Данъка не е ли по 110000?
Много зависи какъв е бил дохода 18 месеца преди онези "накъсани" болнични. Ако и тогава доходът Ви е бил същия, то няма да има отражение върху размера на майчинството.
Не виждам причина да не може да назначите здравен консултант. Формага на собственост няма никакво значение.
Единственото ограничение, ако има такова, може да произтича от друг/и договор/и на лекаря, който искате да назначите.
То не се и казва счетоводна политика  , а приложение към ГФО :)

Доколкото разбирам тук наистина се пита за счетоводна политика - документ, който се съставя от съставителя на ГФО и е задължителен за всяка фирма
Ако през 2013 не е имала работници, то няма да подава декларация за 2013. За 2014  -до 30 април 2015. Все пак можете да погледнете въпросите и отговорите на страницата на ГИТ в рубриката Декларация по чл.15.
А договор със СТМ трябва да имате. И не само договор, а и оценка на риска, оценка на работните места, инструктажи, заповеди, планове за евакуация, за пожарна безопасност...
Първият посочен. Или просто договорирате по-висок наем, който да включва и разходите за тос и вода. Ако собственика е съгласен да плаща повече /излишен/ данък , разбира се
А въведохте ли данните на фирмата? Прочетохте ли упътването за работа с програмата?

В крайна сметка вземете и подайте това пусто уведомление на хартия...
Вариантите за "минаване" фактурите за ток и вода на имота за разход на фирмата са САМО два:
1. Партитите и фактурите да са на името на фирмата
2. Собственика на имота да префактурира тези разходи към Вашата фирма. Това става при наемодател ЮЛ. При ФЛ е по-трудно
След като ТД се прекратява по чл. 325/1/1, не е проблем че това става в ден с болнични. Ако 20.05. е последния "работен" ден, то работодателят дължи обезщетение за този тен /един от първите три дни за сметка на работодателя/. Останалото се плаща от НОИ. Таботодателя подава болничния, като коректно отбелязва датата на прекратяване на осигуряването.

Само едно не ми е ясно - днес е 20.05. Ако днес е последен работен ден, как успяхте да подадете уведомление за прекратяване на ТД , считано от 21.05? А ако ТД е прекратен считано от 20.05. - какъв Ви е проблема? Болничният е след прекратяването на ТД. За Вас остава само да го занесете в НОИ.
Като не знаеш кой е управителя, отиди при счетоводителя. Него явно го познаваш. Той трябва да е наясно какво ще се прави. Едва ли ще те държат на работа без да има къде да работиш. Ако закрият обекта и нито те местят на друго работно място, нито те прекратяват договора  - обърни се към инспекцията по труда. Само че първо предупреди управителя за това си намерение. Ако не управителя, то поне счетоводителя. Той/тя ще му предаде.
Не. Данъка върху дивидентите се дължи на тримесечия.
Дали съм права можете да проверите в ЗДДФЛ.
Сигурно въвеждате числото 18 в две клетки. Въведете го в една. В първата.
За да Ви съкратят поради намаляване обема на работа, преди това трябва да Ви отправят писмено предизвестие. Срокът на предизвестието е според фиксираното в трудовия Ви договор /между 30 и 90 дни/. Трудовият договор се прекратява когато изтече предизвестието.
Обърнете внимение на следното:
1. Предизвестие за прекратяване на трудовия договор поради намаляване обема на работа се отправя от работодателя. Работникът не може да поиска прекратяване на договора на това основание.
2. Предизвестието се отправя в писмена форма. Всякакви устни уговорки са без законова стойност.
3. Всяко прекратяване на трудовия договор по инициатива на работника или с неговото /взаимно/съгласие води до минимална борса.
Ако правилно смяташ, то обезщетението от работодател е 52,50. Това се плаща на работника, а осигуровките за трите дни са върху 69 лв., като една част от тях са си за сметка на работника. Обезщетението от работодатела наистина не се облага с данък.
Това със ЗО не го разбрах. Ако болничния е 5 раб.дни, то три от тях се плащат от работодателя, а за останалите два се внасят ЗО 4,8% от 420 лв, изчислени пропорционално за тези 2 дни.
Ако в месец с 20 р.д. има 5 р.д. болничен и 15 работни, но БТВ е 500:20*15+500:20*3*0,70=427,50. Нетното и разходите за работодателя не ми се смятат.
Да, ако по договора няма осигуровки, т.е. ако сумата, намалена с признатите разходи /обикновено 25%/ е под 340 лв.
Според мен може и само с един трудов договор.

Само по някакъв начин трябва да дефинитате двете работни места
Като нямаш фактури, нищо не пишеш като номер, услуга и т.н.
 А за ВИЕС декларация не съм наясно.