Защо ще подава Д7? Нали получава обезщетение за бедработица и му се внасят ЗОВ от бюджета.
А ГДД трябва да подаде. Без да изравнява ЗОВ
Не е нужно. Но не е и забранено.
Може да се прекрати. За уведомлението използвайте това основание на ТД, по което е назначен.
За преминаване на срочен ТД за определено време в безсрочен не се подава уведомление.
още 6 месеца :)
Може вече да се подготвяш  :)
Как да Ви отговоря, като не зная нито заплатата Ви, нито минималния праг за длъжността.
По принцип - за първите 3 работни дни от болничния обезщетението се плаща от работодателя като 70% от надницата. Следователно за тези 3 рабонти дни осигуровките са 70% от осигуровките, които се плащат при работните дни, но не по-малко от осигуровките върху МОД. За останалите работни дни от болничния осигуровките се плащат от работодателя и са 4,8% върху 420 лв, пропорционално на дните.
Уведомлението е за безсрочен ТД, нали? Вземете ТД, преправете го, вкарайте в него клауза за срок на изпитване в полза на работодателя /това не се отразява в уведомлението/ и го съкратете по чл. 71, ал.1.
Иначе няма неискам - ще го върщат от НОИ докато не платите всички обезщетения. С осигуровките по тях.
Вижте указанията към Таблица 1 и 2, а също и тези към Приложение № 7 доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ
и към Приложение № 3 доходи от друга стопанска дейност
Ако не пречи на заветните 9 от 15 - няма значение.

А можете да ползвате и ТД за определена работа.
С това уволнение поради намаляване обема на работа работодателят се задължава с обезщетение за неспазено предизвестие /не по-малко от 30 дни/ и обезщенетие за оставане без работа.
В ОПР - в балансовата стойност на продадените активи.
В СБ - никъде.
1. Осигуровките на СОЛа са по ЕГН, следователно по адреса на лицето. Осигуровките на работниците са по ЕИК, следователно по адреса на фирмата.
2. Не мога да ти кажа.
Не мисля, че е нужна нотариална заверка. Достатъчно е подобно право да е вписано в ДХ на заместващия, или да има заповед на шефа кой за какво да го замества.
Що не го задържите до понеделник? Или пък да я подпише някой, който е упълномощен да замества шефа.
Не смятам, че заповед без подпис е действителна. А изпускането на срока за регистрация в АЗ е достатъчно за "законови претенции може ли да има от страна на служителя". Самата неподписана заповед - също.
Патента замества "облагането на дохода". Разходите не намаляват размера на патетна /алтернативен данък/, нито пък приходите го увеличават. Няма и НПР. Поне относно определяне на патента. И друг данък няма.
Абе може да далява безвъзмездно... ама я виж ЗКПО, чл.16 - там има друго тълкуване на сделките със свързани лица. Това "дарение" според Вас  може да се изтълкува от данъчните като безлихвен заем.... А може да се зачете и като недеклариран приход...
Най-добре е да помислите как да върнете сумата, а още по-добре - измислете някаква услуга, дето сте "извършили" на баща си. Второто е по-добро, но става само ако не сте регистрирани по ДДС.
И се намерете счетоводител!
Да, добавката за "клас" се ИЗважда и останалата сума, получена по трудов договор през 2014, трябва да не надвишава 12 МРЗ

Аз пък не разбрах друго  -каква част от данъка ще връщат? Ще обясня с пример:
Ако заплатата е 340 лв без добавка за "клас", то след приспадане на задължителните лични осигуровки, данъчната основа е 296,14, а дължимия данък 29,61
Ако същия човек има добавка за 10 г. стаж в размер на 20,40 лв, то данъчната му основа ще е 313,91, а дължимия данък 31,39.
Да предположим,  че през цялата 2014 г. работникът получи САМО тези /340+20,40/*12 по трудов договор. Каква ще бъде сумата, която ще му бъде възстановена - 12*29,61 или 12*31,39?
Вие сте безработна, не сте СОЛ!!! Нямате остование за подаване на Д6 и не могат да Ви глобят за нещо, което не сте длъжна да правите.
Довнесената здравноосигурителна вноска няма никакво практическо значение. Не Ви дава никакви допълнителни права и не Ви носи никакви ползи. Правите я само защото закона Ви задължава.
Прав е адвокатът. Вижте чл 228, ал.1
По чл.328, ал.1, т.1 с разрешение от ИТ /чл.333, ал.5/
Други варианти - 325, ал.1, т.1 и чл.331
Подкрепям казаното от irenabrili
Зависи този ремонт дали е подобрение или възстановява предишните характеристики на актива.
При така посочените операции бих се ориентирала към разход