Тази справка е свързана с ГДД. Предполагам, че ще се появи след срока за подаване на ГДД 2021
Пак да питам: Коя справка търсите или гледате?
При мен в "Справка за осигурителен доход №839" си излиза всичко
Защо в Д6 са само вноските на едно лице? Доколкото разбрах имате повече работници. В Д6 посочвате вярната сума на осигуровките на всички работници.
При всяка корекция на Д1 се прави съответстващата корекция или увеличение на Д6, така че сумата от всички осигуровки по всички Д1 за периода да съответства на общия размер на осигуровките по пера, посочени в Д6
Предполагам, че ДОО на всичките е 388,13
Намаляват осигуровкито /т. 2/. Лицето е било в болничен, което установих днес.
Корекция на Д1, като попълвате верните данни + корекция на Д6 пак с верните данни само на фондовете, които се намаляват. Ако някой фонд се увеличава - добавяте нова, редовна Д6 с увеличението.
Не си играйте на всеки поотделно. Щом ще коригирате 5 - направете го наведнъж
1. Важното е Д1 и Д6 да се подават едновременно, така че да се равнят осигуровките
2. Не винаги при коригиране на Д1 е нужно заличаване. Ако има заличаване, то в един файл подавате заличаващата и вярната и едновременно с тях коригираща или редовна Д6
Това е причина наистина да разговаряте със счетоводителката!
Вероятно тя е подавала Д1 с ОЗМ, а реално не сте подали декларация в НАП за такъв вид осигуряване.
 А за другото казвате, щом показва че се осигуряваме за пенсия и е записано че има временна инвалидност,😀
не съм казала, че е записано, че има временна инвалидност. Записано е, че се осигурява за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. При другият вариант на самоосигуряване , който включва и осигуряване за болнични, в справката на НАП пише "Всички осиг. рискове". Явно вашият човек не се осигурява за болнични.
 
 не трябва да даваме допълнителната сума към осигуровката за право на болничен така ли.
Щом като не сте декларирали осигуряване за болничен, не правите такива вноски.

 Счетоводителката прави всички вноски и внася сумите просто преди плащахме 150лв, а сега 165 за да има право на болнични. В сумите си е включена предполагам възнаграждение за вашата колежка 😀
Вие не знаете ли какво плащате? Най-вероятно в цитираните суми е включено и възнаграждение.
Разговаряйте с колежката. Питайте какви вноски прави и за какво, какви декларации подава, на какво се дължи увеличената такса... Тук никой не може повече да Ви помогне.
Добре разбирам. Но тогава върви ли стаж или не?
Кога "тогава"? Ако се осигурява за пенсия /както би трябвало, съгласно линка, който прилагате/, то "върви" стаж за пенсия и "не върви" /няма/ стаж за болнични.
 
По въпроса за данъчното облекчение във НАП ли се подава нещо и самия ТЕЛК за да не бъде облаган месечния доход? :)
А този ЗП формира ли месечен облагаем доход? Най-вероятно не. Обикновено ЗП се облагат на годишна база с подаване на ГДД. Там си ползват облекчението.
Не ми се проверява, дали при подаване на д55 има опция за данъчно облекчение на ТЕЛК. Нямам спомен.
Промяната на вида осигуряване (с ОЗМ или само за инвалидност) може се прави веднъж годишно - само в периода от 01.01. до 31.01. Ако искате да направите промяна, имате на разположение само два дни.
Работникът не е залъжен да знае или цитира членовете от КТ, но ТРЗто е длъжно.
Прекратяването на ТД с предизвестие, пък било то   неспазено, е по чл.326. При неспазване на предизвестието работникът дължи обезщетение по чл.220.
 Прекратяването по взаимно съгласие, което при Вас липсва, е по 325/1/1.
С каква бележка може да се удостовери в този случай, възстановения данък на лицето, когато не е в пълен размер за да може другия родител да ползва остатъка? Това облекчение ще влезе в бележката за доходи от 2022г.
Защо да влезе в бележката за доходи от 2022г? Ще влезе в сл. бележка по чл. 45, ал.1 за 2021. Там отразявате и ползваното облекчение.
". Когато служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември на данъчната година, се посочва и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49"
Най-лесното: Чакате от ДФЗ да подадат данните и врез м.март гледате какво е попълнено в ГДД. Ако са удържали данък, ще го посочат
От къде стана ясно, че е без стаж?
Ами той не е почнал работа :)
Както каза Bobo - няма работник-няма отпуск.
Е, ако е отработил първия си ден и след това е излязал в отпуск... Тогава поне десетина дни ще са със стаж. Дали ще са повече - зависи какво е правил от 01.01.2022 до постъпването на работа при Вас
Така не излиза ли, че ще се платят осигуровки за целия месец ноември, а лицето е работило половината месец?
Излиза, че ще платите осигуровки върху целия получен облагаем доход.
А осигурителния стаж си е месец и половина
Ако само тези два месеца е работил: в колона 5 по 1125 за всеки месец
През м.12.2021 какво се е случило?
За авансовото /месечно/ облагане явно има значение кой ги внася. Няма да коментирам дали е логично или не, дали е издържано или не. 

ЗДДФЛ, чл. 42 ал.2
...Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
Може. С този случай няма да се приспадат при определянето на месечния размер на данъка. Приспадането може да стане в ГДД