Здравейте! При Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2015 за дейност  код 01 с 0,9 % определени за 2015 г. , в декларация 1 ми дава възможност за избор между 0 и 0,7% /колкото беше миналата година - 2014/. Как да се справя с този проблем?
Коригирайте процента на ТЗПБ в данните на осигурителя.
Само да напомня, че ако имате желание да платите, давността не е от значение
Точно това правя - изтрих грешния запис и почнах нов запис, но програмата е запаметила, че на това ЕГН няма ДЗПО и не приема нищо друго.
Пак да повторя: първо отметката, после ЕГНто.
Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Не е само за МРЗ, а за общия годишен доход.
Това с едната стотинка лихва може и да е смешно, но според закона е "друг доход", лишаващ Ви от връщане на данъка. Поне за сега. Ако не променят нещо....
Да така е,но за ДОО процентите са за родените преди 01.01.1960
и не дава възможност да се поправят
Не е вярно. Версия 3,  ЕГН 60***** и по-младо, отметка на ДЗПО, после набирате ЕГН-то и процентите се появяват.
Не отмятайте "данни от предходен месец", а наберете всичко наново. Често проблемът е в това.
Успех!
За ново назначените трябва да сложите отметка за ДЗПО-то точно под ЕГН-то.
И първо отметката, после ЕГН-то :-)
Да, най добре е да изчакате. За сега нямате право на възстановяване на данъка, защото имате друг доход - обезщетението за безработица. Сигурно и по разплащателната сметка имате някоя стотинка лихва...
Все още се надяваме на някакви допълнителни указания. Ако БСП наистина искат да направят нещо, разбира се, а не само да вдигат популистки лозунги.
До 30.04. има време :-)
Целия трудов стаж без периодите на безработица.
Попълва се и от СТМ. Трябва "мокър" печат и от работодателя и от СТМ.
Здравейте!
Не уточних.Дружеството е ЕООД-частна собственост.
Естествено,че най-напред съм прочела ЗС.
Според Вас по коя от точките има задължение?
Благодаря!

Доколкото видях в изброените условия за задължителен одит има изисквания за правната форма на дружеството, за активите и пасивите, за оборота, за персонала /неща, които не знаем за Вашата фирма/ и никъде няма изискване за вида на търговската дейност, нещо, за което ни информирахте.
Как да Ви се даде по-конкретен отговор?

Извинявам се за грубия тон, но въпросът Ви е неуважение към професията ни.
А погледнахте ли закона за счетоводството?
Скрит текст :
1. Наличие на неразпределена печалба от минали години. По възможност - наличие на пари.
2. Решение на общото събрание на съдружниците - трябва да е регламентирано в учредителния договор.
3. Данък върху дивидента и деклариране - описано е в ЗДДФЛ.
4. Плащане - по касов или банков път. При разпределяне над 15000  - само по банков път.
т.3 и т.4 може да са разменени във времето.

Това е за разпределяне на дивидент в полза на местни физически лица.
Проблем с признаването като разход едва ли ще имате. Не гарантирам, че няма да имате проблеми с ИТ при проверка. Все пак има работно място. Всичко зависи на какъв инспектор попаднете.
Мисля, че се изискваше само заповед за координатор по безопасността на обекта при съвместната дейност, като длъжността се изпълнява от Ваш човек. Това можете да си го впишете и в договора.
Вие сте длъжни да провеждате инструктажи на всички работници на обекта - и на Вашите, и на тези на подизпълнителя, както и да следите за ползването на ЛПС. Оценка на риска предполагам, че имате.
Друго не се сещам.
Че Вие този договор няма да го показвате на инвеститора. Имате си го само за пред ИТ. И за разплащане с фирма Х, евентуално.
Все пак Вие си знаете какъв е контролът от страна на инвеститора по спазване клаузата за ненаемане на подизпълнител.
Не знам какъв е варианта при условие, че те ще ги викат за по няколко часа във времето докато работят по основния си ТД?

Фирма Х да сключи договор с фирма У за извършване на определената работа. И да си праща работниците да вършат каквото трябва. Нали е в работно време.
Не рискувайте с граждански - глобата е 1500 лв. на човек.
И от мен - не рискувайте! ГД в строителството не са забранени, но се "преследват" от ИТ с мотива, че има работно място.

 1500 е минималната глоба. Може да достигне до 15000., а виновното длъжностно лице се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение.
Няма значение. Която и да запишете, все едни и същи дни /месец/ стаж ще се признае.
Щом ползвате актива, не "вземате" никаква операция. По дебита на 20* имате 1000 лв. и по кредита на 241 също 1000 лв. Като си попълвате баланса, за този актив ще пишете балансова стойност 0,00 лв.

Тази операция 241/20* ще "вземете" когато отпишете актива /продажба, брак.../