Ако когато за последно сте се осигурявали като СОЛ сте го правили на "високия" процент и имате 6 месеца осиг.стаж с осигуровки за ОЗМ(общо от началото на трудовия си път) , след възобновяване дейността като СОЛ Ви трябва 1 отработен ден и може да ползвате болничен. Ако е за майчинство, нужни са 12 месеца (общо).
Ако до сега нямате нужните месеци с ОЗМ, самоосигурявате се до натрупването им.
Ако като СОЛ сте се осигурявала без ОЗМ (ниския процент), можете да започнете да внасяте за ОЗМ чак от януари догодина и след това да ползвате болничен.
Може. Трябват 12 от последните 18. Може да са разпокъсано, при различни работодатели, с паузи между тях.
Все още няма изискване за пордължителност на ТД.
Все още имате право и при един ден работа при посления работодател.
Е, вече все по-често проверяват фирмите, направили подобни прозрачни услуги
Надявам се да не сглупи да подаде ОКД5 със задна дата и с избрано "осигуряване за ОЗМ", че тогава и с подаването на Д1 ще е в нарушение :)

Дори и ако писмено приеме предложението за уговорено обезщетение ли?
Ако не приеме предложението, няма начинда прекратите ТД по чл.331. И това важи не само за майките.
И двете Д1 (заличаващата и новата) - в един файл. Подавате заедно с Д6 с увеличението.
За данъка: щом плащате цялата сума през м. 09.(което е нормално), данъкът е вътху цялата сума и е за м.09. В Д6 - за м.09., дата на начисляване/плащане 30.09., срок на попаване от 01.10.до 25.10.
При прекратяване на договора по чл.325, ал.1, т. 3, 4 или 5 не се пише "по инициатива на работодателя", а "поради изтичане срока на договора", "поради завършване на определената работа" или "поради завръщане на титуляра" (според случая). Това за инициативата е важно при прекратяване на договора по чл.71 (в изпитателния срок).
Прекратяването на ТД по чл.325, ал.1, т.3, 4 или 5 НЕ ограничава обезщетението до минималното и МОЖЕ да се ползва "пълна борса". Важното е между двата договора да не се регистрирате като безработна.
Напоследък зачестиха проверките от НОИ на работодатели, прекратили ТД  по чл.71 след няколко дневна работа. Не зная дали проверяват и при чл.325/1/3 и 4. Всичките тези основания си личат от пръв поглед, че са нагласени, но СА ЗАКОННИ и ако всички документи (договор, заповед, уведомления към НАП, ведомости за заплати, Д1, отчитане на присъствия и т.н.) са оформени както трябва - няма никакъв проблем.

ПП Не зная дали наистина работодателят е казал, или Вие се плашите като видите чл.325, но ограничението на КСО се отнася САМО за т.1 (взаимно съгласие), а не за останалите точки. В заповедта и в трудовата книжка освен члена, задължително се вписва и точката.
Хайде уточните си:
- дали този горд собственик  работи и в двете дружества, някое от тях или в нито едно
- ако работи, на какво основание полага труд - ТД, ДУ, личен труд, всякакъв вид труд като СОЛ, комбинация от предходните
- ако се самоосигурява- чрез кое дружество то прави.

След това прочетете наредбата за осигурявавето на СОЛ и една декларация обр. ОКД5 и обърнете внимание, че се подава И за начало на дейност.
За Д1 при  СОЛ, осигурен другаде на максимума, можете да погледнете в наредба Н-8 и в указанията към Д1. Ясно е описано. Вариантите най-общо са три - с ОЗМ, без ОЗМ и със заплащане на личния труд.
1. Нямам достъп до наредба н-8, но защо  Д6 е с код 6?
2. След като плащате през м.08., Д6 с код 8 трябва да е ЗА м.08. , дата в т.18 31.08.2018 и се подава МЕЖДУ 01.09. и 25.09.2018. Независимо дали служителя  напуска или не.

Погледнете наредбата. Там много точно и ясно е описано кога какви дати се попълват  и кога се подават декларациите. Не си правете всевъзможни комбинации, опитвайки се да налучкате вярната.
Щом няма 3 години - минимално обезщетение, независимо от основанието за прекратяване на трудовото правоотношение.
Ако отговаряте на останалите изисквания за отпускане на обезщетение, разбира се.
За Ваше успокоение: минимумът вече е по 9 лева на ден.
защото обезщетението тепърва трябва да бъде изчислено, а то е на база предходен работодател. Интересно, от кога базата е такава?

След като "чак" на 27.08. започвате работа, защо не се регистрирахте в НОИ вчера или днес?
А Вие как бихте постъпили-няма присъствие,няма документ за отсъствие?От 07.07. до 31.07.2018 г. какъв е по Д1-болничен,неплатен,платен?
Ами как - ще се обадя, ще разговарям с човека, ще се разберем...

А за Д1 бих постъпила както Ви каза marpan_64  Днес в 12:10 - като неплатен. После е много по-лесно за корекция.

Ако искате "сигурност" накарайте го да си пусне и една молба за неплатен
В началото на септември, когато бъде представен болничният лист с дата на издаване също септември 2018 г., но с начало на нетрудоспособността 07.07.2018 г., ще може ли корекция на Д1 тогава?

Ще може. Казах Ви вече. Срокът за корекция е до 30 април догодина. Погледнете Наредба Н-8, чл. 6а, ал.5.

Щом знаете, че ще има болничен, защо искате да посочите прекратяване на осигуряването? Нали после пак ще трябва да коригиране?
За Д1 срока за корекция е по-дълъг. А Д6 няма да коригирате, а ще подадере редовна само с увеличението.
Не,  не се включва времето, през което сте били на борсата, защото за това време не се дължат имне се внасят осигуровки за безработица.
Проблемът е, ако може така да се каже,  е че работодателят ми направи услуга, като ме назначи на работа и сега искаме да прекратим така взаимоотношения си, че да мога да "отида"на борсата по труда. Единственият вариант, за който се сетих е този със съкращение на щата, но мисля че ще му създам доста главоболия, така че има ли други варианти, за които да ме посъветвате.
Колко време работихте преди да излезете с болничен? Ако е до 6 месеца - вижте нещо по чл.70 и 71. Докато още не са го отрязали