Колибри, въпреки че цитирах твоя отговор, коментарът ми беше насочен основно към Влада-влад.
Извинявай, ако съм те засегнала.
Да и на двата въпроса.
Всъщност по първия въпрос е "не" - осигуровките на СОЛ не са разход. Друг въпрос е, че тези осигуровки се приспадат от данъчната основа преди определянето на данъка.
Влада-влад, колеги сме. Нека наричаме нещата с точните им имена. И е хубаво да четете повече. Всичкото, което съм написала, го има точно и ясно в ЗДДФЛ.
Щом се облага по "общия" ред, разходите нямат значение. ДДС-то още по-малко.
Сметката е проста:
(Приходите от тримесечието - НПР - осигуровките на ЗП за тримесечието)*10%= дължим авансов данък
Дължи.
Разбира се, ако има приходи :)
Ако освобождаването е по вваимно съгласие, освободете го от 4-ти. Е, не е съвсем изрядно искане, заповед и "считано от" да са на една дата, но не е голяма грешка.
Ако искате "пълна изрядност" - заповед от 04.10., връчена на 04.10., "считано от" 05.10. и 04.10. -самоотлъчка или ползван отпуск (ако има право и ако има заявление за ползване).

Ако ще напуска по чл.326 и не си отработи предизвестието - да си плати обезщетение.

Това, че няма отработен ден след болничния, не е проблем.  Реално има право да подаде искане за напускане и докато е болен.
Подава ОКД5 с начало на осигуряване от там, където ще почне да се осигурява. Ако на другото място е имал подадена ОКД5, то тя автоматично се коригира, кано остава частта "упражнявам дейност в..." и отпада частта за осигуряването.
Д1 се подава от ЕИК, по който е осигуряването. По другия се подава, ако осигуряването е с ОЗМ (вижте кодовете). Д6 на СОЛ е годишна по ЕГН. Ако има "личен труд", Д6 за данъка се подава където е полаган труда.
Самоосигуряването е на едно място. Годишното изравняване на осигуровките е за всички доходи от всички дейности.

Четете КСО, Наредбата за ООСОЛ... Наредба Н-13
Датата на дневното извлечение, в което е отразен превода :)

От съществено значение ли е, дали ще осчетоводите превода в петък вечер или в понеделник? Пък този, дето получава парите, му е все едно кога сте ги наредили - важно е кога ги е получил :)
Аз бих зи завела всики телевизори, хладилници, печки, канапета... като отделни активи. Независимо дали са кепени преди или след въвеждането в експлоатация. Нали всеки от тях може да се развали, подмени, продаде, бракува... значително преди края на ползването на имота.
Пробвах първо да залича - не става "Неправилна последователност на подаване на декларация по отношение на Код корекция - предишна декларация:няма намерени, текуща декларация:8"

Проверете:
Дали е родадена Д1 за м. 07
Дали е приета
ЕГН-то, т.12 и месеца в заличаващата Д1
Кода за заличаване
ЕИК на осигурителя
Месеца, за който подавате Д1 в сайта на НАП

Вероятно има грешка накъде
Категорията къде се отразява? Не беше ли в т.12?
Ако променяте "вид осигурен", не става с корекция, а със заличаване. Подавате Д1 -заличаване, Д1 -редовна и Д6 -редовна с увеличението
Получената комисионна към фирмата подлежи ли на облагане с данък, лицето е СОЛ.

В края на краищата кой получава комисионата - фирмата или лицето? А лицето в качеството на какво е СОЛ?

 Вие защо сматате, че дохода от комисиона е необлагаем?
Точно при действаща фирма става :)
При двама съдружника, които са и управители по силата на учредителния договор и двамата упражняват управлението по ТД . Управител А сключва ТД с Б като представляващ работодателя. В другия ТД си разменят поцициите.
Виж, когато единия управител не управлява или има само един управител,  наистина няма как да стане
там внася само осигуровки на малкия %

Нали не се осигурява там (разбирам "там, в другата фирма")?

ПП Остава да кажете, че в първата внася осигуровки на високия % ;)
Имате право на борса (регистрация), но няма да получавате обезщетение, защото вече получавате друг вид обезщетение (за бременност и раждане).

Ако ТД бъде прекратен преди 45-дневния болничен преди раждане, може да отидете на борсата и да получавате обезщетение.  Имайте предвид, че при "платена борса" няма осигуровки за общо заболяване и майчинство и когато трябва да излезете по майчинство няма да сте осигурена за този риск и няма да имате право на обезщетение за бременност и раждане.

ПП Задавайте въпросите си на едно място. За уволнението вече писах в другата тема.
Мисълта ми е могат ли предсрочно да ме освебодят, като разберат?
Може и да могат - ако сте в срок на изпитване, ако титулярът се върне (лесен вариант)
Може да могат, но трудно - с предизвестие по чл.328, но с предварително разрешение на Инспекцията на труда. Като се има предвид, че предизвестието е 3 месеца, но не по-късно от връщането на титуляра, че се дължи обезщетение и т.н., не мисля, че работодателят ще го направи.
Може и да Ви накарат да напуснете по "взаимно съгласие " като умишлено Ви създадат непоносими условия на труд.
Всичко е възможно . Не Ви го пожелавам, но добре е да знаете, че нямате 100% защита от уволнение.

На останалото имате отговори тук:
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=29186.msg170459;topicseen#new

Най-добрият вариант е работодателят да се съгласи да Ви преназначи на постоянен ТД.

Да но по ГД се плащат осигураовки само върху получените суми, а не по таблица както искат за ДУ. това е за което говоря. Облагаеми са само получените доходи, което е по закон

Да, така е. В КСО има разлика между осигуряването по ДУ и по ГД. ЗДДФЛ също регламентира различен начин на облагане на доходити по ДУ и ГД.

Впрочем такова понятие "ГД" няма. Това, което обичайно се влага в понятието ГД е "полагане на труд и получаване на доход по извънтрудови правоотношения".
тогава собствменика може да сключи договор за управление за 1лв.
Може. Само че този договор може да е само ДУ, тъй като сам със себе си не може да сключи ТД. А при ДУ няма работно време и осигуряването е върху минимум МОД за управители (колоната за квалификационна група 1 от таблицата към ЗБДОО за съответната година). Обикновено това е повече от минимума за самоосигуряващи се лица.

 в повечето страни има 5г гратисен период за нови фирми. те не са задължени да плащат данъци и осигуровки, докато си стъпят на краката.

Хубава практика. За съжаление законодателството в България не предлага подобна опция.
Ако преди връщането на титуляра вече сте излезли в 45-дневния болничен преди раждане или сте родила, ще имате отпуснато обезщетение от НОИ в размер на 90% от среднодневния осигурителен доход от последните 24 (или18 - не помня) месеца. Трудовият Ви договор ще бъде прекратен, но Вие щи продължите да получавате обезщетението да 410-ия ден. За този период ще трябва сама да ди внасяте здравните осигуровки като безработна.
За обезщетение за гледане на дете до 2 годишна възраст ще трябва да започнете работа (осигуряване) поне за един ден.
12
Защо? Трудовия стаж не е над календарния период.
Да не бъркате с осигурителния?
Макар, че и осигурителния едва ли е 12 години. Може да е повече от 10 само ако се отчете  пелиода, през който действаше члена "Шулева" според който при ТД  + СОЛ 4 години се зачитат за 5.