1. Трябва
2. ГФО със всичките му части според Закона за счетоводство и СС1, съставен и подписан от правоспособен счетоводител
Моля
В ТР се публикува копие от оригинала на ГФО, а оригинала трябва да е подписан от управителя на фирмата и от съставителя. Печатът в оригинала на ГФО също е задължителен - вижте в Закона за счетоводството.

Eто текста:
чл. 34
(3) Финансовият отчет на предприятие се подписва от:
1. физическите лица, които управляват и представляват предприятието, и
2. физическото лице, което:
а) е съставило финансовия отчет - в случаите, когато финансовият отчет е съставен пряко от физическо лице, или
б) управлява и представлява предприятието, което е съставител на финансовия отчет - в случаите, когато финансовият отчет е съставен от специализирано счетоводно предприятие.
 (4) Във финансовия отчет се посочват/поставят и:
1. името и фамилията на лицата по ал. 3;
2. печатът на предприятието;
3. печатът на специализираното счетоводно предприятие.

Е, може на ссяка страница да няма подпис и печат, но поне на всяка справка ;)
Вижте чл. 79 и 80 от ЗДДС
трябвали да пусне Декларация №7 за периода 11.05 - 14.05.2014г. за внасяне на ЗО за периода на безработица? Теоритично трябва. На практика не мога да Ви дам съвет. Аз не бих си усложнявала живота :)

След 15-то число на м. май е пуснало Окд5 и Декларация №7! ОКД5 добре, но това Д7 защо? Заради дните от 11-ти до 14-ти ли? Тогава горният въпрос е излишен.
Аз знам ,че за да възстанови здравните си права трябва да има внесени здравни осигуровки за последните ТРИ години.
Това е за тези, които живеят в България поне 185 дни годишно..
За тези, които са здравноосигурени в чужбинапо-дълго време имаше някакъв ред за прекъсване на осигуровките в България и възобновяването след връщане. Аз лично не съм наясно. Пък и не ми се търси в ЗЗО
Тъй като сумата реално ще постъпи в сметката на НАП, то бих попълнила т.71
Това си е мое мнение
Ако изберете да се самоосигурявате и за майчинство, то ще получавате такова без трудови правоотношения. Важното е преди това да имате 12 месеца осигурителен стаж с осигуровки за общо заболяване и майчинство.
Колкото до размера на осигуровките - мисля че са около 120 лв месечно преди болничния и 20,16 лв месечно по време на болничните
1. От датата на постъпване. В случая - 01.07. От тогава важи и 7-дневния срок, в който трябва да се отпишете от борсата.
2. Ще получавате обезщетение от борсата до края на юни и подписването на договора на 23 юни няма да повлияе на сумата, получена от НОИ.
3. Предполагам че до сега имате поне 12 месеца осигурителен стаж с осигуровки за общо заболяване и майчинство. В такъв случай на новото работно място трябва да имате поне един работен ден преди да се "разболеете".
Почти това искам да кажа. За определяне на данъка не отчита нито приходи, нито разходи, нито НПР. Данъкът е определен като крайна стойност в зависимост от местонахождението на обекта. Вижте ЗМДТ.
Относно изравняването на осигурителните вноски имат значение приходите, разходите и/или НПР. Не ми се търси в закона точно как стоят нещата, но Вие можете да прочетете.
Относно отчитането на приходи и разходи - да, отчитат се. Независимо че не влияят върху размера на данъка /патента/. Най-малкото за да следите оборота и достигането на 50000 лв за регистрация по ЗДДС.
Може и в едно УП, но те съветвам да направиш две отделни.
Сигурно авторите на това становище имат право, но питам:
1. Задължително ли е работодателят да подава Д1 за служителите в неплатен отпуск?
2. Задължението по т.1 зависи ли от това, дали неплатения отпуск е по майчинство , дали е по желание на работника, дали е със стаж или без стаж, дали работника си е внесъл авансово ЗО или после ще си изчиства сметките с работодателя?
3. Задължително ли е в Д6 да се включат ЗО на работниците в неплатен отпуск, независимо от основанието, продължителността и финансовите взаимоотношения между работник и работодател?
4. Текат ли лихви, ако работодателя не внесе цялата сума на ЗО, декларирана в Д6? Плюс объркване в цялата сметка към НЗОК.

