Може да издаде фактура. Може без касова бележка.
Ако искате цитирайте в полето или отзад точката от Наредба Н18
От командировачните ??

Аха. Питах един ЧСИ, запориал всички вземания на работника от нас във връзка с ТД, и той така ми отговори. При това - писмено.
Прочетете си запорното съобщение. Обикновено пише "върху работната заплата и всички доходи, свързани с трудовия договор". Или нещо подобно.
Ако не е записано само "върху работната заплата.", удържате и от обезщетенията, и от премиите, и от командировъчните, и от всичко, което плащате.
Не е :) Сертификатът е подновен около нова година.
Вече се оправих. Как тръгна и аз не знам. Пробвах тъпо и упорито, докато захапа :)
Хубав ден на теб и на всички във форума
:flowers:
От един час се опитвам да подам справката по ДДС, но безуспешно. Отварям странизата на НАП, влизам в слугите за нашата фирма, формирам декларацията и до тук. Въобще нямам бутони "Проверка на декларацията" и "Подписване и подаване".
Работя с ИЕ. На този компютър, с този софтуер и този подпис работя почти от една година и всичко е било нормлно. Нямам zoom на екрана.
Опитах и с Мозила  -два ми неуспешна торизация на подписа.
Някой знае ли на какво може да се дължи пролема и как се отстранява?
Прилага се. Има си и законово основание - чл.110 от КТ
Подава се уведомление
Няма проблеми при проверка, ако изпълнява дейността по всяка от длъжностите /по всеки ТД/ в определеното по договор работно време. Напр.  - от 8 до 12 - продавач, от 13 до 17 - счетоводител. Проблем ще е, ако в ТД е вписано, че ще е счетоовдител от 13 до 17, а в това време се окаже че продава в магазина.
Отпаднало ли е задължителното вписване при прекратяване на тр.книжка , че осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж при пълен работен ден?
Не е отпаднало, но текста не е точно такъв. Пише се "осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж." Може да не е при пълен работен ден. Например при работа на 2 часа осигурителния стаж също може да е равен на трудовия
Към ditzve:
1. При такова вписване н ТР ми се струва нередно собственика да е само СОЛ. Можи би наистина трябва да направите някакъв анекс за ДУ без възнаграждение /лючимите ми безвъзмездни ДУКове :)/ или въобще да прекратите този ДУ. Може би колегите ще Ви дадат и други съвети.
2. За регистрацията в КЗЛД  -задължително, щом ще има работници. За ДАНС - не зная.
Посочено е заплащане на за 1ч съответно при дневна смяна, за работа в събота и неделя, за работа по празници
Тогава и в ТК впишете по 7,50 лв на час /или колкото е вписано в ТД и ДС/ и готово. Колкото часа работи - толкова
Клаузата, която са вписали е възможно най-естествената и съответстваща на предмета на ДУ клауза.
Друг е въпроса какви затруднения ще създаде, относно осигуряването.
При това положение осигуряване на МОД и в края на годината корекции.
И какво и етолкова естествено на клаузата "възнаграждение,определено в зависимост от финансовите резултати и постигнатата печалба"? Особено когато управителят и собственикът са едно и също лице. Как и кой ще определя финансовите резултати всеки месец? Какво ще получава управитела по ДУ всеки месец? Или ще му се плаща само след годишното приключване? Ами ако е на загуба?
Освен това - плащането на собственика от печалбата под формата на дивидент е много по-евтино.
Не мога да разбера защо адвокатите толкова държат да впишат наличието на ДУ още при регистрацията на фирмата. Нали вписването на ДУ в ТР не е задължително? Или на адвоката се плаща за всеки обявен документ?
Колкото до "осигуряване на МОД и в края на годината корекции" - може би на Вас, като служител, така Ви е най-лесно, но за собственика, дето трябва да плаща, това едва ли е много приятно решение
За мсеците, през които няма доход /или няма осигуровки за безработица/ се взема  МРЗ.
Това няма нищо общо с продължителността на работния ден през останалите периоди.
Ако тези "бележки" съдържат рекизите, изисквани от Закона за счетоводството и ако покупката е сързана с дейността Ви - би могло да се отчетат като разход.
След като доставчикът не е регистриран по ЗДДС, то той не начислява ДДС и  Вие нямате право на данъчен кредит по сделката. /няма да можете да намалите дължимия ДДС за месеца/
Помолете Вашия счетоводител да Ви обясни тези неща с конкретни примери.
За "оправяне" на  ДДС-то можете да ползвате САМО фактури от регистрирано по ЗДДС лице. Няма проблем, ако това лице е ЗП. Дали тези фатури може да са без касов бон - вижте Наредбата за отчитане на плащанията в търговските обекти.
Не се признава за стаж при изчисляване на прослужени години.
За стаж за пенсия може да се брои, а може да не се брои - зависи дали по ГД са внасяни осигуровки или не, дали през това време сте работил и на друго основание или не....
Не, няма да се разберем така. На час по лъжичка :(
Какво сте вписали в тези Д1 и Д6, след като не сте начислили осигуровки?
Или счетоводителят е начислил, а Вие не сте удържали при плащането?
Питам се как е попълнена СИС.

Аз вдигам ръце
1. По ГД няма служител, а изпълнител. Такава "грешка на езика" се наказва с глоба от 1500 до 15000 лв.
2. Изпълнителят НЯМА нито начин, нито право сам да си внесе осигуровките. Може само да Ви въстанови тази част от осигуровките, които е трябвало да му държите от възнаграждението.

Ако сумата не е много голяма и извършената работа позволява - защо не увеличите срока на договора от един на два месеца?
платен е през Април, а аз съм секретарка:) на която са поверили задачата да работи с гражданските договор
Значи не сте си свършила работата както трябва и сега трабва да си носите последиците. Незабавно се обърнете към счетоводителя!!! Може би все още има начин да се "замажат" нещата.
А плащането по банков път ли е или на каса? Подавани ли са някакви декларации във връзка с този ГД?
Аз правя договорите, но не съм счетоводител, става въпрос за Април месец
Работата по договора е свършена през април? Или е платено през април?
А Вие сте: 1. адвокат, или 2. собственик/управител?
При отговор 2 - обърнете се към счетоводителя си. ГД може да може се направи и така, че да няма осигуровки. А може да не е късно за внасянето
При отговор 1- напускам темата.
1. Вие ли сте счетоводителя на възложителя?
2. Кога е платено по този ГД?
Благодаря Ви ! Аз говорих с НОИ и казаха да подадем  и ТК  - втора в която е отразен 4 месеца стаж и наново ще преразгледат документите.
Казали са Ви да занесете втора ТК?!? А казали ли са законовото основание за издаване на такава трудова книжка?
Отивате при бившия си работодател и искате да Ви нанесе трудовия стаж на поредното свободно място в НАСТОЯЩАТА Ви трудова книжка. Нищо, че може да не е спазена хронологията.
Все пак не съм сигурна, че проблемът е в трудовата книжка.