Гражданския договор може ли да е за консултантски услуги с ф.л.?
Защо не?
Разбира се, знам, че само веднъж се изплаща, но искаме да сме коректни. Явно предишният работодател не е бил такъв.

Благодаря!  :good:

Ако имате желание и пари, винаги може да дадете нещо отгоре на пенсионира - някое бонусче, например. Нямате основание,обаче,  да плащате задължения на други работодатели. Че той може и заплати да не е плащал - Вие и тях ли ще платите за да сте коректни?
КТ, в същата алинея: "Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж."
Не мисля, че му дължите нещо
Да, здравните осигуровки, които си плащате всеки месец нямат значение за болничните и майчинството
Ако не започнете работа преди първия болничен, няма шанс да получите нещо от НОИ. Само някакви помощи от социалните
Ако започнете работа, с оглед двете години без работа и оставащите само няколко месеца до 45-дневния болничен, едва ли майчинството ще е над минималната работна заплата /780 лв/. По-малко не може.
Принципно само един "работен" ден преди болничните е достатъчен, но на практика от НОИ са подозрителни и вероятно ще направят проверка. Гледайте да "поработите" поне един месец, месец и нещо
Тази касова бележка би трябвало да е в пакета с доставката, прикрепена към фактурата. И е задължение на доставчика,а не на куриера. Освен ако спроред законите на Унгария плащането в брой не се документира по друг начин
Така попълнена Д1 ще бъде приета от системата на НАП. Това обаче не означава, че е най-правилното.
Тогава 3400 Ви и в повечко. Не, че не е допустимо, но щом така сте го избрали - може.
Защо избрахте 3400 в т.21? Очаквате ли достатъчно приходи през годината?
 наистана не разбирам защо МОД е 710, освен да е някаква нормативна недомислица.

Не е недомислица, а разминаване правомощията на институциите плюс липса на постоянно правителство.
В отговор #9 | Днес в 12:39 съм написала точната причина.
Дължат се здравни осигуровки. А може и да не се дължат. Зависи.
Чл.40, ал.1, т.1, буква б от ЗЗО
Здравейте!Доколкото разбрах наемодателя внася и декларира данъка за 4-тото тримесичие.А наемателя който е ЮЛ само начислява сумата на чистия наем през 4-то тримесичие?
Да. Освен ако наемодателят изрично не пожелае да му бъде удържан данък при някое или при всичките плащания през четвъртото тримесечие
МРЗ 780, а МОД 710. Усигуровки се дължат върху 780, нали така?
Така е.
Е, почти така :) Пише се Осигуровки.
Тогава за какво е МОД 710...
Защото МРЗ се променя с ПМС, а МОД със закон и НС още не е променило ЗБДОО /прието е и в началото на 2023 да действа закона за 2022/, пък МС си е издал ПМС. Та така.
Заплати с ДДС :hmmm:
голямо възнаграждение за личния труд, предполага още по-големи приходи и най-вероятно повечко ДДС за хазната
Мисля, че ясно съм свързала ДДСто с приходите, а не със заплатата. Пък и най-често за да имаш пари за по-високи заплати би било логично да има и голяма разлика в сумите от Дневника на продажбите и Дневника на покупките, нали
А ако е твърде голямо възнаграждението няма ли да се счита като скрито разпределение на печалба, реално се избягва данък дивидент?
Доколкото помня, данък дивидент е 5 процента, а данъка върху доходите - 10. Е, ще се "икономиса" корпоративен данък, но пък за да си плаща много голямо възнаграждение за личния труд, предполага още по-големи приходи и най-вероятно повечко ДДС за хазната :)
Не е задължен. Независимо дали има  друг доход или не.
Възнаграждението, ако има такова, може да е от 1 ст. до милиони или повече /стига да има пари/
Няма лимит за часовете за ГД дори и при този вариант.
Корекцията не би предизвикала някаква проверка от страна на НАП, нали?
Не
Защо не. Стига собствениците да вземат такова решение.
Говорим за счетоводното отчитане, а не за данъчното третиране въпроса, нали?
Управителя няма да бъде освободен.
 ще прекратя договора.
Благодаря!
Последно: ще прекратявате ли договора или не?
Този управител по ДУ ли е или по ТД?
Собственик ли е или трето лице?

Знаете ли какво правите?