За плащане -може. Парите ще си стоят в  сметката Ви до обвързването със задължението. Не съм убедена, че може да подадете декларацията преди 01.01.2021
Аз подадох с код корекция само за това лице, от НАП казаха, че така е правилно, не със заличаване

Е да, де :)
Не само че можете да подадете корекция на Д1 за едно лице, но и няма причина да подавате Д1 за всички останали лица, при които нищо не се променя.
Подавате си само тази Д1 с код 'корекция' и попълнени всички данни - и коригираните, и тези, които преди това са били верни. При подаването отмятате, че не подавате Д6
Какво да питате? Едва ли ще Ви кажат нещо по-различно.

Вижте тук.
https://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13
Обърните внимание на последното изречевие на т.5.
Ако срокът на срочния ТД е изтекъл, работодателят няма друг изход освен да прекрати договора. При срочен ТД нямате защита. Майчинството Ви ще бъде изплатено от НОИ да 410-ия ден в размера, който вече е определен.
И един ден в годитата да е имал действащ ТЕЛК с 50% и над 50% загуба на трудоспособност, за годината има право на пълния размер на данъчното облекчение.
Въпросът ми е дали не сме допуснали грешка тъй като договора е сключен за 2 месеца,но всъщност работата е свършена още през м.11. и ние изплащаме еднократно сумата по гражданския договор
Не виждам никаква грешка. Работил е един месец, свършил е работата, Вие сте я приели с протокол от съответната дата, платили сте и кой от къде е.
Без тях, естествено. Нали вписвате зачетения трудов стаж.
Дните неплатен без стаж се вписват на последните страници на ТК като период от-до
Значи майката ще получи фактурата. Така ли? И във фактурата ще пише, че Вие подавате Д1 вместо нея? Ако е така, по моето скромно мнение, не може да де твърди, че майката упражнява дейност.
Ако майката сама си подава Д1 и си носи болничните в НОИ, това дейност ли е?
Аз не можах да разбера защо hrisy79 не иска да даде КБ, ако плащането е под 10000 лв, че трябва да се правят тези врътки?


Защото няма касов апарат и не е нужно да има.
Не е задължен да отчита плащанията в брой с КА.
Все пак ще  отида да ги внеса в банката  и ще ги изтегля.

Ако са под 10000 лв, няма смисъл.
Ако са над 10000 лв, пак ще сте в нарушение, а от банката ще искат доказване на произход.

В края на краищата решението и отговорността са си Ваши.
 няма основание за издаване на фактура.
Тогава няма основание и за КИ. Анулирате. И си приберете оригинала, ако сте го дали някому
 
Само сумата да не е 10 000 и над 10 000.00 лв
:good:
Няма значение, че във фактурата е посочено по банков път. Приемате сумата в брой и издавате документ, какъвто обикновено издавате при плащане в брой (напр. касова бележка от кочан)
При ЕТ не ползвам 121 и 122. Това, което е в 123 в края на годината (след год.приключване) го пращам в разчет със собственика.
Коригитйте
Ще я приемат
Ще стане по електронен път
Не помня някъдеда има изискване да се посочи по чия инициатива е прекратяването по чл.71/1. Но няма и забрана :)
Тъй като при определяне обезщетението за безработица има значение по чия инициатива е прекратен ТД, повече от желателно е да се направи такъв запис!
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Чл. 40, ал. 4
 За времето след 31 декември 2002 г., ако продължителността на осигурителния стаж за лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение, е равна на продължителността на трудовия или на служебния стаж, в трудовата или в служебната книжка при прекратяване на правоотношението се вписва от осигурителя следният текст: "Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов (служебен) стаж." Ако в трудовата или в служебната книжка не е направено посоченото вписване, осигурителният стаж се установява с документ по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, издаден от осигурителя.

Вярно, КСО е с по-голяма тежест от наредбата, но изискването си е изискване :)
За периодът на втори трудов договор не трябва да го вписвам в трудова книжка ? да
УП-2 за двата периода отделно ли трябва да издам? - не за "двата периода", а за всеки ТД по отделно. За основния, ако е бил на пълно работно време, може да не издавате УП2 и УП3
УП-3 трябва ли? - за допълнителния ТД - да. За основния - ако осигурителния стаж не е равен на трудовия.
УП-1 аз ли изготвям или то отпадна? - УП1 не се ли изготвя от този, който събира, описва и подава документите?
Кога трябва да прекратя трудовия му договор при нас и по кой член от КТ? - прекратявате ТД когато му дойде времето и на основание според случая. Няма изискване за задължително прекратяване на ТД преди, по време или след пенсионирането.
Осигуровките за тези дни се начисляват на тези 70% или на 100% от трудовото възнаграждение?
Или върху нещо между 70% и 100% :)

Точното: Върху 70%, но за месеца осигурителния доход за отработените дни + трите дни болничен от работодателя не трябва да е под МОД за тези дни.

Не се приспада ДДФЛ - не се облага само обезщетението.

 след третият ден, остава само здравни 4,8% върху МОД - не върху МОД, а върху МОД за СОЛ (610 лв през 2020 и 650 догодина)