Осиг.доход за месеца не може да е над 2200, но никъде не се посочва този доход за колко дни е придобит. Ако наистина имате такъв доходсумарно от всички източници, в последната графа пишете 2200. В предните - каквото се е получило
Първосигнално бих отговорила пропорционално на дните, но ...
В края на краищата всичко ще си дойде на мястото с годишното изравняване на осигурителния доход
Въпрос на организация на документооборота :)
Аз имам работници, назначанани и уволнявани по 5-6 пъти, че и повече. За различни пероди, на различни основания и длъжности. Предпочитам всички данни да са на едно място.
3 дни по 1 час. Минимум. Повече - ако пише в договора
Моля
Има възможност за "закупуване" на стаж, но е малко скъпичко. По добре поработете още 5-6 месеца
Скрит текст :
Значи в случая пиша от /примерно/ 20.11.2013 до 01.01.2014 г. Тогава е освободено лицето. Сигурни ли сте? Защото на мен ми казват, че се пише последния календарен ден. Пример: Лицето е освободено на 01.01.2014 г. В печата пиша От 20.11.2013 до 31.12.2013 г.

Сигурното е "В печата пиша От 20.11.2013 до 01.01.2014"
Няма проблем с НАП. Изпробано е :) Тъй като първо подавате уведомление за ТД, а после за прекратяване на стария, то за няколко дни това лице ще има два регистрирани ТД, но това не е проблем - просто са спазени изискванията на чл.62.
Не е нужно номо медицинско, защото няма прекъсване повече от 6 /ако не бъркам/ месеца, освен ако не се сменя длъжността и за новата длъжност има нови изисквания. Не се прави ново досие - за всеки работник се води само едно досие, независимо колко пъти е назначаван или уволняван.
За програмата - не знам :)
И трябва ли да има прекъсване или може и без прекъсване, т. е освободен на 15.02.2014, новия договор първи работен ден 15.02.2014. В декларация1 какви ще са промените? /нали е в средата на месеца/
 

Дали ще има прекъсване или не, зависи кога ще подадете уведомлението по чл.62 за новия ТД. Ако заповедта за прекратяване на стария ТД е от 12.02, считано от 15.02, новият ТД е сключен на 12.02 и уведомлението е подадено преди 15.02 - може да няма прекъсване.
Ако няма промяна в длъжността /квалификационната група/ или работното време - подавате една Д1. Ако има прекъсване напр. на 15, 16 и 17-ти, то попълвате полетата дата на начало на осигуряване в две позиции 0 и 18 и дата на край осигуряване 14, съответно в т.16 непълен месец и т.н.
 
А защо не изберете друга дата за прекратяване -постъпване на работа? Все пак 15.02. е събота
Осигурителният стаж на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО за времето до 1 януари 2003г. се зачита и изчислява, както следва:
1. За един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са отработили най-малко половината от законоустановеното за тях работно време за деня и са получили възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължи-телност на работното време /чл. 38, ал. 2, т. 1 от НПОС/;
...
3. Осигурителният стаж на лицата, които са получили възнаграждение, по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време се изчислява, като изплатената сума се раздели на среднодневната минимална работна заплата за страната /чл. 38, ал. 2, т. 3 от НПОС/;


Тъй като сте работили на 4 часа /половината от законоустановеното за тях работно време/ би трябвало осигурителния стаж да е равен на трудовия. Освен ако заплатата Ви е била под 1/2 МРЗ.
Най-добре поискайте УП3 от бившия си работодател.
Обедната почивка не влиза в работното време, така че в случая е без значение.
Относно 15-минутките - съобразете се с препоръкте на СТМ за физиологичните режими на работа, или както там се казваше. Тези почивки трябва да са като почивките на другите работници и влизат в работното време.
В отговор на А.М.М.
Прегледах КСО, но не видях стажа в чужбина да се зачита за осигурителен стаж нито за пенсия, нито за болнични/майчинство. Зачита се само при обезщетението за безработица.
А периодът с обезщетението за безработица е без осигуровки за общо заболяване и майчинство, така че и той не се включва...

ПП Може и нещо да съм пропуснала. Нека колегите кажат.
Защо? Какво значение има как ще се отрази разтода за салдото по 401?
Две Д1. Виж с какъв код трябва да са на Вид осигурен.
Осигуровките се внасят заедно с поредното плащане към НАП.
За Д6 не си спомням какво се правеше.

Сумата на обезщетението се разделя в двата месеца пропорционално на работните дни
Защо пренебрегвате чл.71? Ами назначете го на нова длъжност със срок на изпитване и след десетина дни го уволнете.
И вълкът сит , и агнето цяло :)
При лицето е члена по който ще бъде съкратен!
...
?!?
Как така при него е члена?

По същество - отваряте КТ и четете това обезщетение при кои начини на уволнение се прилага. Ако не Ви харесва - търсите нещо друго. Ако искате "пълна" борса - четете внимателно КСО и избирате нужния член, който ще е изгоден за двете страни и няма да е в работника ;)
Ако сделката е облагаема /ползвали сте жилището по-малко от 3 г. и т.н./ - трябва да попълните ГДД. Пишете пазарна цена ... лв, цена на придобиване ... лв, резултат 0,00 лв.
Какъв му е интереса? А Вашия?
В края на краищата - подписал РКО=взел парите.
А не включвате ли това обезщетение във ведомостта за заплати?
Най-чистият вариант е, след като работникът няма претенции да го получи, то тогава да подпише един разходен ордер поне, че го е получил, ....
А де ;) Хем за подпише, хем нищо да не вземе, хем Вие да внасяте осигуровки :)
Защо просто не си платите ;)
Да напомня, че това обезщетение е с давност 3 годиин. Т.е. ако работникът сега не се появи, но се сети след 2 г и 11 м., ще трябва да платите. Че и Д1 да подадете за минали години...
само при поискване от страна на работника