дни, но не мога да Ви кажа как точно да го направите за да не нарушавате закона.
Подавам я точно през ЕГН на лицето с КЕП на упълномощено лице, с точно този файл от програмата на НАП.
Всички други декларации на самоосигуряващи досега са приети. Тази, щото сигурно е в последния момент - ядец.
Пак проверете дали декларацията е формирана по ЕГН.
Проверете да не сте подале друга декларация /на друго лице, за друг месец.../
Имате още един час за опити.
Явно сте подали декларацията чрез булстата на фирмата. Д6-13 се подава па ЕГН. Осигурител е Иван Петканов с ЕГН..., а файлът, който се подава в НАП е  NRA ЕГНналицето. Подава се с КЕП или ПИК на ФЛ или на хартиен носитил.
Излежда правилно.
Надявам се, че сте попълнили и последните, сумарни колони
За 9 месеца при 2517,50 осиг.доход и авансови вноски върху 510, как получихте 17820лв?
Тези 30210 брутен доход ли са или след приспадане на НПР?
След м.03 работили ли сте по трудов договор?

Не разполагам с образец на таблицата, но доколкото помня,  осиг.доход по ТД е в една колона /ако не бъркам -втора/, авансовия доход като СОЛ - в друга /колона 4/, реалния доход като СОЛ  в следваща. После има две колони за сумарен доход с посочена формула . И накрая , пак по формули, излиза върху какво се дължи довнасяне.
Щом в Д6 има увеличение - редовна декларация само с увеличението.
За кой месец ще е,  зависи от датата на плащане на възнаграждението и удържането на данъка. В наредбата имаше обяснено как се подават декларациите,  ако има доплащане за предходен период. За съжаление в момента не мога да го цитирам.
И за 1 недостигащ ден няма да Ви отпуснат обезщетение.
Напомням, че не е задължително 12-те месеца да са непрекъснати. Може да има "дупки", но задължително сумарно трябва да са най-малко 12 през последните 18 календарни месеца.
За месеците, че през които няма доход, се взема минималната работна заплата.
Майчинството е минимум минималната работна заплата.
Всичко това е описано в КСО, някъде между чл. 41 и 49. Поне това би трябвало да знаете, че колега.
Щом са спазени следните условия:
- има 12 месеца осиг.стаж с осигуровки за ОЗМ през целия си досегашен живот ,
- в деня преди излизане в болничен /майчинство е била осигурена за ОЗМ
ще има право на обезщенение за временна нетрудоспособност и майчинство

ПП За болнични нужния стаж е 6 месеца
не влиза и не се смята. В този период не сте имали осигуровки за безработица