Ако обясните какво точно искате да постигнете, може би ще имате отговор.
По мое мнение не може да се управлява само с пълномощно. Управителят може да упълномощи някого да го представлява при една или друга сделка, пред една или друга институция, но не смятам, че може да упълномощи някого /било то и неуправляващия си съдружник/ да го назначи /него, управляващия по устав съдружник/ на трудов договор. Ако и другият съдружник е управител по устав или дружествен договор - може да стане.
Не ми се търси в законите, но си мисля, че името на управителя е едно от задължителните за публикуване обстоятелства.
Декларация в НСИ- моля за уточнение

http://www.nsi.bg/bg/content/15784/basic-page/годишна-отчетност-за-дейността-на-предприятията-2017

http://www.nsi.bg/node/15818/
През 2018 год ще се пусне декларация по чл 55 за  дължимия данък.
Д55 през 2018 ако решението за разпределяне на дивидента е взето през четвъртото тримесечие. Ако е по-рано - закъснели сте.
Освен публикуване в Търг. регистър други декларации ще има ли?
Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ /тази година срокът е променен!!!/
Декларация в НСИ
В Е-услуги на НАП пише "Декларация по чл.92 от ЗКПО и чл.92 от ЗКПО без дейност за доходите на юридически лица".Е за това питам.
А погледнахте ли какво може да се подава с бутон "попълване"? Вижте и указанията/пак там/. Ако сте гледали семинара преди нова годита, сигурно сте обърнали внимание на обяснението, че някои фирми без дейност също трябва да подават ГДД по чл. 92 /обр. 1010/, когато трябва да декларират някое друго обстоятелство извън приходи-разходи-печалба.
Такава декларация вече няма!
И за да не питате "А какво се подава" :
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21929.0.html

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21611.0.html
Скрит текст :
Здравейте имам следния случай.Миналата година на 31.10.17година бях освободена от работа по чл.325.ал.1 бях регистрирана на борсата и съответно подадох и заявление и за обезщетение в НОИ.На 27.11.2017 започнах нова работа от която бях освободена 07.12.2017по чл.71.Отново се регистрирах в бюрата по труда но не съм подала заявление в НОИ до днешна дата.Въпроса ми е дали ще имам право на обезщетение от НОИ или е обвързано с някакъв срок.
Първо са сроковете:
1. Регистрация в Агенцията по заетостта - до 7 работни дни от прекратяването на договора.
2. Регистрация в НОИ - до 3 месеца след прекратяване на договора.
3. При започване на работа след отпускане на обезщетение - деклариране в НОИ до 7 работни дни от започването на работа.
4. При прекратяване на трудов договор, сключен след отпускане на обезщетение - регистрация в в Агенцията по заетостта  до 7 работни дни от прекратяването на договора. Ще имате право на остатъка от вече  отпуснатото обезщетение. Независимо от основанието за прекратяване. Това ако въпросния договор е продължил до 9 месеца.
5. Ако по време на обезщетението започнете работа по ТД, работите повече от 9 месеца  и отговаряте на условията за отпускане на обезщетение - имате право на ново. Сроковете - т.1, т.2...
6. Ако има условия за отпускане на обезщетение, но от отпускането на предходното не са минали 3 години, новото обезщетение ще е минималното (4 месеца по около 190 лв).

Пишете, че първия ТД е прекратен на основание чл.325, ал.1, но не посочвате точката. Например т.1 е неблагоприятна, т.3, 4, 5 са "добри"
Освен това - нямате решение за отпускане на обезщетение. Това не означава, че ако сега отидете в НОИ (не са минали трите месеца)  няма да отпуснат обезщетението според основанието и датата на прекратяване на първия договор. Не съм сигурна, но предполагам, че ще е така.
Ако при започване на работа по новия договор не сте уведомили НОИ, обезщетението (ако такова се отпусне), ще е само за периода между двата договора. Дали сега, след втория ТД ще отпуснат ново обезщетение или не - не мога да кажа. Ако отпуснат - има голяма вероятност да е минималното (виж т.6)
A ако има вариант да ме съкрати от работа, тогава на каква борса ще имам право?
При подадено предизвестие от Ваша страна, едва ли ще се навият на съкращение. Повечето начини за прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя са свързани или с типа договор (срочен, по заместване, със срок на изпитване...), или с определени условия (закриване на щат, намаляване обема на работа ...), и/или с допълнителни разходи за обезщетения и осигуровки.
При прекратяване на ТД по "подходящ" начин, обезщетението е 60% от средния осигурителен доход през последните 24 месеца за период от 4 до 12 месеца според осиг.стаж с осигуровки за безработица от 2002 г. насам.
Само един месец прекъсване през последните 18 месеца?
Ако е така, ще и имате право на 4 месеца обезщетение по 9 лв на работен ден (180-200 лв месечно). Срокът и размера са заради това : " пуснала съм си предизвестието за напускане на работа"
Здравейте, колегите ме питат влезе ли в сила решението за получаване на детски надбавки  и при доход 450-500лева на член от семейството?
Погледнете Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 63. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 450 лв.
(2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 400 лв.
(3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е от 400,01 лв. до 500 лв. включително.
Аз ползвам "Разчети по запори" с аналитичност по отделните работници.
Така по-лесно правя справки.
421/разчети по запори (Иван, Стоян...)
разчети по запори/503
Сигурно може. Уведомлението е малък проблем - ако е на една и съща длъжност, подавате уведомлението с код по ЕКАТТЕ 00000. Ако е на различни длъжности - два ТД о две уведомления.
Аз се замислям над случая с един ТД, една длъжност и работа на две места по 6 и 2 часа. Как разпределяте работното време и почивките? Къде се включва времето за предвижване от едното работно място до другото?
Аз пиша броя на дните за които е изпатено обезщетение. Например 15д. и сумата  :smile1:
Аз пък въобще не вписвам обезщетението по 224, а само това по 222/1.
:(
След като графата, както казва Делфинчето, е " за времето от до" (вярвам ѝ без да проверявам ), значи трябва да посочите от-до.
Направете разлика между разход и паричен поток и си рашавате въпроса.
По-добре си пуснете по един ГД за съставяне на ГФО във всяка от другите фирми.
Прекратявайте по взаимно съгласие докато още е съгласен!!! За Вас по-добро от това няма.
Обезщетение само за непллзван отпуск, ако има такъв.
Към Новак:
Този нов съдружник (или нов собственик?) в ЕООДто веднага след решението ли е започнал работа във фирмата или ще изчака вписването в ТР? Или ще почне да упражнява дейност месец по-късно?
Няма отговор "по принцип".
До 7 дни от започването на дейност