Това за 2013 ли се отнася?
Ако е така - внесете си сумата, пък тя ще отиде към поредното задължение
Според мен по-добре на ДУ. Някак е по-изчистено. При ТД трябва да има работодател и не съм много сигурна как ще се тълкуват нещата, ако собственика на ЕООД не изпълнява управленска дейност /не се осигурява и т.н./
Относно приликите и разликите:
1. За осигуровки, данъци, ползване на болнични и признаване на разходите за заплати - и ТД и ДУ са съвсем еднакви.
2. При ТД могат да се ползват някои "привилегии", произтичащи от КТ - платен и неплатен отпуск, спазване на работно време, начисляване на процент за трудов стаж и професионален опит, някои обезщетения и т.н. При ДУ някои от тези неща могат да се догооврят. Различното е, че при ДУ няма работно време . Не зная това дали е + или -, но ако от ИТ заварят управителя на работното място след работно време, няма да търсят отчитане на извънреден труд :)
3. При ТД  има и много отговорности - трудова дисциплина, дисциплинарна отговорност, имуществена отговорност... , но нищо не пречи и в ДУ да се регламентира отговорността на управителя.
На практика няма голяма разлика между ТД с длъжност Управител и ДУ.
1. По граждански договор НЕ се назначава. Гражданския договор се СКЛЮЧВА за определена работа с конкретен краен резултат и конкретен срок. Не всяка работа може да се изпълнява по ГД. За ГД не трябва да има работно място и рабонво време. Извод: Не винаги е възможно за определена дейност да се сключи ГД. Особено ако става въпрос за неопределен период и с работно време.
2. Можете да сключите втори трудов договор. Не е нужно да уведомявате първия работодател, нито да търсите съгласието му. Изключения: Ако условията на първия ТД изключват допълнителен труд при друг работодател - държавни служители, специфични изисквания на работодателя и т.н.
3. Обезателно трябва да уведомите втория работодател, че вече работите другаде.
4. Първият работодател ще разбере за втория ТД при три ситуации: При сигнали от "доброжелатели", при годишното изравняване на облагаемия доход, когато сте задължена да представите сл.бележка за дохода по втория ТД и първият работодател прави изравняванеда, и ако дохода Ви по първия ТД е около или над 2200 лв, то ще трябва и документ за осиг.доход през месеца, който да представите на втория работодател.
Моля   : )
И друго да уточним - фирмата нали не е ЕТ?
Тази година, срокът за подаване на годишната данъчна декларация за корпоративни данъци е 1 април, тъй като 31 март е неделя. Този срок важи както за фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност

http://www.nap.bg/news?id=1697

Извинявам се - това е срока за ГДД. Макар че и за ГФО май е същото...
Ако няма никакви приходи и разходи - да, ГДД за без дейност
Като подадеш уведомление за промяна на срока на договора, 02 ще стане 01
Хм, дали?
не виждам нищо лошо от това да си го освободиш и с 02 - да. И аз не виждам проблем. Проблемът идва само от страна на някои кредитодатели, които искат "постоянен" ТД и не са наясно с КТ.
Не разсъждаваш правилно. Това е членът. Работодателят няма право да задължава при избора ва банка. Друг въпрос е дали може да използва "определени лостове" за "убеждаване" на работниците.

Към Таня-ЛС: Да си ползва банковите преференции с неговите средства, а не със средствата на персонала Може и да си права, поне от "човешка"  и икономическа гледна точка, но много често банките дават преференции не само заради размера на вложените пари, но и за вида и броя на ползваните услуги. Перото "банкови такси" понякога има значение :)
Не. Трябват му 12 часа междудневна почивка.
А ако толкова му се работи  -да си регне едно ЕТ, ЕООД или св.професия и да си работи денонощно. Над времето 8+4 по трудови договори.
Ако срочния ТД е бил по чл.68 ал.1 т.1 за определен срок, то при преминаването на срочния ТД в безсрочен НЕ се подава уведомление по чл.62.
Ако срочния ТД не е по тази точка, то той не може да премине в безсрочен, дори и  лицето продължава да ходи на работа.
общият трудов стаж с неплатения отпуск, зачетен за трудов стаж
Може да се прекрати.
Отрицателните страни за служителя са, че остава без работа.
Трябва да искате, щом има нещо платено през 2012. Не може да Ви откажат.
Това някакъв нов правопис ли е?
рОход командировки,  признават за рЪзход... още малко ще се признаят и за ВЪзход :)

Сега сериозно. Към питащия - местонахождението на обектите различава ли се от местоработата на работниците по ТД? Ако местоработата в ТД е "обекти на фирма Х" - забравете за командировки. Ако в ТД за месторабота сте посочили "обекти на фирма Х о град А", а обектите, където работят е в град Б и имате оформени, подписани и подпечатани командитовъчни - става. Поне за дневните. За нощувки и транспорт ще ви трябват още документи.
Проблемът вероятно е в това, че парите трябва да се изпишат документално и реално ги няма в касата за да се преведат по банков път.
Ще е интересно, ако някой предложи решение на подобен казус....
Зависи все пак колко пари по документи има в касата
Иначе: днес взема колкото има лични парички /под 10000 лв, за да не търсят произход/, внася ги от името на ЕТ по сметката на ЕТ, от там - по личната сметка на собственика. След това ги тегли.
След няколко дни повтаря операцията. И така до изчерпване на "документалната" каса.
Е, малко ще се бръкне за банкови такси, ама на фона на сума над 15 хиляди, това няма да е проблем :)
Не може да бъде СОЛ на две основания. Ако в ООД-то упражнява дейност, подлежаща на самоосигуряване, то подава декларация ОКД5, в която посочва, че се самоосигурява по ЕИК на ЕООД. А може и обратното - както желае.
В ООД-то може да бъде на ТД, на ДУ или да получава доход от личен труд като собственик /СОЛ в ЕООД-то/. Може въобще да не получава доход от трудова и/иил управленска дейност в ООД-то, ако не упражнява такава. За ТД и ДУ подлежи на осигуряване, независимо, че е СОЛ. До месечния максимум на осиг.доход.
Е, надявам се да я съкратят след 01.04.2013 /или 3 г. след датата на отпускане на онова обезщетение през 2010т/
За няколко дни има ли смисъл да й правят мръсно?
 В Д6 влизат всички осигуровки - и личните и от работодателя. Така е било винаги през годините поне при платени заплати.
Да използвам темата да попитам - ако се подаде сега Д6 за период през 2010 г с ДДФЛ за внасяне  с каква дата на плашане да я подам - реалната дата на плащане на заплатите, с която вече има подадена Д6 или с друга дата  -следващия ден, днешна дата..? За този период Д6 е подадена с техническа грешка в ДДФЛ и сега имаме надвнесен необвързан данък.
 И ако се подаде тази Д6 за минал период дали ще има глоба? Има ли значение дали ще се подава с КЕП или на хартия?