Благодаря за отговора, говорим за години. Търпим ли нкакви глоби?
Естествено, че с глоби. И лихви.
Глобите са определени в КСО.
Ако са за много стари години, може да се позовете на давността и да не плащате глобите или част от тях.
Подава приложение 11 с промяна на обстоятелствата /че вече не работи и няма да получава 50% обезщетение/
По-късно /след ден - два/ подава ново приложение 11 като декларира, че не работи и иска цялото обезщетение.
Информацията е от консултанския център на НОИ. Проверено е, работи.
Никъде не видях за ползване на личен автомобил и гориво, предполагам че няма да се признае
В цитираната по-горе тема, Делфин се е постарала да прочете вместо Вас нужния член от ЗКПО. Там всичко си е казано. Имате и писмо на НАП, предоставено от n_alex76. Какво повече е нужно?
Защо търсите точно "пътуване с личен автомобил"?  Не се ли включва в "разходи за пътуване"?
По-важното е да определите в коя алинея попада пътуването на Вашия управител. Ние тук няма как да знаем.

ПП Не мислете, че се заяждам с Вас. Напротив - искам да Ви помогна. Искам да Ви накарам да четете и да мислите. Чрез отговори "на готово" никога няма да се научите.
Ще се изравнява, защо да не се изравнява.
Само в Таблица 2 трябва да се включи и пенсията, като доход, върху който са внесени ЗО. Това ще има значение само при сумарен осиг.доход около максимума
Щом приложението не е прието - ново
Корекция се прави когато е прието, но в него има сгрешена информация.
Текстът си е добър и допустим. Поне в частта, която сте цитирали. Другите клаузи не мога да коментирам. Предполагам, че би трябвало да става въпрос за договор за изработка. При него не се изисква спазване на работно време или определен брой присъствия.

Допускам, че възложителя се е позовал на чл. 269 от ЗЗД : Ако изпълнителят умре или стане неспособен да извърши работата, договорът се прекратява, .....

Ако смятате, че някоя клауза не е спазена от възложителя и с това са нарушени правата на изпълнителя - заведете дело.
какво става с болничния при раждане, в случай, че договорът й е вече прекратен?
Нищо. Няма как да се издаде такъв болничен, след като лицето е неосигурено за ОЗМ.
При граждански договор - явяване на работа, работодател, уволнение?!? Това си плаче за глоба по чл. 414 от КТ. Глобата е от 1500 до 15000 лв. и се налага от Инспекцията по труда
По принцип - ГД се сключват по Закона за задълженията и договорите. За всеки ГД важат правата и задълженията, включени в конкретния договор. При неспазени клаузи от договора, може да търсите правата си чрез съда по общия ред.
При ГД не може да се говори за "отсъствие" и "отсъствие поради заболяване". Там може да става въпрос за свършена или несвършена работа /услуга/ и спазен или неспазен срок.
Ако е на трудов договор преди първия болничен и ТД не е прекратен, мремето в болничен и майчинство се зачита за стаж, въпреки че няма обезщетение. Болничните се подават чрез работодателя, независимо, че са без обезщетение.  При подаване на болничния в НОИ се посочва кога ще има 12 месеца стаж и придобива право на обезщетение.
Сама носи болничния в НОИ само ако се самоосигурява.
Щом е пенсионер, независимо дали е по възраст или по болест, има право на избор между:
- само здравно
- здравно и за пенсия
- здравно, за пенсия и за ОЗМ

Изключение: ако вече е бил СОЛ с ОЗМ и не е променил това обстоятелство до 31.01., сега не може да избере варианта "здравно и за пенсия". Или ако е бил без ОЗМ, сега не може с ОЗМ. Поне до края на годината
А обезщетения от НОИ, нали? Може ли да се прогнозира размер?
От НОИ след придобиване 12 м. осиг. стаж. Размера е ясен - МРЗ. По-малко не може :) А при заплата около МРЗ и повече едва ли ще е
Няма много възможности - ако я изгонят от тази работа, трябва веднага да почне друга и така до болничния преди раждане. После няколко месеца без обезщетение и като навърти 12 месеца осиг. стаж ще почне да взема майчинство.
В случай, че лицето не е регистрирано като управител ...
Не изяснявате какъв е статута на това лице. Така няма начин да получите отговор

как така човек, който едва изкарва 400 лв. е задължен да внася осигуровки.
Не изяснявате какъв е статута на това лице. Така няма начин да получите отговор
 Конституцията на всеки му е гарантирано правото на труд!
Вярно е. Само че и осигуряването е задължени

Прочетете внимателно това, което цитирате: "лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;"
Пълво - доход без трудово правоотношение, второ - единствен доход, трето - равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността
В този случай управителя извършва ли личен труд
Щом има основание за самоосигуряване, предполага се, че полага някакъв труд (личен). Дали този труд се заплаща или не, няма как да знаем.

