Да не бъркате видовете обезщетения? Или бившия работодател да сее объркал...
Здравейте имам няколко въпроса свързани с гражданските договори:
1. Когато се внасят осигуровки при граждански договор и се подават Д1 и Д6, трябва ли да се подава декл. по чл.55 от ЗДДФЛ?
2. Трябва ли да разпечатам ведомост?
3. Ако плащането става на ръка как да се документира?

1. Имаш отговор
2. Каква ведомост за ГД? Не се прави ведомост. Съставя се СИС и се издава служебна бележка.
3. Издава се РКО, ако имате практика да издавате такива ордери. СИСа е достатъчна.

Все пак става въпрос за лице, което не е СОЛ, нали?
А разликата от 1 ст. къде я отнасям?
Където искаш :)
Може към "Други разходи" или към "други приходи" според вида на разликата.
Няма такава възможност за самоосигуряване на 4 часа!!!
Или се самоосигуряваш или не се самоосигуряваш.
При самоосигуряването въобще не се говори за часове, а за осигурителен доход.

ПП Само от любопитство - какво може да бъде това, което "налага" самоосигуряването Ви на 4 часа?
Счетоводителката ти бърка само в едно - таксата вече е 40 лв.
Е, като добавим и банковата такса от 2 до 4 лв според банката и едно кафе за счетито, че ти върши работата  -ще докараме 50 :)
Ако са "назначен" по ГД - има само глоби :)
Ако са сключили ГД за определена услуга, мисля че НПР са 25%.
40 % са НПP за доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство
Вашите хора нито произвеждат, нито събират. Те полагат труд по извънтрудово правоотношение.
Поне аз така мисля. Дали е вярно - не зная.

Прави бижута /услуга/ или продава бижута /стока/?
Може при определени условия. Виж чл.67 ал.3 от КТ.
По кой член  - чл. 68, ал.1, т.1
Ако обстоятелствата са такива, каквито казваш - мисля че си права /без да проверявам номерата на колоните в справката /
След като ТД е сключен "на основание чл.70 ал.1 от КТ в полза на работника, във връзка с чл.68 ал.1 т.1" означава, че освен срока на изпитване трябва да е указан и срока на договора. Макар че нещата би трябвало да са в обратния ред, но това е друг въпрос. Важното е, че ТД е СРОЧЕН за ОПРЕДЕЛЕН СРОК. След изтичане на този срок  /не срока на изпитване, а този по чл. 68, ал.1, т.1/ ТД може да бъде прекратен независимо дали работникът е в болнични или не.

въпреки горното твърдение трябва да изчакам до юли, така ли?
 - Ако в края на юли изтича срока на договора  -изчакайте. И без това предизвестието при срочните ТД е 3 месеца, но не повече от срока на договора.
 - Ако в края на юли изтича срока на изпитване, а срока на договора е по-дълъг - датата 31.07. не променя нищо. Поне относно прекратяването на договора по инициатива на работодателя.


Този ТД може да бъде прекратен от работодателя по реда на чл.328 или 330, ако има условия за това или по чл. 325, ал.1, т.1 или 331, ако и работникът е съгласен.
В противен случай чакате изтичането на срока, за който е сключен договора.
При така сключен ТД за работодателя няма значение дали срока на изпитване е изтекъл или не.
Според мен- не

А защо да няма право? Нали казахте, че стажа е счетоводителски?
Няма да коментирам дали може или не може. Това са лични въпроси.
Чл. 35. (1) Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, както следва:...
3. със средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител

Не е чак толкова субективно :)
1. Всяка фирма има Вътрешни правила за организация на работната заплата, в приложение или пояснения към която трябва да са посочени същите и/или сходни длъжности за определена професия
2. Има национална класификация на професиите и длъжностите, от където също воже да се правят заключения дали длъжността съответства на инженерната специалност.
3. След като този работодател има изисквания за професионален опит и стаж, то би трябвало да посочи кои заемани длъжности отговарят на това изискване, както и какви документи са нужни като доказателство.
Ами променете цифрата в т.11. Програмата ще го приеме. За покупките не е определящ процента на ДДС, а правото на ползване на данъчен кредит.

От страницата http://www.nap.bg/page?id=148
изтеглете и прочетете Ръководство на потребителя за ползване на продукта
http://www.nap.bg/document?id=4461
Там всичко е описано. Може пък аз да бъркам... Знам ли...
За 9 процентния не разбрах - една фактура, която е покупка в случая я описвам и в дневника за покупките  и в дневника за продажбите ли?
Не, естествено. :) Ако е за покупка - в дневника за покупките, ако е продажба  -в дневника за продажбите

ПП Надявам се въпросът да не беше виц
Доказването на стажа става с трудова книжка. Добре е да има и длъжностна характеристика на длъжността, която сте заемал.
Най-добре е да се обадите на бъдещия работодател и да попитате какви точно документи изисква и какво включва понятието "стаж по инженерната специалност". Всички останали съвети са субективни.
А прочете ли какво пише в т.8а  "доставки по чл. 163а"? Видя .и този ч.ен в ЗДДС? Това е пpи пpодажбата на отпадъчни матеpиали на лицензиpана фирма за вторични суровини
Колкото за 9 процентния данък  - в дневника за покупките според това, дали е с право на пълен ДК - т. 10 и т.11 или в съответните точки, ако е без право на ДК или частичен ДК. В дневника на продажбите  - т. 17
В самата програма на НАП всички точки са описани И с текст. Важното е да се чете!
Още два въпроса:
1. Отработени ли са 6 месеца от сключването на договора?
2. Как разбирате какъв е срока на предизвестието при посочения запис?
http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=3428.msg67091;topicseen#new

Престани да питаш най-после. Още снощи ти посочих тази цифра.
Никой няма да седне да ти прави точни изчисления и да ти казва как да попълниш всички точки на Д1.

Цени времето и нервите на другите!!

Още веднъж моля въпросът да бъде изтрит!!
Дундарова, за кой ли път ще задаваш един и същи въпрос? Вече имаш достатъчно отговори. Пък и в законите ясно е обяснено.
Моля модератора да премахне питането