След като отчетите са обработени и при обработката няма указания,  защо решихте, че в последствие ще има указания?
Какво ще посочвате в ТРЗ програмата не мога да кажа - програми много.  Иначе: да, така се смята осигурителния доход при втория осигурител.

ПП  Няма да питам дали става въпрос за управител-СОЛ или управител по ДУК. За определяне на осиг.доход това няма значение
1. По взаимно съгласие може и по време на болничен.  Няма защита.
2. Какво значи "не покриват"? Дните с болнични, отпуск и т.н. не удължават предизвестието. Ако част от предизвестието е в болничен, останалата част трябва да отработи или да плати обезщетение на работодателя.
3. Носи на Вас - Вие в НОИ. Дали ще се платят и какво ще се плати... погледнете КСО. Ако не бъркам - чл.43. Или там някъде
Растежът, печалбата и данък печалба нямат общо с възстановяването на ДДС и с ДДС изобщо.
Не зная за какво обезщетение питате, но ако то обхваща два месеца, може да е платено на части.
Най-добре ще Ви кажат от НОИ
2. Защо към заплатата? Нали има фактура? Или за оттук нататък?
3. Какъв "граждански"? Нали става въпрос за служител.

Тази "транспорт" какво обхваща? Карта за градски транспорт? Еднократен транспорт във връзка със служебните задължения? Командировка? Плащате му таксито всяка сутрин, защото почва работа много рано?
Изплащаме го през м.юли  Е, явно на 30.06 няма да може да го платите, защото е неделя, пък и срок още не е изтекъл. Така или иначе ще платите на 01.07 или след това :)
Другото е правилно. Важното е да не начислявате предварително, а след като бившия работник си потърси обезщетението /от 01.07.2024 до 30.06.2027г/.
ако някое от лицата,започне работа през м.юни? - според започването и според заплатата. Ако започне от 15.06 /примерно/, плащате обезщетението само за 01.06-14.06. Ако е започнал от 01.06 но с по-ниска заплата - плащате разликата в заплатите за целия месец. Възможна е и комбинация от двете. При всички случаи - само ако обезщетението е потърсено!
2. Зависи къде е грешката - във ведомостта, в Д1, в Д6, при осчетоводяване....
На тях (НАП) не им трябва да доказват, каквото и да било. Поканват те да го направиш и ако не изпълниш поканата, ще ти пишат акт. За теб остава да възразяваш
Е, чак толкова грубо не е :) След поканата можете да се свържете с проверяващия, да представите доказателства, разяснения и т.н. и всичко да завърши само с констативен протокол.
Пък и до акт да се стигне - можете да възразите, да обжалвате, че дори и да осъдите НАП.
На практика лицата, които получават доходи от стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ без да са регистрирани като ЕТ, на практика са приравнени на ЕТ и като данъчно облагане, и като осигуряване, и по отношение на отчетите към статистиката.
Лично аз нищо не съм правила, защото когато извършвам някаква дейност, я правя със съответната регистрация и бягам от чл.26, Ал.7, както и от чл.26 на ЗДДФЛ  като цяло.
По-горе  Маграт дава отговор в #4
Цитирали сте съответната алинея от КСО: " и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица." Въобще не пише "които получават доходи по чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ"
По чл.26, ал.7 се облагат "доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец."
Наблягам на "стопанска дейност"!
Преди да имате доход от тази дейност трудно могат да докажат, че подлежите на осигуряване, по простата причина, че още нищо не сте продали, а стоките може да сте купили за себе си.
Друг въпрос е, кога точно подлежите на осигуряване: само за дните през които имате покупки на стоки или продажби?, за периода от пускането на обявата до продажбата? за периода от покупката на стоките до продажбата?... Освен това: ако приемем, че ще се осигурявате само за дните на продажбите, то той е момента на продажбата - денят, през който сте получили заявката и сте се съгласили да изпратите стоката? денят, в който сте я предали на куриера? денят, в който стоката е приета от клиента или денят, в който сте си получили парите?
Може би всичките изброени варианти са възможни, стига да може да се защитите при проверка.
Нещо ми се стигна нета и не довърших :(
Та за документите: казано е "когато такива се изискват от закона" . В случая може би не се изискват.


Цитат
  И тогава по същество въпросът ще е какъв е точно този документ, удостоверяващ извършването на заявената дейност.
Сам/с сте си отговорили на въпроса, цитирайки т.1 от ал.2 на чл.11 "когато такива (документи) се изискват от закона

Цитат
.
Нещо не разбрах добре:
1. лицето има регистрация като СОЛ, собственик на ЕООД от 4 години насам.
2. Същото това лице има доход от патентна дейност само през м.12
3. През м.12 лицето упражнява дейност като свободна професия и има доходи от това (същото, което и патентната дейност или друго - не е от голямо значение).
Ако е така:
1. Като СОЛ - собственик на ЕООД си е подал декларация за регистрация на СОЛ, в която  е посочил начало на дейност и начало на основание и за периода на дейност си е внасял осигуровки. През цялата година, за която питате, се е осигурявал на това основание върху минималния осигурителен доход за СОЛ, нали така?
2. При започване на патентна дейност/се.професия е подал нова декларация в НАП за регистрация на СОЛ, в която е посочил, че започва дейност на тва основание
3. Като самоосигуряващо се лице няма реален доход от дейността си като собственик на ЕООД (не си плаща възнаграждение за личния труд), но има доход от другата дейност, която извършва в качеството си на СОЛ
Съгласно чл.6, Ал 9 от КСО "Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или установения от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски". Аналогичен текст има и в чл.2, ал.4 на НООСЛБГРЧМЛ. На това основание в указанията към таблици 1 и 2 е записано, че сумата на целия реален годишен доход, който е получен в качеството на СОЛ, се разпределя на равни части за всичките месеци, през които е упражнявал дейност като СОЛ.
Във Вашия случай, ако добре съм разбрала, дейност като СОЛ има през 12 месеца. Следователно получения доход от другата дейност (патентна, свободна професия) трябва да се разпредели във всичките 12 месеца и при нужда да се довнесат осигуровки.
От НАП са прави
В случая не правите "преназначаване", а ДС за промяна САМО на работното време /евентуално и на заплатата/. Всички останали клаузи от трудовия договор остават непроменени, вкл. и срока за изпитване, който си тече от 29.05.24
Наистина няма проблем ТД да се прекрати по този начин и по време на болничния, но какъв е смисъла? По време на болничния нито ходите на работа, нито може да започнете другаде. Все пак решението си е Ваше
Цитат
Леля Ви дава парите за покупка. На практика заем ли Ви дава?
Или Ви прави парично дарение?

Цитат
Полезно ще е да се посъветвате с юрист.
Подкрепям
Аз ползвах калкулатора на КиК

Ако смятаме "на пръсти" : от 26.09.2022 до 30.06.2024 вкл.  са 439 работни дни /според калкулатора на КиК/
439*2=878 работни часа
878/8= 109 дни и 6 часа. Тъй като за един ден ТС се зачита денят с поне 4 часа, то закръглявам на 110 дни
110/21 = 5 месеца и 5 дни