Данъкът върху заплатата по ТД се удържа и внася от работодателя. СОЛът не се интересува от това. Освен че му се удържа от възнаграждението :-)
Осигуровките за дейността, заради която се е регистрирал като СОЛ, са минимум върху 420 лв или върху по-висок минимум, ако по-предходната година е имал по-висок осиг.доход. В края на годината изравнява осигуряването според дохода и ако трябва - довнася.
Данъкът от дейността като СОЛ е според действително получените доходи от тази дейност. Не е върху осигурителния праг.

Най-добре е да си намерите счетоводител.
Казармата се признава само за пенсия. Не ес признава за обезщетението за безработица.
Благодаря delphine, искаше ми се да не се налага , че голямо прехвърляне ще стане с тези хранителни стоки:)) и това означава, че ще трябва да декларирам в дневник продажби само този след 15.09? луда работа :blush:

Ами щом искате - декларирайте и продажбите преди 15.,9. И внесете ДДС върху тях. Данъчните няма да Ви се разсърдят :)
Ами започва да подава Д1 само със здравно  :)

Бих казала да подаде декларация за промяна ан самоосигуряването, но не виждам какво може да декларира с нея. Освен че е пенсионер.
Няма право. Има изискване за междудневна почивка от минимум 12 часа.
Отказът влияе върху настоящия болничен. Отстраняват се проблемите, предава се на работодателя/работодателите, предава/т/ се в НОИ и се изплаща/т/.
Ако се появи единия ден прекъсване, пак ще има първичен болничен и пак 3 дни от работодател. Освен ако не е 45-днемния болничен преди раждане.
И 6 месеца се мотаете? Поне някакъв документ за плащането получихте ли? Това, че доставчикът не е регистриран по ДДС не го освобождава от задължението да издава фактура. Особено при поискване. А може би тази фирма работи на черно или въобще не е регистрирана?
Имате два варианта:
- да си търсите фактурата с цената на нерви, заплахи, жалби, доноси и т.н.
- да пиете една студена вода и въобще да не отразявате това плащане. Или да го осчетоводите през сметката на собственика
Промяната на ТД влиза в сила една през първия действително отработен ден. Между болничните нямате такъв. Следователно продължавате да вземате три екземпляра за трите фирми. Болничните са отказани, защото не са представени от всички работодатели.
Ако искате да работите само в една фирма - отработете един ден в нея и тогава носете болничните само там.
Колкото до подаването на болничния в НОИ - подава се до 15.ти на месеца, следващ месеца на предаването ма болничния във фирмата. При болничен от м.08 съвсем нормално е да се подаде на 07.09. Дори е бързо.
Оплаквате се в НАП.
Трябва да издаде фактура. Няма искам-неискам

Иначе - отказвате услугата и си искате парите обратно.
Работникът едва ли ще я представи на новия работодател

Ще я представи и още как :) Без такава бележка не бих разрешила на работник, постъпил през годината, да ползва платен отпуск.
Но защо въобще се пише тази бележка
Ако е ползвал повече отпуск от полагащото му се за периода до напускане и преди края на годината  започне работа на друго място, на новото работно място ще има право на платен отруск пропорционално на стажа на това място, намален с ползваните повече дни при предходния работодател.
Справка - наредбата за отпуските.
Бъра-бъра...
През 2015 г. ..... е използвал ... дни платен годишен отпуск. При прекратяване на ТД му е изплатено обезщетение за ... неизползвани дни ПГО (ако има право на такова обезщетение).

"През 2015 г. ..... е използвал ... дни платен годишен отпуск при полагащ се платен отпуск по ТД ... р.д. годишно". Това за обезщетението може и да не се пише, но по-добре повече :)
За 9 месеца трудов стаж се полагат поне 15 р.д. платен отпуск.
Добре е да издадете такава бележка, особено ако е ползвал повече дни.
Свободен текст.
и вече наистина незнам какво да правя :blink:

Писах ти на лични. Можеш да погледнеш горе в дясно.
 :good:

И въобще "големият" въпрос тука е " Следва ли работодателят да има грижа наетите от него работници да ползват след прекратяване на трудовия договор "максимална" борса ?

На практика така се оказва :) Като изключим желанието на всеки работодател да се отърве от началните точки на чл. 328, в много случай полата "грижа" и за "бъдещето" на работниците си :)
Добре де, ако се сключи до завършване на определена работа не може ли в ТД да се впишат обектите, които работят?
Тогава колко "определена" ще е тази работа? И нали работата трябва да се приключи и приеме за да има основание за прекратяване на ТД, а не всички обекти ще приключат едновременно или в желаното време :)
Да им прекратите настоящите трудови договори и да сключите нови за извършване на определена работа ?
Това ще е възможно, ако ще работят само на един строителен обект. Ако ги местите днес тук, утре - там, няма да стане

Иначе варианти много. Само да търсите в КТ или за по-лесно - в интернет :)
Да. В уведомлението за прекратяване на ТД вписвате кода на ТД според това, как е регистриран.
А относно прекратяването ще става по чл.325ал.1т.1 - може да стане, а може и да не стане :) Все пак за това се иска и съгласието на работниците. Пък като почнат да хленчат и за борса...
просто без ДС тези договори са вече безсрочни
Или по-скоро ЩЕ станат безсрочни след петия работен ден. Т.е. - от 08.10.
Като изключим, че 8+6 не е равно на 10, и приемем, че през м. 09 са отработени 8 мсм, пускате фактура 8 мсм * 300 лв = 2400 , приспаднат аванс 2400 лв, стойност 0,00, ДДС 0,00, общо 0,00.
От тук нататък зависи дали ще работите и през м.10. Ако ще работите - фактурирате извършеното и приспадате остатъка от аванса. Ако няма да работите повече - издавате КИ за двете неотработени мсм и връщате парите.

ПП. Пише се "машиносмени", с едно "н" и слято.