С какъв код подаваш Д1?
ДОО от работника не е ли 7,1?
Би трябвало да имате право. Щом сте напуснали по Ваше желание /предизвестие от Ваша страна/, то обезщетението ще е само 4 месеца по 7,20 на работен ден /около145-165 лв месечно/
За да получавате обезщетение трябва да се регистрирате в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от прекратяването на трудовия договор. Т.е. от 28.06. до 09.07.2013. Всеки ден закъснение намалява петиода на обезщетението. След това трябва да се регистрирате и в НОИ, но там срока е 3-месечен, т.е. - до 27.09.2013
Лицето има 35 дни неплатен отпуск общо за цялата година. Значи трябва да се зачита за трудов, но не и за осигурителен стаж. Нали така?
Не е така. Вижте КТ и КСО относно броя на дните и относно признатия осиг.стаж.
А за отпуска са Ви отговорили.
Този 1 месец неплатен отпуск зачите ли се за трудов стаж или е след 30-те работни дни /около 1 и поолвина месеци/,?
КСО, чл. 54б
(1)Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица /7,20 за работен ден/.
(7) Когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:
1. за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година-среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
Не се удължава
Не си играйте с чл.328 ал.1 т.12 - слагате си таралеж в гащите. Ползвайте "утвърдените" методи за "докарване" на "пълна борса". Най-важното е, да са със съгласието на работника /чл.331, игрите свъв връзка с чл.71/ или с неоспоримата воля на работодателя /чл.71 ал.1/
Ами опитайте се да нагласите цифрите :)
 А това първо каза че е СОЛ и пенсионер, сега каза че бил само пенсионер - да го напише!!! Да попълни една декларация пенсионер ли е или не, СОЛ ли е или не. Вие си вържете гащите, пък от съда да се оправят както знаят.
Успех
той се бил разбрал за чиста сума за получаване да му е 2000 .
Разбрал се бил... А в договора какво пише? Тези неща не се уреждат с устни уговорки!
Размерът и начина на плащане на аванса също се договарят писмено.
И все пак - СОЛ ли е или не? Подписал ли е декларация за това?
И накрая - да не става въпрос за бюджетно предприятие?
ми се струва че трябва да удържа и ЗОВ независмо от всичко - ааа, зависи от много неща - дали изрълнителят е СОЛ, дали сумата е над МРЗ, дали е осигурен другаде и върху колко...
Не съм чела скоро ЗДДФЛ, но когато едно лице е СОЛ в една фирма и сключва ГД с друга фирма, то втората фирма беше ли задължена да удържа ДДФЛ? До колкото помня - не. На СОЛ се удържа данък само при т.нар. личен труд в собствената фирма.
Или бъркам...
Това, че ДУ е с пенсионер, не го прави с нищо по-различен.
Отпуската по ДУ не е "по право", а според договореното в самия ДУ.
Осигуровки  лични и от  работодател са върху размера на платеното възнаграждение, но не по-малко от МОД за управител според дейността на фирмата.
Това за двете МРЗ от къде го измислихте?
И не търсете информчация по форумите, а в законите - КСО, ЗЗО, ЗДД и т.н.
всички ли соц, здр. осиг + данък трябва да се внесат
Няма друг вариант освен ТД. И внимавайте с графика на работното време - работникът може да е на работното място САМО 4 часа на ден според предварителен график
Не. Нали на първа страница са само лични /паспортни/ данни :)
нали съставителите на ГФО трябва да са в трудови отношения с фирмата - не е задължително. Може и в облигационни отношения :) Важното е да е платено :)
За малки предприятия може да не подавате всичките изброени форми. Вижте какво пише в Закона за счетоводството. Задължително трябва да приложите декларация за истинност на подаваните данни, копие от платежното за таксата, протокол от общото събрание за приемане на ГФО /за дружества - ООД, ЕООД, не и за ЕТ/

Извинявам се, че повтарям казани отговори, но като въпросът е зададен два  пъти..... :hmmm:
За регистриране - може. За обезщетение - зависи.
В случая е спазено условието лицето да не е осигурено на друго основание. Ако са спазени и другите условия за отпускане на обезщетение - да не е пенсионер, да има 9 месеца с осигуровки за безработица пред последните 15 календарни, да се е регистрирал в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от прекратяване ан трудовия договор - може да получава обезщетение.
Трябва да има приложение. Съдържанието е почти едно и също всяка година :) Сменяте само някои цифри и някои изречения, където е нужно.