Щом е на същата длъжност, би трябвало след 1 месец
Предписание от НОИ
Заличаване на Д1 с код 25 и нови Д1 с код 01 в един файл
Д6 само с увеличението
Всичко това на място в НАП
А личния лекар какво казва?
Не виждам какво общо има работата на лицето като ЕТ-лекар и ЗП-животновъд.
Да, щом като има и друго основание за самоосигуряване, трябва да внася осигуровки минимум на 610. Самоосигуряването може да продължи през регистрацията като ЗП /за дейността като ЕТ подава ОКД5 като маркира само начало на дейност/. Аз бих предпочела самоосигуряване през ЕТ, но това няма никакво значение - нали всичко е по ЕГН, а размера на осигуровките и годишното изравняване не зависят дали осигуровките са внасяни по ЕИК на ЕТ или чрез дейността като ЗП. Малко усукано го написах, но дано сте разбрали

Колкото до ДФЗ - нали като ЗП е регистрирано ФЛ, а не ЕТ? Няма нужда от промяна. Е, проверете си договора - може да има някакво ограничение за упражняване на друга стопанска дейност,за съотношение между доходите от земеделие и от друга дейност и т.н.
да

Данъка - може чак до 25-ти на следващия месец :) нали не е променено?
ами заличете го

Интересно, че в "общите" стои като непрекратен, а в актуалните го няма
При прекратяването е посочен единия от регистрираните ТД. Вероятно другият е останал активен. Проверете и го заличете.
Изненадващо обаче в декември СОЛ получава превод по банкова сметка - пенсия. При проверка с ПИК в НОИ се оказва, че е пенсионер от 28.08.2019г.

И са му отпуснали пенсия ей така? Без да подава документи за пенсиониране? Нещо не ми се вярва, ама Вие си знаете....

По въпросите :
1. Щом има пенсия, не може да няма решение. Да си го потърси в НОИ.
2. От момента, от който е пенсионер, може да се самоосигурява само здравно. Започва да подава Д1 само със здравни осигуровки.
3. Два варианта: подава корекция на Д1 и иска връщане на оригуровките или ползва внесените осигуровки за да си увеличи пенсията.

Ако решите да коригирате Д1 и да се откажете от социалните осигуровки със задна дата, ще имате проблем ако междувременно сте ползвали болничен
mia111, а задължително ли е да ни проверят ако е бил за такъв кратък срок или само се предполага, че ще има проверка?

Само се предполага. Не  е задължително.
Но е много, много вероятно

Вържете си гащите с всички документи, запознайте работника с работата и колектива и не се притеснявайте. Пък ако е работил реално и сам се е запознал с нещата - още по-лесно :)
Ще си приспадне тези, които е внасял по чл.40, ал.5, но на какво основание сам ще си приспада вноските по чл.40, ал.1, т.1 , па макар и то буква "б"
За тези по чл.40, ал.5 има някакви документи за вноските, но тези за неплатения нали са внесени чрез работодателя?

Правя аналогия с СОЛ с личен труд през част от месеците. Нали за месеците, през които има личен труд, от възнаграждението се приспадат личните му осигуровки и това се отразява в справката по чл.73/6 и в сл.бележка по чл.45. А в ГДД допълнително се приспадат осигуровките на СОЛа и за останалите месеци, през които не е полагал личен труд?
ЗДДФЛ
Чл. 25. (1) Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се определя, като облагаемият доход по чл. 24, придобит от данъчно задълженото лице през данъчната година, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, ….

