Доколкото съм наясно, трябва да демонтирате фискалната памет със съответната процедура. Демонтажът се извършва от сервизна фирма. После бракувате апарата и правите с него каквото си искате.
Това, което искате да направите е меко казано смешно.
Остава да кажете, че фирмата е регистрирана по ДДС....
Честно казано до момента не съм подавала още чл. 92, но ако това беше ситуация, щеше да се разбере по форумите отдавна.
Е, аз пък подадох ГДД по чл.92 без прикачен файл за ГФО. Само чекнах съответното поле и ми изледе номера на вече подадения ГФО в НСИ. Всичко това с КЕП.
Не. Достатъчно е преди това да сте предали ГФО в НСИ и да посочите входящия номер.
За сметка на собственика.
Пък след ГДД и печалбата ще трябва да прехвърлите в сметката на собственика
"до ден днешен" - това не е нужно. Иначе - става.
Ето ти още един вариант:
ЗАЯВЛЕНИЕ - Д Е К Л А Р А Ц И Я
от   
/трите имена на бившия служител/
с  ЕГН и л.к. № изд. на  г. от МВР
ДЕКЛАРИРАМ
че за периода от 01.04.2014 до 30.04.2014 г., съм бил без работа и не съм получавал трудово възнаграждение.. Моля да ми бъде изплатено полагащото се обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ.
Представям следните документи:
1. Трудова книжка  -за справка
2. ....
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност.
Дата, подпис
Оооох... то темата е била много дълга... и Вие бяхте внесли осигуровките без да плащате обезщетение....

Е, тогава май наистина ще е по-добре да го "пишете платено". Гледайте да се снабдите с останалите документи /заявление, декларация, копие от ТК.../ и съобразете датата на "плащане" с подаването на Д1. Ако "тогава" не сте включили данъка в Д6, не е много добре. Ако сте го включили - пишете "платено" и си свиркайте :)
Подчертали сте го:
обезщетението се изплаща при поискане от служителя
Когато дойде да си поиска обезщетението, тогава го плащате. Не се начислява предварително.
Как смятате да го "пишете платено", след като не е? Първо - не знаете бившия Ви работник дали не е почнал работа з рамките на едномесечния /не 30-дневен!/ срок. Второ - нямате искане и декларация от работника, както и копие от трудовата му книжка, че не е започнал другаде. Трето - изплащането на обезщетение по чл. 222, ал.1 е свързано с внасяне на осигуровки и подаване на Д1 и Д6.
Здравейте,
 За останалите 7 дни НОИ ми преведе 7-8 лв. обезщетение общо.

Не зная дали отчитате факта, че се плащат само работните дни. Три работни дни от работодател и останалите работни дни от НОИ.
Тези 10 дни болнични работни дни ли са или календарни? Периодът на болничния само м.февруари ли обхваща, или има дни и от март?

Колкото за "внесените" осигуровки - това е определящо при СОЛ. За  ДУК  е достатъчно да са декларирани.
Какво общо има възрастта - 26г. Вчера се записах и ме питаха до 26г. ли съм, но тъй като съм точно толкова не ме питаха повече.

Ако говориш за записване като студент,  възрастта 26 г. има значение. За студентите редовно обучение, ненавършили 26 г., университетът вназя здравни осигуровки. Навършилите 26 години, ако не са осигурени на друго основание,  правят това за своя сметка.

За помощта за майките мисля че няма ограничение във възрастта.
Изплащането на трите лева капитал на стария собственик се отразява само чрез промяна на аналитичността към 101. От 3,00 лв на Иван става 1,50 лв на Стоян + 1,50 лв на Драган.
За допълнителните вноски записванията са така. Е, почти. Трябва да отчетеш, че вече има 3 лв. капитал и се довнасят 997 лв. или 2*498,50.
И да не забравите на впишете промяната на капитала в ТР.
Що да не може. Стига този човек да има физическата възможност да свърши определен обем работи в определен срок :)
И да се /само/осигурява за труда си
Най-добре попитайте управителят защо иска тези средства като физическо лице да минават през фирмата му.

Не виждам основание за питане. По добре обяснете на управителя да не прави глупости.
Тъй като имота е на физическото лице, а не собственост на фирмата, то, както и всичко построено/ремонтирано/ ще остане собственост на ФЛ, то единственото адекватно тълкуване на ситуацията е описаното от create. От една страна имаме фирма-строител, която върши услуга /СМР/, купува и влага материали, издава фактура и формира оборот, облагаем по ДДС и по ЗКПО. От друга страна имаме ФЛ-собственик на имота, който получава услугата и плаща за изпълнението.
Обърнете внимание, че сделката е между свързани лица и трябва да бъде осъществена по пазарни цени, а не по себестойност или на загуба.
Всичко останало е данъчноуязвима фантазия с цел икономия на ДДС.
Да, всъщност заплатата е променена от първо число.
Е, де :) От първо число :) Заплатата е за всички работни дни в месеца, нали? А първият работен ден е 05.01. Какъв е проблема? Каква според Вас е заплатата от 01.01 до 04.01 включително, ако се смята на база ОРЗ преди ДС или на база ОРЗ по новото ДС? Нали е все 0,00.
Няма никакво значение. Освен ако не държиш на някаква естетика и искаш заплатата да се промени от първо число, а не от първия работен ден
;)
Няма да възстановяваш. Просто лицето няма да прави 1, 2, 3... здравноосигурителни вноски до изчерпване на надвнесеното.
заради това не се дължи обезщетениние а само ОВ

Няма такъв вариант - осигуровки върху нищо.
Това, че в Д1 не сте попълнили клетката за нетен доход, не означава, че обезщетението не е платено. НОИ са приели документите, защото според тях обезщетението е платено. Самото подаване на Д1 за обезщетение по чл. 222, ал.1 се прави СЛЕД ПЛАЩАНЕНО на обезщетението. А в трудовата книжка не направихте ли запис?

Най-добре е да си оправите нещата с това обезщетение.
То май и нищо да не направят, след срока на договора служителката няма да може да "продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни", съответно договорът няма да премине в безсрочен. Или греша? Разбира се, аз бих пуснал заповед и т.н.
Точно така. Не може да стане безсрочен. Пък и нов не може да се сключи без да се прекрати майчинството.
Е, заемът с лихва си е вид сделка :)

Парите, платени на собственика могат да бъдат отчетени като:
- предоставен заем с договор , срок и лихва
- предоставени суми на подотчетни лица и последващо отчитане
- изплатено възнаграждение за личен труд или по договор за управление със съответното документиране, осигуровки и данъци.

Все пак това не трябва да е постоянна практика. Обяснете нещата на фирмаджията.
Прочетете какво пише в ЗКПО за скритото разпределение на печалбата.