 трябва ли да се подава декларация по член 55
Я пак прочетете чл.55 и вижте в какви случаи се подава декларацията.

Моника, защо очаквате някой друг да чете и да взема решения ввесто Вас, а Вие само да прибирате хонорара? То бива да имате проблеми, да питате, да се интересувате, ама за всяко нещо "Здравейте, какво да правя" е в повече. Вярно, всички сме били начинаещи и незнаещи, но... Добре е преди да питате пърмо да си изясните фактите, после да прочетете тук там и ако е останало нещо за доизясняване, чак тогава да зададете конкретен и добре формулиран въпрос.
може ли да си ги преведе по собствената сметка?
Може. Достатъчно е да си намери основане за това ( превод на възнаграждение, превод към подотчетно лице, превод на дивидент, ...)
А какво стана с ЕООДто? Регистрирахте ли го?
За определяне размера на майчинството и аз съм Ви написала същото, но с правилната формулировка:

За този период за осигурителен доход при определяне на ... болничен, майчинство и обезщетение за безработица се взема дохода, от който е изчислен болничния.

Ще запазя правото си да не се съглася на 100% с това: е препоръчително периодите на отпуск поради временна неработоспособност заради общо заболяване и отпуск поради бременност и раждане да няма прекъсване, с оглед на това тя да получи след това възможно най- високото обезщетение
В цитирания от Вас текст е коректно числото да не е 24, а 18, тъй като при определяне размера на болничния за общо заболяване се взема осигурителния доход 18 месеца назад.
Когато се определя 45-дневния болничен и майчинството, се гледат последните 24 месеца: когато  е работено, се взема осиг.доход, когато е имало болничен - дохода от който е изчислен болничния, когато е имало неплатен отпуск, незачетен за стаж - МРЗ, ако има отглеждане на дете до 2 години - МРЗ, ако има периоди без работа - МРЗ и т.н. Ден по ден, месец по месец.
Означава ли, че през тези 9 месеца на продължителен болничен осигуровките за общо заболяване и майчинство са по 650 лв. - не означава. През този този 9 месечен болничен не се внасят осигуровки за общо заболяване и майчинство. Такива има само за първите три работни дни от първия болничен в серията. За  45-дневния болничен преди раждане няма такива три дни.

или въобще никой не плаща осигуровки? - написах по-горе, че се внасят здравни осигуровки в размер на 4,8% върху 650 лв /независимо какъв е бил дохода Ви преди болничния/. Тези осигуровки се внасят от работодателя при трудов договор или от самоосигуряващото се лице.
Ако сте пенсионер с ТЕЛК, от държавния бюджет Ви се внасят само здравни осигуровки върху размера на пенсията
Ако ТЕЛКа не е свързан с пенсиониране, то по време на болничния работодателят внася  здравни осигуровки 4,8% върху минималния осиг.доход за самоосигуряващи се лица /за 2021 г. - 650 лв/.
По време на продължителния болничен с ТЕЛК или без ТЕЛК не се внасят никакви други осигуровки.
Особеност: Времето, прекарано в болничен, се зачита за трудов и осигурителен стаж без да са внасяни осигуровки. За този период за осигурителен доход при определяне на бъдещата пенсия, болничен, майчинство и обезщетение за безработица се взема дохода, от който е изчислен болничния.
В КСО пише, че когато борсата се прекъсне поради започване на работа по трудов договор, то остатъка от обезщетението може да се получи ако:
- в 7-дневен срок от започване на работа сте уведомили НОИ за да спрат обезщетението
- работата по трудовия договор /прекъсването на борсата/ е продължила по-малко от 12 месеца
- в 7-дневен срок от прекратяване на ТД се регистрирате в бюлото по труда.
При Вас няма да е спазено второто условие. В случая няма значение на какво основание е прекратен ТД.