Извод: На който му стиска да се позовава на цитираното становище и да НЕ внася със собствени средства ЗО за неплатения отпуск. Аз предпочитам да се съобразявам със закона и да се "бръкна" за тези пари. Пък после ако трябва ще се съдим :)

И накрая две забележки:
- Не коментирам формулирането на молбата и заповедтта за неплатения без краен срок. Щом така сте се минали, сега ще чакате човека да се върне от чужбина и да се оправите.
- Никъде не казвам, че внесените ЗО със средствата на работодателя, са разход за фирмата.
Дали може да прекрати осигуряването като СОЛ не зависи от това дали има друг ТД и на колко се осигурява, а дали упражнява дейност в това ЕООД, дали този СОЛ е управителя на ЕООДто и дали ЕООДто има дейност.
Иначе прекратяването на осигуряването като  СОЛ става задължително и единствено чрез подаване на ОК-5 в НАП.
Не се дължат осигуровки на пенсионер на трудов договор за неплатен отпуск, независимо дали се признава за тр.стаж или не се признава, защото пенсионерът е здравноосигурен на друго основание.
За Д1 не мога да кажа със сигурност дали се подава. Аз лично не подавам за времето, незачетено за стаж, но скоро срещнах тълкуване, че трябва да се подава. Не мога да си представя как ще бъде приета Д1 само с нули....
А ведомостта за заплати по тази логика и тя ли ще е 2 броя - с новия и стария булстат?
Естествено
Нали до определена дата са при един работодател, а след тази дата при друг.

Просто приемете факта, че имате две различни предприятия и сама си отговорете на въпросите.
тогава тези 5 дни трябва да са в кл. 16.4 - дни без осигурителни  вноски зачетени като осигурителен стаж - защо? Нали този болничен няма да се плаща. Дните са си неплатен без стаж.
на тях явно нои ще си начислява и социалните осигуровки - не мисля
трябва ли работодателя да начисли 4.8% здравни осигуровки върху тези 5 дни  - не мисля

Споделям мнението, че щом лицето не е било осигурено за ОЗМ преди настъпването на осигурителния риск, то болничният няма да бъде платен от НОИ.
От друга страна - правя аналогия със случая на болничен преди събран нинимален осиг.стаж. По този случай имаше спор дали трябва да се плащат трите дни от работодател или не. Резултатът е 50:50 с лек превес на отговора "трябва да се плащат".

Смятам, че въпроса заслужава да бъде изяснен.

         
Да не бъркате видовете обезщетения? Или бившия работодател да сее объркал...
Здравейте имам няколко въпроса свързани с гражданските договори:
1. Когато се внасят осигуровки при граждански договор и се подават Д1 и Д6, трябва ли да се подава декл. по чл.55 от ЗДДФЛ?
2. Трябва ли да разпечатам ведомост?
3. Ако плащането става на ръка как да се документира?

1. Имаш отговор
2. Каква ведомост за ГД? Не се прави ведомост. Съставя се СИС и се издава служебна бележка.
3. Издава се РКО, ако имате практика да издавате такива ордери. СИСа е достатъчна.

Все пак става въпрос за лице, което не е СОЛ, нали?
А разликата от 1 ст. къде я отнасям?
Където искаш :)
Може към "Други разходи" или към "други приходи" според вида на разликата.
Няма такава възможност за самоосигуряване на 4 часа!!!
Или се самоосигуряваш или не се самоосигуряваш.
При самоосигуряването въобще не се говори за часове, а за осигурителен доход.

ПП Само от любопитство - какво може да бъде това, което "налага" самоосигуряването Ви на 4 часа?
Счетоводителката ти бърка само в едно - таксата вече е 40 лв.
Е, като добавим и банковата такса от 2 до 4 лв според банката и едно кафе за счетито, че ти върши работата  -ще докараме 50 :)