Не съм убедена, че изцяло са за сметка на дружеството. Делят се между фирмата и управитела. Не зная от къде ще му ги вземете, като няма дъзнаграждение. Сигурно ще му ги пишете на тефтерЯ.
И някак си много лошо звучи управление без възнаграждение... Управител със задължения е по-добре :)
Осигуровките не могат да са над максималния осиг.доход /не помня дали беше 2200/, като в общата сума първо се слагат доходите от трудов договор и ДУ, а след това от ГД-НПР.
Сумата от ГД се разделя на толкова месеци, колкото е продължил ГД и Д1 се подава за всеки месец. И максималния осиг.доход се следи за всеки месец поотделно.
Стига да има основание за командировки :) И доказателства да това.
Може да помислите и за ГД с безработни на ниски суми /около 400 лв на месец/
Друго  -покупка ан активи, на които почвате да начислявате амортизация.
Има варианти и за допълнителни плащания по заплати, доброволни осигуровки и т.н.
Зависи от дали ви трябват фиктивни разходи или сте готова да направите реални плащания
За фактури от Илиенци няма да споменавам. Не бих го направила.
А не трябва ли да е с договор за прокура? Прокурата се обявява в ТР. За осигуровките - няма разлика от ДУ и ТД за управител на 8 часа.
За тях - в другите закони :))
Подсказван  -при неплатен отпуск има само 16,80 ЗОВ, които се удържат от работника и се внасят от работодателя. 30 работни дни за всяка календарна година се зачитат за трудов и осиг.стаж без да се внасят осигуровки. Освен ЗОВ, разбира се :)
вижте чл.40 от ЗЗО
за първия месец работодателя му плаща здравни осигуровки - това добре. Стига да не са за сметка на работодателя. И защо само месец, а не 30 работни дни?
затова решава сам да си внася осигуровките - това не е концерт по желание. Длъжен е да го направи. Той дава парите на рабоотдателя, а работодателя ги внася. И подава Д1.
Ако лицето не е в страната повече от половин година може да подаде декларция за спиране на ЗОВ. Как, къде и при какви условия - вижте ЗЗО
Трябва не само да ги напишете, но и да ги ОФОРМИТЕ като отпуск - молби, заповеди и т.н.
Може. Защо да не може. Всичко е въпрос на договор. А МРЗ все още е 310 лв. За осигурителните прагове няма да коментирам.
А как успявате да смените кода без да подадете прекратяване на стария договор?
а каква заплата ще получите?
Защо не ги оформите като отпуск?
Щом е назначен на трудов договор, трябва да спазва трудовото законодателство /в частност КТ/ относно изискванията за работно време и почивки. Независимо, че е собственик.
Изискването за спазване на работното време и почивките е САМО за дейността, която върши по ТД, не и за други дейности и /или управление, които върши по силата на друг договор /ДУ, самоосигуряващ се съдружник, ГД/.
Няма да коментирам кога е възможно или невъзможно да се сключи ТД със съдружник И управител. Предполагам си знаете :)
Има. Виж КСО, чл. 4, ал.1, т. 7
Не мисля, че щее проблем да се плати за труда ГД по следните причини:
1. По ГД няма осигуровки за ОЗМ
2. По ГД няма работно време  -човекът може да еработил преди и слуз самия болничен. Няма да разделяме периода на ГД на подпериоди, я :)
3. Счупеният крак възпрепятства ходенето на работа, но не пречи на човекът да си счетоводителства на лаптопа в леглото.

Само една забележка - забравете израза "граждански договор при друг работодател"
ако е ЕООД или ООД и не е по ДДС какво първаначално трябва да имам предвид.

На първо време - Закона за счетоводството, счетоводните стандарти за малки и средни предприятия, ЗКПО и някои други закони
Има ли значение на колко ще се осигуряват наетите лица
Естествено че има значение  - осигуровките са върху брутната заплата, но не по-малко от минималния осиг.доход за съответната квалификационна група според вида дейност. Вижте ЗБДОО за 2013. Също и наредбата за елементите на възнаграждението, върху които се начисляват осигурителни вноски.
какви осигуровки ще дължат и какъв ще бъде мин им осигурителен доход
Погледни КСО и ЗЗО. Там си пише за вноските. Виж и ЗДДФЛ - за данъка.

Добре е, че увеличаваш кръга на обслужваните фирми, но като чета как поставяш въпросите, явно много неща не са ти съвсем ясни. Срещни се с някой познат, който обслужда подобен род фирми и виж какво точно прави. Пречупи информацията през конкретните условия на твоята фирма и ... четене, четене, четене...

не са и давали договор да подписва - не е добре. Сигурни ли сте, че има договор. Преди постъпване на работа трябва да й дадат не само договор, но и справка за регистриране на ТД в НАП, както и длъжностна характеристика.
За болничния  -трябвало е да си вземе. Нищо, че не се полага обезщетение.
За напускането - като не знаем какво пише в ТД, има ли изпитателен срок или не, в чия полза е уговорен  и т.н, как да Ви отговора. Принципно - ако има срок на изпитване, уговорен в полза на работодателя, то работникът може да подаде молба за напускане по взаимно съгласие /чл. 325, ал.1, т.1/ или предизвестие за напускане /чл.326, ал.1/. Предизвестието е полкова, колкото е вписано в ТД /от 30 до 90 дни/ и може да се отработи или да се плати обезщетение на работодателя в размера на заплатата за неотработеното време. По същия начин може да се поиска прекратяване на ТД, който не е със срок на изпитване или след изтичането на срока на изпитване.
Все пак - най-напред трябва да се говори със шефа. Може да се разберат по взаимно съгласие. Ако е по-сговорчив - може той да предложи прекратяване по чл. 71, ал.1
Дано съм Ви помогнала с нещо.
Да кажат къде. И аз искам да знам.
И какво се интересуват БТ от уведомлението? Ако е за регистрация на безработен  -трябва заповед за прекратяване на ТД и УП3, от което се вижда, че е на 6 часа. Ако е за временно прекъсване на обезщетението  - трябва копие от трудовия договор, където е видно ваботното време.
 
Аз казвам, че има право. А в КСО какво пише?
Спазени ли са другите условия? Кога за последно е получавал обезщетение за безработица?...
КСО - чл. 54а - 54и - там пише всичко!!!
Съжалявам, но работодателя е в пълното си право да прекрати ТД дори по време на болничния. Дори е в нарушение, ако работата е завършена, а ТД не е прекратен. След прекратяване на ТД ще ви се плащат още 30 дни от болничните и толкоз.
Варианти - разберете се с работодателя да прекрати този ТД и да Ви назначи на постоянен. Или "постъпете" на работа при друг /познат/ работодател. За целта трябва да имате поне 1-2 работни дни между болничните, защото не можете за почнете работа по нов ТД когато сте в болничен.
Краен вариант - работодателят да си затвори очите и да не прекратява ТД докато се оправите... Да си намери някаква причина - недовършена част от работата, не приета работа и т.н.
Първо погледнете чл.333 от КТ, след това, ако се стигне до чл.328, прочетете и чл.222, евентуално 220.
За чл. 224 няма да напомням
Ще го приеме и още как. Дори да има обявен ТД в същата фирма.
Пробвала съм. Без да съм в нарушение на КТ, естествено :) Пример - Имаме работник на срочен ТД за определена работа. На 03 -ти прекратяваме този ТД считано от 5-ти и подписваме безсрочен ТД . На 3-ти подавам уведомление за новия ТД, работникът постъпва на 5-ти, а уведомлението за прекратяване на първия ТД подавам чак на 12-ти. Системата се съгласява :)