Може и да има право да "му върти целия бизнес". Може да има договор за прокура. Знам ли...
Това може да се провери в Търговския регистър.
Плащайте възнаграждение за личен труд. Какво Ви пречи?
Явно и тук се сблъскват двете позиции - на работниците и на работодателите. На работника каквито права да му дадеш, все ще са му малко. Ако може само на обезщетения да я кара - още по-добре.
Аз смятам, че сегашния КТ дава много повече права на работниците и много повече задължения на работодателите. А освен задълженията по КТ, на работодателя се вменяват и ред други задължения, свързани с време и пари  - договори със СТМ, застраховка на работниците за трудова злополука, плащане на първите дни от болничните, подържане и съхраняване на голяма база данни, подаване на множество справки... И в края на краищата няма право да уволни работник само защото нарушава психологическия микроклимат и травматизира колегите си.
Трябва да се разбере веднъж за винаги, че трудовият договор  Е ДВУСТРАНЕН ДОГОВОР и страните трябва да имат равностойни права и задължения!!!
Подкрепям с две ръце предложениеята на БСК!
Първият ДУ+СОЛ.
А защо не се осигурява само като СОЛ?
Възможно е, ако първият САМО управлява, а вторият работи САМО това, което е включено в трудовия му договор. Е допускам и една по-широко обхватна ДХ ;)
Все пак не е желателно вторият да е на длъжност общ работник или технически секретар, а в ДХ да впишете: Да подписва платежни, да сключва договори, да продава и т.н"
Какъв годишен данък? Къде се внася? Имате ли други доходи освен от фризьорство? Платили ли сте си патента?
Или питате за годишното изравняване на осигуровките? Е там трябва повече да се обяснява, а аз нямам желание. Във всички случаи е еднакво и за занаятчия и за свободна професия.
Какъв годишен данък при патент? Нали патента по ЗМДТ е алтернатива на годишния данък по ЗДДФЛ.
При патента няма нормативно признати разходи.
Не зная да има законово основание нито за задължително представяне на копие нито за забрана на предоставяне на такова.
Принципно работникът трябва да има право на достъп до всяка информация /заповед/, която пряко го засяга.
Щом И ДВЕТЕ са на патент - патента зависи от вида на дейността/услугата и от местонахождението на обекта. Не се изчислява, а се определя ат съответната община в определени от закона граници.
Ако вършат едно и също на територията на една и съща община /район/, патента е едвакъв.
А този счетоводител, дето ще подпише ГФ0, не знае ли, че неплатения ГД не е разход? По-точно - отчита се като счетоводен разход за годината, но за данъчни цели се посочва в увеличение на финансовия резултат.
Хайде подайте си декларацията по чл.92 както е коректно

Ако мислиш, че различните форуми ще получиш различен отговор - лъжеш се. :hmmm:
Както до сега. С актуалните варианти на образците
Кога са влизали? И сл.бележка не е ли по образец, публикуван в ДВ?
Тъй като вече не мога да се редактирам
Т.е. съвсем възможни са случаите осн. РЗ 340 + 2 лв клас + 500 лв МОД, осн. РЗ 310 + 0 лв  клас + 350 лв. МОД
Да се чете:
Т.е. съвсем възможни са случаите:  осн. РЗ 340 + 2 лв клас + осигуровки на 500 лв МОД, осн. РЗ 340 + 0 лв  клас + осигуровки на 350 лв. МОД
 и ако възможно малко по-точно!
Има две изисквания:
1. Основната заплата да е равна и по-висока от МРЗ
2. Осигуровките се изчисляват най-малко върху МОД за длъжността
Тези две изисквания не са свързани по между си.

Т.е. съвсем възможни са случаите осн. РЗ 340 + 2 лв клас + 500 лв МОД, осн. РЗ 310 + 0 лв  клас + 350 лв. МОД
Невъзможни варианти при  за 8 часаов работен ден са:  осн р.з 320 лв + 20 лв клас + 340 МОД, осн. РЗ 500 лв. + 0 лв клас + 380 лв. МОД+ осигуровки на 380 лв.
По чл. 328, ал.1, т.3 може, стига да имате основание за това.
По чл. 328, ал.1, т. 15 може и да може, стига да имате достатъчно добри доказателства за тази обективна невъзможност. Този тип уволнение много често се отменя от съда.
Това задължително ли е да променяв РЗ от 530,00 на 540,00лв не го разбрах, а и не е нужно
Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Виж какво пише в Закона за защита на личните данни. Че трябва шкаф с ограничен достъп - да, но дали задължително трябва да е метален не мога да кажа
Да, можете да се възползвате от т.нар. възнаграждение за личен труд. Вижте особеностите при изчисляване на месечния облагаем доход на това лице според ЗДДФЛ. Погледнете и §1, т.26и
Пенсионер, собственик на ЕООД може да е по договор за управление или като самоосигуряващо се лице, нали така?
Има ли разлика в осигуровките, които трябва да се плащат и данъка при единия и при другия вариант.
И за кои рискове трябва да се осигурява пенсионерът.

Ами има съществена разлика. При ДУ осигуряването е за всички осигурителни случаи върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управител при съответната дейност /същото като ТД с длъжнос управител при 8 часов работен ден/.
При СОЛ осигуровките са върху минимум 420 лв или според дохода от 2012г. Като СОЛ-пенсионер има избор между 1. Осигуряване само здравно, 2. Осигуряване здравно и за пенсия, 3. Здравно, за пенсия и за болнични