ОТНОСНО решението то публикува ли се в Тъговския регистър.
Благодаря!

Не
Да
Ако наистина прогнозите Ви за м.юли се сбъднат :-)
чл.333 КТ
И при безсрочен ТД може да няма закрила по чл.333 :-)  Например ако ТД се прекрати по чл.71/1, чл. 325/1/1, чл. 326/1....
Сигурно е възможно, но аз не бих го направила. Нито като фирма-възложител,  нито бих го приела като ФЛ-управител.
Особено когато управителят не е съдружник.
Здравейте, и аз да попитам че не съм подавала никога за фирма без дейност.
Освен Г2, Декларация по чл.13, ал,4 и нулеви баланс и ОПР, друго подава ли се?
Зависи от фирмата. Подава се всичко, което се подава и ако фирмата има дейност - протокол от заседание на общото събрание за приемане на отчета, такса....
5дни и 2 ч ако не е работил и на 22.04
С уговорката, че сега нямам възможност да погледна КТ: трудовиа стаж не се ли брои в цели дни? Например при 5 дни и 2 часа ТС е 5 дни. При 5 д. и 4 или 6 часа - ТС е 6 дни.

За осигурителния не споря :-)
А лицето работило ли е тези дни?
Най-добре да си пусне молба /заявление/ за някакъв отпуск /платен или неплатен/. Без такова волеизявление от негова страна няма как да оправите дните.
Остава да го водите самоотлъчка...
Дори да се споразумеят, това отказване от права няма законова сила.
Ако потърсиш във форума - в друга тема съм анализирала мотивите на НОИ да изискват плащането на това обезщетение.

Вписва се в ТК. Издават се УП 2 и 3. Може отделно, може и в общото, но на отделен ред.
Трябва да си внесе здравните. Подава Д7.
Ако обезщетението е платено, но не декларирано от лицето в НОИ - ще има проблем. Нали работодателят подава Д1. Ако обезщетението не се поиска/плати сега, а след две години, то за периода на обезщетението лоцето ще връща полученото от борсата.
Как да се добави темата в бележника.

От долу има едно голямо зелено "отговор" със стрелка в дясно. Натискаш стрелката и избираш от падащото меню
Не и Ви освобождава.
Освен ако това е единствения доход на лицето и средномесечната сумата, която плащате - НПР е под МРЗ. Или ако лицето е СОЛ.
Щом ГД е за период от 6 месеца - значи 6 броя Д1 и Д6. Ако е нужно да се подават, разбира се :-) . Един брой Д55 и една справка по чл. 73, когато му дойде времето.
При ГД се приема, че работата се върши от датата на сключване до датата на приеманена работата, независимо, че фактически може да е свършена за два дни.
 закупуването на ДМА става с парите, които фирмата е натрупала като печалба, а сумата по сметката си стой все така същата?

Как по-конкретно правите това? Как плащате ДМА с неразпределена печалба?
От няколко дни по форумите се върти подобен въпрос, а аз пак не мога да си го обясня...  Пътят " неразпределена печалба - гласуване на дивидент -  плащане на дивидента от каса или банка - захранване на каса или банка - плащане на ДМА" ми е ясен. Не ми е ясен пътя "неразпределена печалба или резерви - плащане на ДМА или на каквото и да е" без да има промяна в гр. Парични средства.

Въпросът е малко подвеждащ.  Какво значи "лично имущество"? Ако имате 3 апартамента и продадете два от тях за период под 12 месеца, това най-вероятно вече  ще е "дейност по занятие".
Същото се отнася и за случая, когато в 12-месечен период продадете 2 или 3 от "личните" си автомобили.
Възможно, ако е сменена и длъжността. Възможно, ако това "преминаване" е било към 01.01. и са влезли в сила нови МОД.
Иначе - заплатата може да се договори и 230 лв /повече от половината на 360/. Това си е проблем на договаряне. МОД при 4-часов работен ден е 1/2 от МОД по таблицата към ЗБДОО. Осигуровките са върху по-голямото от МОД и брутната заплата.

Какво се признава за трудов стаж - всичко. 1 ден работа на 4 часа  = 1 ден трудов стаж. Справка КТ
Какво се признава за осигурителен стаж - половинатао. 1 ден работа на 4 часа  = 4 часа осигурителен стаж. 2 дни работа на 4 часа - 1 ден осигурителен стаж /8 часа/. Справка КСО.

 :hmmm: Малко стpанни въпpоси от колега....
Да. Ако работникът реши да не итработва предизвестието, пишете и обезщетението.
Обезщетението е само за неотработената част на предизвестието. Предизвестието тече от деня, следващ датата на връчването му на работодателя. Тази дата се удостоверява писмено. Периодът от началото на предизвестието до датата на фактическото прекратяване на ТД е....отработена част от предизвестието.
Този договор на какво основание го сключвате? По КТ /възможно/ или по ЗЗД /обикновено/?
От там и отговорът на горния въпрос.
Уведомление се подава само за ТД, сключени по КТ. Ако Вашият ДУ е по КТ - подавате, ако е по ЗЗД - не подавате. И в двата случая не се подва друга декларация за начало на дейност. Всичко се отразява в Д1.
Каква заповед? Нали ТДе заличен? Лицето въобще не се е явило или по други причини този ТД въобще не е влязъл в действие.
Всеки има право на мнение, нали?
Естествено :-)
Нали тук точно това правим - обсъждаме различните мнения, за да стигнем до истината. Когато и доколкото е възможно, разбира се :-)
Според мен в казуса няма нищо интересно. Водещото е втори /допълнителен/ ТД. Другото са подробности. Уведомлението е за втори ТД, предизвестието - 15 дни.