Ако работата е добре формулирана /вид, обем и т.н./ не мисля, че ще е проблем. Стига да не хванат човека на работа между два договора.
за прикрит постоянен - не знам да има такъв термин :)
Не виждам проблем дори договор по чл. 67 /постоянен/ да се прекратява по взаимно съгласие и сключва отново няколко пъти в месеца.
Аз не съм съгласна да подпиша 1 месечно предизвестие. - ако има основание за предявяване на предизвестие от негова страна, Вашето несъгласие не е от голяма значение. Предизвестието може да Ви бъде връчено съвсем законно и  пред свидетели, които да се подпишат.

Споменах й,че той може или да ме уволни или съкрати - 4 брутни заплати във втория случай - това с четирите заплати не е "съкращение", а почти по "взаимно съгласие".

ако се хване за членовете според КТ, в които има съкращаване на персонал или вече не отговарям на изискванията за длъжността, това адекватно ли се доказва в съда? - съкращаване на персонала поради намаляване обема на работа, закриване на щата или част от предприятието, когато има обективни основания за това, много лесно се доказва в съда. Това, че вече не отговаряте на изискванията е по-оборимо. Но всичко е според зависи.

Моля, за съвет какво мога да направя! - бягайте от такъв работодател. Ако Ви предложи 4 заплати - добре, ако е по чл. 328, ал.1, т. 1-5 и не си намерите работа до 1 месец, поискайте си една заплата обезщетение по чл. 222, ал.1
От неделя едва ли може да постъпи на работа, освен ако не ѝ се пада по график да работи този ден.

Ако я освободя от 30,05,2022 понеделник и постъпи на работа 30,05,2022, този един ден 29,05,2022 ще е прекъсване на осигуряването ли?  - защо да е прекъсване в осигуряването? Нали на 29.05. все още е на ТД. Е, без осигуровки, че е неработен ден, но си е в осигуряване.

А какво Ви притеснява един ден без осигуряване /дори да не е неделя/?
"Ако за 2021 г. имам оборот 54000 лв" - значи някъде през 2021 или януари 2022 е трябвало да се регистрирате по ЗДДС. Зависи кога през 2021 е достигнат оборот 50000 на 12-месечна база.
Какво е "текущия месец" - днес 25.05. текущия месец е 05.2022. Дванадесетте месеца преди текущия са от 01.05.2021 до 30.04.2022.
Освободен, считано от 01.04., значи начисление във ведомост за април и формиране на данъчна основа - месечна за април.
Интересно ми е как бихте подали Д1 в този случай, колега.
Освободен, считано от 01.04., значи последен ден в осигуряване 31.03., без дни в осигуряване, само с обезщетение по чл.224... И какъв ще е кода на 'вид осигурен', след като през април не е на ТД?. За обезщетение по чл.222 има отделен код, но за 224 не зная такъв
Сега се чудя и има ли изобщо право на платен отпуск веднага след неплатен без стаж??? Нали е с прекъснато осигуряване? Или няма значение дали е на работа или в платен отпуск в деня след приключване на неплатения, защото и в двата случая му се възстановят осигурителните права?
Има право.Прекъсването на осигуряването няма значение в случая
Само да уточня - собственикът е пенсионер и се осигурява само за здравно осигуряване. Предполагам при сключване на договор за личен труд не е нужно да променя вида на осигуряването си и да се осигурява и за ДОО?
Не е нужно

1. Не е решение на ОС, протоколирано, защото ОС ЕООД няма. Просто решение на ЕСК, с което определя размер на сумата и това е всичко.
Така е. Макар и да е чисто формално, но си прав
1. Да
2. Може и договор, но решението е достатъчно. Не трябва ДХ - това не е ТД.
3. Не съм убедена, че внесени през личната сметка осигуровки отговарят на условието "внесени чрез дружеството". Какво Ви пречи да ги внасяте от сметката на дружеството и да ги приспадате от дължимата сума за възнаграждение?
4. да. Д6 за данъка - заедно с този на работниците. СОЛът подава лично само Д6-13
5. Да. Естествено, че дохода от личния труд се включва в год.изравняване
6. да
КСО  Чл. 48а. Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.
Чл. 50. (1) Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 дни, от които 45 дни преди раждането.
и т.н.
Т.е. за да имате право на обезщетение за бременност и раждане трябва да сте осигурена за ОЗМ към момента на настъпване на осигурителния риск.

