Достатъчно ли е да се регистрира като лице упражняващо свободна професия в регистър Булстат. - да
 Освен документ за самоличност какво следва да се представи документи  който определят нужната квалификация? - попитайте в АВ. Ако дейността е свързана с някаква професия  -обикновено изискват.
С получения Булстат   декларация за започване на осигуряване и какви осигуровки следва да се внасят?  - подава се декларация за начало на самоосигуряване и се внасят осигуровки като за СОЛ
Декларация образец 1 и 6 подават ли се ? - подават се.

ПП  Погледнах историята Ви във форума. Имате въпроси за СОЛ, въпроси в областта на ТРЗ и данъците... А сега задавате такива въпроси... на които ми е неудобно да отговарям :(
Ами вижте какво сте писали в полето 'тип на документа'
Прекратяването е '3'
Може.
Имайте предвид, че зачестиха проверките при такива прекратявания на ТД. Тъй като не е незаконно, ако документите са оформени както трябва, няма да имате проблем.

ПП Вратичката още не е затворена ;) , но не се знае до кога
Всяка промяна на ТД (допълнително споразумение, нов ТД) става единствено  с Ваше съгласие.
Ако подпишете ТД със срок на изпитване, то Вие се съгласявате с всички условия на този договор, включително  ТД да бъде прекратен без предизвестие в срока на изпитване.  При това прекратяване нямате защита.
ТД със срок на изпитване  може да се сключи само при нова длъжност, която не се заемали досега при този работодател.
Промяната на длъжността  може да стане както с нов ТД, така и с допълнително споразумение  (анекс).
Защитата Ви при уволнение  е само при определени членове от КТ и не е непреодолима. Достатъчно е разрешение от Инспекцията по труда. Има и достатъчно членове при които няма защита.

От тук нататък решението е Ваше.
Да, платено възнаграждение и удържан данък през 9м., но аз питам не толкова за Деклрация 6, а за периода като подавам електронно в НАП, нали се въвежда период.
Е да, де. Щом в т.9 в  всички колони (или в единствената колона) на Д6 е посочен м. 09, значи при подаване в сайта на НАП маркирате от м.09 до м.09.
Ако в т.9 на Д6 имахте различни месеци в различните колони, например 05, 06, 09, тогава при подаване щяхте да пишете от м. 05 до м.09
Ако през 9 месец е удържан данък за предходните 6 месеца

Ако това означава: "През 9 месец е ПЛАТЕНО възнаграждението И удържан данък за предходните 6 месеца", да, Д6 с код 8 с една колона и всичко за м.09.

Ако означава: "През 9 месец е удържан данък за предходните 6 месеца, за които вече е платено възнаграждение преди м.09", имате проблем.
И защо не сте прекратили договора с изтичане на предходното предизвестие? Какво като е бил в болничен? Нито е бил защитен, нито болничния е удължил срокс нс предизвестието.
Сега ново предизвестие. Първо погледнете в чл.333 дали прекратяването по 328/1/10б не е защитено. Мисля че не беше, но нямам възможност да проверя.

А старото предизвестие го скъсайте, за да не Ви се смеят.
Вече на втора фирма за няколко месеца от НОИ правят  обстойни проверки поради този член. Проверката ако е само документиална -  добре. Посещение на място , обяснения от останалите работници - кога, как , колко, какво работят и т.н. и  за съкратения работник. Обяснения от управители, счетоводители, проверки на другите работници точно какво работят, отговоря ли работата на длъжностната, доказване намален обем на работата  и т.н.

Точно за този член не зная, но  масово проверяват прекратяванията по чл.71.
Явно искат да пестят.
Обезщетението си е 12 месеца  и започва  след единия месец от работодателя. Независимо дали е платено.
Обикновено от НОИ пращат човека да си потърси обезщетението от работодателя.  Работникът може да си поиска парите до 3 години след прекратяване на ТД.
Може ли по-конкретно.  Отдел, гише, представлявте ли някакво искане? По ел.път?
Аз опитах да се добера до такава информация, но категорично ми заявиха, че това са лични данни и се предоставят само на лицето или на негов пълномощник с нотариално пълномощно.
Райна, как и къде правите проверка за наличие на ТД при друг работодател?
Не. Щом подлежите на осигуряване на друго основание нямате право на обезщетение за безработица.
Върху по-високата от данъчната и отчетната
При така поставения въпрос има много "ако" и "зависи".
За точен отговор вижте:
КТ чл.220, 222, 224
КСО чл.54а, 54б, 54в
Върху обезщетението за безработица  няма осигуровки за ОЗМ, така че при определяне  размера на майчинството или болничния за този период  (ако влиза в базата), ще се смята МРЗ. Платената борса не се счита за осиг.стаж за майчинство.
При платенато борса има  само здравни осигуровки (не губите здравноосигурителните си права) и осигуровки за пенсия (признава се за стаж при пенсиониране).
Не ми се вярва да го проверяват. Не, че не могат да го направят в който и да е момент

Не виждам нищо незаконно, от което да се плашите. Но все пак човекът си решава. Вие действате според решението
Отворих го разбира се, но исках да го обсъдя с колеги. Това лошо ли е ?
Просто си интересувам ако човекът си спази 7 дневния срок дали все още има право да си довърши борсата.
Ако:
- при започване на работа е уведомил НОИ в 7 дневен срок
- работил е по-малко от 12 месеца
- регистрирал се е в Агенцията по заетостта в 7 дневен срок от прекратяване на договора
- все още отговаря на останалите изисквания за отпускане на обезщетение
ДА, ще си ползва остатъка. Няма значение как е прекратен последния договор.
Благодаря, ще се радвам и на други примери от опита на колеги.
Моята колежка визираше мъжът на нейна приятелка, при него са му отказали повторна регистрация на борсата, въпреки че е бил в срок на първоначалното разпореждане. За мен това е странно и се чудя защо се е случило.
Може и да са му отказали. Зависи колко време е работил. Зависи дали е спазил предвидената в закона процедура.

Хайде отворете го това КСО. Написано си е кога, какво, как.
Д1 с код корекция. За всеки месец по отделно, за който има промени.
Д6 - само с увеличението на данъка.

Лично за не бих коригирала нищо и не бих плащала личен труд за предходните месеци. Бих платила няколко по-високи суми за 09, 10, 11 и 12, а осигуровките - с годишното изравняване. Е, ще се появи някакъв данък за възстановяване, но не мисля, че ще е проблем.
КСО, чл.54г, ако не бъркам
ПП  КСОто не хапе :)