не се осигурявате през новата
А трабва ли да декларира, че започва дейност И в новата фирма? Например с ОКД5, попълнени ЕГН, ЕИК на новата фирма, отметка на започване на дейност и без никакви отметки в частта за осигуряването. Има ли смисъл от такава декларация и ще бъде ли приета?
А когато сметката е с ДДС, в справката по чл. 73 се пише без ДДС, нали?
Имам ли право да основа фирма? - в общия случай имате право. Ограничението може да произтича единствено от договора Ви като прокурист. Ако там е записано, че не можете да упражнявате самостоятелна стопанска дейност, или сходна дейност, или конкурентна дейност, или.. въобще нещо да Ви спира.
съответно да не се осигурявам. - може да не се осигурявате единствено ако фирмата Ви няма дейност или ако има друг управител, а Вие нищо не вършите. Е, и ако по трудовия договор Ви осигуряват на 2600 лв ,но тогава има някои особености.
Как мога да го направя?  - регистрирате фирма, работите, осигурявате се. Междинно си наемате счетоводител. И така.
Ще лъжа ще мажа, но данъчния кредит ще си го ползвам.
Ще удовлетворя данъчните и ще си измисля някаква норма на разпределение за ползването.
80:20

E, най-добре е да докажеш, че въпросния таблет се ползва само във връзка с дейността. Тогава нямаш проблем. :)
Моето мнение е, че въобще не тpябва да се завежда като актив на фиpмата, а да се отнесе на pазчет със собственика /както личните покупки от Метро/
"Не съществува правна възможност управителят на дружеството да сключва каквито и да е договори за трудова дейност със себе си в качеството си на физическо лице. Това е така, защото не може по един и същ договор едно и също лице едновременно да е работодател и нает работник  " - съвсем се обърках!
Това е вярно за ЕООД и за ООД с един управител. При ООД с двама и повече управители, които имат право да управляват поотделно, съвсем допустимо и законно е управляващия съдружник А, в качеството си на работодател, да сключи ТД със съдружник Б, в качеството му на работник.
Вашият човек може да е СОЛ +ТД, стига ортакът му да може да управлява и да се осигурява за управленската си дейност /ДУ, СОЛ или дори ТД с длъжност управител/
И да си усложнявате живота с т.нар. данък уикенд? И с отчитане на квотите за лично и служебно ползване? Направо отразете покупката без право на ДДС и го отразете по разчети със собственика.
Все пак добре е да говорите с този собственик и да му обясните в каква ситуация се е вкарал. Може да има доказателства, че ще ползва таблета само за служебни цели. А може да го накарате да се замисли дали следващия месец, когато си купи пералня, да вземе фактура на името на фирмата.

Във връзка с Вашия въпрос искам да попитам по-знаещите - ще има ли някаква разлика в горните разсъждения, ако таблетът беше под 700 лв?
значи може въпреки ,че е СОЛ в ООД , в същото време и да се назначи на тр договор?
Може. Дори може и повече: да има сключен ДУ за управлението, да има ТД на 8 часа за длъжност фризьор, да има втори ТД при същия работодател на 4 часа за счетоводител и освен това да е регистриран като СОЛ за всичко останало, което върши - снабдяване, почистване, маникюр, масажи и т.н. Достатъчно е да има друг управляващ съдружник, който да представлява фирмата в качеството на работодател при подписване на ТД.
Да не говорим, че ако му остане малко време, може да сключи и някой ГД с друга фирма за консултантски услуги...
Важното е да се осигурява за всичките си дейности :)
Остават 16.80
Д7 не се подава, ако вече е подадена и след подаването не сте били здравноосигурен на друго основание /няма прекъсване на действието на Д7 от някоя Д1/
Няма значение, как ще го наречете. Може и "добавък". Важното е да е приет на общото събрание на съдружниците или с решение на едноличния собственик, защото управителя може да си иска много неща, важното е тези, дето му плащат да са съгласни.
Да Ви обърна внимание върху още нещо - когато една фирма спре дейност, това не означава автоматично прекратяване на ДУК. ДУК се прекратява от общото събрание на съдружниците. Ако преди това ДУКа е обявен в ТР, при прекратяването трябва за де заличи.
Като чета чл. 330, не виждам ограничение за прекратяване на ТД по чл. 328 т.10. Може би изданието на КТ, което ползвам е по-старо...
Обезщетения - евентуално по 224, евентуално по 222, ал.3, евентуално по 220
И ако няма трудов договор  с код по НКПД и "бележка" по чл.62 ал.5  - не може  - защо да не може? Нали е собственик на фирмата. Че и управител по учредителен акт. Спокойно може да си е СОЛ. Ама е по-скъпо от ТД на 1 час :)
Казвате, че имате назначен  Управител, търговия на едро НКПД 1420 3001 на трудов договор. Ако името на този управител не е вписано в ТР като управител на фирмата, то се приема, че управлението на фирмата се извършва от един или двамата управители, вписани в учредителния акт.  Т.е. - назначения по ТД си управлява търговията, а съдружникът управлява фирмата. За тая цел съдружникът /един или и двамата/ трябва да се осигурява. Осигуряването на съдружник за управленската му дейност може да е по ДУ или като СОЛ. Е, при двама и повече управляващи съдружници /и осигуряващи се за тази си дейност/ е допустимо управителя-съдружник да е управител на ТД.
На място в НАП приемат само по новата програма, по старата ги отхвърля! С ел. подпис още не съм подавала!
А от кога е тази нова програма? Коя версия?
Точно така си е. Ниския процент е само за пенсия и инвалидност при общо заболяване, а високият - за всички осигурителни рискове без безработица и трудова злополука
Колеги минали по този път ми казаха ,че трябвало по двата трудови договори отпуските да си ги вземам едновременно. Нали по основния съм в неплатен отпуск?
Никъде няма изискване за едновременно ползване на отпуските по двата договора. Прави се само за удобство на работника.

Все пак се чудя защо минавате на варианта неплатен + допълнителен ТД? Няма ли да е по-добре всичко да стане с ДС за промяна на длъжността за определен период от време? Предлагам да включите в ДС следите текстове:
- Промяната на трудовия договор с настоящето споразумение е за срок от 12  месеца.
- Останалите условия по трудовия договор,  вкл. последното актуално ДС № ХХХ, остават непроменени.
-  Допълнителното споразумение влиза в сила от 01.02.2016 г. и е валидно до .31.01.2017  г. включително. От 01.02.2017 трудовият договор продължава по условията, регламентирани в ДС № ХХХ.
, в уведомлението чл.62,  заповедта за прекратяване ТД, в Д 1 т.15 дата на прекратяване осигуряването и в трудовата книжка от ... до коя дата се пише ,29, 30,31.01 или 01.02.2016

Благодаря Ви

И в уведомлението, и в трудовата книжка като дата на прекратяване на ТД се посочва датата, вписана в заповедта като "считано от"
Аз пък бих пратила оригинал + втори екземпляр с моя подпис и печат по пощата и ще искам да ми върне втория екземпляр с негов подпис. Ей така. За всеки случай.
е разбрах какво общо има стажът в чужбина? Сега в чужбина ли работите? Или "от октомври до сега съм на социални", т.е. - без работа?
Само едно мога да Ви отговоря: за да получавате майчинство, в денят преди 45-дневния болничен /или болничните преди 45-дневния/ трябва да сте работила на трудов договор.
Да, ако отговаря на другите условия.
Моля.