Благодаря! В декл 6 с код К записвам сумата, с която се намалява /например минус/ -/120.00/ или новата сума на коригираните декл 1.
Изписвате вярната сума, а не само намалението.
И не само тази, която е резултат от коригираните Д1, а коригираната (вярната) стойност на цялото месечно задължение на фирмата.
може ли да му пусна ДУК във фирмата ЕООД - може. Ако собственика така реши.
трябва ли да му прекратя самоосигуряването в ЕТ-то - ако е спррял дейността си в ЕТ-то - да
или мога да посоча, че е осиг. на максимален осигурителен доход  - къде да го посочите?
да му подавам декл.1 без стойности - зависи за какви осигурителни рискове се самоосигурява. И не съвсем без стойности :) все нещо се пише в тези Д!
Попрегледах нормативната база и наистина видях възможността за прехвърляне на майчинството да е посочена само в НРВПО и да се свързва само с отпуска по чл. 164
От друга страна - майките-СОЛ, осигурени за ОЗМ имат същите /почти :)/ права, както работещите по ТД . Визирам правото на обезщетение за отглеждане на дете до 2 години, 50% от обезщетението, ако започнат работа преди втория рожден ден на детето, обезщетенията за осиновяване и т.н.
Да изчакаме включването на по-компетентните и/или патили колети
Не мога да отворя статията :(
Цитатът не е за прехвърляне на майчинство, а за отпуск за отглеждане на дете до 2 години. Да, СОЛките нямат право на отпуск по чл. 164, ал.1 по простата причина, че не са "подчинени" на КТ, но имат право на обезщетение за този период, ако не упражняват трудова дейност. /КСО, чл. 53, ал.5/ Т.е. - не са в отпуск по КТ, но не работят и си гледат детето.
подава се декларация по чл.55 за авансовия данък върху наемите удържан от наемателите когато са фирма и от физически лица  наемодатели отдали под наем имот или друго имущество с физическо лице.
Е, не само за данъка върху наемите :)
Не зная къде се опитвате да съставите СИС, но в самата СИС има отметка "2. Желая да ми бъде удържан данък за сумата по тази сметка, изплатена през четвъртото тримесечие на годината: да"   
Чл.54г, ал.1 от КСО не е променена. От опит: не във всяко Бюро по труда прещат безработния да си търси обезщетението по чл.222/1. Някъде започват да плащат обезщетението от първия месец.
По закон лицето има право да си потърси обезщетението до 3 години след напускане на работа. И Вие трябва да платите, да внесете осигуровки и да подадете Д1 за месеца, за който се отнася обезщетението. Как ще процедират от НОИ, когато установят, че за същия месец има и обезщетение за безработица, не мога да кажа.

ПП Като не си търси обезщетението, няма смисъл да му напомняте. На сила може да вземеш, но на сила не може да дадеш. Пък и за Вас е по-изгодно да си траете.
Може ли при евентуална проверка да има проблем, при положение, че тези фактури са издадени с получател дружеството, за което отговарям, а не са осчетоводени и това да се счете, че са използвани от собствениците или свързани с тях лица, при което следва да
намерят приложение разпоредбите на ЗКПО относно скрито разпределение на печалбата?
Да, има вероятност за проблем при проверка
Първо - защото от НАП правят засечки между издадените към фирмата фактури и отразените в дневник покупки
Второ - едва ли проблемът ще е личното ползване (ако сте ги отчели сигурно ще платите по-малко, отколкото ако не са отчетени).  Има голяма вероятност проверяващите да решат, че тези покупки са ползвани за дейност "на черно", от която сте получили приходи, но не сте ги отчели. Следват недекларирано ДДС по евентуалните продажби, корпоративен данък върху евентуалната печалба, лихви...
Та по-добре си отчитайте покупките. Било като лично потребление, било като непризнати разходи по ЗКПО. Или ги "продавайте" на ФЛ, което ги е купило.
Като чета КСО,  за да има право на остатъка от предходното обезщетение,  трябва да е работил по ТД под 12 месеца. А от м.11.2020 г. насам са доста над 12 месеца. Та: би трябвало да има право на обезщетение, защото има 12 от последните 18 с осигуровки за безработица,  но обезщетението ще е минималното.

ПП Въпреки красноречивостта на закона чувам за не малко случаи, в които доплащат остатъка от предходното обезщетение и след 12 м.  прекъсване.
Представете си, че по време на майчинството се прекрати ТД. На каква база ще изчислите обезщетението за неползван отпуск.

Справка - тълкувателното решение за обезщетението по чл.225, ал.3 КТ
Точен пример някой да си хване грешката :)
Ако заплатата се вдигаше автоматично с ПМС за лица в отпуск, то в разпоредбите (в наредбата, ако не се лъжа) нямаше да има пояснение "върху не по-малко от МРЗ за момента".  Текстът "от последния месец с отработени 10 дни или договореното по ТД" щеше да е достатъчен.

ПП  Не ми се спори с Вас. Наистина четете, но често избирателно.
Въпросите, които задавате, могат да бъдат решени единствено в разговор с работодателя. За бонуса може да претендирате единствено ако е записан в трудовия Ви договор като постоянна сума или процент и не е обвързан с постигнати резултати или с нещо друго.
Вярното е  -01.01.2020-01.01.2021 -610
01.01.2021-01.04.2022-650
01.04.2022-710
Е, де :) Как ще е променена заплатата на 01.04.2022, след като жената още е била в майчинство?
Верният отговор е на D&P   Вчера в 15:22

Да, така е
Вписваш само действителните промени.
1. Не е нужно възложителят да гадае - Вие трябва да му кажете.
2. Да, по закон не Ви е нужен счетоводител. Дали ще е по-евтино или не - зависи
3. Всичко е възможно :) Бих перифразирала въпроса така: "Мога ли да получавам доход от услуга по ГД като ФЛ или като свободна професия без да начислявам ДДС, ако за същата дейност имам ЕООД, регистрирано по ДДС?" Според мен може /ФЛ-собственик и неговава фирма са различни субекти/. Притеснява ме еднаквата дейност и чл.96, ал.10 от ЗДДС.
А защо само здравни осигуровки?
Защото питат за здравните. За другите не питат :)
1. Да, дължат се ЗО по ГД. Както за сметка на изпълнителя, така и за сметка на възложителя (не зная защо и кого наричате осигурен)
2. Да. За периода на ГД трябва да му спрат здравните осигуровки , които са за сметка на бюджета (т.е. от моите и Вашите данъци)
Сърдечно благодаря! А другите графи напр.  21 не се попълват, нали ?
При пълен месец болничен - не
Да, в т.17 трябва да е пропорционалната  част на 710 за дните в болничен

ПП Този болничен изплатен ли е от НОИ?
Не зная за коя декларация точно питате, но периодът за обезщетение е от 13.10. до 12.11.2022 вкл.

ПП До 13.11.2022, когато това обезщетение може да бъде поискано, има много време