Системата няма да отхвърля данни.Те ще са коректно попълнени.Дори лицето да е на 1 час.Но когато  си провери  здравния статус  ще бъде прекъснат.Това е от 01,04,2016.Защото  здравните осигуровки няма да са в/у 420,00лв. Поне така го разбирам.
Доколкото чета измененията, това, което казвате не е вярно. Щом е на ТД дори и за един час и заплата 55 лв, лицето ще е здравноосигурено, ако редовно са подавани Д1.
Промените засягат случаите при ТД и неподадени Д1, при ГД под МРЗ, а вероятно и случаите с ТД за няколко дни от месеца /при прекратяване на ТД или нов ТД/, когато за останалите дни няма ЗОВ като безработен.
Това не е казус, а договорка. Обаждате се в общината, питате какво ще платят и фактурирате.
Според мен 2000 лв, защото Вие не начисляваъе ДДС.

Следващия път, когато подписвате типов договор, поне зачеркнете ненужното :(
Фактурирате крайната цена. Това, което ще Ви платят.
Не ми е ясно защо в договора фигурират две цени и защо се споменава ДДС, след като изпълнителят не е регистриран по ЗДДС.
Здравейте, имам следният въпрос;Работя на временен ТД ,но преди изтичането му ми казаха че ми прекратяват договора (от 4.04.)В момента съм в болничен до 03.04.Въпроса ми е мога ли да предоставя друг болничен на 04.04 ,след като съм подписала взаимно заповедта за освобождаване?
Имате право да представяте болнични на бившия си работодател до 30 дни след прекратяване на трудовия договор. Ако имате 6 месеца трудов стаж от началото на трудовата Ви дейност, болничния ще бъде изплатен от НОИ.
Самоосигуряването е по ЕГН, т.е.  само един път.
За дейността си в ООД трябва само да подадете декларация за започване на дейност без да декларирате начало на самоосигурявне.
Трябва да имате предвид, че в годишното изравняване на осигурителния доход ще влязат и доходите ви от ООД. Ако имате такива, разбира се.
Здравейте , в продължение на темата, вписвали  ли се обещетението по 222 от КТ в Трудовата книжка, както обезщетението по чл. 224 от КТ /.
Обезщетението по чл. 222 се вписва в трудовата книжка.
Обезщетението по чл. 224 не се вписва в трудовата книжка.

За обезщетението по 222/1 се издават и УП2 и УП3
Може и по двата въпроса
За препоръчване е при започване на дейност да си наемете счетоводител, защото някои неща не са точно так, катко предполагате или четете някъде от тук и там.
на работни дни се дели
умножава се по работни  дни до края на месеца
Да се вмъкна в темата с един въпрос за фактурите от Метро:
Служител има фирмена карта за пазаруване в Метро. Един ден /или всяка седмица :)/ минава през магазина и си прави седмичните покупки за дома - три кила месо, брашно, храна за кучето, бира, тоалетна хартия, две тениски и т.н. Плаща със собствените си пари. Не представя фактурата в счетоводството. Как се процедира с такива фактури при насрещна проверка?
Фирмата е по ДДС и с предмет на дейност строителство и  изключва употребата на тези стоки.

И още един подобен въпрос - когато същата  покупка е от склад за строителни материали, където нашата фирма ползва отстъпки. Покупката е лична, с лични средства и фактурата не е представена в счетоводството, но материалите са вложими в дейността. В този случай как може да се защитим при проверка?
А не пише ли защо са отхвърлени?
Корекцията на Д1 /ако въобще за корекция на Д1 става дума/, не е ли свързана с корекция на Д6?
Като чета това указание /прикачено по-долу/, и конкретно т. 4.3, стигам до извода, че и личния труд не се декларира.

ПП Не гарантирам, че правилно съм разбрала, а само повдигам темата за коментар
Дейностите, които се облагт с патентен данък да изброени в ЗМДТ. Проверете дали Машага дейност попада там.
Осигуровките са според дейността и според начина на упражняване на тази дейност. За повече подробности - КСО и ЗЗО.
Счетоводни документи - фактури за разходи, свързани с дейността, фактури за продажби, месечни отчети на касовия апарат, ведомости за заплати, граждански договори, ....

В тази връзка искам да попитам има ли някакво задължение ЕООД-то към декларирането и внасянето на осигуровките на СОЛ управителя или това си е изцяло негово задължение?
Има :-)
Поне относно декларирането

ПП. Икономията от липса на счетоводител не е разумна.
Имайте предвид, че ако е избрала да се осигурявана по-висок доход от минималния и в края на годината няма доказн доход с такъв размер, то болничният и майчинството ще бъдат преизчислени върху минималния осиг.доход или до размера на доказания доход. И ще трябва да връщате пари на НОИ.
Плащанията от борсата въобще не ги броете.
Вижте и това указание. Конкретно - т. 4.3
1. Ако работодател и работник са свързани лица напр. баща и дъщеря - декларират ли се разходите за заплати и осигуровки в качеството им на счетоводни разходи.
2. Декларира ли се изплатения дивидент на съдружник?
3. Декларират ли се изплатените суми за личен труд?
Видя ли забележката под таблицата?

Забележка: Не се попълват данни за: свързани лица по § 1, т. 3, б. „а”, „б”, и „л” от ДР на ДОПК. Това са:
• съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство. Изключението не се прилага само при взаимоотношения между търговски предприятия (ЕТ) на посочените лица.
• работодател и работник;
• лицата, едното от които е направило дарение на другото.
Благодаря Ви много за изчерпателният отговор .
 За 71242008 Работник, строителна изолация  в седма група /квалифицирани работници/или  9 / професии неизискващи специална квалификация  тоест върху 420 лв ?
Щом професията започва със 7, значи 7-ма група /квалифицирани работници/.
Професии неизискващи специална квалификация  /квал.група 9/ в строителството са само общите работници.
Не е нужно да уведомява когото и да било. Е, ако дейността строителство не е включена в предмета на дейност на дружеството в ТР или няма "и други", ще трябва да впише новия предмет на дейност.
Не зная какво точно имате предвид под "изолации", но ако е за топлоизолации, по-подходящо е 4339- други довършителни дейности
За работника - не зная какво ще върши, но надявам се няма само да монтира скеле, за това можете да погледнете следните длъжности:
71242008 Работник, строителна изолация
71192007 Строител, алпинист
71192016 Работник, поддръжка на сгради

И едно напомняне - съществува Централен професионален регистър на строителя и членството в него е задължително за всички строители, които изпълняват строежи и отделни видове СМР. Не са задължени да се регистрират строители, които упражняват дейността си САМО като подизпълнители на регистриран строител или извършват строителни дейности на обекти от пета и шеста категория.
Т. е. да разбирам че изравнителната вноска от тази година е върху 16,3 а не както досега12,8%?
Зависи кой как се е осигурявал през годината :)
Иначе:
- да, вноската е със същия процент както през 2015 година.
- не, не е както през предходните години. За 2015 е ново
Не.
След справката има указание. Щом сте решил да се справяте сам, добре би било да го прочетете.