Тогава и двамата подават ГДД за по 1/2 от дохода.
Обърнете внимание каква сума се вписва. По спомен - разликата между прихода от продажбата и от цената на придобиване.
Може да си остане по ДУ.
Може да прекрати ДУ с решение на Общото събрание и да започне да се осигурява като СОЛ. Ако продължава дейността си във фирмата. Прекратяването на ДУ се обявява в ТР, само ако преди това е обявено сключването му. В НАП се обявява чрез последен ден в осигуряване в Д1.

Всъщност горните варианти могат да се приложат независимо от пенсионирането.
Интересно ми е какво става, ако работника не декларира сугласие за удръжката? Или декларира несъгласие?

По-добре горната декларация да спре до "децата ми .... на възраст до 18 г. са на моя издръжка".
Възстановявате ня работника цулата сума на надвнесения данък /200, 220 или колкото е/. Не само колкото му е данъка за м.12. После си приспадате сумата от общия дължим данък за внасяте за фирмата като цяло за м. 12 и следвящите месеци до исчерпването.
1. Какво ще им въвеждаш на дневниците? Нали нямаш нито покупки, нито продажби. Като избереш 'запис на дневници', програмата си записва празни дневници.
2. Защо ти е pdf? Ако искаш да отпечаташ дневниците: въвеждане - дневник на... - период ГГГГММ - печат /бутона най-долу/ - затвори. Т.е. отваряш страницата за въвеждане и я отпечатваш без да въвеждаш нищо.
Не виждам нито ограничение, нито връзка
  Счетоводителят знае,че трябва,но адвокатът казва категорично -не!
Изберете на кого да вярвате. Само да Ви напомня, че днешния избор ще е избор и за в бъдеще. Т.е. ако следвате адвокатското мнение скоро ще Ви трябва адвокат, а ако се съобразите с мнението на счетоводителя - той ще Ви върши работа и за напред :)
Ако има земя и се регистрира като ЗП, то за начало на дейност може да се счита датата на първата обработка, покупка на семена или посадъчен материал.
Ако има животновъден обект, то трудно ще докаже, че за определен период не е хранил животните :-)
Може.
Осигуряването е от започване на дейността. Стига да има доказателства, че не е започнал дейност от датата на регистрация.
при работа на трудов договор на 4-часов раб. ден осигурителният стаж се смята наполовина? Да. По-точно - смята се за 4 часа осиг.стаж.
значи ли че за 1 година работа ще имам 1 год. и половина осигурителен стаж? - не значи. Ще имате 1 година осиг.стаж и осигурителен доход дохода като СОЛ+ дохода по ТД. Членът "Шулева", чойто даваше възможност в такива случай като Вашия осигурителният стаж да се зачита "4 години за 5" вече е отменен.
В последващия месец. В попоследващия... Няма проблем. Приспадате до изчерпването.
Ако ще се посочва сумата, то трябва да е цялата /брутната/.
Не ми се чете ЗСПД и ППЗСПД и не зная дали субсидиите се включват.
Мисля, че след като имотите са апортирани, то те вече са собственост на дружеството и при последваща продажба дохдът ще е облагаем за дружеството, а не за ФЛ.
Да , благодаря Ви точно това ме интересуваше, тъй като и аз го сметнах 19.01 и просто не бях сигурна.
Обърнете внимание, че изискването е за 12 месеца осигурителен стаж и ако не сте работила на 8 часа, нещата не са добре.
В края на краищата - става въпрос за няколко дни. По-добре си гледайте здравето.
В Д1 - като нетно възнаграждение /увеличение на "стандартното" нетно възнаграждение/ . С уговорката, че не съм убедена, че въобще се отразява в Д1
В Д6 се отразява като по-малка сума на дължимия данък. Пример: ако ДДФЛ без облекчението е 544 лв, то намалявате с 444 и в Д6 посочвате 100 лв. Толкова и внасяте. Ако общия ДДФЛ е 300 лв, намалявате с 300, не подавате Д6 с код 8. Следващия месец/и/ приспадате останалите 144 лв.
Възможно е. ЕООД сключва договор за наем с ФЛ /по пазарни цени!/ и на базата на този договор прехвърля партидите за ток и вода.
И ГДД. Не може само декларация. За трудовия договор ще трябва да приложите сл.бележка от работодателя.
Доколкото си изясних след върнете и сучене с един господин от НАП, СОЛ отчита (за целите на авансовото облагане) само доходите от дейността си като СОЛ. ГД са отделни и тях не ги включват към тази категория (на принципа на НОИ, които ги отчитат, като доходи които СОЛ е получил извън дейността, за която е регистриран)
Значи  ако СОЛ - съдружник в ООД се осигурява на 420 лв., не получава възнаграждение за личен труд и има 20000 лв от ГД след НПР в друга фирма, то след две години  ще се осигурява пак на 420 /според господина от НАП/, а осигуровки ще се довнасят за разликата до 20000 и осиг.стаж ще бъде заверен на 20000 /според НОИ/
Така ли?
 :hmmm:
А защо е издаден касов бон? Връщането на парите не е продажба, а само паричен поток. Това плащане/връщане на пари не се отразява в дневниците по ДДС. Изключение - ако за аванса има фактура, то тази фактура трябва да бъде анулирана или да бъде издадено КИ. Не съм сигурна кое от двете. Ако анулирането е без протокол, анулираната фактура се отразява само в дневниците на издателя. Ако има протокол или КИ, те се отразяват и в дневниците на получателя.