Вижте това указание. Обърнете внимание на т.V,  първи пример.  Осoбено  на шестото изречение
Не. Фирмата наемател ще Ви издаде СИС за платения наем. Независимо, че сте СОЛ.
След като имотът е СИО, ще трябва да издадат СИС и на двамата собственика.
Не мога да разбера сметките, които правите. Много усукани ми се струват...
С уговорката, че не съм наясно с отпуските на учителите, ще Ви отговора по принцип: Щом за една календарна година Ви се полагат 48 дни отпуск, то за 8 месеца /предполага се, че договорът Ви ще бъде прекратен към 05.09.2017/ Ви се полагат (48:12)х8= 32 дни. От там нататък Вие трябва да си знаете какво сте ползвали през 2017 през разните ваканции, какво имате да ползвате от 2016 и т.н.
Ако смятате, че има някаква грешка, най-добре е да поискате информация в канцеларията, счетоводството или от лицето, което се занимава с отпуските.
Здравейте!

Имам въпрос относно попълване на Част IV, Приложение 3 от ГДД за доходите с код 306 - доходи от упражняване на свободна професия за лице, регистрирано като самоосигуряващо се. В тази част следва да се попълни доходът, на който се е осигурявало лицето през годината (напр. минимален за миналата - 420 лв), или реалният доход? Попълва ли се нещо, ако изобщо няма реализиран доход?

В ГДД се попълват почучените през годината доходи, пждлижащи на данъчно облагане.
Ако нямате получен доход - не попълвате нищо.
Отделен въпрос е на какво основание сте се самоосигурявали, след като нямате дейност. Или имате дейност, но нямате доход през 2016?
1, 2, 3 - да
4. може и с молба и без молба
5 24,04,2017
6. УП3 ако е бил на непълно pаботно вpеме. УП2 може да не се издава
7.да. Обикновено се издава по-късно когато се платят заплатите и се удъpжи данъка
8. 23.04
Е чак лишени от граждански права, мисля че са лишени само от свобода. И защо да могат да работят от затвора, пък да не могат да си управляват дружествата?

Представете си следната ситуация: Уговаряте сделка с някакво дружество. Стига се до подписване на договор и от дружеството Ви молят да изчакате два-три дни, защото управителят може да подписва само в дните за свиждане.  :no:
Като няма доходи, подлежащи на облагане и деклариране, защо да подава ГДД?
По чл.50 няма "декларация без дейност"
Отговорът е "не", но за да стане по-ясно бихте ли казали каква е целта на въпроса?

Междувременно сте писали.
Да се поясня: Ако сте ЗП - физическо лице и сте избрали доходите Ви да се облагат с приспадане на НПР /40%, 60%/ - няма значение дали ще отчитате разход или не.
Ако сте ЗП - ФЛ и сте избрали да се облагате по чл. 29а /като ЕТ/ - това, което плащате на работника ще е разход, а Вашият доход ще бъде печалбата след данъчното облагане.
Ако сте ЕООД или ООД, регистрирано като ЗП /не зная дали такова нещо има/, тогава може да си плащате за личния труд и да минава за разход на фирмата.
Пенсионер по ГД може да се осигурява за пенсия само ако доходът по този ГД подлежи на осигуряване. При единствен доход от ГД за месеца с доход след НПР в размер до 460 лв не подлежи на осигуряване. Нито по желание, нито без желание.
Ако в ООДто само ще управлява и няма да върши друго, няма да има проблем и при ТД и при ДУ. Няма да трябва да довнася осигуровки. При ТД на 4 часа има една особеност - трябва да е на работното си място от... до... (работното време трябва да е посочено в ТД) . При проверка ще има проблем както ако не е на работа през това време, така и ако е на работа извън работното време. При ДУ няма работно време - работи, когато е нужно.
Ако върши и друго в ООДто (продава, шие, проектира, шофира служебния камион...) трябва да се осигурява/ самоосигурява и за тази си дейност.
След като заплатата по втория ТД е 1200 лв, явно не целите икономия от осигуровки. Защо вместо допълнителен Тд не сключите ДУ със същото възнаграждение? Така няма да има проблем с  работното време.
Ако "подаден на 18.04" означава, че тогава ЩЕ го подадете в НОИ, може да очаквате плащане към 28.04 или евентуално на 02.05.
Ако на 18.04. го занесете на работодателя, плащането може (законосъобразно) да се проточи до 25.05.
Това, че сте ги внесли се показва с постъпването на парите по сметката на НАП.
С Д6 се показва размера на задължението.
Таблици 1 и 2 са за информация и за определяне (изчисляване) на осигурителния доход и дължимите осигуровки.
МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ...
ДА РАЗБИРАМ ЛИ ,ЧЕ МРЗ Е ГАРАНТИРАН МИНИМАЛЕН ДОХОД?
Не е ГАРАНТИРАН минимален доход, защото никой не е длъжен да ти го плаща (например ако не работиш). Дори и да работиш при брутна заплата 460 лв, от нея се удържат лични осигуровки и данък и нетния доход става около 380-390 лв. И това е съвсем законно.
МРЗ е НЕСЕКВЕСТИРУЕМ минимум и АКО получаваш някакъв доход, то 460 лв не могат да бъдат обект на принудително изземване, запориране и т.н. Това не важи във всички случаи - например ако запорът е за издръжка, няма ограничения.
Може да сключи ДУ със себе си. Осигуряването е за всички рискова (като при ТД) върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управител според вида дейност. Тъй като при ДУ няма работно време, не може ДУ на 2 или 4 часа.
Ако само ще управлява, може да прекрати самоосигуряването, но ако работи и нещо друго (особено ако няма работници), трябва да се осигурява И като СОЛ.
Стажът по ДУ не е трудов, но се зачита за осигурителен стаж за пенсия, за болнични и дори за безработица.
Попълвате осиг.доход за месеца, за който се отнася. Информацията можете да вземете от фишовете за заплати, от справката ня НАП за осигурителния доход (достъп с ПИК или електронен подпис) или искате справка от работодателя.
Сумата на осиг.доход по трудови правоотношения може да се различава от сумата на облагаемия доход.
ЗП не изравняват осигурителните вноски за доходите от непреработена селскостопанска продукция. Значи, ако имат само такива доходи, не попълват Т1 и Т2, нали?
Никъде не е казано, че е задължително отпускът да се ползва едновременно на двете работни места.
Аз бих го посъветвала да "продаде" малко мед на роднини и познати през четвъртото тримесечие. Пък ако се е самоосигурявал цяла година, и 2000 лв доход може да декларира без данък :)