Ако постъпленията в сметката Ви са някакво захранване от парите в касата на фирмата или от Ваше име като собственик (с известни уговорки!), а са плащане от други лица (явно клиенти), то те ще се третират като приход . А щом има  приходи, значи има или е имало дейност.
Има разлика между постъпления/плащания и приходи
И закриите тази набирателна сметка. Нали вече сте регистрирали фирмата
 
Приходи по сметка от трети лица и липса на дейност са меко казано несъвместими.

Ако имате превод от лице Х, лице У и лице Z и издадете фактура на фирма АБВ, е малко странно.  За Вас не зная, но на фирма АБВ може би ще се наложи да доказва, че лицата X, Y  и Z имат някаква връзка с нея и са платили за нейна сметка

Най-добре се свържете със счетоводител. Докато не е станало късно.
Така и го правя, но друг колега ме съветва да да не ги пускаме през дружеството, та затова ми беше питането. Мерси!  :good:
Опитайте да подаде Д1 на СОЛ-съдружник по ЕГН. Предполагам, че системата ще върне декларацията с текст "няма открит осигурител с идентификатор ХХХХХегн-то"
Здравейте,
Съдружник в ООД се осигурява през булстата на предприятието, но при подаване на Д1, задълженията на СОЛ (полагащ личен труд без възнаграждение), не се отразяват като задъжения на ООД-то. Той не плаща и осигуровките си през него, а чрез личната си банкова сметка. Дали е добре да продължва да го прави по този начин или през ЕГН да бъдат подавани Д1(месечно), а Д6 в следващата година?
Д6-13 се подава само по ЕГН.
За Д1 - щом е СОЛ като съдружник в ООД, то Д1 се подава чрез ООД-то и по ЕИК на ООДто. Самото внасяне на осигуровките може да е чрез ООДто (като после съдружникът  връща парите) , чрез личната сметка или карта на СОЛ или в брой в банката.  Задължението възниква след подаване на Д1 от дружеството, но длъжник е СОЛ- ФЛ
Първо: допълнителният ТД не става автоматично основен след прекратяване на основния ТД. В случая вторият ТД също трябва да се прекрати и да се сключи отново като основен. Разбира се, ако има желание за продължаване на работата.
Второ: ако основния ТД е бил прекратен след пенсионирането, би трябвало да е изплатен и обезщетението. В такъв случай следващите работодатели не дължат нищо.
Друг въпрос е, ако предходния освен ТД е бил прекратен преди пенсионирането. Тогава ще дължите обезщетение при прекратяване на договора с Вашата фирма.
Как е по добре да се осигуряват като Сол с личен труд или само като СОЛ - както желаят. Няма никакво значение

Всъщност осигуряването е едно и също - като СОЛ, независимо дали се плаща лечнея труд или не.
Дали ще си плащат за личния труд или не, е въпрос на избор.
Нали Ви казах, че за 2019 е платения са 8% от 280
280/21*7*8%
Останалите сметки ще проверя утре
Много се извинявам, пиша от телефона, а той са прави на умен и ме коригира :(
Да се чете:
"Нали Ви казах, че за нелатения са 8% от 280
280/21*7*8%"

