И аз не разбирам защо в договорите изрично се упоменава цена без ДДС?!? В случаи като нашия, без регистрация по ДДС, то не се и начислява след това....Някой е намерил тънката червена линия  :wink1:
Защо този текст в договорите толкова Ви впечатлява? То си е ясно - цената на услугата е толкова, колкото е. Пък после - ако си регистриран по ЗДДС, начисляваш 20% отгоре възложителят си ползва данъчен кредит, или не начисляваш ДДС, ако не си регистриран и възложителят няма данъчен кредит.
СОЛ и ДОД?  :blink:
Е, не е невъзможно :-) 
Дали на този СОЛ се плаща личния труд, кога се плаща и т.н., можем само да гадаем.

Наде, вземи се в ръце и почни да мислиш. И да четеш
Надявам се сте вписали клауза за изпитване - може да я ползвате, например.
"По нейно желание" не е много добре за нея.
Защо? Нали след прекраяване на ТД ще си получава остатъка от борсата? За това няма значение начина на прекратяване на ТД. Надявам се да не са изткли 9 месеца от прекъсването на обезщетението.
Спокойно може да се ползва чл. 325, ал.1, т.1 - по взаимно съгласие.
§ 12. В чл. 24, ал. 1 се изменя така:
„(1) Упражняването на адвокатска професия е дейност по възлагане от клиент, която включва:
1. представителство и защита на правата и законните интереси на лица пред органите на съдебната власт, разследващите органи, административните органи и служби, физически и юридически лица и др.;
Ей това "и др." направо ме убива :no:
Вече се замислям дали няма да трябва да ходя в магазина с адвокат,....  :hmmm: Хайде при покупки  - както и да е, но ако се наложи да си потърся гагаранцията на някой уред, явно ще трябва чрез адвокат
Само не зная кой ще защити законните ми интереси /напр. правото на упражняване на труд  по професията, за която съм учила и имам тапия/ пред адвокатите? Или от адвокатите /не зная как е пpавилната фоpмулиpовка/

Освен това - извън закона ще се окаже и колцентъра на НАП. Или трябва да си назначат адвокати да отговарят на въпросите на гражданите и да ги консултират.
Не са ли 287,37?
Тогава осиг.доход за м.05 няма да е420, а пропорционално на работните дни в осигуряване.
 Внимавай с Д1 - трябва да посочиш начало на осигуряване.
Да. Ако е на пълно работно време
Пpедполагам, че на последните стpници тpябвa да се посочи пеpиода като незачетен за стаж
Ако не се осигуpява за ОЗМ - това са пpоцентите
За м.05. сpока е до 27.06.2016
Да подавате Д1 къде?
Защото това са нещата, но се носят на различни места. Подаването на Д1 включва  попълнена Д1 и 2 бр. Приемо-пред. протокол. Ако се подава по електронен път - само Д1.
Платежнисе са за плащане на осигуровките и нямат общо с подаването на Д1, макар че сумите и сроковете са едни и същи.
Попълването на Д1 е според указанията на гърба на декларацията или в края на наредбата.
ПП Надявам се този СОЛ да е регистриран като такъв.
Влизате в сайта на ТР, справки, справки за ФЛ или ЮЛ, отмятате ЮЛ, ЕИК, код и влизате в обявени документи. Там ще видите всичко,  подадено от Вас, като последното /дано само то/ е със статут "обработва се". Е, там пише входящия номер във формат дата час, минути, секунди   /ГГГММДДЧЧММСС/ и още цифри
Сега не знам пък, да не са направили някаква промяна и при липсващи декларации, но непрекратен с уведомление трудов договор, да начислява здравно за сметка на лицето. ...


Е, направили са промяна. Само наличието на ТД не е достатъчно, за да си здравноосигурен
http://www.nap.bg/news?id=2869

Колкото за периодите до 2011 - няма ли някаква давност?
 Благодаря.  Всъщност ще се подаде корекция / коригира се само месечен облагаем доход  и начислен данък, или целия запис  с код 1/ корекция?
Попълвте всички точки от Д1 с вярната информация. Включително и тези, които и преди това са били верни
Предполагам, че трябва да направите това, което искат от ЛК. Все пак в този форум сме счетоводители, а не лекари и едва ли можем с нещо да помогнем.

ПП Добре, че адвоктите не са обсебили и лекарските съвети ...
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,18031.msg108478/topicseen.html#new
Докато е в болнични работодателя може ли да се връчи заповед за съкращаване в щата на работник?..
Докато работникън е в болнични или в отпуск, работодателят може да връчи предизвестието само с разрешение на Инспекцията по труда. Не е невъзможно.
Ако предизвестието е почнало да тече и изтича в ден, когато работникът е в болнични, то ТД се прекратява на този ден,  независимо от болничния.
Последният ден на предизвестието да съвпада с края на майчинството.

По-горе е писала :)
Аз пък прочетох това:
Имам да ползвам 60 дни отпуска и ще искам да си я пусна цялата. През това време ще си търся нова работа.  А ако не ми разреши отпуск, ще си подам предизвестието за напускане
и тъй като отпуска ще се ползва след майчинството, предположих, че молбата за отпуск, а следователно и евентуалното предизвестие, ще се подаде малко преди датата на започване на работа.
Въпрос на организация.
Аз бях длъжна да предупредя :)
А ако не ми разреши отпуск, ще си подам предизвестието за напускане. 

Това, че подадаве предизвестие, не означава автоматично напускане.Ще трябва да си отработите свички дни от срока на предизвестието, които са извън майчинството.
По време на предизвестието е възможно да ползвате отпуск, но пак със съгласието на работодателя.
Аз наредбата я знам, те затова са еднодневни, но за попълването на декл.1 и 6 исках съвет от вас, а не цитиране на членове и алинеи.
А за т.18   ако пиша  31.05.2016г няма ли да имам някакви проблеми, нещо като закъснение за подаването?
Ами дадох ти съвет. Щом заработеното е платено през май и данъкът е удържан през май, подавате Д6 с код 8 от 01.06. до 25.06 и дата в т.18 31.05.2016.
Не виждам защо еднодневните ТД да се различават от другите относно Д6.
И забравете тези размисли:  в тази фирма има и безсрочни договори, чийто данък  в колона 8 ще фигурира данъка за април Мислете по следния начин: Заплатата за април /а защо не и заплатата за м.март или февруари 2013/ се плаща през м.май и данъкът върху това ПЛАЩАНЕ се декларира през следващия месец, т.е. м. юни.
Ходих до НАП да питам според тях как да попълня декл.6. Та според тях за едноднодневните договори за хората работили през месец май ще подам само колонка 5 с осигуровките за май, а колонка 8 с данъка за май ще подам до 25 юли., т.е както на постоянните договори. Но забравих да питам в т.18 на колонка 5 30.06.2016 ли да е или 31.05.2016.
Това не е вярно. Еднодневните договори са платени веднага, нали? Т.е. - през м.май?
Щяхте да си спестите ходенето до НАП, ако бяхте прочели наредбата.  Там много точно и ясно е описано кога се подава Д6 с данъка.
В т.18 се вписва последния ден на месеца, през който е платено. И това го пише в наредбата.
Данъкът се декларира според месеца на плащане, защото тогава възниква като задължение. Ако по еднондевните ТД плащате през м.5, декларирате данъка от 01. до 25.06.