А защо да не попълвате?
Или не казвате всичко за този ГД....
А Вие как мислите?
Не е забравено да направите прихващане. Дали с протокол или по друг начин, зависи от Правилника за документооборота на фирмата.
Лично аз като приспадам вземане от задължение, го правя в РКО за плащането.
Първо, обаче, се разберете със съдружниците.  Може някой от тях да си идка сега всичките пари от дивидента,  пък одигуровките за внесе по-късно. Все пак решението е именно на собствениците/управителите, а не на счетоводителя
Подайте ОКД5 за спиране на самоосигуряването със задна дата.
Опитайте по електронен път. Ако не стане - на място в деловодството на НАП заедно с една молба (заявление) свободен текст

Надявам се, че не е подавана Д1
За 2 м и 17 дни бих дала 4 дни
(20:12)*2,5=4.1 ~ 4 дни
Ако ползва отпуска, очевидно е, че няма да има обезщетение
Понеже казахте, че не знаете дали има предходен стаж - ако няма 4 месеца трудов стаж (няма значение кога е придобит), няма да има право на реално ползване на отпуск, но ще има право на обезщетение при прекратяване на ТД
Обезщетението се изчислява от среднодневния осигурителен доход от последните 24 месеца.
Когато в тези 24 месеца има време, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание международен договор, по който Република България е страна - за това време се взема среднодневната минимална работна заплата, която е била тогава в България.  (КСО, чл.54б, ал.7, т.3)
Точно както се те го написали: по чл. 111 от КТ,  във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 4. Водещото е чл.111.
Прекратяването може да е на всякакво основание, но според мен най-добре е 325/1/8 с постъпване на избрания с конкурса
За да подадете Д1 само за определени дни, трябва да сте подали декларация ОКД5  за спиране и възобновяване на осигуряването колкото пъти е нужно.
Във Вашия случай няма нормативно признати разходи, а само доказани разходи при формирането на печалбата.
Не е ли възможно да се посочат само два или три месеца, които да се считат за месеци на получаване на този доход
Няма такова понятие "да се считат за месеци на получаване на дохода". Осигуряването е за периода на осъществяване на дейност, а не за месеца, през който сте получили доход. Друг въпрос е,е може да сте имали дейност 2 , 5 или 20 дни в месеца и да се осигурявате само за тези дни.
Това, че сте осигурен на друго основание, има значение само ако сте осигурен на максимума или близо до него.

Какъв е смисълът от една комерсиална дейност, ако се заплащат осигуровки върху много по-голяма и несъществуваща основа?
Няма смисъл- има изискване на закона (кодекса). Осигуряването на ФЛ, извършващи търговска дейност без да са регистрирани като ЕТ, е върху действителната печалба, НО не по-малко от минимума и не повече от максимума.  Така е и за ЕТ, и за свободни професии,  и за земеделски производители,  и за съдружници или собственици на фирми, така е е за такива като Вас
При такава годишна сума осигуровките би трябвало да са на минимума - върху 650 за януари, февруари и март и върху 710 за останалите месеци.
За някаква икономия - може да си спомните кога сте продавали и кога не и за спирате и възобновявате самоосигуряването през определени периоди.
Освен това трябва да подадете декларация за начало на самоосигуряване (ОКД5).
Не зная дали само с Д6 може да мине. По-вероятно не.
1 Изглежда че "да". Може и с покупко-продажба
2 Може, но не е желателно (чл. 16 от ЗКПО)
3 Би трябвало. Иначе как ще се знае за какво е ползван автомобила. И дали е ползван за дейността, за управленски нужди, за лични нужди....
Не отмениха ли изискването за регистрация на безработни по постоянен адрес?
Освен това нали има възможност за регистрация онлайн.
Подавани документите, ако се опитат да Ви откажат - искате писмен отказ (трябва да е написано на база на кой закон или наредба, член, алинея... Ви отказват) Ако смятате, че сте прав/а - обжалвате. Ако и жалбата не мине, значи наистина нямате право.
Вие питате - ние отговаряме :)
Ама като не сме запознати с подробностите, особеностите, ситуацията, как да да отговорим конкретно? Да Ви пратим в "трета глуха" и каго Ви глобят да кажете "Ама една жена някога някъде каза, че така може". Е, може, но кога точно, как точно, как да се оформи... Абе подробности, с които някои трябва да се съобрази. И за целта трябва да е запознат с фактите.

Успех в бизнеса!
ЗДДС няма общо с деклариране на разходите и/или плащането им. В ЗДДС се регламентира кога сте задължени да внасяте ДДС и кога имате възможност да ползвате данъчен кредит.
При закъсняла регистрация по ЗДДС освен глобата, дължите и ДДС със задна дата.


В другата Ви тема Bobo Ви е дал много добър съвет - вслушайте се. Затънали дте в л*ната и колкото повече де въртите,толкова по-зле. Потърсете компетентна помощ. Но не по форумите, а с по-високо ниво на отговорност. И вероятно срещу заплащане
Много от нещата, които казвате, са възможни. Как се процедира - зависи от конкретиката.
НАМЕРЕТЕ СИ СЧЕТОВОДИТЕЛ!!!! Не излизайте с номера, че е несловоохотлив. За "има-няма 10 дена" трудно бихте установили тозе факт.
Не става само с въпроси по форумите
Какви последствия може да има

Да закъснялата ригистрация по ДДС - отваряте ЗДДС  и четете от чл.178 нататък (глоби , задължение за внасяне на данък, лихви)
За регистрация като свободна професия със задна дата сигурно ще трябва и да се регистрирате като самоосигуряващо се лице със задна дата (осигуровки лихви, глоби за неподадени в срок декларации и т.н.)
А ругистрирани ли сте като потребител? До сега подавали ли сте болничен за тази фирма?
Ще се регистрирам, но има ли някакви последствия като не съм  се регистрирал до сега? За да се регистрирам като свободна професия ще ми трябва ли счетоводител?
Последствия може да има, може да няма. Зависи кога Ви проверят.
Счетоводител не е задължителен. Поне не се изисква по никакъв закон. Ако може да се оправяте сам, няма проблем.
Когато сте получател на услуга от фирма, базирана в ЕС, подлежите на задължителна регистрация по ДДС в 7-дневен срок ПРЕДИ датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие). Т.е. преди издаването на фактурата.
Няма значение оборота, честотата на получаване/предоставяне ва услуги и т.н.
Няма никакъв "тестов" период