Ако имате 6 отработени, 7 неплатен и 8 болничен, сумата е около 85 лв с малки вариации според процента на ТЗПБ, който дължи работодателя /от 0,4 до 1,1/
Около 150 лв се получават при 13 отработени дни (или 6 отработен и и 7 платен отпуск)  и 8 дни болничен. Проверете как са отчетени тези 7 дни!
Не вярвам, че при МОД 566 ще са Ви назначили на по-висока заплата. Не допускам, че са Ви начислили три дни от 45-дневния болничен за сметка на работодателя.
Нали Ви казах, че за 2019 е платения са 8% от 280
280/21*7*8%
Останалите сметки ще проверя утре
Е, здравните за неплатения ще намалят данъчната основа и данъка ще падне със 75 ст. Доколкото тези 66,82 не са само осигуровки, а осигуровки И данък, то при правилно пресмятане ще са по-малко.
Не, че не мога да Ви кажа точната сума, но първо не съм сигурна в данните, които посочвате, второ - каквато и сума да Ви кажа, ще я приемете за вярна без да помислите и да прочетете нормативите. Не мисля, че целта на форума е да си правим мечешки услуги. Дадох Ви достатъчни напътствия за да решите как да постъпите. Имайте предвид, че нито аз, нито друг колега ще носи отговорност за последствията от Вашите действия.
283лв*8% = 22, 66лв или част от тази сума и разделям на дните, в които лицето е било в неплатен + болничен, тоест 283лв / 15дни (в отпуск и болничен) *8% ЗО :blink: или на цялата 566лв /15 *8%…. ?И ги добавям към осигуровките на отработените дни? Изобщо смятам ли нещо правилно?  :blush:
Да бяхте прочели Закона за здравно осигуряване :( Поне чл.40.
За неплатения, ако не е осигурена на друго основание - 8% от 280 лв, пропорционално на работните дни и при "обикновен" неплатен са за сметка на работника.  За болничния - 4,8% от 560 пропорционално на работните дни. И двете не зависят от МОД за длъжността.
Върху болничния има здравни осигуровки.  Обикновено такива има и за дните в неплатен отпуск
Само да попитам:
Кога е платено по тези фактури?
Нямат ДДС, защото са издадени от нерегистрирана българска фирма, или доставчикът е от ЕС?
Само да поясня, че съдружникът не е съдружник чрез ЕТ-то, а като ФЛ в ООД-то. Той си  развива бизнес отделно от ООД-то като ЕТ. Това променя ли нещата? Платено е чрез фирмената сметка на ЕТ ХХХ.
И аз така разбрах, че съдружник е ФЛ Иван, а не ЕТ "Иван".
От това : "В разписката са записани имената на лицето, което плаща, а не на ЕТ-то", направих извода, че парите идват от ФЛ Иван, а не от ЕТ "Иван". В края на краищата Вие гледате документа и в него не се споменава за ЕТто, нали?
Аз бих си го отнесла на разчет без да забърквам ЕТ. Пък в ЕТ да си отчетат плащане на собственика или както решат. Не, че не може и заем, но за това трябва договор, лихви (нали са свързани лица).... Пък ако върнете парите веднага или бързо - колко стотинки ще е лихвата?
Разчет със съдружника - ФЛ.
И му върнте парите от  касата/сметката на ООД-то.
Дали разхода ще е признат или не, зовиси от услугата, а не от датата на фактурата.
Би трябвало да отразите разхода в годината на получаването и плащането на услугата. Да коригирате фин.отчети и ГДД. И т.н., и т.н.
Въриантът да я отразите в 2019, без да признавате разхода, е малко... замитане под леглото.
В края на краищата зависи и от сумата.
КСО
Чл. 48а. Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Болничният 45-дни преди термина е за бременност и раждане
Не претендирам, че разбирам от търговско право, нито тази част от денонощието предполага трезви мисли, но:
- каква е стойността на 50% от дяловете на капитала?
- защо парите се превеждат по сметката на дружество, а не на ФЛ, от което купува дяловете? Или освен че плаща лично на ФЛ закупените дялове, внася още 20000 лв във фирмата?
- не Ви ли се струва нелогично някой да преведе 20000 лв, макар и в съсобственото си (вече) дружество хей така без всякакво основание?
- за тази програма, дето "възникнала от мен нищото", какво сте на мислили, че сте се наели да ѝ правите оценка от независим (предполагам)  оценител? ФЛ-автор ще я продава ли на дружеството? Ще я апортира ли? Ще се увеличава ли капитала? Ще формира резерви ли?
Най-добре е първо да се изясни кой какво, как, на кого, за какво и на какво основание дава. После осчетоводяването ще дойде от самосебе си.

Условието да ги отразя без да са дължим към него т.е. няма да ги търси и да не се внасят данъци - вариантите са: апорт, вноска по чл. 134 от ТЗ, заем... . Вярно, при заема парите трябва да се връщат и има лихви и данъци, но връщането може да е след 5, 10, 20... години, а а лихвата е разход на дружеството и тези 10%,които ФЛ дължи като ДДФЛ, фирмата няма да плати като корпоративен данък (не в единия джоб, а в другия)
Влиза в дружеството само купува дяловете на напускащ съдружник? Влиза като нов съдружник?
Тези 20000 като дялова вноска ли са? Или плаща на напускащия съдружник? Или ги внася в дружеството като собствени средства /чл.134 от ТЗ, заем .../?
Съдружникът, който е съставил програмата по какъв начин я е предоставил на дружеството - резултат от текущата дейност? Апорт? Продажба на права?
Въпросите явно са много. За някои не се и срещам.