Да
Лицето упражнява търговска дейност без да е регистрирано като ЕТ.
Какво пречи на този собственик да подпише един протокол за приемане на отчета, щом иска да му се оправят бакиите? Или Вие още не сте го съставили?
Според мен щом има друг управител, вписан в ТР, работещ по ТД на длъжност управител (на друга длъжност не може да управлява по ТД!), може този управител да сключи ТД със собственика за каквато и да е длъжност.
Собственикът се осигурява по ДУ или като СОЛ само ако действително управлява или работи нещо друго освен това по ТД. Не е задължително да се отписва като управител в ТР
Данъка си го включвате в общия месечен данък. Заедно с този на работниците. Д1 с код 12 подавате в един файл заедно с Д1 на работниците.
Е, може и отделно както сте написали.
 Д6 с код за начисляване 05.
Това защо? За СОЛ не се подава месечна Д6 с осигуровки. Когато има личен труд - само Д6 с код 8 за данъка (според месеца на плащане)
И Д1 и Д6 по ЕИК на дружеството. Осигуровките, ако се внасят по банковата сметка на дружеството - вносител дружеството, задължено лице ФЛ с ЕГН.
Това е правилният начин. Документът обикновено е Приемо-предавателен протокол

Днес... продавачът ... /лични данни/ предаде на купувачът....  /лични данни/ принтер марка, брой... Купувачът прие вещта и заплати на продавача сумата..... Предал /подпис/, приел /подпис/
Защо не помислите за анулиране на едната фактура /чл. 116/ с издаване на протокол и нова фактура от днешна дата?
01.05.2003 г. е дата на раждане на жената, а термина е 26.05.2023 г.
Отправих официално запитване до НОИ и ми изчислиха, че една година осигурителен стаж навършва на 22.05.2023 г. с право на обезщетение от НОИ от 23.05.2023 г. Не мога да си обясня как го изчислиха. Но със сигурност прибавят и извънредния стаж.
Ако не включваме извънредния труд, 12 м. стаж се придобиват на 23.05. и обезщетението започва от 25.05. /24.05 е неработен/. Най-вероятно с тези 9 ч. извънреден труд срокът се "издърпва" един ден напред.

А това: "Още около малко по-малко от 04 м ще са нужни, считано от 01.05" t.trifonov66, Вчера в 22:06 е много далеч от истината
А защо да не подадете Д6 с данъка върху доход, платен през март? Не виждам основание да не го правите
Има го, подавана е Д1 всеки месец с осигуровки върху цялата сума на възнаграждернието.

Е, в Д1 може да го има, но в ГДД има ли го? Там инфото е от справката по чл.73

И какво значи "осигуровки върху цялата сума" - 600, 710, 1500, 3500....?
На лице се дължи обезщетение от една брутна заплата, за оставане без работа.
Освободено е от 10 число на месеца ....
За периода на обезщетението(с код 27) осигурителния доход ще му е 3400лв.
Аз ли не видях, или не е пояснено.....
Този осиг.доход от 3400 лв за целия период на обезщетението ли е или само за месеца, през който е прекратен ТД?
А какъв е размера на самото обезщетение и по колко работни дни от двата (вероятно) месеца обхвяща?

ПП Тъй като темата вече е стара, предполагам, че питащия/ата отдавна е намерил/а решение. Аз само любопитствам
Не виждам проблем фирма А да е сключила договор с фирма Б за определена услуга (не за отдаване на персонал) и при изпълнението на този договор част от работниците на фирма А да трябва да изпълняват трудовите си задължения на работно място, намиращо се във фирма Б. Задълженията са в рамките на сключения вече ТД. Самият ТД си е към фирма А и заплатата се плаща от фирма А
Това, дето го цитирате, са общите неща и не дава отговор на въпроса какво се прави когато осигуряването по ТД е след приключване и плащане по ГД в същия месец.
Теоретично нещата са ясни, но как става на практика? Ако за определена услуга съм платила 180 лв по ГД, защото ми е било изгодно, кой ще ме накара в един бъдещ момент да платя едни осигуровки допълнително и да правя корекция на данъка ?

Заплатата е такава, каквато се договори. Единственото изискване при 6-часов работен ден е заплатата да не е под 585 лв (780/8*6). Горна граница няма.
В ТД се вписва основната заплата - може месечно, може дневно, може и на час. Стига всеки месец с работа на 6 часа заплата да е над 585 лв.(при МРЗ 780).
Упоменато ли е в договора, че става дума за дистанционна работа?
Защо? Това да не го освобождава от мерките по ЗБУТ?
Дори и замервания на работното му място трябват - контакти, осветление, шум....
Абе... докато направите всичко, ще свърши договора :)
От мен пък е "да"
Текстът на чл.4, ал.3, т.6 е "които са осигурени на друго основание през съответния месец". През м.април вече Е осигурена на друго основание  и би следвало по ГД в м.април са се държат осигуровки.
Как точно ще стане на практика, кой и как е могъл да предскаже бъдещето- не ме питайте  :)
Д1 не се коригира.  Тя си е с "осигурител - булстат", "осигурено лице - ЕГН".
Няма проблем с обвързването на тези Д1 с Д6-13.
ГДД по ЕГН
Д6-13 - по ЕГН
Облягянето е като при ЕТ само ако вече е заявил такова. Иначе е с НПР (прил.3)
Както до сега.
Сумите се преразпределят по фондове служебно