Възможно е. Ако всичко е наред.
Ако не е наред - може и по-късно.

Болничния за ноември се предава в НОИ до 15.12., а плащането е около 15 дни по-късно., така че отиваме в новата година.
а Вие колко приложения 15 подавате?
Защо да си противоречат? Буква г дава по-строги условия, така, че да не се прекалява с букви а и б.
Според мен буква в увисва, защото 30 уволнени за 30 дни винаги е над 20 за 90 дни.

Като чета текста, ако на м.01 уволните 9 човека, м.02 - още 9 и м.03 - един, то избягвате едновременно т. а, б, в и г. Следващото тримесечие пас така и общо 4*19=76 работника
Не съм сигурна как точно се тълкува текста "Когато в периодите по букви “а”-“в” работодателят е уволнил най-малко 5 работници и служители, всяко последващо прекратяване на трудово правоотношение, извършено по преценка на работодателя на други основания и по причини, несвързани с конкретния работник или служител, се взема предвид при определяне броя на уволненията по букви “а”-“в”"
По-скоро санкциите за неподадени декларации имат давностен срок - вижте какъв е той и след него си подайте въпросните декларации и справки.

Подкрепям този съвет, но от опит да Ви кажа: ако подадете Д55 една или две години след срока за подаване, то върху задължението, което декларирате, автоматично се начисляват лихви за периода от датата на изискуемост до датата на деклариране. Независимо, че е внесено в срок.
Д6 за  данъка удържан м.12.2014г. - до 25.01.2015г.

Да
Да допълня - от 01.01.2015 до 25.01.2015
Данък дивидент се дължи върху брутния размер на дивидента, който ще разпределяте.
Ако разпределяте 50000 - на 50000, а ко имате и нещо от минали години и разпределяте 100000 - на стоте.

За дивидента не се подава, но за данъка - да, подава се Д55.
Във връзка с темата - какво правим с онези УП-та, които сме издали без да бъдат поискани и/или потърсени от работника?
А като работи ще по граждански договор, какво мислите че ще издава?
Зависи :-)
Ако строител е именно неговата фирма, то може да извършва техническото ръководство под формата на "личен труд".
От друга страна - при вписването на сртоителните фирми в ЦПРС се изисква да имат назначено на ТД технически правоспособно лице, но в декларацията за техн.ръководители има/ше/ текст: упражнявам дейността по ТД, като управител по ДУ, като самоосигуряващ се съдружник. За съжаление не мога да иркрия в архива си въпросната декларация.
Трябва да имате 12 месеца осигурителен стаж /трудов договорна 8 часа/ преди рраждането. Вече имате 10, до юли ще съберете още два. Надявам се :-)
За тези два месеца, които липсват в трудовата книжка, можете да потърсите УП, може да занесете книжката си за вписване, а можете сама да си направите проверка с ПИК и да видите какви данни има в персиналния регистър.
Колкото до майчинството - едва ли ще е минимално. При изчисляването се взема средния доход от последните 18 месеца /или 24, ако променят закона/.
1. Щом ЕООДт о е действащо  - собственикът задължително се самоосигурява. Ако само управлява - може да се осигурява по договор за управление. Възможна е и комбинацията ДУ+СОЛ.
2. Ако собственикът на ЕООДто не извършва НИКАКВА дейност в работещо ЕООД, то не се самоосигурява. За целта трябва да има друг управител и работници, които да осъществяват дейността.
3. Не само може, но е задължително. Изключения - ако по трудов договор е осигурен на 2400 лв или ЕООДто няма дейност.
4. Има декларация, която се подава. И в началото , и всеки месец , и годишно. Попитайте счетоводителя си.
Чл. 331, ако работодателят има желание и пари.
Всяко основание за прекратяване на договора, което не е по Ваше желание, с Ваше съгласие или поради Ваше виновно поведение, върши работа.
Има много теми по въпроса. Можеш да ги погледнеш.
Щом е пенсионер  и не желае да се осигурява за пенсия, да маркира "пенсионер съм и не желая..."
А лицето пенсионер ли е или само има ТЕЛК?

ПП. Колкото до "транспортната услуга" с ГД, няма да коментирам, защото не съм запозната със случая. По същата причина няма да коментирам дали лице с 88% нетрудоспособност може да върши такава услуга. Вие си знаете ситуацията....
Според мен трябва да смяташ обезщетението върху 340 лв /МРЗ/, а не върху 300 лв, но не съм сигурна

В заповедта - брутната сума на обезщетението
Май съчетавате два въпроса в един :-)
Ще оставя Марпан да отговаря за СОЛа, пък аз да Ви кажа за работника:
Ддоколкото разбрах - работил е м.10, платили сте му през м.11, подали сте Д1 за м.10 и Д6 с код 5. Сега подавате Д6 с код 8 и явно Ви е за първи път. Значи тази Д6 с данъка се подава от 01.12. До 25.12. Горе се посочва м.11 /тогава е платена заплатата/. Долу в дата на плащане/начислятане се пише 30.11.2014. Като подавате декларацията, пишете че се отнася за петиода 01.11.-30.11.2014.
Дано пиша това обяснение за последно :(
Не разбрах каква Д1. Нали няма работни дни през ноември, а за октомври сте подали Д1?