Това което прочетох, е че първите два дни от болничния са в размер на 70% от средно дневното брутно възнаграждение, а то как се изчислява?

1000лв. ме осигурява / 22 дни =45,45лв ,но няма общо с 70%
При положение, че заплатата Ви е 2730 лв., няма как да Ви осигуряват на 1000. Или поне не е законно. Освен това ясно е написано "дневна заплата 130 лв". 70% от 130 не са 45 лв, нали

Подозирам, че има нещо премълчано в питането, но проблемът не е мой.
И защо да ходите до Кипър, Малта или Холандия (вече е Нидерландия)? Регистрирайте си фирма във Филиповци, Факултета или кв.Христо Ботев. По възможност не на Ваше име. За Вас - само едно пълномощно да оперирате с банковата сметка.
Ако ще оптимизирате разходи и данъци, играйте до край - сведете ги до нула. По-големи офшорни зони от тези  не зная.

ПП Извинявам се, ако питането е сериозно. Просто не се сдържах
Наистина интересни фишове  :hmmm:
Как при 130 лв дневна заплата изчислиха по 45 лв за двата дни болничен?
И как изкарват всичко без никакви стотинки (изключение два пъти по 50 ст) и повечето суми кратни на 10 лв....
 :hmmm:
плаща фактурата по лична сметка на собственика/не знам от къде я знае/,
Бих обърнала по-голямо внимание на това в скобите и бих си поговорила със собственика. Голяма е вероятността точно той да е инициирал такъв начин на плащане. Какво точно е искал да постигне, да избегне, до какви проблеми е довело решението му и т.н. И след като се изяснят мотивите , принципните изходи са два: законово-бюрократично издържания на Николай и практичния леко замитащ на Пъпешчето
Осигуровките, които се удържат от заплатата, зависят от осигурителния доход за месеца, а не  от отработените дни.
240 лв осигуровки би трябвало да Ви удържат, ако за тези 5 отработени дни + 2 дни от болничния сте получили възнаграждение колкото за пълен месец.
Да отиде при лекаря, издал болничния, и да поиска втори. Не съм сигурна, но май е възможно. Да занесе втория болничен във фирмата, където е бил ДУК по това време и от там да подадат прил.9 към НОИ
Самото отдаване на стаи в регистрирана къща за гости не е ли дейност, подлежаща на самоосигуряване? А пък за да се регистрира като СОЛ не трябва ли да е вписан в Регистър БУЛСТАТ?
1. Може да се сключи безсрочен ТД за същото работно място, което е заемал отсъстващия. Никакъв проблем.
2. Плюсовете са за новия работник - назначен е на безсрочен договор. Плюс за работодателя е че си има втори работник за същата длъжност и когато старият се върне-  ще си има двама. Минусите са основно за работодателя - при завръщането на стария работник няма да може да прекрати договора на новия на основание чл.325, ал.1, т.5 (със завръщане на титуляра)

Сключването на срочен договор по заместване автоматично прехвърля към новия човек условията, при които е работил старият
Никъде няма точно такова изискване. Тъй като става въпрос за определена длъжност, то е ясно, че поне длъжностната характеристика трябва да е същата. Но нищо не пречи да се договори различна заплата или различно работно време. Въпрос на необходимост и на договаряне
Към днешна дата времето за отглеждането на дете от неработеща (неосигурена) майка не се признава за пенсия. Дори детето да е родено в България. Такова "признаване на стаж" е имало някъде допреди 30 години
2. Как се превъртат суми от дивидент с теглене / внасяне.
Като излязат от фирмата по банка парите, как на какво основание собственика да ги внесе обратно? Не мога да си обясня тази част от "превъртането".

