Само изписва това като предупреждение или не Ви позволява да продължите нататък?
Дайте едно ОК след предупреждението и се опитайте да продължите.
На база последните 24 месеца

(7) Когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:
1. за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
2.  за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст - доходът, от който е определено паричното обезщетение по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица
Да.
Ако тогава заплатата й е била под 560 лв, изчислявате отпуска (или обезщетението) върху 560 (МРЗ)
Ако лихвите са за повече от 5 години назад, може.
Иначе всяко плащане, което направите, ще покрие първо най-сталото задължение (вкл.лихвите по него), после следващото и т.н.
Има възможност да посочите кои точно задължения ще погасявате. Става в НАП с подаване на декларация по образец или пи електронен път с ПИК. Не съм гледала скоро декларацията и не помня дали можеше да се отделят лихвите.
Имаме нов съдружник в ООД, който досега беше на трудов договор в него . Другият съдружник е по ДУК , може ли и новият съдружник - вписан и като управител - да бъде също по ДУК
Може, но ако само ще управлява. Или ДУ за управлението плюс СОЛ или ТД за другата дейност
Според мен, ако има печалба при продажбата на даловете на ЕООДто, тя би трябвало да е облагаема. Какви са Вашите бъдещи намерения и от къде ще вземете пари за новия бизнес, финанси си е Ваша работа.

ПП Нещо не схванах кой на кого е задължен, кой е кредитор, кой е длъжник, ама карай..
За периода на болничните се взема дохода ОТ който е изчислен болничния.
За периода с 380-те лева се взема минималната работна заплата
По основния - 560. По допълнителния предполагам, че пак толкова. Съмненията ми не са относно размера на сумата, а дали при два ТД се дължи и по втория. Ама щом се плаща болничен и по него, тогава би трябвало да има и ЗОВ
Ще направите корекция само с тези осигуровки. Трябва да подадете заличаващата Д1 и корекцията на Д6 едновременно.
Заличаването на Д1 е с код "3", а не с "0", доколкото помня.
Освен това ще трябва да доплатите на младежа и да преизчислите данъка
Върху 70 лева? Само? И е нямал друг осигурителен доход през месеца?
Май наистина ще трява да заличават Д1. Че и Д6.. И проблемът не е заради Д7 на момчето, а заради Вашата небрежност
Ами щом през август има осигуровки по ГД, значи дължи здравни само за м.юли и септември. Ако след това е осигурен като студент, разбира се.
За да си внесе здравните, трябва да подаде две Д7 - една за м.07, чието действие се прекратява с подадената Д1 по ГД, и една за периода след ГД.
Заличаването на Д1, когато  има основание за подаването й, е чиста глупост.
Друг въпрос е дали по този ГД има основание за осигуровки. Щом е подадета Д1, предполагам,  че има такова основание
Не съм вещо лице,  :) но въобще не съм се замисляла. Просто нямах под ръка КСО.

Текстът, който Ви  интересува е в чл. 54б, ал.7, т.3. Явно ще Ви е интересна  и ал.1
Скрит текст :
Аз правя сметката така:
От 18,12,2018 до 21,07,2019 - 7 месеца и три дни по календар.
До тогава е отсъствал 33 дни. Т.е. 21,07,2019 е бил последния ден от 6-те месеца
Е, чак да се пренебрегва изцяло... Някъде в чл. 54б или 54в имаше текст, че за времето със стаж в чужбина се взема минималната работна заплата за страната (разбирай каквато е била по това време в България)
 Неплатената отпуска, незачетена за стаж, ако се попълва на последните страници на трудовата книжка и няма отношение към УП3.
В "правоъгълния" печат - трудовия стаж.
Не пишете, че трудовия стаж не е равен на осигурителния. Пише се когато са равни. Когато не са, не се пише нищо, а се издава УП3
Гледането на дете не е свързано с изискване това да става в България. Гледате си го където искате. Ползвате си всички отпуски, на които имате право и които работодателят Ви разреши, носите му нужните документи и си получавате парите (когато Ви се полатат) по банков път. Единствено не трябва да работите
  Коя банка все още предлага онлайн банкиране само с подпис? Защото тези , които използвам плюс подписа искат и  код от  СМС-а.
Ами давате Вашия телефон за контакт и готово :)
Вярно е, че отпускът се изчислява от последния месец, през който има отработени поне 10 дни. Когато такъв няма, изчислява се от възникването по ТД.
Във Вашия случай, след като е новопостъпил и няма месец с 10 дни, ползвате възнаграждението по договора.
Поискате и сл.бележка/и от предходния/те рабптодател/и за ползвани при тях платен и неплатен отпуск, за да сте сигурни на колко дни има право