ЗО за неплатения отпуск нали са задължителни по ЗЗО и са за сметка на ФЛ? Това, че са внесени в брой с ПКО, а не са удържани от следваща заплата не би трябвало да ги прави по-малко "удържани" от работодателя.
Работник е напуснал през годината. Преди това е ползвал няколко месеца неплатен отпуск. При напускане с ПКО са внесени ЗО за неплатения отпуск. Тъй като през месеца на напускане няма отработени дни, няма обезщетения и други доходи, тези ЗО водят до надвнесен данък. Не е издавана сл.бележка за дохода и данъка. Доколкото знам , човекът е почнал работа другаде.
Попълвайки справката по чл.73, ал.6, питам:
1. Трябва ли да отразя тези ЗО в общите удържани осигуровки и  така облагаемият доход да стане по-нисък от този, върху който е внесен данъка? /Според мен - да, защото това са си удържани задължителни лични осигуровки/
2. След като не съм издала сл.бележка, тъй като такава не ми е поискана, работодателят към 31.12. не направи годишно изравняване и след подаване на справките по чл. 73/6 ще се яви надвнесен данък на лицето. С включването на ЗО от неплатения, няма ли да вменя на лицето  задължение за подаване на ГДД? /Според мен - това не е моя работа/
bobo, как да документирам несправянето с работата - какъв документ да се изготви или нещо друго?
Иначе той се е подписал в книгите за начален инструктаж и на работното място, дал си е медицинско за започване на работа - това би било доказателство за това, че е работил..
Искат всички документи, доказващи че е започнал работа и реално е работил - договор, който инструктажи, присъствие и форми и т. н.
Понякога пускат анкета на бившия работник и на останалите работници - кога е постъпил, на каква длъжност е бил, с каква заплата, идвал ли е редовно на работа, с кого е работил, как се казва прекия началник, как се казва шефа, въпроси за работното място.... ..
При мен се появи аналогичен проблем. Опитвам се да подам справката по чл.73/6, влизам на съответното място, натискам "избери и подпиши", бутонът става сив и … до тук.
Опитах да подам Д1 и Д6 - същия ефект.
Win10 /64 битов/, IE 11, Java 8,0, КЕП на Банк сервиз

Приемам всякаква помощ
Аз не подавам. Не подавам и за другите лица в неплатен над 30 р.д., които са осигурени на друго основание /СОЛ, ЗП, ТД.../
Изхождам от факта, че Д1 с код 28 се подава за лица, които се внасят само здравноосигурителни вноски, а на пенсионери, СОЛове и т.н. не се внасят никакви осигуровки когато са в неплатен.
За първите 30 р.д. подавам Д1 с код 01 и дни в осигуряване без осиг.доход

Не зная дали е правилно /не са ме проверявали/.
Да, ако другият съдружник също е управител и сключи ТД с авера си от позицията на работодател.
Друг въпрос е доколко един шофьор може да съвместява други дейности, но нямам опит в тази материя.
Отдавна не ми се е налагало - Може ли да споделите какво се носи в НОИ, за заверка на осигурителната книжка - ПН, ГДД, нещо друго?

Последната година, за която заверяват осиг.книжки , е 2015. Ако заверявате периоди преди това:
За периодите преди 2004 /или 2005, не помня вече/ искат платежни, ведомости, ГДД.... За по-късните периоди - само ГДД. И осиг.книжка, разбира се.
След като подадете заявление за заверката, с Вас се свързва инспектор и Ви обяснява какво и кога да занесете. Поне така беше преди няколко години
Правилно не искат. Осигуровките се внасят в едната фирма.
Какво да правите: при всички случаи - заличавате Д1 в едната фирма.
Осиг.доход се заверява на база на годишното изравняване и Д6-13. Ако са внесети повече осигуровки - подлежат на връщане или приспадане
Щом съдружниците няма да упражняват никаква дейност в ООД-то, не подлежат на (само)осигуряване
Така е. Срочния ТД не може да се продължи ако не сте на работа. Трябвало е да бъде прекратен още на 31.12.2019.
Ще получавате обезщетение до 410-ия ден. След прекратяване на ТД трябва сама да си внасяте здравните, като за целта подадете декларация обр. 7 в НАП по лична карта.
За да ползвате отпуск за гледане на дете до 2 год. възраст трябва да започнете работа и да имате поне един отработен ден