Чак да не може да си го обясните....
Гласува дивидент 5000, захранва банката е 500-990лв, превежда ги по сметката на.собственика, собственикът ги тегли (,,,със съпругата такси). После съдружникът тегли парите от личната си сметка или с други лични "под дюшечни" пари, отново захранва банковата сметка на фирмата (503/501) и т.н
Щом СОЛ в регистриран като упражняващ дейност собственик или съдружник на (Е)ООД, тогава Д1 се подава от (Е)ООДто. Няма възможност да се подава от ФЛ.
Когато осиг.вноски  на такъв СОЛ се внасят от самото ФЛ (по банков път, чрез вноска на каса или с дебитна/кредитна карта на ФЛ), осигуровките не могат да бъдат приспаднати от възнаграждението за личния труд преди облагането с данък
Дивидентът е доход от капитал, а не от трудова дейност и не е осигурителен доход, следователно не пречи на майчинството
"Възнаграждение" предполага доход от труд и в повечето случай подлежи на осигуряване и в повечето случаи води до спиране на майчинството.
За втората година - да има такъв вариант
Може да започне да се осигурява и на друго основание във фирмата си - граждански договор или трудов.
Каква според Вас е възможността да извършва дейност в собствената си фирма по ГД без преди това да се е регистрирал като СОЛ?
Допустимо ли е да се сключи ТД между ЕООД и собственика му, ако този собственик е и единствения управител?

2. Някаккъв ГО или ТД на неголяма сума, но за всички рискове
Какво е "ГО"?
Ако вместо  "ГО" сте искали да напишете "ГД", то бихте ли пояснили за кои "всички рискове" се внасят осигуровки по ГД?
Как по ТД може да се осигурява на "неголяма сума"? Не трябва ли да се съобразява с някакви минимални прагове?
До този момент лицето е било на трудов договор в чужда фирма и СОЛ в собствена фрима.
Прекратява трудов договор, чийто осиг. доход е максимума и желаее да се осигурява на МРЗ  в собствената фирма.

Пак не разбрах какво точно питате.
Нали човекът е бил СОЛ в собствена фрима. За да се регистрира като СОЛ, явно упражнява дейност като собственик или съдружник във работещата си фирма.
В този случай не само може, но е длъжен да внася осигуровки върху избран осигурителен доход между минималния осиг.доход за СОЛ (може и да не съвпада с МРЗ) и максималния осиг.доход. Щом осигурителния му доход на друго основание е паднал под 3750 лв, започва да внася осигуровки като СОЛ и подава нужните Д1 и Д6.
Това няма нищо общо с промяната на осигуряване (промяна на осиг.рискове), която се прави само през м.януари.

Задаването на въпрос по правилен начин е основна предпоставка за правилен отговор! Когато и Вие не знаете какво питате, как да знаем какво да отговорим :(
Ако ГД е един, общата сума трябва да се раздели на месеците работа. Не помня някъде да е записано, че точно по такъв начин. Мисля си, че текста беше " сумата се разпределя за целия период, през който е положен труда" . И тъй като по ГД няма работно време, а само определен резултат, по презумпция се приема, че трудът е положен "равномерно" от датата на сключване на ГД до датата на приемане на извършеното.
Ако искате да отразите по-точно честотата на изпълнение, може да си направите и отделни ГД за всеки месец. В този случай преценете добре :
- дали няма опасност тези последователни ГД да се тълкуват като прикрит ТД
- колко точно ще е "икономията" от осигуровки, като отчетете по-високия данък и изравняването на ЗО на безработния
Като оставя нещата така, и от ЮЛ подам декл. 1 с осигуровките ще има ли проблем?
Не разбрах точно какво питате. Възможни отговори:
1. Ако до сега се е осигурявал без ОЗМ и започнете да подавате Д1 с ОЗМ, само ще си давате парите. Стажът няма да бъде признат като стаж с ОЗМ.
2. Ако до сега се е осигурявал с ОЗМ и започне да подава Д1 без ОЗМ, след време при проверка ще трябва да довнесете осигуровки
3. Ако продължава да подава Д1 с вида осигуряване както до сега - няма проблем
4. Дали Д1 се подава от ЮЛ - това не мога да кажа. Зависи от регистрацията на СОЛа
Като работодател бих се замислила дали да откажа издаване на УП при поискване от длъжностно лице

КСО, чл.5, ал.7, т.3
(7) Осигурителят е длъжен:
3. по искане на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 да издава безплатно, в 14-дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд на осигурени при него лица, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с такива документи;

Поискайте от служителя на НОИ да Ви даде или да прати на бившия Ви работодател писмено искане за издаване на въпросното УП
Само с прехвърляне няма да стане. Поне така си мисля. Има две различни ЮЛ и би следвало стоките да се продадат/купят. С фактура, плащане и всичко останало
решение на едноличния собственик на капитала
Това не се изисква поне от три години