Българинът представлява ЕООД-то и е на трудов договор в него.
Какво значи "представлява"?
Като какъв е назначен на ТД?
Каква дейност в действителност върши във фирмата?
Вписан ли е като управител в ТР?
И защо ще го подписвате, след като до края на 2022 няма да работите? Майчинството до 410-ия ден ще си го получавате в определения вече размер дори ако се прекратят и двата договора. При Вас поне единият ще остане.
ааа, коригирахте датите :)

При тази комбинация от дати между двата болнични няма работен ден,така, че имате три дни само по първия. Вторият е изцяло от НОИ.
Във Ваш интерес и в интерес на работника е да установите дали е имал или не 6 м.осиг. стаж с ОЗМ.
Питам за болничните ,защото като сума излизат повече от това ,което съществено е заработил.  Късмет :) И за двата болнични по 3 дни.  Предполагам, че има 6 месеца стаж
А има вероятност и обезщетение за неползван отпуск да дължите
А защо се следи трудовия стаж и се попълват трудови книжки ?
По инерция :)
Най-вече заради добавката за трудов стаж и професионален опит. Како и за доказване на наличие или неналичие на друг трудов договор при сключването на нов / малко съмнително доказателство, ама.../
Има ли вариант за нещо тип да си замразя фирмата - има. Спирате дейност, спирате самоосигуряването и т.н.
Има ли вариант ... да я отпиша по ДДС  - ако отговаряте на условията за дерегистрация по желание - да, можете да я дерегистрирате. След съответните проверки. А може в периода без дейност да си пускате "нулеви" декларации.
Има ли вариант ... да се запиша на борсата - ако сте се осигурявал за безработица през 12 месеца от последните 18 , фирмата ви е спряла дейност и не подлежите на самоосигуряване -да. Напомням, че самоосигуряващите се лице НЕ правят вноски за безработица. При осигуряване по ДУК има осигуровки за безработица.
Чинно съм си плащал всички данъци на мен и на служителите ми вече над 5 години - това предполага, че имате счетоводител. Консултирайте се с него.
1. да
2. в т.15.1 не се посочва нищо, ако осигуряването ще продължава и следващия месец. В т.16 се попълва и първата подточка. В т.21 - избран осиг.доход между минимума и максимума. Нищо не пречи да посочите 650 лв, независимо, че е работено само 9 дни.
За авансовия данък - внася се на база реалния доход за тримесечието, а не на осигурителния, деклариран в Д1.
Какви стъпки е нужно да направя към днешна дата? - консултация със счетоводител
Хм, не бих казала, че дохода е получен от ФЛ към датата на начисляване. За данъка и справка 73 - да, подават се според начисляването. Това се свързва с факта, че данъкът се удържа при източника. Но самото ФЛ получава дохода когато ... го получи. Ако на това ФЛ му направят проверка за произход на пари, едва ли ще признаят като получен начисления, обложен с данък но неизплатен дивидент.
Явно е така , щом няма разлика в обезщетението за м. Март и м. Април

Няма как да е иначе :)
Болничният се изчислява от осигурителния доход 18 месеца преди месеца на настъпване на неработоспособността. Няма начин увеличението на МРЗ от 01.04. да повлияе на болничен, започнал през м.03.
Само при болничния за бременност и майчинство има ограничение да не е под МРЗ. При "обикновен" болничен няма такова изискване
за м. април 2022 - лицето до 17 април се е водело продавач-консултант, но от 18 април е управител на магазин. Сега се опитвам да подам коригиращи данни с две декларации обр. 1, заради промяната в длъжността.
Първо заличете старата Д1. Заричаващата + двете нови в един файл.
Реално няма връзка /съпоставимост/ в направените през годината счетоводни записи и правото на приспадане на данъчна загуба.
"данъчната" загуба, както и "данъчната" печалба не намират никакво отражение в счетоводните записи. Освен в определянето размера на данъка.
Делфинчето е отговорила много точно. И няма място за колебание :)
За осигуровките същото. Освен ако не реши да започне да се осигурява и за пенсия.
И прави годишно изравняване на ЗО, както навярно го е правил и до сега.
Според мен логиката на декларацията за НСИ, че нямате приходи и разходи над 500 лв, е че няма да има запис или промяна в СБ и ОПР. При Вас май има промяна в баланса (намаляват се задълженията с над 1 Хил). На Ваше място бих подала ГОД
Щом генерирате ДА през осигурител с БУЛСТАТ, то в т.4 би трябвало автоматично да е попълнено БУЛСТАТА. В т.5 пишете ЕГН.
За внасянето - задълженото лице е по ЕГН
Да. Плаща се месец за месец
Почти 2400 :)
За "обикновен" болничен срокът е 18 месеца назад. Сумира се осигурителния доход за тези месеци и се дели на сумата от работните дни в тях. Полученият среднодневен доход се умножава с 80% и се получава дневното обезщетение. То се умножава с броя на работните дни в болнични. Тъй като месеците са с различен брой дни, то сумата няма да е постоянно число.  В м.05.2022 са само 19 работни дни и обезщетението ще е по-малко от това  да м. 06.2022 например
Не пишете на две места. Вече имате отговори в другата тема