Часовете нямат значение за правото (и на 4 часа сте осигурени за безработица)
Ако заплатата е намалена, то и обезщетинието ще е по-малко. (Изчислението е 60% от средния осигурителен доход 24 месеца назад)
Щом е било СОЛ през чост от годината, попълва таблиците само за тази част.
Осиг.доход по ТД също влиза в таблиците за месеците, за които попълвате.
Ако нещо е в повече или грешно, влезте в таблиците и коригирайне или изтрийте ненужното
Питате за таблици 1 и 2, така ли?
Ако през цялата година не е бил СОЛ по смисъла на КСО или безработен, който сам си е внасял здравни осигуровки, нямате основание за попълване.
Не се удържат осигуровки. По тазе причина не се подават Д1 и Д6.
Ва ТЕЛКа и данъка: прочетете внимателно СИС. Има място за отметка.
Добре е да се посочи.
Ако е пропуснато, не е фатално.

А този човек само ще управлява ли? Има ли си персонал за другите дейности?
И аз наскоро имах подобно нещо - през март платихме по СИС за работа, извършена през февруари. Първо писах последната дата на март, но не ми прие. После, не знам дали е правилно или не, написах 29.02. и мина (добре че беше преди 25-то число на март).
Какво значение има дали е преди 25.03. или след това? Както описвате ситуацията, срокът за подаване на Д1 и Д6 за този ГД е бил до 24.04
Ако под "МОД" имате предвид "максимален осигурителен доход" - не подава Д6-13, защото няма нищо за деклариране.
Ако под "МОД" имате предвид "минимален осигурителен доход за длъжността" - тогава имате проблем

От указанията към Д6:
18. Дата на изплащане/начисляване - попълва се във формат (дд, мм, гггг) следната дата:…
- датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението, когато в т. 8 е попълнен код 4 - за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, които са изплатени след 31 декември 2014

Ако сте платили през м.04, не виждам защо не Ви приема Д6. Срокът е "до …", а не "от..- до"
Щом договора е срочен, то най-логичното е да се прекрати по чл. 325, ал.1, т. 3, 4 или 5 според вида на срока. И трите точки предполагат пълните 60% обезщетение.
Е, има и други членове, които важат за всички ТД, независимо дали са срочни или не. Бобо е прав
Това, че основншя договор е на 4 или на 2 часа, не го прави по-малко основен.
Допълнителен трудов договор може да има едва след като вече работите по основен. Т.е. ако работите на две места.
Не е задължително основния трудов договор да е на пълно работно време или да е с по-голяма продължителност от основния.
А какво точно искат в детските градини, не зная. Децата ми отдавна са минали този ририод.
Щом ЕТ няма приходи и разходи, не попълва прил. 2.
За дивидентите не се подава ГДД и не се посочват в нея.
За ДУ би трябвало да попълни прил.1, но не съм сигурна, дали трябва да подава ГДД
Само с прекратяване на стария ТД и нов ТД.
Всичко друго е "удобно" заобикаляне на КТ.
В колона 5.
А дали ще довнася ЗО или не, зависи от другите данни в таблицата
Не точно. Ако дохода Ви през последните 24 месеца е бил нисък /имате "дупки" без работа или сте работили на 4 часа, или.../ обезщетението може да е 9 лв на работен ден и при "подходящ " член на прекратяване на договора. Още повече, ако има стаж под 3 години
СЪпругата е назначена като управител.
Управител на ЕТ?

То вярно, че съпругите управляват мъжете си, ама и ЕТ-тата им да управляват....
СЪпругата е назначена като управител.
Управител на ЕТ?

То вярно, че съпругите управляват мъжете си, ама и ЕТ-тата им за управляват....
Дивидента на местно ФЛ, въху който е внесен окончателен данък не се декларира. Независимо дали декларирате други доходи или не