Да.
Трите дни от работодателя са с еднакъв размер и се изчисляват според месеца на настъпване на неработоспособността (първия ден болничен)
Дайте Вашите отговори, за ка ги коментираме.
Ако е безработен, то не е осигурен за общо заболяване и майчинство и няма право на обезщетение за временна нетрудоспособност (болничен). Болничният, ако такъв въобще бъде издаден, може да послужи само за оправдание на пропуснат "подпис" в БТ.
Има разлика между здравните осигуровки, които безработния внася за  своя сметка или му внасят от бюджета за периода на "платената" борса и осигуровките за ОЗМ. Първите осигуряват "непрекъснати здравно-осигурителни права" ("безплатно" посещение при личния лекар), а вторите дават право на обезщетение за болнични.
Според мен трябва да му върнем сумата и да си я преведе от сметката на фирмата?
Буквоядски погледнато би трябвало да направите точно това.
Аз не бих си играла - нали има номер на фактурата като основание за плащане. Не Ви ли е достатъчно

И сега аз трябва да напиша нови правила за работна заплата, в които да уточня този факт, но наистина не знам как да го оформя?!


Вземате старите правила и там, където е посочено кога се плаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, пишете, че се отнася за целия трудов стаж.
Идеята е да отиде лицето отново на борса за 8/10месеца на максималните пари според това какво е изкарал на база 12те месеца от последните 18месеца
Обезщетението не е на база 12 месеца, а на последните 18 преди месеца, в който е прекратен трудовия договор. Ако в тези 18 месеца има период без осигуровки, при изчислението се взема минималната работна заплата.
и успоредно да развива дейност която не се води по договор примерно, за да си е вземе цялата борса в продължение на тези 8/10месеца спрямо трудовия стаж.
Благодаря!
Тази дейност да не Ви изиграе лоша шега и да трябва да връщате пари на НОИ. Това, че една дейност не е по трудов договор,  не означава, че не трябва да се осигурявате
Имате право да получите целия размер, но не повече от удържания данък през 2022 г.
Ами това са всичките болнични - 135 дни. След като изтече последния болничен подавате пред работодателя Приложение 2 за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и ал. 5 от КСО за остатъка до 410 дни. Работодателят предвижва нещата към НОИ и си получавате обезщетението.
На работа по ТД или на работа като свободна професия?
Чл.71 е възможен, ако все още сте в срок на изпитване.
Иначе: всички членове/ алинеи/ точки, различни от 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 - 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 8 и 11 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт  са допустими.
Ако го поиска - да
Поне считано от 17.02.23.
Е, направете го поне няколко дни по-късно, за да не е съвсем нагласено :)
А замислихте ли се от къде идват тези отрицателни стойности? Колко е данъка на един работник върху последната заплата и колко данък му възстановявате?
на лицата с деца съм отбелязала облекчението - защо на всички? Само на тези, дето са подали декларация
Не съм се занимавала с транспортни фирми, но не виждам защо наличието или неналичието на командировка ще е критерии за признаване на разходи. Според мен единствения критерий за признаване на разхода е дали е свързан с дейността или не. И това "признаване" е само за данъчни цели. За счетоводни ограниченията са значително по-малко.

Да попитам, че ми стана интересно: какво означава: собственик на транспортна фирма е назначен? И каква е връзката с останалата част от изречението като СОЛ не му се изплаща личен труд,? Запетаята ме кара да мисля, че не е назначен като СОЛ,  ама знам ли....
Стига да може да се справя :)
Не е забранено
В програмния продукт на НОИ не се попълва дали е първичен или продължение . Ще се плати целия
Ако предизвестието е 1 месец /не 30 дни/, то тече от 03.12.2022 до 02.01.2023 и ТД се прекратява считано от 03.01.2023.
Ако дните са 30 - предизвестието тече от 03.12.2022 до 01.01.2023 и ТД се прекратява считано от 02.01.2023.
Няма значение работни -неработни

Цитат
Цитат на: t.trifonov66 в Днес в 16:01
Празничните и почивни дни - в срока на неработоспособността, както и ползването на друг отпуск - например платен годишен, не я прекъсват.

Аз мисля, че на това трябва да се наблегне.

Е, не би ми хрумнало да ползвам плетния си годишен отпуск по време на болничния, въпреки че по закон е допустимо
 :wink1:
Празничните и почивни дни - в срока на неработоспособността, както и ползването на друг отпуск - например платен годишен, не я прекъсват.

Искате да кажете, че ако ползвам болничен от 01-ви до 05-ти, от 06-ти до 15-ти съм в платен отпуск и от 17-ти до 25 отново съм болна, то нетрудоспособността няма да се прекъсне и в конкретност ще има само 3 р.д. обезщетение от работодателя, а не 6? Така ли да го разбирам?