Вижте още и правата, които имате при различните случаи на осигуряване. За да имате право на обезщетение за бременност и раждане, трябва да попадате в чл. 11 или чл. 13а. Докато получавате обезщетение за безработица сте осигурена само за пенсия и попадане в хипотезата на чл. 13.
Ако когато трябва да излезете по майчинство сте на борсата  няма да имате право да ползвате обезщетение за бременност и раждане, защото на борсата не сте осигурена за общо заболяване и майчинство. Дори и при "платената" борса.
За да имате право на обезщетение за бременност и раждане трябва в денят преди да излезете в 45-дневния болничен да сте осигурена за общо заболяване и майчинство - трудов договор, договор за управление или самоосигуряващо се лице на "високия" процент. Самоосигуряващо се лице може да бъдете ако регистрирате фирма, ЕТ или като свободна професия,  земеделски производител, занаятчия...
При работа на 4 часа един отработен ден е равен на един ден трудов стаж, т.е. не "приравнявате" трудовия стаж към 8 часа. ТС си е 1 г. и 5 м. /ако сте смятали вярно/. Според мен е  1 г. 4 м и 16 дни, ако от 01,01,2022 до 16,05,2022 е в неплатен със стаж.
Записът, че осигурителния стаж не е равен на трудовия, по принцип не се прави. Пише се когато са равни.
Другото е така
1. зависи
2.да
3. да
4. и 5. Потърсете консултация
Българинът представлява ЕООД-то и е на трудов договор в него.
Какво значи "представлява"?
Като какъв е назначен на ТД?
Каква дейност в действителност върши във фирмата?
Вписан ли е като управител в ТР?
И защо ще го подписвате, след като до края на 2022 няма да работите? Майчинството до 410-ия ден ще си го получавате в определения вече размер дори ако се прекратят и двата договора. При Вас поне единият ще остане.
ааа, коригирахте датите :)

При тази комбинация от дати между двата болнични няма работен ден,така, че имате три дни само по първия. Вторият е изцяло от НОИ.
Във Ваш интерес и в интерес на работника е да установите дали е имал или не 6 м.осиг. стаж с ОЗМ.
Питам за болничните ,защото като сума излизат повече от това ,което съществено е заработил.  Късмет :) И за двата болнични по 3 дни.  Предполагам, че има 6 месеца стаж
А има вероятност и обезщетение за неползван отпуск да дължите
А защо се следи трудовия стаж и се попълват трудови книжки ?
По инерция :)
Най-вече заради добавката за трудов стаж и професионален опит. Како и за доказване на наличие или неналичие на друг трудов договор при сключването на нов / малко съмнително доказателство, ама.../
Има ли вариант за нещо тип да си замразя фирмата - има. Спирате дейност, спирате самоосигуряването и т.н.
Има ли вариант ... да я отпиша по ДДС  - ако отговаряте на условията за дерегистрация по желание - да, можете да я дерегистрирате. След съответните проверки. А може в периода без дейност да си пускате "нулеви" декларации.
Има ли вариант ... да се запиша на борсата - ако сте се осигурявал за безработица през 12 месеца от последните 18 , фирмата ви е спряла дейност и не подлежите на самоосигуряване -да. Напомням, че самоосигуряващите се лице НЕ правят вноски за безработица. При осигуряване по ДУК има осигуровки за безработица.
Чинно съм си плащал всички данъци на мен и на служителите ми вече над 5 години - това предполага, че имате счетоводител. Консултирайте се с него.
1. да
2. в т.15.1 не се посочва нищо, ако осигуряването ще продължава и следващия месец. В т.16 се попълва и първата подточка. В т.21 - избран осиг.доход между минимума и максимума. Нищо не пречи да посочите 650 лв, независимо, че е работено само 9 дни.
За авансовия данък - внася се на база реалния доход за тримесечието, а не на осигурителния, деклариран в Д1.
Какви стъпки е нужно да направя към днешна дата? - консултация със счетоводител